• Hidrojen yakıt hücresi üretimi ve araştırması

  Aktif bileşenlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini ölçerek ve ayarlayarak yakıt hücresi üretimi ve gelişimi nasıl iyileştirilir 

 • En iyi yakıt hücresi performansını elde etmek için aktif bileşenlerinizin fizikokimyasal özelliklerini anlamanız ve bunları düzenleyerek onlardan faydalanmanız gerekir. Anton Paar, her bileşeni optimize etmek için ihtiyacınız olan teknolojiye sahiptir. 

  Araştırma ve üretim

  Katalizörler

  Yakıt hücresinin mükemmel performansının anahtarı doğru katalitik aktivitenin sağlanmasıdır.

  Aktivitelerini koruyan yakıt hücreleri yapmak için Anton Paar'ın kimyasal sorpsiyon cihazlarından birini kullanarak aktif metal alanını ve dispersiyonu ölçebilirsiniz. Hücre montajından önce soy metallerin fizikokimyasal özelliklerini optimize ederek daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz bu da size önemli bir maliyet avantajı sağlar.

  Bu soy metallerin nihai konsantrasyonunu belirlemek için, element analizi gerçekleştirilmelidir ki bu ancak mikrodalga destekli asitle parçalama ile yeterli örnek hazırlandıktan sonra mümkündür. Yakıt pilleri için yeni malzemeler, özellikle katalizörler üzerine araştırma, mikrodalga senteziyle kolaylaştırılır ve hızlandırılır.

  Katalitik aktiviteyi arttırmak için, partikül analiz cihazı kullanarak katalizör materyalinin partikül boyutunu değerlendirebilir ve ayarlayabilirsiniz.


  Katalizör desteği

  Katalizör desteğini geliştirmek için karbon serilerini kullanılmadan önce seriler arasındaki değişkenliği en aza indirebilirsiniz. Anton Paar'ın gaz sorpsiyonu analiz cihazları, gözenek boyutu dağılımı ve yüzey alanı hakkında ayrıntılı bir değerlendirme sunar ve bu bilgiyi kullanarak tutarlı yüzey alanı ve gözenek boyutuna sahip nano gözenekli karbon malzemesi elde edebilirsiniz.

  Karbon nanotüplerin yüzeyinin değiştirilmesi katalizör katmanından proton transferini kolaylaştırarak katalitik performansı da iyileştirebilir. Bu değişiklikleri yapmak için Anton Paar'ın elektrokinetik analiz cihazı ile ölçülebilen zeta potansiyel değerleribaz alınabilir.


  Elektrotlar / Proton değişim membranı

  Elektrot özelliklerinin optimize edilmesi, yakıt hücresi performansında önemli ölçüde iyileşme sağlayabilir.  Partikül boyutu ve dağılımını  Anton Paar cihazı ile ölçmek ve anlamak, elektrotun özellikleri hakkında size daha fazla fikir verir. Elektrotlar, küçük açılı x-ışını saçılımı (SAXS) kullanılarak elektrokimyasal döngü sırasında yerinde de incelenebilir.

  Proton değişim membranının dayanıklılığını artırmak ve bozulma riskini en aza indirmek için, farklı bileşimlere sahip PEM'lerin zeta potansiyelini ölçebilir ve zeta potansiyeli ile eskime eğilimleri arasındaki korelasyonu gözlemleyebilirsiniz. PEM'lerin performansını optimize ederken, küçük açılı saçılma (SAXS) membranınızın nanoyapısı hakkında size fikir verebilir.


  Gaz difüzyon tabakası

  Gaz difüzyon tabakası, akış geçirgenliğini optimize ederek ve taşmaları kontrol ederek iyileştirilebilir. Hücre montajından önce gaz geçirgenliğini, su yönetimini ve omik davranışı değerlendirmek için, gözenek boyutu dağılım ölçümleri yapabilir ve sonuçları daha iyi performans elde etmek için kullanabilirsiniz.

  Hücre montajından önce tutarlı ve yeterli sıvı taşınmasını sağlamak ve taşmayı kontrol etmek amacıyla, hidrofobiklik/hidrofiliklik ölçümleri yapmak ve en iyi gaz difüzyon tabakası bileşimini belirlemek için bir buhar sorpsiyonu analiz cihazı kullanın.


 • Kurşun asit akülerin üretimi ve bakımı

  İster kurşun-asit aküler üretiyor, isterseniz de bakımını yapıyor veya servis veriyor olun, aküdeki sülfürik asidin konsantrasyonunu ve dolayısıyla şarj durumunu muhakkak bilmeniz gerekmektedir.

  Lityum-iyon pil üretimi

  Lityum-iyon pillerde en yüksek kaliteyi elde etmeniz için Anton Paar, pil malzemeleri araştırmalarında aktif malzemeleri karakterize etmek, hammaddeleri kontrol etmek, kullanmadan önce elektrolit ve solventlerin kalitesini doğrulamak ve çok daha fazlası için çözümler sunar.

 • Eğitim kaynakları

  Yakıt hücresi web semineri

  Temel aktif bileşenlerin ayrıntılı fiziksel karakterizasyonu ile yakıt hücresi performansını optimize etme

  Temel anlayışlar: 

  • Basınç altında ıslatan ve ıslatmayan sıvılar kullanarak gaz difüzyon katmanlarındaki gözenek boyutunun ölçülmesi
  • Yakıt hücresi bileşenlerinde kullanılan lifli, partikül ve gözenekli katıların hızlı yüzey alanı ölçümleri
  • Metal katalizörlerin aktif alanını değerlendirmek için otomatik kimyasal sorpsiyon ölçümleri
  • Katalizör malzemesinin partikül boyutunun belirlenmesi

  Dil: İngilizce

  Sunucu: Dr. Martin Thomas

  Şimdi seyredin

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more