• Lítiumionakkumulátor-gyártás

  Hogyan biztosítható elektródái, elektrolitjai és lítiumion-cellái kiváló minősége kutatással és gyártásellenőrzéssel?

 • Ahhoz, hogy támogassuk Önt a lehető legjobb minőségű lítium-ionos akkumulátorok gyártásában, az Anton Paar olyan megoldásokat kínál, melyek az akkumulátor anyag kutatás terén jellemzik az aktív anyagokat, ellenőrzik a nyersanyagokat és az elektrolitek és oldószerek minőségét használat előtt, stb.

  A műszereink segítenek Önnek megérteni, hogy az anyagok részecskemérete, porozitása, sűrűsége, viszkozitása, viszkoelaszticitása, illetve a tapadása hogyan befolyásolják a cellák viselkedését és teljesítményét, így úgy állíthatja be ezeket a paramétereket, hogy a lehető legjobb végterméket kapja.

  A kutatástól a gyártásig

  Akkumulátor anyag kutatás

  Az Anton Paar az Ön erős partnerre az akkumulátor anyag kutatás terén. Használja műszereinket a folyadék- és térfogatsűrűség, a fajlagos felület, a részecskeméret, a helyi elektromos vezetőképesség, a topográfia és a felületi érdesség meghatározásához a teljesítményparaméterek optimalizálása jegyében. Műszereinket az elektrokémiai folyamatok in-situ követésére is használhatja a kapacitás és a teljesítmény maximalizálása céljából.

  A pórusméret és a pórusméret eloszlás mérésével optimalizálhatja a működő elektróda tulajdonságait. Az Anton Paar sűrűségmérő műszerei megmutatják a megfelelő tömeg/térfogat sűrűséget az akkumulátorcsomagban, így optimalizálhatja a celláit a tömeg- vagy térfogatkritikus alkalmazásokhoz. A pórusméret ismeretében a szeparátorhiba megelőzését célzó kutatással már kezdetben azonosíthatja és kizárhatja a nem megfelelő anyagokat. Az elektródák nanométeres tartományban való viselkedésének ismeretében optimalizálhatja az elektróda anyagait és elrendezését, ezáltal növelve az akkumulátorok élettartamát és kapacitását.

  Ha a termék termikus biztonsága fontos részét képezi a kutatásnak, a lobbanáspont meghatározása értékes információt szolgáltat. A nagy teljesítményű elektrolitok esetében a viszkozitás ismeretében javíthatja az elektrolit ionos vezetőképességét. Ha új anyagokra van szüksége az anódokhoz, katódokhoz és szeparátorokhoz, a mikrohullámú szintézis új struktúrákkal kecsegtető, példátlan reakciókörülményeket tár fel.

  Keresési megoldások


  Bejövő minőség-ellenőrzés

  A bejövő minőség-ellenőrzés biztosítja, hogy csak a legjobb minőségű nyersanyagokat fogadják el és használják fel a gyártásban. Fontos első lépésként az Anton Paar reprezentatív mintavételi eszköze segít Önnek jelentősen csökkenteni a porelemzési eredmények változékonyságát, azáltal, hogy garantálja, hogy azok az eredmények, melyekre döntéseit alapozza, reprezentatív mintákból származnak.

  Az elektróda nyersanyagának részecskeméret-mérése segít Önnek minimalizálni a teljes gyártási tételek leselejtezésének kockázatát. A porokon végzett kivezetéés sűrűség-mérések azonosítják a különbözően viselkedő portételeket, így biztosíthatja az állandó porkezelést. A pórusméret mérésének segítségével kiválaszthatja a megfelelő anyagokat, ezzel minimalizálva a szeparátor hiba kockázatát.

  A sűrűségméréssel azonosíthatja az oldószereket és reagenseket, és ellenőrizheti minőségüket. A félszilárd és szilárd minták esetében (pl. polimerbázisú elektrolitok) a törésmutató vagy a koncentráció refraktométerrel mérhető. Drága vagy tartályban szállított anyagok esetében az azonosítás a csomagolás Raman-spektrométeres analízisével történhet, a tartály felnyitása nélkül.

