• Lityum-iyon pil üretimi

  Araştırma ve üretim gözlemleme yoluyla elektrotların, elektrolitlerin ve lityum iyon hücrelerinin yüksek kalitesi nasıl sağlanır

 • Lityum-iyon pillerde en yüksek kaliteyi elde etmeniz için Anton Paar, pil malzemeleri araştırmalarında aktif malzemeleri karakterize etmek, hammaddeleri kontrol etmek, kullanmadan önce elektrolit ve solventlerin kalitesini doğrulamak ve çok daha fazlası için çözümler sunar.

  Cihazlarımız, partikül boyutu, gözeneklilik, yoğunluk, viskozite, viskoelastisite ve malzemelerinizin yapışkanlığının hücrelerinizin davranışını ve performansını nasıl etkilediğini anlamanıza yardımcı olacak, böylece en iyi nihai ürünü oluşturmak için bu parametreleri ayarlayabileceksiniz.

  Araştırmadan üretime

  Pil malzemeleri araştırmaları

  Anton Paar, pil malzemeleri araştırmaları için güçlü ortağınızdır. Performans parametrelerini optimize etmek için sıvı ve hacim yoğunluğunu, yüzey alanını ve partikül boyutunu belirlemek için cihazlarımızı kullanın.

  Gözenek boyutu ve partikül boyutu dağılımının ölçülmesi, çalışan elektrotun özelliklerini optimize etmenizi sağlar. Anton Paar'ın gerçek yoğunluğu ölçmeye yarayan cihazları, bir pil paketindeki uygun kütle/hacim yoğunluğuna ilişkin bilgi sağlar, böylece hücrenizi kütle veya hacmin kritik olduğu uygulamalar için optimize edebilirsiniz.

  Ayırıcı arızasını önlemeye yönelik araştırmalar için, gözenek boyutunun bilinmesi, en baştan uygun olmayan malzemeleri belirleyebileceğiniz ve reddedebileceğiniz anlamına gelir. 

  Çözümlere göz at


  Girdikalite kontrolü

  Girdi kalite kontrolü sayesinde sadece en kaliteli hammaddeler kabul edilir ve üretimde kullanılır.

  Önemli bir ilk adım olarak, Anton Paar'ın temsili örnekleme cihazı, kararlarınızı dayandırdığınız sonuçların temsil etme niteliği olan örneklerden geldiğinden emin olarak toz analizi sonuçlarınızdaki değişkenliği önemli ölçüde azaltmanıza yardımcı olur. Elektrot hammaddesinin partikül boyutunun ölçülmesi, tüm üretim partilerini reddetme riskini en aza indirmenize yardımcı olur.

  Tozlardaki sıkıştırılmış yoğunluk ölçümleri, farklı davranan toz serilerini belirler, böylece toz işlemede tutarlılık sağlamaya yönelik adımlar atabilirsiniz. Gözenek boyutunun ölçülmesi, ayırıcı arızası riskini en aza indirmek için sadece doğru malzemeleri seçmenize olanak tanır. Yoğunluk ölçümü ile solventleri ve sıvı reaktifleri belirleyebilir ve kalitelerini doğrulayabilirsiniz.

  Çözümlere göz atın


  Çamur hazırlanması

  Doğru çamur karışımı, başarılı lityum-iyon hücre üretiminin ön koşuludur. Anton Paar'ın teknolojisi burada birçok yönden size yardımcı olabilir: Çamurun karıştırılması sırasında, gereksiz çalkalanma zamanla iç yapıları bozar.

  Partiküller parçalanmadan maksimum homojenliği elde etmek için, çamurun yoğunluğunu, partikül boyutunu ve zeta potansiyelini Anton Paar cihazlarıyla ölçebilir ve uygun ayarlamaları yapabilirsiniz. Kolayca pompalanabilir ve sedimantasyon olmadan iyi bir şekilde saklanabilmesi için çamurun viskozitesini ölçün ve ayarlayın. 

