• Lityum-iyon pil üretimi

  Araştırma ve üretim gözlemleme yoluyla elektrotların, elektrolitlerin ve lityum iyon hücrelerinin yüksek kalitesi nasıl sağlanır

 • Lityum-iyon pillerde en yüksek kaliteyi elde etmeniz için Anton Paar, pil malzemeleri araştırmalarında aktif malzemeleri karakterize etmek, hammaddeleri kontrol etmek, kullanmadan önce elektrolit ve solventlerin kalitesini doğrulamak ve çok daha fazlası için çözümler sunar.

  Cihazlarımız, partikül boyutu, gözeneklilik, yoğunluk, viskozite, viskoelastisite ve malzemelerinizin yapışkanlığının hücrelerinizin davranışını ve performansını nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olacak, böylece en iyi nihai ürünü oluşturmak için bu parametreleri ayarlayabileceksiniz.

  Araştırmadan üretime

  Pil malzemeleri araştırmaları

  Anton Paar, pil malzemeleri araştırmaları için güçlü ortağınızdır. Performans parametrelerini optimize etmek amacıyla sıvı ve katı yoğunluğunu, yüzey alanını, partikül boyutunu, yerel elektriksel iletkenliği, topografiyi ve yüzey pürüzlülüğünü belirlemek için cihazlarımızı kullanın. Kapasite ve performansı en üst düzeye çıkarmak için elektrokimyasal süreçleri yerinde takip etmek için bile cihazlarımızı kullanabilirsiniz.

  Gözenek boyutu ve partikül boyutu dağılımının ölçülmesi, çalışan elektrotun özelliklerini optimize etmenizi sağlar. Anton Paar'ın gerçek yoğunluğu ölçmeye yarayan cihazları, bir pil paketindeki uygun kütle/hacim yoğunluğuna ilişkin bilgi sağlar, böylece hücrenizi kütle veya hacmin kritik olduğu uygulamalar için optimize edebilirsiniz. Ayırıcı arızasını önlemeye yönelik araştırmalar için, gözenek boyutunun bilinmesi, en baştan uygun olmayan malzemeleri belirleyebileceğiniz ve reddedebileceğiniz anlamına gelir. Elektrotlarınızın nanometre düzeyinde nasıl çalıştığını anlamak, pillerinizin hem ömrünü hem de kapasitesini uzatmak için elektrot malzemelerini ve elektrot tasarımını optimize etmenize yardımcı olur.

  Ürününüzün termal güvenlik davranışı araştırmanızın önemli bir parçasıysa, değerli bilgiler elde etmek için parlama noktasını ölçün. Yüksek performanslı elektrolitler için, viskozite hakkında bilgi, elektrolitin iyonik iletkenliğini artırabilir. Anotlarda, katotlarda ve ayırıcılarda yeni malzeme kullanımı arayışında, mikrodalga sentezi yeni yapılara yol açan benzeri görülmemiş reaksiyon koşullarını açar.

  Çözümlere göz at


  Girdikalite kontrolü

  Girdi kalite kontrolü sayesinde sadece en kaliteli hammaddeler kabul edilir ve üretimde kullanılır. Önemli bir ilk adım olarak, Anton Paar'ın temsili örnekleme cihazı, kararlarınızı dayandırdığınız sonuçların temsil etme niteliği olan örneklerden geldiğinden emin olarak toz analizi sonuçlarınızdaki değişkenliği önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olur.

  Elektrot hammaddesinin partikül boyutunun ölçülmesi, tüm üretim partilerini reddetme riskini en aza indirmenize yardımcı olur. Tozlardaki sıkıştırılmış yoğunluk ölçümleri, farklı davranan toz serilerini belirler, böylece toz işlemede tutarlılık sağlamaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Gözenek boyutunun ölçülmesi, ayırıcı arızası riskini en aza indirmek için sadece doğru malzemeleri seçmenize olanak tanır.

