Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e

 • +6
 • 360°
Model:
 • Rewolucyjny, zaawansowany technologicznie reometr, wyznaczający zupełnie nowy standard
 • Jeden reometr, dwie jednostki napędowe, wszystkie tryby testowe
 • Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania lub ściskania
 • Najszersza dostępna gama akcesoriów
 • Wysokiej klasy reometr do zaawansowanych badań reologicznych
 • Jeden reometr, dwie jednostki napędowe, wszystkie tryby pracy
 • Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania lub ściskania
 • Ponad 200 akcesoriów zapewniających nieograniczone możliwości w badaniach i rozwoju

Dwa wysokiej klasy modele z nowej serii MCR Evolution, MCR 702e MultiDrive i MCR 702e Space MultiDrive, są najbardziej wszechstronnymi reometrami dostępnymi na rynku. Oferują wszystkie standardowe tryby badawcze dla reometrów i mogą być wyposażone w dodatkową dolną jednostkę napędową. Oznacza to, że możesz wykonywać badania reologiczne z dwoma przetwornikami momentu obrotowego i jednostkami napędowymi jednocześnie - otwierając dzięki temu wiele możliwości dla Twoich badań. Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące wykorzystywanych trybów badawczych, układów pomiarowych, akcesoriów i urządzeń do pomiaru temperatury oraz precyzji pomiarów. Dodatkowo MCR 702e Space MultiDrive zapewnia maksymalną przestrzeń roboczą, a tym samym ułatwia pracę z akcesoriami i dodatkowymi przyrządami. Podsumowując, to system odpowiedni do wszelkich zastosowań reologicznych stosowanych obecnie jak i w przyszłości.

Podstawowe charakterystyki

Jeden reometr, wszystkie tryby pracy stosowane w reologii

Jeden reometr, wszystkie tryby pracy stosowane w reologii

Połączenie dwóch obrotowych jednostek napędowych z łożyskiem powietrznym umożliwia przeprowadzanie pomiarów reologicznych w trybach zespolonego przetwornika silnikowego (CMT) i oddzielnego przetwornika silnikowego (SMT). Korzystając z jednego silnika komutowanego elektronicznie (EC) z łożyskiem powietrznym w trybie CMT można w pełni wykorzystać funkcjonalność regulacji pozycji w czasie rzeczywistym TruStrain™ silnika i przeprowadzać „klasyczne” testy kontrolowanego odkształcenia. W trybie SMT jeden silnik wykorzystywany jest wyłącznie jako przekaźnik momentu obrotowego, a drugi – wyłącznie jako jednostka napędowa, dzięki czemu można uzyskać najdokładniejsze wyniki testów reologicznych nawet w zmiennych warunkach podczas pomiaru. MCR 702e MultiDrive i MCR 702e Space MultiDrive ze swoimi wszystkimi trybami pracy uzupełniają udaną serię MCR i przyczyniają się do tego, że reometry MCR są najczęściej wspominanymi w publikacjach instrumentami stosowanymi w naukowych badaniach reologicznych.

Przesuń granice charakterystyki materiału dzięki trybowi ruchu przeciwnokierunkowemu

Przesuń granice charakterystyki materiału dzięki trybowi ruchu przeciwnokierunkowemu

W trybie przeciwnokierunkowym reometr wykorzystuje oba silniki komutowane elektronicznie z łożyskiem powietrznym jako jednostki napędowe, jak i przekaźniki momentu obrotowego. Każdy z silników łatwo można ustawić tak, by poruszały się w przeciwnych kierunkach, co można wykorzystać np. do stworzenia stałej zestalonej powierzchni w próbce przeznaczonej do złożonej analizy struktury materiałów poddanych ścinaniu przy użyciu mikroskopu. Ten tryb jest również wykorzystywany z uniwersalnym uchwytem do prób rozciągania do testów rozciągania nawet do minimalnych zmierzonych momentów obrotowych. W kwestii szybkości tryb ruchu przeciwnokierunkowego po prostu „podwaja wynik” do maksymalnej różnicy prędkości 6000 obrotów na minutę, co znacznie rozszerza zakres prędkości ścinania do zastosowań wymagających wysokiej prędkości ścinania.

Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania, ściskania itd.

