• Hidrogénüzemanyagcella-gyártás és kutatás

  Hogyan javítsuk az üzemanyagcella-gyártást és -fejlesztést az aktív komponensek fizikai és kémiai tulajdonságainak mérésével és módosításával 

 • A lehető legjobb üzemanyagcella-teljesítmény elérése érdekében meg kell értenie az aktív alkotóelemek fizikai-kémiai tulajdonságait, és ezeket a saját előnyére kell formálnia. Az Anton Paar rendelkezik minden egyes alkotóelem optimalizálásához szükséges technológiával. 

  Kutatás és gyártás

  Katalizátorok

  Az üzemanyagcella megfelelő teljesítményének kulcsa a megfelelő katalitikus teljesítmény biztosítása.

  A feladatukat megfelelően ellátó üzemanyagcellák készítéséhez a fém reaktív felületének meghatározására és a diszperzió elemzésére van szükség, amely az Anton Paar kemiszorpciós műszereivel valósítható meg. Ezen fiziko-kémiai tulajdonságok optimalizálásával jelentős költségelőnyhöz juthat, mivel a cella összeszerelése előtt a nemesfémeket hatékonyabban tudja felhasználni.

  Az adott nemesfémek végső koncentrációjának meghatározásához elemanalízist kell végezni, amely csak mikrohullámú savas feltárással végzett megfelelő előkészítés után lehetséges. Az üzemanyagcellák új anyagainak, különösen a katalizátoroknak a kutatását mikrohullámú szintézissel lehet megkönnyíteni és felgyorsítani.

  A katalitikus aktivitás növeléséhez értékelheti és beállíthatja a katalizátor anyagának szemcseméretét egy részecskeméret-elemző segítségével.


  Katalizátor ellátás

  A katalizátor ellátás javításához minimalizálhatja a széntételek közötti különbséget, mielőtt azokat felhasználná az impregnáláshoz/depozícióhoz. Az Anton Paar gázadszorpciós analizátorai részletes értékelést nyújtanak a pórusméretről és a fajlagos felület eloszlásáról, így ezt az információt felhasználhatja a nanoporózus szén állandó fajlagos felületének és pórusméretének biztosításához.

  A szén nanocsövek felületének módosítása is javíthatja a katalizátor teljesítményét azzal, hogy segíti a katalizátorrétegen keresztüli protonátadást. Ezeket a módosításokat a felületi zéta-potenciál meghatározásával lehet elvégezni az Anton Paar elektrokinetikai analizátorával.


  Elektróda / protoncserélő membrán

  Az elektróda tulajdonságainak optimalizálása jelentősen jobb üzemanyagcella-teljesítményhez vezet. A részecskeméret és a részecskeméret-eloszlás mérése és megértése az Anton Paar műszerének segítségével jobb betekintést nyújt az elektróda tulajdonságaiba. Az elektródák in situ is tanulmányozhatók az elektrokémiai ciklus során kis beesési szögű röntgenszórás (SAXS) alkalmazásával.

  A protoncserélő membrán tartósságának növelése és a degradáció kockázatának minimalizálása érdekében mérje meg a különböző összetételű PEM-ek zéta-potenciálját, és figyelje meg az összefüggést a zéta-potenciál és az öregedési hajlam között. A PEM-ek teljesítményének optimalizálásakor a kis beesési szögű röntgenszórás (SAXS) betekintést nyújthat a membrán nanostruktúrájába.


  Gázdiffúziós réteg

  A gázdiffúziós réteg fejleszthető a folyadék-áteresztő képesség optimalizálásával és a kiömlés ellenőrzésével. A gázáteresztő képesség, vízkezelés és az ohmikus viselkedés értékeléséhez pórusméreteloszlás-méréseket végezhet, és az eredményeket felhasználhatja a jobb teljesítmény érdekében elvégzendő módosításokhoz.

  Az állandó és megfelelő folyadékátvitel biztosítása érdekében még a cella összeszerelése előtt, illetve a kiömlés ellenőrzéséhez használjon gázadszorpciós elemzőkészüléket, amellyel hidrofobicitási/hidrofilicitási méréseket végezhet, és meghatározhatja a gázdiffúziós réteg lehető legjobb összetételét.


 • Ólomsavas akkumulátorok karbantartása és szervizelése

  Ha ólomsavas akkumulátorok gyártásával, karbantartásával vagy szervizelésével foglalkozik, akkor ismernie kell az akkumulátorban lévő kénsav koncentrációját, ezzel együtt pedig a töltöttségi állapotot.

  Lítiumionakkumulátor-gyártás

  Ahhoz, hogy támogassuk Önt a lehető legjobb minőségű lítiumion-akkumulátorok gyártásában, az Anton Paar olyan megoldásokat kínál, melyek az akkumulátor anyag kutatás terén jellemzik az aktív anyagokat, ellenőrzik a nyersanyagokat és az elektrolitok és oldószerek minőségét használat előtt, stb.

 • Oktatási erőforrások

  Üzemanyagcella webinárium

  Az üzemanyagcellák teljesítményének optimalizálása az aktív kulcsösszetevők részletes fizikai jellemzésével

  Főbb gondolatok: 

  • A pórusméret mérése gáz diffúziós rétegekben nyomás alatt álló nedvesítő és nem-nedvesítő folyadékokkal
  • Az üzemanyagcella komponenseiben használt rostos, szemcsés és porózus szilárd anyagok fajlagos felületének gyors meghatározása
  • Automata kemiszorpciós mérések a fémkatalizátorok reaktív területének kiértékeléséhez
  • A katalizátor anyag részecskeméret-meghatározása

  Nyelv: Angol

  Előadó: dr. Martin Thomas

  Tekintse meg

 • 3-year warranty

  • Effective January 1, 2020, all new Anton Paar instruments* include repair for 3 years.
  • Customers avoid unforeseen costs and can always rely on their instrument.
  • Alongside the warranty there is a wide range of additional services and maintenance options available.

  * Due to the technology they use, some instruments require maintenance according to a maintenance schedule. Complying with the maintenance schedule is a prerequisite for the 3-year warranty.

  Learn more