  Yoğunluk ölçümü ile solventleri ve sıvı reaktifleri belirleyebilir ve kalitelerini doğrulayabilirsiniz. Polimer bazlı elektrolitler gibi yarı katılar ve katılar için, kırılma indisi veya konsantrasyon bir refraktometre ile ölçülebilir. Malzemeler pahalı olduğunda veya bir kap içinde teslim edildiğinde, kabı açmadan bir Raman spektrometresi ile paket üzerinden tanımlanabilirler.

  Lityum iyon pil bileşiklerinin elemental analizi, bileşim analizi için ICP-OES ve kontaminasyon analizi için ICP-MS ile gerçekleştirilir. Her iki teknik için de, yalnızca mikrodalga destekli asitle parçalama ile elde edilebilen, yeterince parçalanmış bir örnek gereklidir.

  Çözümlere göz at


  Çamur hazırlanması

  Doğru çamur karışımı, başarılı lityum-iyon hücre üretiminin ön koşuludur. Anton Paar'ın teknolojisi burada birçok yönden size yardımcı olabilir: Çamurun karıştırılması sırasında, gereksiz çalkalanma zamanla iç yapıları bozar.

  Partiküller parçalanmadan maksimum homojenliği elde etmek için, çamurun yoğunluğunu, partikül boyutunu ve zeta potansiyelini Anton Paar cihazlarıyla ölçebilir ve uygun ayarlamaları yapabilirsiniz. Kolayca pompalanabilir ve sedimantasyon olmadan iyi bir şekilde saklanabilmesi için çamurun viskozitesini ölçün ve ayarlayın. 

  Çözümlere göz at


  Kaplama ve kurutma

  Pilin ömrü boyunca uygun şarj edilebilirliğini sağlamak amacıyla elektrot çamurunun homojen kaplama kalınlığına sahip düzgün bir film oluşturduğundan emin olmak için derinlemesine analiz yapabileceğiniz bir Anton Paar reometresi kullanın.

  Reometreler ve viskozimetrelerle yapılan araştırmalar, uygulama sonrası çamurun optimize edilmiş bir yapısal iyileşmesini elde etmek için akış hızını ve uç geometrisini ayarlayarak uygulama sürecini üzerinde değişiklikler yapmanıza yardımcı olur. Bu, ideal seviyeleme sağlayarak ve sarkmayı önleyerek daha küçük piller oluşturmak için çok önemli olan tutarlı katman kalınlığı elde etmeye yarar.

  Tabakanın çizik test cihazları ile yapışmasını ölçerek, elektrodun katmanlarına ayrılmasını önlemek için adımlar atabilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Kalenderleme / elektrot kesme / hücre montajı

  Kalenderleme işleminin gözenek yapısı ve dolayısıyla lityum-iyon pil hücrelerinin elektrokimyasal performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kullandığınız malzemeleri ve proses parametrelerinizi optimize etmek için yapıştırılmış elektrot folyosu/preslenmiş elektrottaki gözenekliliği ve nanomekanik özellikleri ölçmek önemlidir.

  Bunu, Anton Paar'ın cıva intrüzyon porozimetresini kullanarak gözenek hacmini ve gözenek boyutu dağılımını ölçerek veya Anton Paar'ın Tosca AFM'sini kullanarak nano ölçekli mekanik özellikleri değerlendirerek yapabilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Elektrolit dolumu ve oluşumu

  Düşük performans gösterecek bir pilin üretilmesinin önüne geçmek için dolum öncesinde elektrolitlerin kalitesi kontrol edilmelidir. Yoğunluğun ölçülmesi, elektrolit bileşiminin gereksinimlere ve spesifikasyonlara uygun olup olmadığını kontrol etmenin güvenilir bir yoludur.

  Doldurma işlemi sırasında bir reometre, nozül geometrisini ve pompanın gücünü nasıl ayarlayacağınızı bilmenize yardımcı olabilir.

  Çözümlere göz at


 • Çözümünüzü bulun

  ÇözümSağladığınız faydaCihaz

  Şarj/deşarj davranışını, kapasitesini veya güç yoğunluğunu iyileştirmeniz gerekir.