  Çözümlere göz atın


  Kaplama ve kurutma

  Pilin ömrü boyunca uygun şarj edilebilirliğini sağlamak amacıyla elektrot çamurunun homojen kaplama kalınlığına sahip düzgün bir film oluşturduğundan emin olmak için derinlemesine analiz yapabileceğiniz bir Anton Paar reometresi kullanın.

  Reometreler ve viskozimetrelerle yapılan araştırmalar, uygulama sonrası çamurun optimize edilmiş bir yapısal iyileşmesini elde etmek için akış hızını ve uç geometrisini ayarlayarak uygulama sürecini üzerinde değişiklikler yapmanıza yardımcı olur. Bu, ideal seviyeleme sağlayarak ve sarkmayı önleyerek daha küçük piller oluşturmak için çok önemli olan tutarlı katman kalınlığı elde etmeye yarar.

  Tabakanın çizik test cihazları ile yapışmasını ölçerek, elektrodun katmanlarına ayrılmasını önlemek için adımlar atabilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Kalenderleme / elektrot kesme / hücre montajı

  Kalenderleme işleminin gözenek yapısı ve dolayısıyla lityum-iyon pil hücrelerinin elektrokimyasal performansı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kullandığınız malzemeleri ve proses parametrelerinizi optimize etmek için yapıştırılmış elektrot folyosu/preslenmiş elektrottaki gözenekliliğini ölçmek önemlidir.

  Bunu Anton Paar'ın cıva intrüzyon porozimetresini kullanarak gözenek hacmi ve gözenek boyutu dağılımını ölçerek yapabilirsiniz.

  Çözümlere göz at


  Elektrolit dolumu ve oluşumu

  Düşük performans gösterecek bir pilin üretilmesinin önüne geçmek için dolum öncesinde elektrolitlerin kalitesi kontrol edilmelidir. Yoğunluğun ölçülmesi, elektrolit bileşiminin gereksinimlere ve spesifikasyonlara uygun olup olmadığını kontrol etmenin güvenilir bir yoludur. 

  Çözümlere göz at


 • Çözümünüzü bulun

  Çözüm Sağladığınız fayda Cihaz

  Şarj/deşarj davranışını, kapasitesini veya güç yoğunluğunu iyileştirmeniz gerekir.

  Lazer difraksiyonu ve DLS ile partikül boyutunu ölçün.

  Elektrot malzemesi partikül boyutu dağılımını uyarlayarak performans parametreleri optimize edilebilir.

  Teslim edilen malzemelerin sipariş edilen malzemeler olduğundan, temiz, saf ve doğru konsantrasyonda olduğundan ve elde edilen ölçüm sonuçlarının tedarik edilen hammadde ile ilgili bilgilere uygun olduğundan emin olmanız gerekir.

  Tüm sıvı hammaddelerde hızlı ve kolay bir kalite kontrolü için yoğunluğu ölçün.

  Tüm sıvı hammaddelerin hızlı, doğru ve güvenli analizi Ar-Ge'deki hataları önler ve ideal pil performansı sağlar.

  Çamur karışımının doğru bileşime ve kıvama sahip olmasını sağlamak için elektrot çamurunda kullanılan malzemelerin özelliklerini anlamalısınız.

  Kıvam ve kaliteyi sağlamak için çamur malzemelerinin yoğunluğunu, viskozitesini, viskoelastisitesini ve tiksotropik davranışını kontrol edin.

  Bu yoğunluk ve viskozite kontrolleri izlenebilirlik sunar ve önemli derecede malzeme, maliyet ve zaman tasarrufu sağlar.

  Hızlı sonuçlar almak, zaman ve malzeme maliyetlerini azaltmak amacıyla analiz için gereken çamur örneği miktarını azaltmak istiyorsunuz.

  Bir tezgah üstü yoğunluk ölçer ile yoğunluğu ölçün.

  Hızlı yoğunluk kontrolleri için az miktarda çamur gerekir, bu da araştırma sonuçlarından ödün vermeye gerek duymadan paradan tasarruf etmeyi sağlar.

  Kaplamanın zayıf yapışması nedeniyle elektrot arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Kaplamanın yapışması ile ilişkili olduğundan zeta potansiyelini belirleyin.