  A lítiumion-akkumulátor vegyületeinek elemanalízise ICP-OES módszerrel történik összetétel-analízis, míg ICP-MS módszerrel szennyeződésanalízis esetén. Mindkét technika megfelelően feltárt mintát igényel, és csakis mikrohullámú savas feltárásról lehet szó.

  Keresési megoldások


  Salakkészítés

  A megfelelő salak keverék a sikeres lítium-ion cella gyártás előfeltétele. Az Anton Paar technológiája számos módon segít Önnek: A salak keverésekor a felesleges keverés idővel rontja a belső szerkezetet.

  A részecske-felbomlás mentes maximális homogenitás elérése érdekében az Anton Paar műszerekkel mérheti a salak sűrűségét, a részecskeméretet és a zéta-potenciált és egyben elvégezheti a szükséges módosításokat. Mérje meg és állítsa be a salak viszkozitását, hogy könnyen szivattyúzható és leülepedés-mentesen tárolható legyen. 

  Keresési megoldások


  Bevonatolás és szárítás

  Hogy garantálja az elektróda salak egyenletes, homogén bevonat vastagsággal rendelkező rétegét és az akkumulátor életciklusa alatt annak megfelelő újratölthetőségét, a részletes elemzéshez használjon Anton Paar reométert.

  A reométeres és viszkozitás mérések az áramlási sebesség és a fúvóka geometriájának beállításával segítenek személyre szabni az alkalmazási folyamatot, hogy az alkalmazást követően a salak optimálisan visszanyerje szerkezetét. Ezáltal ideális szintezés válik lehetővé és megelőzhető a leülepedés, amely a kisebb akkumulátorok gyártásához kritikus, állandó rétegvastagságot eredményez

  A rétegtapadás karcvizsgáló műszerrel való mérésével biztosíthatja, hogy az elektróda ne delaminálódjon.

  Keresési megoldások


  Mángorlás / elektróda végés / cella összeszerelés

  A mángorlási folyamat jelentős hatással bír a pórusszerkezetre, ezáltal a lítiumion-akkumulátorcellák elektrokémiai teljesítményére. Az Ön által felhasznált anyagok és folyamatparaméterek optimalizálása érdekében fontos számszerűsíteni a bevonatolt elektródafólia / préselt elektróda porozitását és nanomechanikai tulajdonságait.

  Ezt az Anton Paar higanyintrúziós poroziméter segítségével a pórustérfogat és a pórusméret-eloszlás meghatározásával, illetve az Anton Paar Tosca AFM rendszerét alkalmazva a nanotartományban jellemző mechanikai tulajdonságok értékelésével tudja megtenni.

  Keresési megoldások


  Elektrolit töltés és formálás

  Az elektrolitok feltöltése előtt ellenőrizni kell a minőségüket, hogy elkerülje a gyenge teljesítményt nyújtó akkumulátorok kiszállítását. A sűrűségmérés megbízható módja annak, hogy ellenőrizze: az elektrolit összetétele megfelel-e a követelményeknek és az előírásoknak.

  A töltési folyamat során a reométer segíthet a fúvókageometria és a szivattyúzási erő beállításában.

  Keresési megoldások


 • Találja meg az Ön számára kedvező megoldást

  MegoldásElőnyökMűszer

  Javítani kell a töltési/lemerítési viselkedésen, a kapacitáson vagy a porsűrűségen.

  Mérje meg a részecskeméretet lézerdiffrakcióval és DLS-sel, vagy vizsgálja meg az elektróda nanostruktúráját kis szögű röntgenszórás módszer segítségével.

  Az elektróda részecskeméret-eloszlásának módosításával optimalizálni lehet az anyag teljesítményparamétereit. Az elektróda elektrolittal való kölcsönhatásának megértése segít az akkumulátor kapacitásának és élettartamának növelésében.

