• Produkcja i badania nad wodorowymi ogniwami paliwowymi

  Jak poprawić produkcję i pracę nad rozwojem ogniw paliwowych poprzez pomiar i dostosowanie właściwości fizycznych i chemicznych komponentów aktywnych 

 • Aby osiągnąć najlepszą wydajność ogniwa paliwowego, konieczne jest zrozumienie właściwości fizykochemicznych aktywnych komponentów i zaprojektowanie ich odpowiednio do swoich potrzeb. Anton Paar posiada technologie potrzebne do optymalizacji każdego komponentu. 

  Badania i produkcja

  Katalizatory

  Zapewnienie odpowiedniej aktywności katalitycznej stanowi klucz do doskonałej wydajności ogniwa paliwowego.

  W celu stworzenia ogniw paliwowych, które dobrze utrzymują swoją aktywność, możesz ocenić aktywną powierzchnię metalu i dyspersję za pomocą jednego z urządzeń do chemisorpcji produkcji Anton Paar. Optymalizacja tych właściwości fizykochemicznych przynosi znaczne korzyści kosztowe, ponieważ metale szlachetne można wdrożyć w bardziej efektywny sposób przed montażem ogniw.

  W celu poprawy aktywności katalitycznej możesz ocenić i dostosować wielkość cząstek materiału katalitycznego za pomocą analizatora cząsteczek.


  Nośnik katalizatora

  W celu poprawy nośnika katalizatora, możesz zminimalizować zmienność pomiędzy partiami węgla, zanim zostaną one użyte do impregnacji/osadzania. Analizatory sorpcji gazów produkcji Anton Paar zapewniają szczegółową ocenę wielkości porów i rozkładu na powierzchni, a informacje te można wykorzystać do uzyskania jednolitej powierzchni i wielkości porów węgla nanoporowatego.

  Modyfikacja powierzchni nanorurek węglowych może również poprawić wydajność katalityczną poprzez ułatwienie przenoszenia protonu przez warstwę katalityczną. Modyfikacje te mogą być wykonane w oparciu o ocenę potencjału zeta powierzchni przy użyciu analizatora elektrokinetycznego produkcji Anton Paar.


  Membrana do wymiany elektrod / protonów

  Optymalizacja właściwości elektrody może prowadzić do znacznej poprawy wydajności ogniw paliwowych. Pomiar i zrozumienie wielkości i rozkładu wielkości cząsteczek, przy użyciu przyrządu Anton Paar, zapewnia lepszy wgląd we właściwości elektrody.

  W celu zwiększenia trwałości membrany wymiany protonowej i zminimalizowania ryzyka jej degradacji, możesz zmierzyć potencjał zeta membrany PEM, używając różnych składników, oraz obserwować korelację pomiędzy potencjałem zeta a ich tendecją do starzenia.


  Warstwa dyfuzyjna gazu

  Warstwę dyfuzyjną gazu można ulepszyć poprzez optymalizację przepuszczalności płynów i kontrolę zalewania. Aby ocenić przepuszczalność gazów, gospodarkę wodną i zachowanie omowe przed montażem ogniwa, możesz wykonać pomiary rozkładu wielkości porów i wykorzystać te wyniki do wprowadzenia poprawek w celu uzyskania lepszej wydajności.

  Aby zapewnić równomierny i wystarczający transport płynów, przed montażem ogniwa i kontrolą zalewania, użyj analizatora sorpcji pary w celu dokonania pomiarów hydrofobowości/hydrofilowości i określenia najlepszego składu warstwy dyfuzyjnej gazu.


 • Produkcja i konserwacja akumulatorów kwasowo-ołowiowych

  Jeżeli jesteś producentem, konserwatorem lub serwisantem akumulatorów kwasowo-ołowiowych, musisz znać stężenie kwasu siarkowego w akumulatorze i stan jego naładowania.

  Produkcja baterii litowo-jonowych

  Aby wesprzeć Cię w uzyskiwaniu najwyższej jakości baterii litowo-jonowych, firma Anton Paar dostarcza rozwiązania do charakteryzowania materiałów aktywnych w badaniach materiałów akumulatorowych, sprawdzaniu surowców, weryfikacji jakości elektrolitów i rozpuszczalników przed użyciem i wiele innych.

 • Zasoby edukacyjne

  Webinarium na temat ogniw paliwowych

  Optymalizacja wydajności ogniw paliwowych poprzez szczegółową fizyczną charakterystykę najistotniejszych komponentów

  Najważniejsze informacje: 

  • Pomiary wielkości porów w warstwach dyfuzyjnych gazu za pomocą płynów zwilżających i niezwilżających pod ciśnieniem
  • Szybkie pomiary powierzchni elementów włóknistych, cząstek stałych i porowatych stosowanych w komponentach ogniw paliwowych
  • Zautomatyzowane pomiary chemisorpcji do oceny aktywnego obszaru katalizatorów metalowych
  • Oznaczanie wielkości cząsteczek materiału katalizatora

  Język: English — angielski

  Prezenter: dr Martin Thomas

  Data:

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more