  Partikül boyutunu lazer difraksiyon ve DLS ile ölçün veya küçük açılı X-ışını saçılımı kullanarak elektrotunuzun nano yapısını inceleyin.

  Elektrot malzemesi partikül boyutu dağılımını uyarlayarak performans parametreleri optimize edilebilir. Elektrotunuzun elektrolit ile etkileşime nasıl girdiğini anlamak, pilinizin kapasitesini ve ömrünü iyileştirmenize yardımcı olacaktır.

   

  Teslim edilen malzemelerin sipariş edilen malzemeler olduğundan, temiz, saf ve doğru konsantrasyonda olduğundan ve elde edilen ölçüm sonuçlarının tedarik edilen hammadde ile ilgili bilgilere uygun olduğundan emin olmanız gerekir.

  Tüm sıvı hammaddelerde hızlı ve kolay bir kalite kontrolü için yoğunluğu ölçün.

  Tüm sıvı hammaddelerin hızlı, doğru, otomatik ve güvenli analizi Ar-Ge'deki hataları önler ve ideal pil performansı sağlar.

   

  Çamur karışımının doğru bileşime ve kıvama sahip olmasını sağlamak için elektrot çamurunda kullanılan malzemelerin özelliklerini anlamalısınız.

  Kıvam ve kaliteyi sağlamak için çamur malzemelerinin yoğunluğunu, viskozitesini, viskoelastisitesini ve tiksotropik davranışını kontrol edin.

  Bu yoğunluk ve viskozite kontrolleri izlenebilirlik sunar ve önemli derecede malzeme, maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

   

  Hızlı sonuçlar almak, zaman ve malzeme maliyetlerini azaltmak amacıyla analiz için gereken çamur örneği miktarını azaltmak istiyorsunuz.

  Bir tezgah üstü yoğunluk ölçer ile yoğunluğu ölçün.

  Hızlı yoğunluk kontrolleri için az miktarda çamur gerekir, bu da araştırma sonuçlarından ödün vermeye gerek duymadan paradan tasarruf etmeyi sağlar.

   

  Kaplamanın zayıf yapışması nedeniyle elektrot arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Kaplamanın yapışması ile ilişkili olduğundan zeta potansiyelini belirleyin.

  Zeta potansiyelini bilmek, elektrot arızasına yol açma olasılığı daha düşük olan optimum yapışmayı elde etmek için yüzey karakteristiklerini optimize etmenizi sağlar.

  • SurPASS 3
   

  Şarj kapasitesini daha iyi koruyan hücreler üretmek istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile mikro ve mezo gözeneklerin boyut dağılımını ölçün.

  Bu sonuçlara dayanarak, difüzyonu iyileştirmek ve çalışan elektrottaki hacim değişikliklerini azaltmak için malzemelerin nano yapısını optimize edebilirsiniz.

   

  Öngörülebilir ve tekrarlanabilir şarj/deşarj performansına sahip lityum-iyon hücreler üretmek istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Yüzey alanı bilgisi ile elektrot katılarının uygun akım özelliklerini elde etmek için ayarlama yapılabilir.

   

  Partiküller arası daha düşük direnç elde etmek ve daha ince elektrotlar yapmak için tutarlı ve gelişmiş partikül-partikül arası temas istiyorsunuz.

  Sıkıştırılmış yoğunluğu ölçün.

  Sonuçlar, partikül yoğunluğunu optimize etmek için kullanılabilir.

   

  Uygun olmayan malzeme kullanımı nedeniyle ayırıcı arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Gözenek boyutunu kapiler porometriyle ölçün.

  Bu analiz ile uygun olmayan malzemeler kolayca tanımlanabilir ve reddedilebilir.

   

  Eksik ıslanma nedeniyle ayırıcı arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Islatma ile ilişkili olduğundan zeta potansiyelini belirleyin.

  Eksik ıslanma nedeniyle ayırıcı/elektrot arabiriminde parazit direncini önlemek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

  • SurPASS 3
   

  Elektrotun enerji yoğunluğunu optimize etmeniz gerekir.

