Felületosztályozás

Felületosztályozás

Face your surface

Napjainkban a felületosztályozás egyik fő célkitűzése, hogy a csúcsteljesítményű anyagok kifejlesztése érdekében a felületi módosításokat kutassa. A gyártók minőség-ellenőrzéséhez hasonlóan számos paraméter pontos elemzésére van szükség, köztük mechanikai, kémiai és tribológiai felületi tulajdonságára: szilárdság, merevség vagy rugalmasság, ellenállás, potenciál/töltés, struktúra és számos egyéb. Az Anton Paar különböző felületosztályozási megoldásokat kínál, melyek mind a kutatók, mind a gyártók által egyaránt használhatók.

Bioanyagok felületének osztályozása

A bioanyagok felületi tulajdonságainak mérése során a kutatók és a gyártók speciális kihívásokkal szembesülnek. A fő cél annak előrejelzése, hogy egy anyag hogyan fog reagálni, amikor beültetik az emberi testbe, és hogyan lép interakcióba a biológiai szövetekkel, folyadékokkal stb. Az immunválaszra vonatkozó klinikai vizsgálatok költségesek, ezért kulcsfontosságú, hogy előtte mindent megmérjünk, azzal a céllal, hogy megjósoljuk az anyagok viselkedését. Más kutatási területek új, jobb anyagok kifejlesztésével foglalkoznak, melyek célja számos betegség orvosi kezelésének fejlesztése, illetve jobb egészségügyi termékek ügyfeleik rendelkezésére bocsátása.

A bioanyagok vizsgálataolyan területekre terjed ki, mint a szilárdság és a strukturális tulajdonságok mérése, a felületi töltés, a felületi kölcsönhatás, a hidrofób/hidrofil tulajdonságok és számos egyéb jellemző osztályozása. Az Anton Paar speciális megoldásokat fejlesztett ki a bioanyagok, például protézisek, implantátumok, szövetek, biopolimerek és biofilmek, fogak, egyéb oftalmikus alkalmazások és olyan orvosi eszközök, mint a stentek, tabletták és membránok felületi elemzéséhez.

A megfelelő elemzési adatok gyűjtésével lehetővé válik az anyagok és viselkedésük molekuláris szintű megértése. A megfelelő – és pontos – adatok rendelkezésre állása óriási hatást gyakorol arra, hogy ténylegesen megismerjünk egy anyagot, és lássuk, hogy az akár apró változtatások hogyan befolyásolják az anyag minőségét. Tudjon meg többet számos fontos orvosbiológiai minta elemzéséről az alábbiakban.

Biogyógyászati vizsgálatok: Alkalmazások

A biokompatibilis anyagok számos alkalmazást felölelnek: a kontaktlencsétől és a tárolásukra szolgáló oldatoktól a valós és mesterséges szöveteken, csontokon és porcokon át az implantátumokig, protézisekig és orvosi eszközökig, mint például a stentek. Ezek mindegyike saját tulajdonságokkal és kihívásokkal rendelkezik az elemzés során.

Kattintson egy alkalmazásra további információkért vagy az Ön számára releváns alkalmazási jelentés letöltéséhez.

Protézisek, implantátumok, szövetek és biopolimerek
Minden alkalmazás megjelenítése
Fogak és biofilmek
Minden alkalmazás megjelenítése
Orvosi eszközök
Minden alkalmazás megjelenítése
Oftalmikai alkalmazások
Minden alkalmazás megjelenítése
Minden alkalmazás megjelenítése

Nincs a keresésnek megfelelő elem!

High-tech polimerek tervezése üvegekhez és kontaktlencsékhez

A világ lakosságának közel 50%-a visel szemüveget vagy kontaktlencsét. A törésmutató az említett vizuális segédeszközökhöz használt modern high-tech polimerek kulcstényezője: a nagy törésmutatójú anyagok vékonyabb üvegek és kontaktlencsék gyártását teszik lehetővé, ami jelentősen javítja ezen eszközök napi viselési komfortját.

Töltse le az alkalmazási jelentést, hogy megismerje, Abbemat refraktométer segít a legmagasabb minőség elérésében.

További információk

Húgyúti katéterek és mesterséges bőr tribológiája

Az orvosi eszközökkel szemben teljesítmény és termékbiztonság szempontjából valamint az FDA és MDR szabályozások részéről jelentős követelményeket állítanak. Itt egy olyan módszertant mutatunk be, amelyben a húgyúti katéterek és mesterséges bőr esetén egy tribológiai modell rendszertesztet lehet futtatni. Katéter tesztelésére egy mintatartóval rendelkező MCR tribométer használatos, amely lehetővé teszi az orvosi eszköz komponensek valamint a lágy szövetek rögzítését. Az MCR tribométer hőmérséklet-, erő- és sebességszabályozása lehetővé teszi a valós körülményeket szimuláló tesztparaméterek megadását.

További információk

Jobb fogászati implantátumok fejlesztése

Az implantátumanyagok biokompatibilis bevonatainak kutatása során kiemelten fontos paraméter az implantátum és annak biológiai környezete között fellépő interakció.