   

  Ellenőrizze, hogy a kiszállított anyagok azok, amiket megrendelt, tiszták és vegyítetlen, megfelelő koncentrációval rendelkezik és a mérési eredmények megegyeznek a kiszállított nyersanyag adataival.

  Minden folyékony nyersanyagnak mérje meg a sűrűségét, hogy gyorsan és kényelmesen ellenőrizze azok minőségét.

  A folyékony nyersanyagok gyors, pontos, automatizált és biztonságos elemzésével elkerülhetők a kutatás-fejlesztési hibák, és ideális akkumulátorteljesítmény érhető el.

   

  Ismerje meg az elektróda salakban felhasznált anyagok tulajdonságait, hogy a salak keverék a megfelelő összetételű és konzisztenciájú legyen.

  Ellenőrizze a salakanyagok sűrűségét, viszkozitását, viszkoelaszticitását, illetve tixotróp viselkedését, hogy garantálja a konzisztenciát és minőséget.

  Ezek a sűrűség- és viszkozitás-ellenőrzések biztosítják a nyomonkövethetőséget, és jelentős anyag-, költség- és időmegtakarításhoz vezetnek.

   

  A gyors eredmények és az idő, illetve anyagköltségek csökkentése érdekében le kell csökkenteni az elemzéshez szükséges salakminta mennyiségét.

  Mérje meg a sűrűséget egy asztali sűrűségmérő berendezéssel.

  A gyors sűrűség ellenőrzéshez csak egy kis mennyiségű salak szükséges, ami megtakarításhoz vezet anélkül, hogy veszélyeztetné a kutatási eredményeket,

   

  Minimalizálja a gyenge bevonat ragasztásból eredő elektróda hibákat.

  Határozza meg a zéta-potenciált, mivel az összefügg a bevonat tapadásával.

  A zéta-potenciál ismeretében optimalizálni tudja a felületi tulajdonságokat, és így optimális tapadást ér el, amely kevésbé valószínű hogy elektróda hibához vezet.

  • SurPASS 3
   

  Olyan cellákat kell gyártani, melyek jobban megőrzik töltési kapacitásukat.

  Mérje meg a gáz adszorpció mikró és mezopóra méret eloszlását.

  Az eredmények alapján optimalizálhatja az anyagok nanostruktúráját, hogy javítsa a diffúziót és csökkentse a működő elektróda térfogat változásait.

   

  Olyan lítium-ion cellákat kell gyártani, melyek kiszámítható és reprodukálható töltési/kisütési teljesítménnyel rendelkeznek.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Ha ismeri a felszíni területet, módosíthatja azt, hogy biztosítsa az elektróda szilárd részeinek megfelelő áram jellemzőit.

   

  Állandó és továbbfejlesztett részecskék közötti kontaktusra kell törekedni, melyek alacsonyabb részecskék közötti ellenállást és vékonyabb elektródákat eredményeznek.

  Mérje meg a kivezetés sűrűségét.

  Az eredmények segítségével optimalizálható a részecske csomagolási sűrűsége.

   

  Minimalizálja a nem megfelelő anyaghasználatból eredő szeparátor hiba kockázatát.

  Kapilláris-porometriával mérje meg a pórusméretet.

  Ezzel az elemzéssel könnyen azonosíthatók és kizárhatók a nem megfelelő anyagok.

   

  Minimalizálja a nem megfelelő nedvesítésből eredő szeparátor hiba kockázatát.

  Határozza meg a zéta-potenciált, mivel az összefügg a nedvesítéssel.

  Ezen információ segítségével elkerülhető a nem megfelelő nedvesítésből eredő parazita ellenállás a szeparátor/elektróda felületén.

  • SurPASS 3
   

  Az elektróda energiasűrűségének optimalizálása a cél?

  Mérje meg a helyi elektromos vezetőképességet a nanométeres tartományban atomerő-mikroszkópiával.