  Nanometre ölçeğindeki yerel elektrik iletkenliğini atomik kuvvet mikroskobu ile ölçün.

  Nanoelektrik parametrelere dayalı olarak farklı işlevsel bileşenlerin oranını ayarlayarak elektrot performansını kapasite ve enerji yoğunluğu açısından optimize edin.

   

  Geniş bir sıcaklık aralığında hızlı şarj ve deşarj sağlayan yüksek performanslı elektrolitler geliştirmeniz gerekir.

  Elektrolitinizin viskozitesini yuvarlanan bilyalı viskozimetre ile ölçün

  Viskozite bilgisi, elektrolitin iyonik iletkenliğinin ince ayarını sağlar.

   

  Lityum iyon pillerinizin termal güvenliği ile ilgileniyorsunuz.

  Kullanımdaki elektrolitleriniz üzerinde parlama noktası ölçümleri yapın.

  Elektrolitlerinizin parlama noktasını belirleyerek, pillerinizin termal güvenlik davranışını ve performansını optimize edebilirsiniz.

   

  Yeni pil malzemeleri bulmanız ve geliştirmeniz gerekiyor

  Sentez reaksiyonlarınızı bir mikrodalga reaktörde 300 °C ve 80 bar'a kadar güvenle gerçekleştirin

  Gelişmiş pil performansına yol açan yeni pil malzemelerinin son derece verimli ve güvenli üretimi. Sentezi Raman spektroskopisi ile birleştirerek, verimliliği artırmak için reaksiyon süresini bile optimize edebilirsiniz.

   

  Toz ham maddelerinizin daha sonraki prosesler için uygun partikül boyutuna sahip olduğundan emin olmak istiyorsunuz.

  Partikül boyutu ve partikül boyutu dağılımını analiz edin.

  Bu temel parametreler hakkında bilgi sahibi olmak, malzemeyi işlemeye devam etmeye veya reddedilmesine karar vermeye yardımcı olur.

   

  Toz analizi sonuçlarınızdaki değişkenliği azaltmak istiyorsunuz.

  Döner karıştırmayla temsili örnekleme yapın.

  Örnekler temsili alındığında , tüm malzemeyi daha iyi temsil eder ve daha kesin sonuçlar elde etmek için daha az sayıda tekrar analizine ihtiyaç duyarsınız ve bu şekilde zamandan kazanırsınız.

   

  Tutarlı toz kullanımı sağlamak istiyorsunuz.

  Sıkıştırılmış yoğunluğu ölçün.

  Bu ölçüm, farklı davranan toz gruplarını tanımlamanızı sağlar.

   

  Li-iyon hücrelerinizin öngörülebilir ve tekrarlanabilir şarj/deşarj performansına sahip olmasını istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Elektrot katılarının akım karakteristikleri şarj/deşarj performansını artırmak için ayarlanabilir.

   

  Mümkün olan en iyi kütle/hacim yoğunluğuna sahip olarak ambalaj boyutunu ve serbest elektrolit alanını optimize etmek istiyorsunuz.

  Gaz piknometrisi ile gerçek yoğunluğu ölçün.

  Geliştirilmiş kütle/hacim yoğunluğu, ambalaj boyutunun küçültülmesini sağlar.

   

  Tutarlı bir çamur formülasyonu tanımlamak ve öngörülebilir çamur davranışına sahip olmak istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Malzeme maliyetleri azalır ve tutarlı kalite sağlanır.

   

  Lityum iyon pil üretiminde kalite yöneticisi olarak, elektrolitlerin hızlı kalite kontrolünü garanti etmeniz gerekir.

  Sıvı veya polimer olmasına bakılmaksızın elektrolit kırılma indisini veya konsantrasyonunu ölçün.

  İdeal verimlilik oranına sahip pil üretimi garantilidir.

   

  Analizde pahalı malzeme israfı yapmadan veya kabı açmadan, teslim edilen malzemelerin sipariş edilenler olduğundan, temiz ve saf olduğundan emin olmanız gerekir.