Gotowość do testów DMA w trybie skręcania, rozciągania, zginania, ściskania itd.

Zamiast dolnego napędu obrotowego można korzystać z dodatkowego dolnego napędu liniowego do przeprowadzania DMA w trybie gięcia lub ściskania przy użyciu systemów pomiarowych takich jak geometrie gięcia trzypunktowego, dźwigni lub płytek równoległych. Ponadto w połączeniu z geometriami dla folii, włókien i próbek w kształcie prostokąta napęd liniowy można wykorzystać do przeprowadzania DMA przy rozciąganiu, podczas gdy górny napęd obrotowy wykorzystywany jest do DMA przy skręcaniu – oba w ramach jednej definicji testu. Dodatkowo za pomocą napędu liniowego można przeprowadzać analizę termomechaniczną, testy pełzania, powrotu i relaksacji. Przeczytaj więcej o możliwościach DMA.

Najlepszy produkt, teraz jeszcze lepszy: Urządzenie do zastosowań, które wcześniej były nie możliwe do zrealizowania

Najlepszy produkt, teraz jeszcze lepszy: Urządzenie do zastosowań, które wcześniej były nie możliwe do zrealizowania

Nowy Space MultiDrive MCR 702e został zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalną przestrzeń roboczą pod płytą nośną reometru oraz po obu stronach instrumentu. Pozwala to nie tylko na łatwą instalację akcesoriów, ale również na łatwą kombinację z dodatkowymi zewnętrznymi ustawieniami odpowiednimi do zaawansowanego charakteryzowania materiałów. Na przykład, MCR 702e Space MultiDrive pozwala na połączenie mikroskopii konfokalnej i reologii. Dodatkowo, oddzielna skrzynka elektroniki reometru umożliwia ustawienie reometru w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub w laboratoryjnej komorze rękawicowej, nawet przy zastosowaniu atmosfery gazu obojętnego (azot, argon) np. do pomiarów wysokotemperaturowych na próbkach o określonym poziomie zagrożenia. 

Mierz i kontroluj temperaturę tam, gdzie ma to znaczenie

Mierz i kontroluj temperaturę tam, gdzie ma to znaczenie

Kontroluj najważniejszy czynnik – temperaturę – korzystając z wysoce precyzyjnych jednostek termoregulacyjnych w połączeniu z innowacyjną technologią optoelektroniczną Anton Paar. Technologia ta umożliwia bezkontaktową transmisję danych w oparciu o emisję światła i zjawisko fotowoltaiczne. Pozwala to na określenie temperatury bez wpływania na czułość odczytu momentu obrotowego w trybie oddzielnego przetwornika silnikowego (SMT), a także w trybie ruchu przeciwnokierunkowego. Czujnik umieszczony jest bezpośrednio w układzie pomiarowym bardzo blisko próbki (odległość tylko 1 mm), co redukuje możliwe przesunięcia pomiędzy temperaturą próbki a temperaturą mierzoną na czujniku. Umożliwia to dokładne określenie temperatury próbki nawet podczas skokowych lub rampowych zmian temperatury.

Ponad 200 akcesoriów i inteligentnych funkcji umożliwiających dostosowanie do wszystkich zastosowań

Ponad 200 akcesoriów i inteligentnych funkcji umożliwiających dostosowanie do wszystkich zastosowań

Instrumenty MCR 702e MultiDrive and MCR 702e Space MultiDrive można wyposażyć w dowolny system pomiarowy, urządzenie do pomiaru temperatury oraz odpowiednie dla danego zastosowania akcesorium z serii MCR Anton Paar w celu przeprowadzenia zarówno standardowych, jak i zaawansowanych analiz reologicznych próbki. Opatentowana funkcja Toolmaster™ automatycznie rozpoznaje i konfiguruje wszystkie podłączone urządzenia oraz systemy pomiarowe. Ponadto funkcja QuickConnect pozwala na podłączenie systemów pomiarowych za pomocą jednej ręki. Obie funkcje zapewniają najwyższą elastyczność i minimalny wkład pracy potrzebny do zaadaptowania konfiguracji do własnych potrzeb.