  Zeta potansiyelini bilmek, elektrot arızasına yol açma olasılığı daha düşük olan optimum yapışmayı elde etmek için yüzey karakteristiklerini optimize etmenizi sağlar.

  Şarj kapasitesini daha iyi koruyan hücreler üretmek istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile mikro ve mezo gözeneklerin boyut dağılımını ölçün.

  Bu sonuçlara dayanarak, difüzyonu iyileştirmek ve çalışan elektrottaki hacim değişikliklerini azaltmak için malzemelerin nano yapısını optimize edebilirsiniz.

  Öngörülebilir ve tekrarlanabilir şarj/deşarj performansına sahip lityum-iyon hücreler üretmek istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Yüzey alanı bilgisi ile elektrot katılarının uygun akım özelliklerini elde etmek için ayarlama yapılabilir.

  Partiküller arası daha düşük direnç elde etmek ve daha ince elektrotlar yapmak için tutarlı ve gelişmiş partikül-partikül arası temas istiyorsunuz.

  Sıkıştırılmış yoğunluğu ölçün.

  Sonuçlar, partikül yoğunluğunu optimize etmek için kullanılabilir.

  Uygun olmayan malzeme kullanımı nedeniyle ayırıcı arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Gözenek boyutunu kapiler porometriyle ölçün.

  Bu analiz ile uygun olmayan malzemeler kolayca tanımlanabilir ve reddedilebilir.

  Eksik ıslanma nedeniyle ayırıcı arızası riskini en aza indirmek istiyorsunuz.

  Islatma ile ilişkili olduğundan zeta potansiyelini belirleyin.

  Eksik ıslanma nedeniyle ayırıcı/elektrot arabiriminde parazit direncini önlemek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

  Yapıştırılmış elektrot folyolarınızın/preslenmiş elektrotlarınızın gözenek boyutunu ve gözenek hacmini tanımlamak istiyorsunuz.

  Cıva intrüzyon porozimetrisi ile kuru elektrotların kantitatif gözenek hacmini ve gözenek boyutu dağılımını ölçün.

  Bu bilgi kullanılarak malzemeve proses parametreleri belirlenebilir.

  Toz ham maddelerinizin daha sonraki prosesler için uygun partikül boyutuna sahip olduğundan emin olmak istiyorsunuz.

  Partikül boyutu ve partikül boyutu dağılımını analiz edin.

  Bu temel parametreler hakkında bilgi sahibi olmak, malzemeyi işlemeye devam etmeye veya reddedilmesine karar vermeye yardımcı olur.

  Toz analizi sonuçlarınızdaki değişkenliği azaltmak istiyorsunuz.

  Döner karıştırmayla temsili örnekleme yapın.

  Örnekler temsili alındığında , tüm malzemeyi daha iyi temsil eder ve daha kesin sonuçlar elde etmek için daha az sayıda tekrar analizine ihtiyaç duyarsınız ve bu şekilde zamandan kazanırsınız.

  Tutarlı toz kullanımı sağlamak istiyorsunuz.

  Sıkıştırılmış yoğunluğu ölçün.

  Bu ölçüm, farklı davranan toz gruplarını tanımlamanızı sağlar.

  Li-iyon hücrelerinizin öngörülebilir ve tekrarlanabilir şarj/deşarj performansına sahip olmasını istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Elektrot katılarının akım karakteristikleri şarj/deşarj performansını artırmak için ayarlanabilir.

  Mümkün olan en iyi kütle/hacim yoğunluğuna sahip olarak ambalaj boyutunu ve serbest elektrolit alanını optimize etmek istiyorsunuz.

  Gaz piknometrisi ile gerçek yoğunluğu ölçün.

  Geliştirilmiş kütle/hacim yoğunluğu, ambalaj boyutunun küçültülmesini sağlar.

  Tutarlı bir çamur formülasyonu tanımlamak ve öngörülebilir çamur davranışına sahip olmak istiyorsunuz.

  Gaz adsorpsiyonu ile yüzey alanını ölçün.

  Malzeme maliyetleri azalır ve tutarlı kalite sağlanır.