  Bir Raman spektrumunu ölçün ve membran malzemeleri ve grafen gibi katılarda bile gelen hammaddenizi doğrulamak için tanımlanmış bir kütüphane spektrumuyla karşılaştırın.

  Paket üzerinden bile hızlı, doğru ve noninvazif analiz.

   

  Örnek hazırlığınızı sonraki elemental analiz için optimize etmek istiyorsunuz.

  Örneğinizi bir mikrodalga sistemle parçalayın.

  Sonraki elemental analiz için mükemmel şekilde hazırlanmış ve tekrarlanabilir örnek.

   

  Elektrot hammaddesinin topaklanıp topaklanmadığını öğrenmek istiyorsunuz.

  Partikül boyutunu ölçün.

  Bu bilgi sayesinde hammaddelerin modifiye edilmesi veya değiştirilmesi ile elektrot performansı optimize edilebilir.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
  • PSA
   

  Anot ve katot çamur dispersiyonunun topaklanma eğilimini anlamak istiyorsunuz.

  ELS ile zeta potansiyelini ölçün.

  Sonuçları kullanarak kararlı bir çamur dispersiyonu formülasyonu geliştirin ve elektrot performansını optimize edin.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
   

  Homojenliğe ulaşmak için gereken süreyi belirleyerek çamurun gereksiz yere karıştırılmasından kaçınmak istersiniz.

  Yoğunluğu, viskoziteyi, viskoelastisiteyi ve tiksotropik davranışı ölçün.

  Bu ölçümler hız, zaman ve sıcaklık gibi parametreleri optimize etmek ve malzeme maliyetlerinden tasarruf etmek için gerekli olan doğru karıştırma miktarını gösterir.

   

  Çamuru düzgün ve kolay bir şekilde tanktan dışarı pompalamak istiyorsunuz.

  Kayma hızına bağlı viskozite değerlerini ve akma noktasını belirleyin.

  Gerekli pompalama gücünü bilmek, uygun bir pompa seçmeyi veya daha iyi pompalanabilirlik için formülasyonu ayarlamayı mümkün kılar.

   

  Kolayca saklanabilen ve bir süre sonra kalite kaybı olmadan kullanılabilen mükemmel çamur kıvamını bulmak istersiniz.

  Viskoelastisite testleri ve zeta potansiyel ölçümleri yaparak çamurun sedimantasyon kararlılığını test edin.

  Bu bilgi sayesinde partiküllerin zamanla çökelmesini önlemek için adımlar atılabilir ve homojenlik korunabilir.

   

  Elektrotlar üzerindeki kaplama, katmanlarına çok erken ayrılıyor.

  Çizik test cihazları kullanarak farklı kaplamaların yapışmasını ölçün.

  Sonuçlar, kaplama parametrelerinin değiştirilmesinin ayrılmada iyileşme yapıp yapmadığını görmek için çapraz kontrol yapılmasını sağlar.

   

  Kaplama işlemini iyileştirmek ve mükemmel katman oluşumu elde etmek istiyorsunuz.

  Tiksotropiyi ve yapısal toparlanmayı ölçün.

  Sonuç eğrisi, uygulamadan sonra çamurun toparlanma süresini gösterir ve yüzeyde iyi yayılmayı nasıl elde edebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.

   

  Üretilen pil paketinde optimize edilmiş kütle/hacim yoğunluğu elde etmek istiyorsunuz.

  Gaz piknometresi ile gerçek yoğunluğu ölçün.

  Sonuç, formülasyon ve proses parametrelerinin gerektiği gibi ayarlanmasını sağlar.

   

  Yapıştırılmış elektrot folyolarınızın/preslenmiş elektrotlarınızın gözenek boyutunu ve gözenek hacmini tanımlamak istiyorsunuz.

  Cıva intrüzyon porozimetrisi ile kuru elektrotların kantitatif gözenek hacmini ve gözenek boyutu dağılımını ölçün.

  Bu bilgi kullanılarak malzemeve proses parametreleri belirlenebilir.