Dane techniczne

    MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Dane techniczne Unit (Jednostka) Konfiguracja z 1 silnikiem EC Konfiguracja z 2 silnikami EC
Konstrukcja łożyska - Powietrze, drobno porowaty węgiel
Konstrukcja silnika - Elektronicznie komutowany (EC) - silnik synchroniczny z magnesem trwałym
Konstrukcja przetwornika przemieszczenia - Enkoder optyczny o wysokiej rozdzielczości
Konstrukcja do pomiaru siły normalnej
(US Pat. 6167752, 1996)
- Czujnik pojemnościowy 360°, bezdotykowy, w pełni zintegrowany z łożyskiem
Aktywne zarządzanie ciepłem łożyska i czujnika siły normalnej - Tak Tak
Tryby pracy - Zespolony przetwornik silnikowy (CMT) Oddzielny przetwornik silnikowy (SMT),
Ruch licznika [1]
Minimalny moment obrotowy (rotacja) nNm 1 1
Minimalny moment obrotowy (oscylacja) nNm 0,5 0,5
Maksymalny moment obrotowy mNm 230 230
Minimalne odchylenie kątowe (wartość zadana) µrad 0,05 0,05
Maksymalne odchylenie kątowe (wartość zadana) µrad
Minimalna szybkość kątowa [2] rad/s 0 0
Maksymalna prędkość kątowa
Maksymalna  prędkość
rad/s
1/min
314
3000
628
6000
Minimalna częstotliwość kątowa [3] rad/s 10 -7 10 -7
Maksymalna częstotliwość kątowa [4]
Maksymalna częstotliwość
rad/s
Hz
628
100
628
100
Zakres siły normalnej N -50 do 50 -50 do 50
Z odkrytą płytą nośną (WESP / Space) [5] - Tak Tak
Wymiary (szer. × wys. × gł.) mm 444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
Masa kg 48
Space:
51
58
Space:
61
Inne istotne cechy:
Wyświetlacz urządzenia z możliwością zdalnego sterowania oprogramowaniem
(odłączony od czujnika pomiarowego w celu uniknięcia zakłóceń mechanicznych i elektromagnetycznych)
- Tak Tak
Bezpośrednia regulacja odkształcenia z wykorzystaniem sterownika - Tak Tak
TruRate™ / TruStrain™
(adaptacyjny kontroler próbek)
- Tak Tak
Obsługa danych pierwotnych (LAOS, kształt fali) - Tak Tak
Profile siły normalnej (nastawy i odczyty) - Tak Tak
Profile szybkości, próby kleistości i przepływu przy ugniataniu - Tak Tak
Automatyczne regulowanie (AGC) lub nastawianie szczeliny (AGS) - Tak Tak
Elektroniczna blokada dostrajania geometrii pomiaru - Tak Tak
W pełni automatyczna kalibracja temperatury - Tak Tak
TruGap™
(stała kontrola rzeczywistej szczeliny pomiarowej)
(US Pat. 6499336, 2000)
- Opcjonalnie Opcjonalnie
T-Ready™ [6]
(wykrywanie czasu równowagi temperaturowej próbki)
(US Pat. 8904852, 2011)
- Tak Tak
Toolmaster™
(geometrie pomiarowe i akcesoria, przechowywanie zerowej szczeliny)
(US Pat. 7275419, 2004)
- Tak Tak
Złącze QuickConnect do pomiarów geometrii
(obsługa jedną ręką, bez śrub)
- Tak Tak
Lusterko do przycinania
(zapobieganie martwym punktom w zakresie 360°)
- Tak Tak
Trzypunktowe podparcie urządzenia
(trzy solidne nóżki do ustawiania jedną ręką bez użycia narzędzi)
- Tak Tak
Trzypunktowy wspornik do montażu celi pomiarowych
(zapobieganie chybotaniu, brak niewspółosiowości po wymianie celi)
- Tak Tak
Najszerszy zakres temperatury °C -160 do +1000 -160 do +1000
Ciśnienie maksymalne: bar do 1000 nd.
Gotowość do badań skręcania DMA i rozciągania DMA - Tak Tak
Gotowy do zastosowania w napędzie liniowym
(DMA przy rozciąganiu, zginaniu i ściskaniu)
(US Pat. 9574983, 2015)
- Tak Tak
Gotowość do stosowania w trybologii - Tak Tak
Gotowość do badania przepływu proszku i reologii ścinania - Tak Tak