  Optimalizálja az elektródateljesítményt a kapacitás és energiasűrűség tekintetében a különféle funkcionális komponensek arányának beállításával a nanoelektromos paraméterek alapján.

   

  Nagy teljesítményű elektrolitokat kell fejlesztenie, amelyek széles hőmérséklet-tartományban gyors feltöltést és kisütést tesznek lehetővé?

  Mérje meg az elektrolit viszkozitását ejtőgolyós viszkoziméterrel

  A viszkozitás ismerete lehetővé teszi az elektrolit ionos vezetőképességének finomhangolását.

   

  A lítiumion-akkumulátor termikus biztonsága áll a fókuszban?

  Mérjen meg az alkalmazott elektrolit lobbanáspontját.

  Az elektrolitok lobbanáspontjának meghatározásával optimalizálhatja az akkumulátorok termikus biztonságát és teljesítményét.

   

  Új akkumulátorok keresése és fejlesztése a feladat?

  A szintézisreakciót biztonságosan lefuttathatja a mikrohullámú reaktorban akár 300 °C hőmérsékleten és 80 bar nyomáson

  Az új akkumulátoranyag rendkívül hatékony és biztonságos előállítása jobb akkumulátorteljesítményt eredményez. Ha a szintézist Raman-spektroszkópiával ötvözi, akkor a hatékonyság növelése céljából a reakcióidőt is optimalizálhatja.

   

  A további feldolgozáshoz biztosítani kell a nyers poranyagok megfelelő részecskeméretét.

  Elemezze a részecskeméretet és a részecskeméret-eloszlást.

  A fő paraméterek ismerete segít az anyag további feldolgozásában, vagy elutasításában.

   

  Csökkentse a porelemzési eredmények változandóságát.

  Forgó keverés segítségével alkalmazzon reprezentatív mintavételt.

  Ha a minták reprezentatív jellegűek, azzal időt takarít meg, mert a reprezentatívabb és pontosabb eredmények érdekében kevesebb ismételt elemzésre van szükség.

   

  Biztosítson állandó porkezelést.

  Mérje meg a kivezetés sűrűségét.

  Ezzel a méréssel azonosíthatók az eltérően viselkedő por tételek.

   

  Biztosítsa, hogy lítium-ion cellái kiszámítható és reprodukálható töltési/kisütési teljesítménnyel rendelkezzenek.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Az elektróda szilárd részeinek jellemzőit módosítani lehet a töltési/kisütési teljesítmény javítása érdekében.

   

  A lehető legjobb tömeg/térfogat sűrűséggel optimalizálja a csomagméretet és a szabad elektrolit területet.

  Mérje meg a valódi sűrűséget gázpiknometriával.

  A jobb tömeg/térfogat sűrűség segítségével csökkenthető a csomagméret.

   

  Határozzon meg állandó salakképződést és előrelátható salak viselkedést.

  Mérje meg a gáz adszorpció felszíni területét.

  Az anyagköltségek csökkennek, és az állandó minőség garantált.

   

  A lítiumionakkumulátor-gyártás minőség-irányítójaként garantálnia kell az elektrolitok gyors minőség-ellenőrzését.

  Megmérheti az elektrolitok törésmutatóját és koncentrációját – függetlenül attól, hogy folyadékról vagy polimerről van-e szó.

  Az ideális hatékonysággal jellemezhető akkumulátorgyártás garantált.

   

  Meg szeretne bizonyosodni arról, hogy a szállított anyagok valóban a megrendelt anyagok, amelyek tiszták, anélkül, hogy költséges analízishez folyamodna, és felnyitná a tartályt?

  Mérje meg a Raman-spektrumot, és hasonlítsa össze egy megadott spektrummal, igazolva a beérkező nyersanyag minőségét (legyen szó akár szilárd anyagokról, pl. membránanyagok és grafén).

  Gyors, pontos és nem invazív analízis, még a csomagolási fázisban is.

   

  Optimalizálni szeretné a minta-előkészítést a későbbi elemanalízishez?

