Anton Paar w skrócie

Great people | Great instruments

Firma Anton Paar opracowuje, produkuje i dystrybuuje wysoce dokładne przyrządy laboratoryjne i procesowe systemy pomiarowe oraz dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania automatyzacji i robotyzacji. Jest światowym liderem w dziedzinach pomiaru zawartości CO2 i gęstości, oznaczania stężenia oraz reometrii. Anton Paar GmbH pozostaje w posiadaniu Fundacji Santnera. Jest to charytatywna organizacja pożytku publicznego.

Najwyższej jakości przyrządy pomiarowo-analityczne

Postęp i nowatorstwo, precyzyjne wykonanie i zamiłowanie do badań – oto charakterystyka działalności Anton Paar. Nasze przemyślenia i działania znajdują odbicie w oferowanych przez nas przyrządach pomiarowych. Podzespoły produkowane z największą precyzją, innowacyjne zasady pomiaru i mądrze zaprojektowane interfejsy użytkownika odzwierciedlają sposób, w jaki postrzegamy kwestie jakości. Nasze produkty powstają na drodze dialogu z klientami, dzięki czemu wcielanie ich w środowisko pracy jest całkowicie bezproblemowe. W zupełności spełniając wymagania klientów, stanowią one najwłaściwsze rozwiązania na potrzeby podejmowanych przez nich wyzwań. Cel nieustającego przesuwania granic technologicznego potencjału inspiruje i motywuje nas dzień w dzień do wytwarzania najlepszej aparatury pomiarowej z myślą o naszych klientach. Jako światowy lider w dziedzinach pomiaru stężenia i gęstości, reometrii, charakteryzacji materiałów i oznaczania zawartości rozpuszczonego CO2 jesteśmy bliscy realizacji tego zamierzenia.

Badania jako czynnik napędowy innowacji

Przedsiębiorstwo pragnące oferować klientom najlepsze rozwiązania musi zawsze wyprzedzać swoją rynkową konkurencję. Nowatorstwo to podstawa postępu i element naszej tożsamości. Innowacyjność zasadza się na ścisłej współpracy z klientami oraz jest rezultatem znakomitej pracy na polu badań i rozwoju. Anton Paar każdego roku inwestuje w działalność badawczo-rozwojową ponad dwadzieścia procent rocznego obrotu. Dział badań i rozwoju opracowuje nowe zasady pomiaru oraz tworzy nowe technologie i generacje czujników, które w długim okresie przyczyniają się do umacniania naszej wiodącej pozycji w sektorze i budowania równie silnej reputacji w innych sferach. Z zastosowaniem nowoczesnych technologii produkcji Anton Paar wytwarza wysoce precyzyjne przyrządy pomiarowe, które z natury swej spełniają oczekiwania klientów.

Precyzyjna produkcja i ścisła współpraca ze społecznością naukową

Ponad 4200 pracowników zatrudnionych w siedzibie firmy w Grazu, dziesięć innych filii produkcyjnych i 35 filii prowadzących sprzedaż pilnuje, aby każdy produkt Anton Paar odzwierciedlał doskonałą reputację, jaką cieszy się marka. Fundamentami jakości przyrządów Anton Paar są wysoce precyzyjna produkcja – kluczowy obszar działalności spółki – i ścisła współpraca ze społecznością naukową.

Rozbudowana sieć sprzedaży

Rozbudowana sieć sprzedaży Anton Paar, obejmująca ponad 110 państw, gwarantuje sprawną obsługę klientów i szybkie udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące konkretnych zastosowań i serwisu.

Anton Paar na całym świecie

Wybierz spółkę Anton Paar
Oddziały główne
Oddziały podrzędne
Lokalni przedstawiciele

Anton Paar Headquarter - virtual tour

Zarządzanie jakością

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wdrożono w Anton Paar już w 1994 roku. Zakres zastosowań tego systemu obejmuje również kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Ostrożne i odpowiedzialne wykorzystanie zasobów ludzkich i surowców to centralny i historyczny element filozofii Anton Paar, a zarazem fundament stosowanego systemu zarządzania. Głównym zadaniem wykorzystywanego przez Anton Paar systemu zarządzania jest pilnowanie jednorodności struktury w skali całej organizacji, niezbędnej dla gwarantowania klientom najwyższej możliwej jakości oferowanych produktów i usług. Wzorowość systemu zarządzania jakością w Anton Paar, z naddatkiem spełniającego wymagania norm, jest regularnie potwierdzana kontrolami jednostki certyfikującej Quality Austria oraz poświadczana przez klientów z branż medycznej i aeronautycznej.