Warunki korzystania z usług


Treści

Spółka Anton Paar zastrzega sobie prawo do nieponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczanych informacji. W związku z tym odrzucane będą wszelkie roszczenia z tytułu szkód ponoszonych wskutek wykorzystywania jakichkolwiek dostarczanych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji niekompletnych lub błędnych. Wszelkie oferty mają charakter niewiążący i nie powodują powstania jakichkolwiek zobowiązań. Poszczególne części lub strony kompletnej publikacji – w tym wszystkie oferty i informacje – mogą być uzupełniane, zmieniane i częściowo lub całkowicie usuwane przez Anton Paar bez stosownego oddzielnego powiadomienia.

Odwołania i łącza

Anton Paar nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem łączy lub odwołań zamieszczonych na stronach internetowych spółki, o ile nie ma pełnej świadomości sprzecznego z prawem charakteru takich treści i nie jest w stanie zapobiegać wyświetlaniu zawierających je stron przez internautów odwiedzających stronę internetową spółki. Odpowiedzialność za wszelkie szkody ponoszone wskutek wykorzystywania informacji zamieszczanych na takich stronach ponoszą wyłącznie autorzy poszczególnych stron – nie osoby udostępniające łącza do nich. Ponadto spółka Anton Paar nie ponosi odpowiedzialności za treść jakichkolwiek wpisów lub wiadomości publikowanych lub zamieszczanych za pośrednictwem grup dyskusyjnych, ksiąg gości lub list mailingowych udostępnianych na stronie internetowej spółki.

Prawa autorskie

Spółka Anton Paar nie miała zamiaru wykorzystać w publikacji żadnych materiałów chronionych prawem autorskim, a jeżeli uniknięcie tego nie było możliwe, dołożyła wszelkich starań w celu wskazania posiadacza praw autorskich do danych materiałów. Spółka Anton Paar zastrzega sobie prawa autorskie do wszelkich samodzielnie sporządzonych materiałów. Zabrania się kopiowania takich materiałów – wykresów, dźwięków lub tekstu – oraz wykorzystywania ich w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez zgody spółki Anton Paar.