[1] US Pat. 8453496
[2] W trybie kontrolowanego naprężenia ścinającego (CSS). W trybie kontrolowanej prędkości ścinania (CSR) w zależności od czasu trwania punktu pomiarowego i częstotliwości próbkowania.
[3] Wartość teoretyczna (czas trwania jednego cyklu = 2 lata)
[4] Wyższe częstotliwości są możliwe przy użyciu funkcji wielofalowej (942 rad/s (150 Hz) lub nawet wyższe, w zależności od systemu pomiarowego i próbki).
[5] MCR 702e Space MultiDrive: Unikalna zmaksymalizowana przestrzeń robocza pod płytą nośną reometru i po obu stronach instrumentu
[6] W zależności od zastosowanego urządzenia do kontroli temperatury

Normy

Otwórz wszystko
Zamknij wszystko

ASTM

D4440
D4473
D5279

DIN

1342 1-3
3219
13343
51810 – Część 1
51810 – Część 2
53019-1
53019-2
54458

DIN EN ISO

8130-15:2024-01

EN

3219
14770

Farm. Eur.

2.2.8 – Lepkość
2.2.10 – Metoda oparta na lepkościomierzu rotacyjnym
0132

ISO

3219
6721-1

U.S. Pharmacopoeia (USP)

912 – Metody oparte na reometrze rotacyjnym

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Kategorie
Branża
Zastosowanie
Produkt
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Brak wyników!

Dowiedz się więcej

Podobne produkty

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Nie wszystkie produkty można kupić online w poszczególnych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w danej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

COVER / SOLVENT TRAP 80 mm GLASS| FOR P-PTD 200 / P-PTD 220

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 17780
Szczegóły produktu
- with hight-adjustable ring made from glass and cover made from metall
- suitable up to 220 °C and solvent-based samples
- suitable as solvent trap for PP/CP measuring geometries > 25 mm
- suitable as cover for all PP/CP measuring geometries up to 60 mm
- can not be used in combination with active Peltier hood

SPLASH GUARD FOR MCR 502/702/502e/702e

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 158447

ADAPTER TD/8P-TD/18P MCR XX2 TO MCR X2

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 158932
Szczegóły produktu
- cable to adapt temperature control devices of MCR xx2   to MCR x2 rheometer

DUST COVER MCR RHEOMETERS SUITABLE FOR MCR 502/702/302e/502e/702e

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 131907

Konfiguracje reometru MCR:
Pomiar gęstości objętościowej 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 310063
Szczegóły produktu
 • Kofiguracja do pomiaru gęstości objętościowej od lidera w dziedzinie charakterystyki proszków
 • Kup urządzenie do pomiaru gęstości objętościowej i korzystaj z pełnej funkcjonalności reometru
 • Ekonomiczna opcja do wyznaczania gęstości koperty
 • Zgodność z 21 CFR Część 11
 • Automatyczne wykrywanie konfiguracji pozwala zaoszczędzić czas i wyeliminować błędy

Więcej informacji

STANDARD MEASURING SYSTEM DG26.7/T200/SS

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 18345
Szczegóły produktu
consisting of:
- measuring cylinder B-DG26.7/Q1
- measuring cup C-DG26.7/T200/SS

Regulacja temperatury dla MCR:
Moduły Peltiera 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Efektywne i wygodne chłodzenie oraz ogrzewanie.
 • Regulacja temperatury z minimalnymi gradientami temperatury od -50°C do 220°C
 • System modułowy pozwalający na integrację z akcesoriami Reologii optycznej
 • Do układów pomiarowych płytka-stożek, płytek równoległych i cylindrów współosiowych

Więcej informacji

Akcesoria do MCR:
Spektrometr dielektryczny 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Połączenie reologii i spektroskopii dielektrycznej
 • Badania reakcji materiału na przyłożone pole elektryczne
 • Pozwala uzyskać informacje na temat struktury i właściwości materiału

Więcej informacji

Akcesoria optyczne do MCR:
Reometr ze spektrometrem w podczerwieni. 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Wyposażenie do analizy struktury i optyki reologicznej
 • Umożliwia połączenie spektrometru podczerwieni z reometrem MCR
 • Umożliwia badanie składu chemicznego i właściwości reologicznych