  Ehhez remek megoldás a mikrohullámú rendszerrel való feltárás.

  Tökéletesen előkészített és reprodukálható minta a későbbi elemanalízishez.

   

  Fedezze fel, hogy az elektróda alapanyaga aggregátumokat alkot-e.

  Mérje meg a részecskeméretet.

  Ennek ismeretében az alapanyagok módosításával csak cseréjével optimalizálható az elektróda teljesítménye.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
  • PSA
   

  Ismerje meg az anód és katód salak diszperziójának aggregációs tendenciáját.

  ELS segítségével mérje meg a zéta-potenciált.

  Az eredményekkel alkosson stabil salakeloszlást és optimalizálja az elektróda teljesítményét.

  • Litesizer 100
  • Litesizer 500
   

  A homogenitás eléréséhez szükséges idő meghatározásával kerülje a felesleges salakmozgást.

  Határozza meg a sűrűséget, viszkozitást, viszkoelaszticitást és a tixotróp viselkedést.

  Ezek a mérések megmutatják a szükséges keverés mennyiségét, hogy optimalizálni lehessen a sebesség, idő, hőmérséklet paramétereit és csökkenteni az anyagköltséget.

   

  Egyszerűen és problémamentesen pumpálja ki a salakot a tartályból.

  Határozza meg a nyírássebesség-alapú viszkozitást és a folyáshatárt.

  A szükséges szivattyúzási erő ismerete lehetővé teszi a megfelelő szivattyú kiválasztását vagy a készítmény módosítását a jobb szivattyúzás érdekében.

   

  Találja meg a tökéletes salak konzisztenciát, melyet könnyen lehet tárolni és a minőségromlás elkerülésével kis idő elteltével is felhasználni.

  Viszkoelaszticitási és zéta-potenciál mérésekkel tesztelje le a salak leülepedési stabilitását.

  Ezek ismeretében meg lehet határozni azokat a lépéseket, melyekkel megelőzhető a részecskék idővel történő leülepedése, így fenntartható a homogenitás.

   

  Az elektróda bevonat túl gyorsan delaminálódik.

  Karcvizsgálattal mérje meg a különböző bevonatok tapadását.

  Az eredmények segítségével ellenőrizheti, hogy a bevonat paramétereinek módosítása javítja-e a delaminálódást.

   

  Javítja a bevonatolási folyamatot és tökéletes bevonatot képez.

  Mérje meg a tixotrópiát és a szerkezet visszaállítást.

  Az eredmény görbe megmutatja a salak visszaállítási idejét az alkalmazás után és segít Önnek abban, hogyan érjen el jó felületi szintezést.

   

  A gyártott akkumulátor csomagban optimális tömeg-/térfogatsűrűséget érhet el.

  Mérje meg a valódi sűrűséget gázpiknometriával.

  Az eredmény segítségével a készítési és folyamat paraméterek megfelelően beállíthatók.

   

  Határozza meg a bevonatolt elektróda fólia / préselt elektróda pórusméretét és a pórustérfogatát.

  Higanyintrúziós porozimetriával mérje meg a száraz elektródák kvantitatív pórustérfogatát és a pórusméret eloszlását.

  Ennek ismeretében meghatározhatók az anyag- és folyamatparaméterek.

   

  A végtermék mechanikai integritását kell vizsgálnia a nanotartományban az anyagösszetétel optimalizálása céljából?

  Határozza meg az anyag helyi mechanikai tulajdonságait a nanométeres tartományban atomerő-mikroszkópiával.

  A nanomechanikai viselkedés alapján az elektróda teljesítménye a különböző funkcionális komponensek arányának változtatásával optimalizálható.

   

  Az elektrolitok minőség-ellenőrzése a feladat a betöltés előtt?

  Végezze el a betöltött elektrolitok gyors minőség-ellenőrzését a megfelelő minőség biztosításához, és csökkentse a rossz minőségű nyersanyagoknak tulajdonítható problémák kockázatát.