  Elektrot hammaddesinin topaklanıp topaklanmadığını öğrenmek istiyorsunuz.

  Partikül boyutunu ölçün.

  Bu bilgi sayesinde hammaddelerin modifiye edilmesi veya değiştirilmesi ile elektrot performansı optimize edilebilir.

  Anot ve katot çamur dispersiyonunun topaklanma eğilimini anlamak istiyorsunuz.

  ELS ile zeta potansiyelini ölçün.

  Sonuçları kullanarak kararlı bir çamur dispersiyonu formülasyonu geliştirin ve elektrot performansını optimize edin.

  Homojenliğe ulaşmak için gereken süreyi belirleyerek çamurun gereksiz yere karıştırılmasından kaçınmak istersiniz.

  Yoğunluğu, viskoziteyi, viskoelastisiteyi ve tiksotropik davranışı ölçün.

  Bu ölçümler hız, zaman ve sıcaklık gibi parametreleri optimize etmek ve malzeme maliyetlerinden tasarruf etmek için gerekli olan doğru karıştırma miktarını gösterir.

  Çamuru düzgün ve kolay bir şekilde tanktan dışarı pompalamak istiyorsunuz.

  Kayma hızına bağlı viskozite değerlerini ve akma noktasını belirleyin.

  Gerekli pompalama gücünü bilmek, uygun bir pompa seçmeyi veya daha iyi pompalanabilirlik için formülasyonu ayarlamayı mümkün kılar.

  Kolayca saklanabilen ve bir süre sonra kalite kaybı olmadan kullanılabilen mükemmel çamur kıvamını bulmak istersiniz.

  Viskoelastisite testleri ve zeta potansiyel ölçümleri yaparak çamurun sedimantasyon kararlılığını test edin.

  Bu bilgi sayesinde partiküllerin zamanla çökelmesini önlemek için adımlar atılabilir ve homojenlik korunabilir.

  Elektrotlar üzerindeki kaplama, katmanlarına çok erken ayrılıyor.

  Çizik test cihazları kullanarak farklı kaplamaların yapışmasını ölçün.

  Sonuçlar, kaplama parametrelerinin değiştirilmesinin ayrılmada iyileşme yapıp yapmadığını görmek için çapraz kontrol yapılmasını sağlar.

  Kaplama işlemini iyileştirmek ve mükemmel katman oluşumu elde etmek istiyorsunuz.

  Tiksotropiyi ve yapısal toparlanmayı ölçün.

  Sonuç eğrisi, uygulamadan sonra çamurun toparlanma süresini gösterir ve yüzeyde iyi yayılmayı nasıl elde edebileceğinizi öğrenmenize yardımcı olur.

  Üretilen pil paketinde optimize edilmiş kütle/hacim yoğunluğu elde etmek istiyorsunuz.

  Gaz piknometrisi ile gerçek yoğunluğu ölçün.

  Sonuç, formülasyon ve proses parametrelerinin gerektiği gibi ayarlanmasını sağlar.

  Elektrolit doldurma işlemi için gereken uçlar nasıl tasarlanmalıdır?

  Viskozite ölçümleri yapın ve nozul geometrisini ve pompanın gücünü ayarlamak için akma noktasını belirleyin.

  Pil dolumu, sıçrama, damlama veya hava kabarcığı oluşmadan ideal şekilde gerçekleşir.

  Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

 • 3 yıl garanti

  • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
  • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
  • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

  * Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

  Daha fazla bilgi

 • Kurşun asit akülerin üretimi ve bakımı

  İster kurşun-asit aküler üretiyor, isterseniz de bakımını yapıyor veya servis veriyor olun, aküdeki sülfürik asidin konsantrasyonunu ve dolayısıyla şarj durumunu muhakkak bilmeniz gerekmektedir.

  Hidrojen yakıt hücresi üretimi ve araştırması

  En iyi yakıt hücresi performansını elde etmek için aktif bileşenlerinizin fizikokimyasal özelliklerini anlamanız ve bunları düzenleyerek onlardan faydalanmanız gerekir. Anton Paar, her bileşeni optimize etmek için ihtiyacınız olan teknolojiye sahiptir.