• Produkcja i badania nad wodorowymi ogniwami paliwowymi

  Jak poprawić produkcję i pracę nad rozwojem ogniw paliwowych poprzez pomiar i dostosowanie właściwości fizycznych i chemicznych komponentów aktywnych 

 • Aby osiągnąć najlepszą wydajność ogniwa paliwowego, konieczne jest zrozumienie właściwości fizykochemicznych aktywnych składników i zaprojektowanie ich odpowiednio do swoich potrzeb. Anton Paar posiada technologie potrzebne do optymalizacji każdego komponentu. 

  Badania i produkcja

  Katalizatory

  Zapewnienie odpowiedniej aktywności katalitycznej stanowi klucz do doskonałej wydajności ogniwa paliwowego.

  Tworząc ogniwa paliwowe, które długo utrzymują pożądane właściwości, możesz ocenić aktywną powierzchnię metalu i dyspersję za pomocą jednego z urządzeń do chemisorpcji firmy Anton Paar. Optymalizacja tych właściwości fizykochemicznych przynosi znaczne korzyści finansowe, ponieważ metale szlachetne można wykorzystać w bardziej efektywny sposób przed montażem ogniw.

  Aby określić ostateczne stężenie metali szlachetnych, należy przeprowadzić analizę pierwiastkową, która jest możliwa tylko po odpowiednim przygotowaniu próbki przez trawienie kwasem wspomagane mikrofalami. Synteza mikrofalowa ułatwia i przyspiesza badania nad nowatorskimi materiałami do ogniw paliwowych, w szczególności katalizatorami.

  Dążąc do zwiększenia aktywności katalizatora, możesz ocenić i zoptymalizować wielkość jego cząstek za pomocą analizatora cząstek.


  Nośnik katalizatora

  W celu poprawy nośnika katalizatora, możesz zminimalizować zmienność pomiędzy partiami węgla, zanim zostaną one użyte do impregnacji/osadzania. Analizatory sorpcji gazu firmy Anton Paar zapewniają szczegółową ocenę wielkości porów i ich rozkładu na powierzchni, a informacje te można wykorzystać do uzyskania jednolitości powierzchni i wielkości porów nanoporowatego węgla.

  Modyfikacja powierzchni nanorurek węglowych może również poprawić wydajność katalizatora, ułatwiając przenoszenie protonu przez jego warstwę. Modyfikacje te mogą być wykonane w oparciu o ocenę potencjału zeta powierzchni za pomocą analizatora elektrokinetycznego firmy Anton Paar.


  Membrana do wymiany elektrod / protonów

  Optymalizacja właściwości elektrody może prowadzić do znacznej poprawy wydajności ogniw paliwowych. Pomiar  wielkości i rozkładu wielkości cząstek  za pomocą przyrządu firmy Anton Paar zapewnia lepszy wgląd we właściwości elektrody. Elektrody można również badać in-situ podczas cykli elektrochemicznych metodą rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami (SAXS).

  Aby zwiększyć trwałość membrany wymiany protonów (PEM) i ograniczyć ryzyko jej degradacji, można zmierzyć potencjał zeta membran o różnym składzie i obserwować korelację między potencjałem zeta a ich skłonnością do starzenia. Przy optymalizacji wydajności PEM wgląd w nanostrukturę membrany może umożliwić metoda rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami (SAXS).


  Warstwa dyfuzyjna gazu

  Warstwę dyfuzyjną gazu można ulepszyć poprzez optymalizację przepuszczalności płynów i kontrolę zalewania. W celu oceny przepuszczalności gazów, gospodarki wodnej i charakterystyki omowej przed zmontowaniem ogniwa można wykonać pomiary rozkładu wielkości porów i wykorzystać ich wyniki do wprowadzenia poprawek dla uzyskania lepszych parametrów.

  Aby zapewnić równomierny i wystarczający transport płynów przed zmontowaniem ogniwa i kontrolować zalewanie, należy użyć analizatora sorpcji par w celu wykonania pomiarów hydrofobowości / hydrofilowości i określenia najlepszego składu warstwy dyfuzji gazu.


 • Produkcja i konserwacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  Jeżeli jesteś producentem, konserwatorem lub serwisantem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, musisz znać stężenie kwasu siarkowego w akumulatorze i stan jego naładowania.

  Produkcja baterii litowo-jonowych

  Aby wesprzeć Cię w uzyskiwaniu najwyższej jakości baterii litowo-jonowych, firma Anton Paar dostarcza rozwiązania do charakteryzowania materiałów aktywnych w badaniach materiałów akumulatorowych, sprawdzaniu surowców, weryfikacji jakości elektrolitów i rozpuszczalników przed użyciem i wiele innych.

 • Zasoby edukacyjne

  Webinarium na temat ogniw paliwowych

  Optymalizacja wydajności ogniw paliwowych poprzez szczegółową fizyczną charakterystykę najistotniejszych komponentów

  Najważniejsze informacje: 

  • Pomiary wielkości porów w warstwach dyfuzyjnych gazu za pomocą płynów zwilżających i niezwilżających pod ciśnieniem
  • Szybkie pomiary powierzchni elementów włóknistych, cząstek stałych i porowatych stosowanych w komponentach ogniw paliwowych
  • Zautomatyzowane pomiary chemisorpcji do oceny aktywnego obszaru katalizatorów metalowych
  • Oznaczanie wielkości cząsteczek materiału katalizatora

  Język: język angielski

  Prezenter: dr Martin Thomas

  Zobacz teraz

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more