Jak pracujemy

Great People | Great Instruments

Duch jedności w zespole, dziale albo całym przedsiębiorstwie nie jest dziełem przypadku.

Kiedy członkowie zespołu dają z siebie wszystko, dążąc do wspólnego celu, wspaniałe jest poczucie jego ostatecznego osiągnięcia. Niemniej często istotą sprawy jest sama droga do realizacji zamierzeń – dlatego jako sukces i pomyślność postrzegamy kolektywne stawianie czoła wyzwaniu, jakim jest dostarczanie klientom najlepszych możliwych rozwiązań na potrzeby ich zadań związanych z pomiarem.

Jak pracujemy

Szacunek

Ważny i wartościowy jest dla nas każdy pracownik. Odpowiedzialne wykorzystanie zasobów kadrowych ma zasadnicze znaczenie dla długotrwałej prężności ducha i ciała. Firma wspiera pracowników w utrzymywaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Przedsiębiorstwo ponosi także odpowiedzialność za stan środowiska. Pragniemy czynnie dbać o to, by ten świat godnie przyjmował nasze dzieci i wnuki. Dokładamy wszelkich starań, by wykorzystywać zasoby naturalne oszczędnie i rozważnie.

Poczucie odpowiedzialności

Każdy pracownik w istotnym stopniu przyczynia się do ogólnych wyników, jakie odnotowuje Anton Paar. Nawet jeżeli wkład pojedynczej osoby może wydawać się niewielki, ważne pozostaje to, czy i w jaki sposób jest on wnoszony. Każdy odpowiada za siebie, za własną pracę oraz za rezultaty i pomyślność ogółu. Niemniej błędy się zdarzają – a my nie ukrywamy swoich pomyłek. Naszym obowiązkiem jest przyznawanie się do nich i wyciąganie z nich wniosków.

Życzliwość

Humanitaryzm i sukces rodzą się na drodze współpracy. Nie każdemu dane są te same szanse. W gestii społeczeństwa leży wspieranie pokrzywdzonych i pilnowanie sprawiedliwości – we wspólnym życiu i w dystrybucji dóbr materialnych. Przedsięwzięcia charytatywnej Fundacji Santnera odzwierciedlają dążenia przedsiębiorstwa do tego celu. Ich pomyślność zawdzięczamy oddaniu wszystkich pracowników.

Dociekliwość

Nowatorstwo było motorem działalności Anton Paar już w pierwszych dniach istnienia przedsiębiorstwa. Naszymi czynnikami napędowymi są dociekliwość, wynalazczość i pragnienie nieustającego rozwoju. Gwarancją sukcesu i dalszego istnienia jest pielęgnowanie takiej kultury innowacji. Nowatorstwo nie ogranicza się przy tym do działalności badawczo-rozwojowej, bowiem innowacje potrzebne są także na polu organizacyjnego przepływu pracy.

Ambicje przedsiębiorstwa: droga do sukcesu celem sama w sobie

„Do czego potrzebny nam sukces? Na co powinniśmy przeznaczać zyski?” W Anton Paar znaleźliśmy własne odpowiedzi na te pytania.

Sukcesem jest dla nas zdolność do zapewniania pracownikom interesującego, pewnego i długookresowego miejsca pracy. Polega to na przydzielaniu każdemu pracy postrzeganej przez daną osobę jako przydatna oraz umożliwiającej rozwój talentów i wykorzystanie indywidualnych umiejętności. W atmosferze sprzyjającej nowatorstwu powstają dobre pomysły na nowe produkty, urzeczywistniane w dalszej kolejności w naszych zaawansowanych technologicznie zakładach produkcyjnych i montażowych, gdzie ludzie i maszyny ściśle współpracują z myślą o dopilnowaniu najwyższej możliwej jakości każdego egzemplarza wytwarzanych przyrządów pomiarowych.

Sukces wymaga ciężkiej pracy – a w naszym pojęciu droga do sukcesu jest już celem sama w sobie.

