ISO 17025 kalibrasyonu

Güven iyidir, izlenebilirlik daha iyidir

Bir Anton Paar cihazı satın aldığınızda ya da kullandığınızda, doğru ve hassas olduğundan emin olabilir ve fabrikadaki kalibrasyonların kalitesine tamamen güvenebilirsiniz. Bunu dünya çapında yetkili kurumlara ve iş ortaklarına kanıtlamak için uluslararası alanda kabul gören bir kanıta, yani ISO/IEC 17025 kalibrasyonuna ihtiyacınız var. Bunu sıcaklık ve yoğunluk için onaylı iş ortağınız Anton Paar’dan alabilirsiniz.

Anton Paar’ın Avusturya’daki genel merkezinin yanı sıra ABD, Meksika ve Brezilya’daki iştirakleri ISO 17025 sertifikalı kalibrasyon laboratuvarlarına sahiptir. Anton Paar’ın ISO 17025 kalibrasyonu, ekipmanınızın Uluslararası Birimler Sistemine (SI) göre izlenebilirliğini garanti eder. Bu izlenebilirlik, sonuçlarınızın dünya çapında karşılaştırılabilir ve doğru olduğundan emin olmanın tek yoludur.

Cihazınıza iyi bakın! ISO 17025 kalibrasyonuyla birlikte yıllık bakım sözleşmesi için servis iş ortağınızla görüşün.

İletişim kurun

Avantajlarınız nelerdir?

Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) göre resmi olarak izlenebilirlikten yararlanın.

En doğru biçimde ayarlanmış cihazınıza güvenin.

Uluslararası alanda kabul edilen ve doğru sonuçlar elde edin.

Anton Paar’ın ISO 17025 kalibrasyon uzmanlarının derin bilgilerine güvenin.

Yerinde ya da onaylı laboratuvarlarımızın birinde hızlı kalibrasyon sayesinde zaman ve para tasarrufu sağlar.

Dünya çapında kabul edilen bir kalibrasyon sertifikası alın.

Akreditasyon ve Anton Paar kalibrasyonlarının uluslararası olarak tanınması

Anton Paar GmbH’nin ISO 17025 kalibrasyon sertifikaları, sorumlu onaylama kurumu olan Akkreditierung Austria’nın, kalibrasyon sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması için Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) anlaşmalarını imzalamış olmasından dolayı uluslararası alanda kabul edilmektedir.

ISO 17025 Sertifikası Anton Paar GmbH
Akreditasyon kapsamı

Avrupa içindeki ve dışındaki tüm imza sahiplerinin kapsamlı bir listesi www.european-accreditation.org ve www.ilac.org sitelerinden bulunabilir.

 

Bir cihazın ISO 17025 kalibrasyonu sertifikası, fiziksel birimleri Uluslararası Birimler Sistemi'ne (SI) göre temsil eden ulusal standartlarla ölçümlerin uyumlu olduğunu belgeler.

ISO 17025 kalibrasyon sertifikası (örnek)

Cihazlarınız için çözümlerimiz

Yoğunluk
Sıcaklık
Sıcaklık aralığı

0,65 g/cm³ ila 1,55 g/cm³

0,65 g/cm³ ila 1,55 g/cm³

15 °C ila 50 °C

0 °C ila 100 °C

0 °C ila 150 °C

0 °C ila 200 °C

Referans

Yoğunluk standardı

Yoğunluk standardı

Referans termometre

Standart Plantinyum Dirençli
Termometre (SPRT)

Ölçüm belirsizliği*)

0,001 g/cm³

0,00002 g/cm³

15 mK

10 mK

Ek bilgiler

Kalibrasyon işlemi:

 1. Bulunduğu gibi kalibrasyon
 2. Ayar
 3. Bırakıldığı gibi kalibrasyon

Serbest yoğunluk standardı seçimi

Ortam sıcaklığında ölçüm

Kalibrasyon işlemi:

 1. Bulunduğu gibi kalibrasyon
 2. Ayar
 3. Bırakıldığı gibi kalibrasyon

Serbest sıcaklık seçimi

Serbest yoğunluk standardı seçimi

Kalibrasyon işlemi:

 1. Bulunduğu gibi kalibrasyon
 2. IEC 60751’e göre sıcaklık katsayısı hesaplaması
 3. Bırakıldığı gibi kalibrasyon

İzlenebilirlik

Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Uluslararası Sıcaklık Skalası 1990 (ITS-90)

Uluslararası Birimler Sistemi (SI)

Uluslararası Sıcaklık Skalası 1990 (ITS-90)

*) En iyi ölçüm kapasitesi

Portatif yoğunluk ölçerler

Anton Paar, portatif yoğunluk ölçüm cihazlarında yoğunluğu , onaylı bir standardı ölçerek ISO 17025’e göre kalibre etmektedir. Kalibrasyonlar oda sıcaklığında yapılmaktadır.

Kalibrasyonun ölçüm sonucu, yoğunluk standardının belirtilen referans değeri ile karşılaştırılır. Her iki değerin yanı sıra bu kalibrasyonda hesaplanan ölçüm belirsizliği de kalibrasyon sertifikasına kaydedilir.

Tezgah üstü yoğunluk ölçerler

Anton Paar, tezgah üstü yoğunluk ölçerlerde ISO 17025’e göre yoğunluk ve sıcaklık kalibrasyonu yapmaktadır. Sıcaklık izlenebilir bir termometreyle ve yoğunluk onaylı bir standardın ölçülmesiyle belirlenmektedir. Mümkün olduğunca düşük bir ölçüm belirsizliği elde etmek için sadece yoğunlukları hidrostatik tartma ile belirlenmiş, doğru yoğunluk standartları kullanıyoruz.

Kalibrasyonun ölçüm sonucu, yoğunluk standardının belirtilen referans değeri ile karşılaştırılır. Her iki değerin yanı sıra bu kalibrasyonda hesaplanan ölçüm belirsizliği de kalibrasyon sertifikasına kaydedilir. 

Üretimi durdurulmuş cihazlar

Aynı zamanda üretimi durdurulmuş cihazlarımız için de ISO 17025 kalibrasyonu sunmaktayız: 

 • DMA 35 N
 • DMA 500
 • DMA 38
 • DMA 4100 / 4500 / 5000 Klasik
 • DSA 5000 Klasik

Dirençli termometreler

Anton Paar GmbH, 2018 yılı Ekim ayından bu yana, ISO 17025 standardına uygun olarak sıcaklık kalibrasyonları yapmak için onaylı bir laboratuvar olarak hizmet vermektedir. Graz’daki yeni sıcaklık laboratuvarımız 0 °C ile 200 °C arası ve 10 mK ölçüm belirsizliği ile direnç termometrelerin izlenebilir karşılaştırma kalibrasyonlarını yapabilmektedir.

Termometrenizi farklı sıcaklıklarda kalibre ediyoruz. İstendiğinde, yeni sıcaklık katsayılarını, ölçüm verilerine bağlı olarak (=ayarlama) IEC 60751’e uygun biçimde hesaplamaktayız ve tüm ölçümleri yeni katsayılarla tekrarlamaktayız.

Hangi sıcaklık problarını kalibre ediyoruz?

 • DMA/SVM sıcaklık kalibrasyonu için Pt 100 probu, D = 1,8 mm, L = 350 mm
 • Pt 100 probu MPMI, D = 2 mm, L = 300 mm
 • Pt 100 probu MPMI, D = 2 mm, L = 500 mm
 • Pt 100 probu MPMI, D = 4 mm, L = 300 mm
 • Pt 100 probu MPMI, D = 4 mm, L = 500 mm