Önerilen Sonuçlar

ISO 17025 kalibrasyonu

ISO/IEC 17025, kalibrasyon yapmak için genel şartları belirten, uluslararası geçerliliği olan bir standarttır.

Akredite kuruluşlar, doğru ve güvenilir sonuçlar sunduklarını ispatlayabilirler – Avusturya'daki Anton Paar Genel Merkezleriyle ABD, Meksika ve Brezilya'daki iştirakleri ISO 17025'e göre akredite edilmiştir. Ayrıca Anton Paar’ın çok sayıdaki iştirakinde çalışan servis mühendisleri, tüm dünyada izlenebilir yerinde kalibrasyonlar yapmak konusunda yetkilidir. Bu akreditasyon, salınımlı U-tüpü ilkesine dayanarak, dijital yoğunluk ölçerler kullanılarak SI birimlerine uyumlu yüksek düzeyde doğru yoğunluk ölçümleri gerçekleştirmek için teknik yeterliğimizi doğrular.

İletişim kurun

Avantajlarınız nelerdir?

  • Yeni ve mevcut yoğunluk ölçerler için doğrudan üreticiden zaman tasarruflu ve maliyet etkin kalibrasyon

  • Uluslararası Birimler Sistemi'yle (SI) uyum garantisi ilkesine sahip kalibrasyon

  • Kendi aletlerimizin kapsamlı teknik bilgilerine hakim olmamız sayesinde en kesin ve doğru sonuçlar garantilenmektedir

  • Kalibrasyon, doğrudan Anton Paar kalibrasyon laboratuvarında veya müşteri sahasında yapılabilir.

Akreditasyon ve Anton Paar kalibrasyonlarının uluslararası olarak tanınması

 • Anton Paar Genel Merkezleri Akkreditierung Austria (Avusturya Akreditasyon) tarafından akredite edilmiştir. Akkreditierung Austria, kalibrasyon sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için çok uluslu Avrupa Akreditasyon İşbirliği (EA) anlaşmalarını ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) anlaşmalarını imzalamıştır. Bu nedenle Austria Akreditasyonu tarafından verilen kalibrasyon sertifikaları uluslararası düzeyde tanınır. ISO 17025 Sertifikası Anton Paar GmbH

  Avrupa içindeki ve dışındaki tüm imza sahiplerinin kapsamlı bir listesi www.european-accreditation.org ve www.ilac.org sitelerinden bulunabilir.

  • Kalibrasyon sertifikası, fiziksel birimleri Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) göre temsil eden ulusal standartlarla ölçümlerin uyumlu olduğunu belgeler.

   Kalibrasyon sertifikası

Hangi Anton Paar yoğunluk ölçerlerini kalibre ediyoruz?

  • Portatif Yoğunluk Ölçerler:

  • Tezgah Üstü Yoğunluk Ölçerler:

   • DMA™ 38
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 M
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 Klasik
   • DSA 5000 M
   • DSA 5000 Klasik

Kalibrasyon iş akışı

 • 1 İlk yoğunluk kontrolü

  İlk yoğunluk kontrolü için 20 °C sıcaklıkta ultra saf su kullanırız. Sonuç, Anton Paar yoğunluk ölçerinizin durumuyla ilgili ilk izlenimi vermektedir.

 • 2 Sıcaklık kalibrasyonu

  Cihazlar iki gruba ayrılabilir: örnek sıcaklığını kontrol edemeyen cihazlar ve kendi termostatlarına sahip laboratuvar tezgah üstü cihazlar, örneğin; taşınabilir cihazlar. Tezgah üstü cihazlar, kalibrasyona başlamadan önce gece boyunca kalibrasyon sıcaklığında stabilize olacak şekilde ayarlanır. Taşınabilir yoğunluk ölçerler de ise, sıcaklık kontrollü suyu ölçüm hücresinden geçiririz.
  Görüntülenen sıcaklık okuması, dirençli bir izlenebilir platinyum termometre kullanılarak kontrol edilir.

 • 3 Sıcaklık ayarı

  Ölçülen sıcaklıkla referans sıcaklık arasındaki sapma, kullanıcı kılavuzunda belirtilen doğruluk oranından daha büyükse sıcaklık ayarı yaparız.

 • 4 Servis / tamir

  Müşteriyle anlaşılırsa, özellikle ilk baştaki test, aletin çalışır durumda olmadığını gösterdiğinde servise verilir veya tamir edilir.

 • 5 Yoğunluk ayarı

  Yoğunluk ayarı, su ve Kalite 2 ultra saf su ile DIN ISO 3696'ya göre gerçekleştirilmektedir.

 • İstenilen sıcaklıkta ve yoğunlukta, 6 yoğunluk kalibrasyonu

  Onaylı bir tedarikçiden sertifikalı bir referans standartla yoğunluk ölçümleri yaparak yoğunluk ölçerlerin kalibrasyonunu gerçekleştiriyoruz.

  Yoğunluk ölçümleri, varsayılan olarak belirtilen yoğunluk aralığına göre 20 °C'de yapılır.
  Yoğunluk kalibrasyonu, talep edilmesi halinde farklı yoğunluk standartlarıyla farklı sıcaklıklarda gerçekleştirilebilir. Yoğunluk ölçerlerinizi 650 kg/m³ ile 1550 kg/m³ arasında ve 15 °C ve 40 °C arası bir sıcaklıkta kalibre edebilirsiniz.