Strategia wzrostu: jakość przed ilością

Przyrządy pomiarowe marki Anton Paar stały się niezastąpione w laboratoriach i zakładach produkcyjnych wielu przedsiębiorstw i instytutów badawczych na całym świecie: wspierają one naszych klientów w rozwoju produktów, prowadzeniu badań i kontrolowaniu jakości.

Od dziesięcioleci inwestujemy około dwudziestu procent rocznego obrotu w działalność badawczo-rozwojową i dalsze udoskonalanie naszych przyrządów pomiarowych. Jako swoje zadanie postrzegamy współpracę z klientami zorientowaną na znajdowanie rozwiązań najodpowiedniejszych do ich potrzeb związanych z pomiarem oraz wcielanie ich w wysokiej jakości aparaturę.

Wzrost nie jest najważniejszy – wynika on po prostu z jakości dostarczanych produktów. Dopiero bezkompromisowe dopilnowanie jakości stanowi dla naszych klientów źródło satysfakcji oraz podstawę do zarekomendowania naszej marki innym i zaufania firmie Anton Paar w przyszłości.

Starannie dobierając przejmowane spółki, wzbogacamy nasz asortyment produktów i nieprzerwanie rozszerzamy zakres specjalizacji, co przekłada się na możliwość oferowania coraz bardziej kompleksowych rozwiązań.

Dokonywanie takich przejęć i uruchamianie nowych filii daje nam szczególną świadomość faktu, że źródłami najprawdziwszej siły przedsiębiorstwa są wiedza, energia i entuzjazm jego pracowników. To właśnie jedność umysłu, rąk i serca rodzi doskonałość i pozwala na tworzenie wysokiej jakości produktów.

Charytatywna Fundacja Santnera

Odpowiadamy nie tylko za swoich pracowników – oczywista jest dla nas także odpowiedzialność za społeczeństwo. Wiele przedsiębiorstw z sektora technologii pomiaru jest notowanych na giełdach. Firma Anton Paar wybrała jednak inną drogę.

W roku 2003 ówcześni właściciele Anton Paar GmbH nieodwołalnie zrzekli się praw własności do przedsiębiorstwa, darowując spółkę charytatywnej Fundacji Santnera. Statut fundacji wyraźnie stwierdza, że jej aktywa nie są na sprzedaż. 

Zgodnie z powziętymi zamiarami, większość zysku po opodatkowaniu reinwestuje się w dalszy rozwój przedsiębiorstwa, a część przekazuje fundacji. Sama fundacja może przeznaczać środki wyłącznie na cele charytatywne w rozumieniu paragrafu 34ff BAO (prawa austriackiego) w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu. 

Using these proceeds, the foundation supports scientific work and research of public utility in the fields of natural science and technology a także przeciwdziałanie narkomanii i innym uzależnieniom oraz rehabilitację osób uzależnionych.

Fundacja jest organizacją charytatywną, nienastawioną na osiąganie zysków. 

Właściwa jurysdykcja: sąd okręgowy dla ZRS, Graz, Austria FN 243021 i

Projekt „Offline”

„Offline” to projekt Fundacji Santnera, którego celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i leczenie ich. Centralną jego ideą jest stwarzanie cechującego się niskimi barierami wejścia miejsca oferującego pracę i rozwój kwalifikacji zawodowych. Inicjatywa ta skierowana jest przede wszystkim do osób cierpiących wskutek uzależnienia.

Wyroby powstające lub przetwarzane w ramach projektu „Offline” są w dalszej kolejności sprzedawane w sklepie pod szyldem przedsięwzięcia. Punkt „Offline Retail” znajduje się w centrum Grazu, pod adresem Mariahilferstrasse 19. Jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 11:00 do 18:00 oraz w soboty od 11:00 do 17:00. Można tam nabyć stylową używaną odzież oraz wyjątkowe, wyrabiane ręcznie akcesoria i meble.


Kontakt:
Projekt Offline
Kärntnerstraße 341/1
A-8054 Graz 
faks: 0316/902400

offline@caritas-steiermark.at
www.projekt-offline.org