Veri Bütünlüğü ve Uyumluluk Özellikleri

Güvenli. Güçlü. Uyumlu.

İlaç ve biyoteknoloji başta olmak üzere düzenlemeye tabi tüm sektörlerde elektronik verilerin mevzuata uygunluğu çok önemlidir. Tam veri bütünlüğü ve veri güvenliği ile sorunsuz veri yönetimi bir zorunluluktur.

Gelişmiş ancak kullanımı kolay özelliklere sahip Anton Paar yazılım çözümleri, GMP ve cGMP'ye odaklanarak FDA 21 CFR Bölüm 11, EU Annex 11, PIC/PICS 041-1 ve GxP uyarınca en yüksek endüstri standartlarını korur.

Titiz laboratuvar cihazı kalifikasyonu ve sistem validasyonu, Anton Paar cihazlarının ve sistemlerinin USP 1058> ilkelerine ve risk tabanlı bir yaşam döngüsü yaklaşımına sıkı sıkıya uymasını sağlar. Kapsamlı ve kolaylaştırılmış yazılım özellikleri veri aktarımını, incelemeyi ve depolamayı basitleştirerek her türlü eylem noktasında en yüksek veri bütünlüğü standartlarını güçlendirir.

Önleyici faaliyetlerin önceliklendirilmesi uygunsuzluk risklerini azaltırken zaman ve kaynak tasarrufu sağlar ve her an denetime hazır olmayı garanti eder.

Bizimle irtibata geçin

Güvenilir veri bütünlüğü ve uyumluluk mükemmelliğinin gücü

Kapsamlı dokümantasyon hizmetlerimiz, müşterilerimizin ilk kalifikasyon ve doğrulama, bakım ve yeniden kalifikasyon için uyumlu, sisteme özgü dokümantasyon almalarını sağlar. Veri bütünlüğünü korumanın kritik öneminin farkındayız ve aşağıda listelenen her kategorinin kendine özgü ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir kaynak ve destek yelpazesi sunuyoruz.

 

Veri Bütünlüğü Kategorileri
Tümü 21 CFR Bölüm 11 uyumlu
Mükemmellik İleri Standard
Denetim İzi
Denetim izi modu
Sistem faaliyetlerinin ve eylemlerinin (ölçümler, imzalama, dışa aktarma, ayar değişiklikleri) yorum seçeneği ile güvenli elektronik kayıtları.
Elektronik İmza
Elektronik imza
Yorum seçeneği ile farklı imzalama seviyelerinde elektronik verilerin elektronik olarak doğrulanması.
Gelişmiş elektronik imza
Tek adımlı/iki adımlı imzalama (yalnızca gönderme/onaylama) ve yedek imzalama için gelişmiş e-imza seçenekleri.
Veri Güvenliği
Veri yazdırma
Verilerin ve cihaz ayarlarının tamamen izlenebilir, GxP uyumlu çıktısı.
Korumalı veri depolama
Verilerin kaldırılması öncesinde ölçüm işleminin durdurulmasıyla "dairesel ön bellek" belleğinin devre dışı bırakılması.
Kısıtlı saat ve tarih ayarı
Veri yedekleme
Cihaza özel olağanüstü durum kurtarma dahil olmak üzere veri yedekleme (ölçümler, kontroller, kalibrasyonlar, ayarlar vb.).
Elektronik veri aktarımı
Standart protokoller (LAN, ağ paylaşımı) veya Anton Paar laboratuvar yürütme yazılımı AP Connect Pharma kullanılarak veri aktarımı.
User Management (Kullanıcı Yönetimi)
Sabit parola kuralları ile kullanıcı yönetimi
Önceden tanımlanmış üç seviyede (operatör, müdür ve yönetici) kullanıcıların oluşturulması ve tanımlanması.
Bireysel kullanıcı grubu yönetimi
Bireysel kullanıcı grubu yönetimi için kullanıcı gruplarının oluşturulması (ör. başlatma/durdurma, kontroller, ayarların değiştirilmesi vb.).
Yapılandırılabilir parola güvenliği
Karmaşık parolalar (büyük/küçük harf, sayı, özel karakter) ve tanımlanmış parola geçerlilik süresi kullanılarak gelişmiş güvenlik.
Geliştirilmiş Uyumluluk Özellikleri
Ölçüm değerlerinin yapılandırılabilir görünürlüğü
Ölçüm sırasında cihaz ekranında gerçek zamanlı veri yoktur. Herhangi bir kullanıcı etkisinden kaçınmak için yalnızca nihai sonuçlar gösterilir.
Ham veri erişimi ve depolama
Ölçümden sonra ham verileri saklama, erişme ve inceleme imkanı. Bazı sistemler için özel yazılım görüntüleyici aracılığıyla.
Kılavuzlu, seçilebilir kontrol limitleri ve geçerliliği
Düzenli (isteğe bağlı operasyonel olarak zorunlu) cihaz kontrollerinde ölçüm verilerinin geçerliliğini doğrulamak için yapılandırılabilir limitler.
Depolamasız mod (denetim izi ile)
Denetim izi dışında hiçbir veri cihazda depolanmaz. Her ölçümden sonra anında çıktı alınması gereklidir.
Silinemeyen veri modu
Güvenli veri aktarımı ve ardından veri kaldırma için "arşiv" işlevi "sil" işlevinin yerini alır.
Harici sistem kontrolü
Sistem işletimi ve kontrolü için masaüstü yazılımı. Bazı cihazlar için gömülü çalıştırma isteğe bağlıdır.
Uyumlu Ürünler Tüm
Mükemmellik cihazlarını göster
Tüm
Gelişmiş cihazlarını göster
Tüm
Standart cihazlarını göster

Düzenlemeye Tabi Sektörlerde Veri Bütünlüğü, Güvenliği ve Uyumluluğu

21 CFR Bölüm 11 gerekliliklerini anlayın. Münferit özelliklerin ayrıntılı açıklamalarını inceleyin. Ölçüm teknolojisi ve ilaç kodeksi bölümlerinin nasıl ilişkili olduğunu keşfedin.

"Düzenlemeye Tabi Sektörlerde Veri Bütünlüğü, Güvenliği ve Uyumluluğu" adlı kapsamlı e-kitabı indirin.

Şimdi indirin

Daha fazla bilgi için bizimle bağlantı kurun.

Bizimle irtibata geçin