Więcej informacji

Mikroskopia reologiczno-konfokalna:
MCR 702e Space MultiDrive i reologia optyczna 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Akcesoria do "analizy struktury": reologia spotyka się z mikroskopią konfokalną
 • Reometr MCR z wszystkimi możliwościami i maksymalną przestrzenią roboczą dla zaawansowanych badań

Więcej informacji

Akcesorium dla MCR:
Opcja pomiaru wilgotności 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Akcesoria do „Dodatkowe ustawienia parametrów”
 • Kontroluj wpływ wilgotności względnej na zachowanie reologiczne materiału

Więcej informacji

Wyposażenie dodatkowe dla MCR:
Układ stożek płytka ze szczeliną 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Dla próbek lepkosprężystych podczas wykonywania badań LAOS i badań w warunkach nieustalonych
 • Redukuje wpływ skutków pęknięć na krawędziach
 • Pomaga uniknąć błędów spowodowanych przycinaniem próbki

Więcej informacji

Opcja dla reometru z dwoma silnikami komutowanymi elektronicznie:
konfiguracja mikroskopii reologicznej 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Wizualizacja przepływu w płaszczyźnie neutralnej
 • Ręcznie regulowany udział prędkości obu napędów.
 • bezpośrednie przyporządkowywanie obrazów i wideo danym reologicznym

Więcej informacji

Kontrola temperatury:
Konwekcyjne układy regulacji temperatury (od -160°C do 1000°C) 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Do pomiarów reologicznych i DMA (Dynamiczna analiza mechaniczna) stopów, ciał stałych, błon i włókien w kontrolowanej temperaturze od -160°C do 1000°C
 • Jednorodny rozkład temperatury zapewnia dokładne i stabilne wyniki
 • Do układów pomiarowych MCR: płytki równoległe, płytka-stożek, DMA przy skręcaniu lub rozciąganiu, kontrolowana wilgotność względna i inne

Więcej informacji

Akcesoria do układów do regulacji temperatury reometrów MCR:
opcje niskiej temperatury 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Możliwość łączenia z układami elektrycznymi i konwekcyjnymi do regulacji temperatury
 • Wybór rozwiązań dla różnych wymagań niskotemperaturowych: do -40°C,  -90°C  lub -160°C 
 • Funkcje Toolmaster do automatycznej konfiguracji układu i zabezpieczenia przed błędami

Więcej informacji

Akcesoria do MCR:
Urządzenie do obrazowania cząstek stałych 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Akcesoria do  „Analizy struktury i reologii optycznej”
 • Do wizualizacji pól przepływu

Więcej informacji

Akcesoria do MCR:
Geometrie układów pomiarowych reometrów 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Szeroka gama układów pomiarowych do serii reometrów RheolabQC oraz MCR
 • Układy cylindrów współosiowych, podwójnej szczeliny, płytki i stożka oraz płytek równoległych, różne kształty łopatek i wrzeciona, wrzeciona Krebsa
 • Specjalne rozwiązania dostępne na życzenie

Więcej informacji

Akcesoria do MCR:
Układy pomiarowe DMA 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Do celów dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) przy zginaniu, rozciąganiu, skręcaniu i ściskaniu
 • Uchwyty do ciał stałych o przekroju prostokątnym, geometria trójpunktowego zginania, wsporniki, układy ściskające
 • Kompatybilność z MCR 702e MultiDrive  

Więcej informacji

MEASURING PLATE PP50/P2 D:
50 mm, PROFILED: 1X0.5 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 3998

DISPOS. LOWER MEASURING PLATE L-PP08/D/AL/CTD

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 89549
Szczegóły produktu
Diameter 8 mm, 1 pack = 10 pcs

MEASURING PLATE PP50/S D:
50 mm, SANDBLASTED 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 3163

MEASURING CONE CP40-2 D:
40 mm; ANGLE 2° 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 2628

MEASURING CONE CP50-0.5 D:
50 mm; ANGLE 0.5° 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 3354

MEASURING CONE CP40-1 D:
40 mm; ANGLE 1° 

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 2627

SPATULA

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 98595

ACTIVATED CARBON FILTER FOR DRYPOINT AIR DRYER

Zgodne z:
Kompaktowy reometr modułowy MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 10662