Funkcje integralności i zgodności danych

Bezpieczeństwo. Potęga. Zgodność.

We wszystkich regulowanych branżach, zwłaszcza farmaceutycznej i biotechnologicznej, zgodność danych elektronicznych z przepisami ma kluczowe znaczenie. Niezbędne jest płynne zarządzanie danymi z zachowaniem ich pełnej integralności i bezpieczeństwa.

Dzięki zaawansowanym, ale prostym w użyciu funkcjom oprogramowanie Anton Paar spełnia najwyższe standardy branżowe zgodnie z FDA 21 CFR Część 11, EU Annex 11, PIC/PICS 041-1 i GxP – z naciskiem na GMP i cGMP.

Skrupulatna kwalifikacja urządzeń laboratoryjnych i walidacja systemów zapewniają, że urządzenia i systemy Anton Paar są ściśle zgodne z zasadami USP 1058> i podejściem opartym na analizie ryzyka. Wszechstronne i usprawnione funkcje oprogramowania urządzeń upraszczają przesyłanie, przeglądanie i przechowywanie danych – wzmacniając najwyższe standardy integralności danych na każdym etapie pracy.

Podejmowanie działań zapobiegawczych zmniejsza ryzyko niezgodności danych, oszczędza czas i zasoby oraz zapewnia stałą gotowość do audytu.

Wyślij wiadomość

Potęga niezawodnej integralności danych i zgodności z przepisami

Zapewniamy naszym klientom kompleksowe usługi kwalifikacyjne, co gwarantuje otrzymanie dedykowanej dokumentacji do wstępnej kwalifikacji i walidacji oraz konserwacji, a następnie ponownej kwalifikacji. Rozumiemy kluczowe znaczenie utrzymania integralności danych. Oferujemy szeroki zakres zasobów i wsparcia aby spełnić unikalne potrzeby w zakresie obsługi danych w każdej kategorii.

 

Kategorie integralności danych
Zgodność z 21 CFR Część 11
Wersja Excellence Wersja Advanced Wersja Standard
Ścieżka audytu
Tryb ścieżki audytu
Zabezpiecz elektroniczne zapisy aktywności i działań systemu (pomiary, podpisywanie, eksport, zmiany ustawień) z opcją dodania komentarza.
Podpis elektroniczny
Podpis elektroniczny
Elektroniczna weryfikacja danych elektronicznych na różnych poziomach z opcją dodania komentarza.
Ulepszony podpis elektroniczny
Ulepszone opcje podpisu elektronicznego dla podpisu jedno-/dwuetapowego (tylko składanie/zatwierdzanie) i podpisu zastępczego.
Bezpieczeństwo danych
Wydruk danych
W pełni identyfikowalny, zgodny z GxP wydruk danych i ustawień urządzenia.
Przechowywanie danych chronionych
Dezaktywacja pamięci „ring-buffer” z zatrzymaniem przeprowadzania pomiaru.
Ograniczone ustawienia czasu i daty
Kopia zapasowa danych
Kopia zapasowa danych (pomiary, sprawdzenia, kalibracje, ustawienia itp.), w tym odzyskiwanie danych po awarii określone dla danego urządzenia.
Elektroniczne przesyłanie danych
Przesyłanie danych za pomocą standardowych protokołów (LAN, udział sieciowy) lub oprogramowania Anton Paar do wykonywania pomiarów laboratoryjnych - AP Connect Pharma.
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie użytkownikami z ustalonymi zasadami dotyczącymi hasła
Tworzenie i identyfikacja użytkowników na trzech predefiniowanych poziomach (operator, kierownik i administrator).
Zarządzanie indywidualnymi grupami użytkowników
Tworzenie grup użytkowników w celu zarządzania indywidualnymi grupami użytkowników (np. uruchamianie/zatrzymywanie, sprawdzenia, zmiana ustawień itp.)
Bezpieczeństwo konfigurowalnego hasła
Zwiększone bezpieczeństwo dzięki stosowaniu złożonych haseł (duże/małe litery, cyfry, znaki specjalne) i zdefiniowanemu czasowi wygaśnięcia hasła.
Ulepszone funkcje zgodności
Konfigurowalna widoczność wartości pomiaru
Brak wizualizacji danych w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu podczas pomiaru W celu uniknięcia wpływu użytkownika wyświetlane są tylko wyniki końcowe.
Dostęp i przechowywanie nieprzetworzonych danych
Możliwość przechowywania, dostępu i przeglądania nieprzetworzonych danych po pomiarze. W przypadku niektórych systemów funkcja ta jest dostępna za pośrednictwem dedykowanej przeglądarki oprogramowania.
Kierowane, wybierane limity kontroli i ważności
Konfigurowalne limity do weryfikacji walidacji danych pomiarowych w regularnych lub obowiązkowych sprawdzeniach urządzenia.
Tryb bez przechowywania danych (ze ścieżką audytu)
Brak danych zapisanych na urządzeniu poza ścieżką audytu. Konieczny natychmiastowy wydruk po każdym pomiarze.
Tryb danych nieusuwalnych
Funkcja „Archiwizuj” zastępuje funkcję „Usuń” w celu bezpiecznego eksportowania i późniejszego usuwania danych.
Zewnętrzna kontrola systemu
Oprogramowanie komputerowe do kontroli i obsługi systemu. W przypadku niektórych urządzeń możliwa jest obsługa wbudowana.
Kompatybilne produkty Pokaż wszystkie
Urządzenia wersji Excellence
Pokaż wszystkie
Urządzenia wersji Advanced
Pokaż wszystkie
Urządzenia wersji Standard

Integralność, bezpieczeństwo i zgodność danych w regulowanych branżach

Poznaj wymagania przepisów 21 CFR Część 11. Zapoznaj się ze szczegółowymi opisami każdej z funkcji. Dowiedz się, co łączy technologię pomiarową z rozdziałami farmakopei.

Pobierz kompleksowego e-booka „Data Integrity, Security and Compliance in Regulated Industries."

Pobierz teraz

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.

Wyślij wiadomość