   

  Malzeme bileşimini optimize etmek için nihai ürünün mekanik bütünlüğünü nano ölçekte değerlendirmeniz gerekiyor.

  Nanometre ölçeğindeki yerel mekanik özellikleri atomik kuvvet mikroskobu ile ölçün.

  Nanomekanik davranışın dağılımına bağlı olarak, elektrodun performansı, farklı fonksiyonel bileşenlerin oranı ayarlanarak optimize edilebilir,

   

  Doldurmadan önce elektrolitlerin kalitesini kontrol etmeniz gerekir.

  Kaliteyi sağlamak ve kalitesiz hammaddelerden kaynaklanan sorun riskini azaltmak için doldurulmuş elektrolitler üzerinde hızlı kalite kontrolleri yapın.

  Güvenilir bir elektrolit bileşimi kontrolü için, gereksinimlere ve spesifikasyonlara karşılık gelirken, yoğunluk ölçümü düşük performanslı pilleri teslim etmekten kaçınmak için ideal çözümdür.

   

  Elektrolit doldurma işlemi için gereken uçlar nasıl tasarlanmalıdır?

  Viskozite ölçümleri yapın ve nozul geometrisini ve pompanın gücünü ayarlamak için akma noktasını belirleyin.

  Pil dolumu, sıçrama, damlama veya hava kabarcığı oluşmadan ideal şekilde gerçekleşir.

   

  Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

 • 3 yıl garanti

  • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
  • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
  • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

  * Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

  Daha fazla bilgi

 • Kurşun asit akülerin üretimi ve bakımı

  İster kurşun-asit aküler üretiyor, isterseniz de bakımını yapıyor veya servis veriyor olun, aküdeki sülfürik asidin konsantrasyonunu ve dolayısıyla şarj durumunu muhakkak bilmeniz gerekmektedir.

  Hidrojen yakıt hücresi üretimi ve araştırması

  En iyi yakıt hücresi performansını elde etmek için aktif bileşenlerinizin fizikokimyasal özelliklerini anlamanız ve bunları düzenleyerek onlardan faydalanmanız gerekir. Anton Paar, her bileşeni optimize etmek için ihtiyacınız olan teknolojiye sahiptir.

 • Ar-Ge ve kalite kontrol laboratuvarlarınız için otomasyon

  Anton Paar, ihtiyaçlarınız için tam otomatik ve özelleştirilebilir çözümler sunar.

  Yüksek İş Hacimli Reometre HTR

  HTR, eksiksiz bir MCR reometreye sahiptir ve örnek tanımlamadan geometri temizliğine kadar reolojik testleriniz için tam otomatik bir çözümdür.

  Faydaları

  • Malzemelerin ve elektrot çamurlarının tam otomatik reolojik ölçümleri
  • Daha hızlı pazara sunma süresi ve daha iyi kalite kontrol için yüksek verimli test
  • Yüksek tekrarlanabilirlik için otomatik örnek kırpma ve temizleme
  • İnsan hatalarının sıfıra indirilmesi
  • 7/24 reolojik analiz
  • LIMS sisteminizle iki yönlü iletişim, hızlı veri erişimi, esneklik ve veri bütünlüğünü garanti eder

  Yüksek İş Kapasiteli Platform HTX

  Anton Paar'ın HTX platformu, otomatik laboratuvar iş akışınız için son teknoloji platformdur. Örnek hazırlama ve farklı analizler, özelleştirilmiş tek bir otomatik çözümde birleştirilir.

  Faydaları

  • Bir sistem, malzemelerinizin ve elektrot çamurlarınızın otomatik analizini (ör. yoğunluk, partikül boyutu, pH, viskozite ve daha fazlası) sağlar
  • Mümkün olan en hızlı şekilde örnek hazırlama ve test etme
  • Tehlikeli maddelerle uğraşan çalışanlar için güvenlik
  • İnsan hatalarının sıfıra indirilmesi
  • Sistem 7/24 çalışır
  • Örnek hazırlamaya yönelik farklı iş akışlarında en yüksek esnekliği garanti eden LIMS ile çift yönlü iletişim