  Az elektrolit-összetétel megbízható ellenőrzésénél a sűrűségmérés ideális megoldás a nem megfelelő teljesítményű akkumulátorok kiszűrésében, a követelményeknek és előírásoknak való megfelelés mellett.

   

  Hogyan kell megtervezni az elektrolit töltési folyamathoz szükséges fúvókát?

  Végezzen el viszkozitás méréseket és határozza meg a folyáshatárt, hogy beállítsa a fúvóka geometriáját és a szivattyúzás erejét.

  Az akkumulátorok ideális töltése érhető el fröcskölés, csöpögés és levegő buborékok kialakulása nélkül.

   

  Nem találta meg az Ön speciális alkalmazását? Az Anton Paarnak megvan a megfelelő válasza a problémájára. Csak lépjen velünk kapcsolatba további információkért. 

 • 3 év garancia

  • 2020. január 1-től minden új Anton Paar műszerhez* 3 éves javítási szolgáltatás tartozik.
  • Az ügyfelek elkerülhetik a váratlan költségeket, és műszerük folyamatosan rendelkezésre állhat.
  • A kínált garancia mellett számos további szerviz-és karbantartási lehetőség is rendelkezésre áll.

  A műszerek a bennük rejlő technológia miatt az ütemezésnek megfelelő karbantartást igényelnek. A karbantartás ütemezésének követése a 3 év garancia fenntartásának feltétele.

  Tudjon meg többet

 • Ólomsavas akkumulátorok karbantartása és szervizelése

  Ha ólomsavas akkumulátorok gyártásával, karbantartásával vagy szervizelésével foglalkozik, akkor ismernie kell az akkumulátorban lévő kénsav koncentrációját, ezzel együtt pedig a töltöttségi állapotot.

  Hidrogén üzemanyag cella gyártás és kutatás

  A lehető legjobb üzemanyag cella teljesítmény elérése érdekében meg kell értenie az aktív alkotóelemek fizikai-kémiai tulajdonságait és ezeket a saját előnyére formálni. Az Anton Paar rendelkezik az alkotóelemek optimalizálásához szükséges technológiával.

 • Automatizálás K+F és QC-laborok számára

  Az Anton Paar teljesen automatizált és a felhasználó igényeihez igazodó, testre szabható megoldásokat kínál.

  Nagy teljesítményű HTR-reométer

  A HTR az MCR reométerek jellegzetes vonása, a reológiai vizsgálatok teljesen automatizált megoldása – a minta azonosításától a geometriai tisztításig.

  Előnyök

  • Anyagok és elektróda zagyok teljesen automatizált reológiai mérése
  • Gyors vizsgálat a gyorsabb piacra kerülés és a hatékonyabb minőség-ellenőrzés jegyében
  • Automatikus trimmelés és tisztítás a jobb reprodukálhatóság érdekében
  • Az emberi hibák számának teljes kiküszöbölése
  • Reológiai elemzés a nap 24 órájában
  • A LIMS rendszerrel való kétirányú kommunikáció gyors adatelérést, rugalmasságot és adatintegritást biztosít

  Nagy teljesítményű HTX platform

  Az Anton Paar HTX platformja az automatizált laboratóriumi munkafolyamatok csúcstechnológiás platformja. A minta-előkészítés és a különféle analitikai feladatok egy testreszabott analitikai megoldásban ötvöződnek.

  Előnyök

  • A rendszer az anyagok és az elektródasalak automatikus elemzését (pl. sűrűség, részecskeméret. pH, viszkozitás stb.) biztosítja.
  • A lehető leggyorsabb mintaelőkészítés és vizsgálat
  • A veszélyes anyagokkal dolgozó alkalmazottak biztonságának szavatolása
  • Az emberi hibák számának teljes kiküszöbölése
  • A rendszer a nap 24 órájában üzemel
  • A LIMS rendszerrel való kétirányú kommunikáció maximális rugalmasságot biztosít a különböző munkafolyamatok tekintetében a minta előkészítésénél