Produkcja i badania nad wodorowymi ogniwami paliwowymi

Produkcja i badania nad wodorowymi ogniwami paliwowymi

Jak poprawić produkcję i pracę nad rozwojem ogniw paliwowych poprzez  pomiar i dostosowanie właściwości fizycznych i chemicznych komponentów aktywnych 

Aby osiągnąć optymalną wydajność ogniwa paliwowego, konieczne jest scharakteryzowanie właściwości fizykochemicznych składników aktywnych i zaprojektowanie ich odpowiednio do swoich potrzeb. Rozwiązania firmy Anton Paar optymalizują każdy element ogniwa paliwowego.

Badania i produkcja

Katalizatory

Zapewnienie optymalnej aktywności katalitycznej jest kluczem do wydajności ogniwa paliwowego.

W celu zwiększenia aktywności katalizatora, można ocenić i zoptymalizować wielkość jego cząstek za pomocą analizatora cząstek. Aby pomóc stworzyć ogniwa paliwowe, które z czasem zachowają pożądane właściwości, można ocenić powierzchnię metalu i dyspersję za pomocą  urządzenia do badań chemisorpcji firmy Anton Paar. Optymalizacja tych właściwości fizykochemicznych przynosi znaczne korzyści finansowe, ponieważ można zaplanować wykorzystanie metali szlachetnych w bardziej efektywny sposób przed montażem ogniw.

Aby określić ostateczne stężenie metali szlachetnych, należy przeprowadzić analizę elementarną, która jest możliwa tylko po odpowiednim przygotowaniu próbki przez roztwarzanie w kwasie wspomagane mikrofalami. 

Synteza mikrofalowa ułatwia i przyspiesza badania nad nowatorskimi materiałami do ogniw paliwowych, w szczególności katalizatorami.

Nośnik katalizatora

W celu poprawy w kwestii nośnika katalizatora, możesz zminimalizować zmienność pomiędzy partiami węgla przed impregnacją/osadzaniem.  Analizatory sorpcji gazu firmy Anton Paar  umożliwiają szczegółową ocenę wielkości porów i powierzchni, a informacje te można wykorzystać do uzyskania jednolitości powierzchni i wielkości porów nanoporowatego węgla.

Modyfikacja powierzchni nanorurek węglowych może również poprawić wydajność katalityczną poprzez ułatwienie przenoszenia protonu przez warstwę katalityczną. Modyfikacje te mogą być wykonane w oparciu o ocenę potencjału zeta powierzchni za pomocą  analizatora elektrokinetycznego firmy Anton Paar.

Warstwa dyfuzyjna gazu

Warstwę dyfuzyjną gazu można ulepszyć poprzez optymalizację przepuszczalności płynów i kontrolę zalewania. W celu oceny przepuszczalności gazów, gospodarki wodnej i charakterystyki omowej przed montażem ogniwa można wykonać  pomiary rozkładu wielkości porów, dzięki czemu można zoptymalizować wydajność.

Aby zapewnić równomierny i wystarczający transport płynów przed montażem ogniwa i kontrolować zalewanie, należy użyć  analizatora sorpcji par  w celu wykonania pomiarów hydrofobowości / hydrofilowości i określenia najlepszego składu warstwy dyfuzji gazu.

Produkcja i konserwacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Jeżeli jesteś producentem, konserwatorem lub serwisantem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, musisz znać stężenie kwasu siarkowego w akumulatorze i stan jego naładowania.

Produkcja akumulatorów litowo-jonowych

Uzyskaj najwyższą jakość akumulatorów litowo-jonowych, korzystając z rozwiązań firmy Anton Paar do charakteryzowania materiałów aktywnych w badaniach materiałów akumulatorowych, kontroli surowców, weryfikacji jakości elektrolitów i rozpuszczalników przed użyciem i wiele innych.

Trzyletnia gwarancja

  • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
  • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
  • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

* Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

Dowiedz się więcej