A SurPASS 3 felületi zéta potenciál analizátorral lehetőség van a proteinek implantátum anyaggal történő, oldatbeli interakciójának tanulmányozására. A terület elmélyült ismerete lehetővé tesziolyan fogászati implantátumok kifejlesztését, amelyek ellenállnak a bakteriális biofilm-képződésnek, így csökkentve a fertőzések vagy az implantátum meghibásodásának kockázatát.

Töltse le a SurPASS 3 bioanyagok mappát, hogy megtudja, a zéta potenciál elemzése hogyan ötvözi az adszorpciós kinetika meghatározását az adszorbeált felületi réteg tulajdonságainak megállapításával.

További információk

A fogzománc mechanikai tulajdonságai

A kezelt zománcfelületen és az alatta tapasztalt mechanikai tulajdonságok elemzése fontos a fogkezelések során, pl. a fogszuvasodás (kavitások) megelőzésében vagy a korai szuvasodási léziók minimális mértékben invazív kezeléséhez.

Az ilyen minták esetében leggyakrabban alkalmazott módszer a nanoindentáció, mely világosan láthatóvá teszi a fogzománc szilárdsági gradiensét (fogszilárdság). A kapott adatok elemzése nagyon fontos alapja a fogjavítási anyagok új anyagainak kiválasztása során.

Töltse le az alkalmazási jelentést, hogy megismerje, az NHT³ asztali nanoindentációs tesztert hogyan használták egy ilyen jellegű vizsgálathoz.

További információk

Egyértelmű tesztelési módszer a stentbevonatok minőségellenőrzéséhez

A stentek tömegesen kerülnek alkalmazásra az egészségügyben. Az FDA-hoz hasonló állami hatóságok szigorúan szabályozzák azokat, és számos, szigorú minőségellenőrzésen kell átesniük, mielőtt felhasználhatók lennének egy páciensben.

A karcolásvizsgálat a számos módszer egyike, amelyekkel a bevonat tapadása ellenőrizhető, így biztosítható az implantátum kellően hosszú élettartama. A stentek megfelelő viselkedésének biztosításához – pl. bizonyos kémiai anyagok kibocsátása –, illetve annak szavatolásához, hogy nem tesz kárt a testben, a bevonat tapadását és karcolásállóságát egy NST³ nanoléptékű karcvizsgáló-tól.

Töltse le az alkalmazási jelentést, hogy megismerje a stentek karcvizsgálóba történő behelyezését, illetve a bevonat kritikus terhelésének meghatározását.

További információk

A hemodialízis membránok biokompatibilitása

Amennyiben szeretné igazolni bizonyos felületi módosulások létezését, amelyek javítják a hemodialízis membránok belső felületének biokompatibilitását, akkor a zéta potenciál mérése a megfelelő elemzési módszer az Ön számára.

A zéta potenciál a felület kémiai tulajdonságainak legkisebb változását is jelzi. Így a zéta potenciál mérése segít a hemodialízis membránok biokompatibilitásának javításában. A kifejezetten üreges rostmembránokhoz használatos mintatartók lehetővé teszik a membránok belső felületének közvetlen osztályozását.

A SurPASS 3 elektrokinetikai analizátorral a zéta potenciál könnyen mérhető.

További információk

A zéta potenciállal kapcsolatos általános magyarázatot az alábbi Wiki bejegyzés tartalmazza:

A kontaktlencsék kényelmének javítása

Sokan használnak lágy kontaktlencséket; a viselési komfort mindenki számára lényeges, aki mindennap ilyen lencséket visel.

A súrlódás és a rugalmasság két, a viselési komfortot döntően befolyásoló tényező. Kiváló felbontásával, illetve kutatás-orientált speciális tulajdonságaival, mint pl. az ellenőrzött erő vs. mélység mérésekkel alapjaiban értheti meg a kontaktlencsék tulajdonságait. Az eredmények felhasználásával javíthatja a súrlódási tulajdonságokat, hogy még jobban kiszolgálja ügyfelei igényeit.

Töltse le az alkalmazási jelentést, hogy megismerje, UNHT³ Bio bioindenter (speciális kontaktlencse-mintatartóval) kutatási célból történő használatát.

További információk

A kontaktlencsék öregedési viselkedése

A kontaktlencsék általában adott időszakban történő használatra (pl. 1 hónap, 1 év) szolgálnak. Fontos, hogy az utolsó napon éppolyan jók legyenek, mint az elsőn, ezért fontos az öregedési viselkedésük.

Az anyagok öregedését általában nehéz megbecsülni, azonban az anyag rugalmasságának ismerete hiteles tudományos információkat szolgáltat az öregedési folyamatról. Az Az UNHT³ Bio bioindenter a kontaktlencsék rugalmasságát méri; ezek az adatok a mechanikai tulajdonságok öregedés következtében történő változásának megerősítésére használhatók.

Töltse le az alkalmazási jelentést, melyből megtudhatja, hogyan használható a bioindenter a kontaktlencsék és bioanyagok mechanikai viselkedésének osztályozásához.

További információk

Hidrogél tesztelés valós körülmények között

A hidrogélek tesztelése bonyolultnak tekinthető, mivel nehéz azokat a mintatartóba vagy a mintatartóra helyezni, hiszen a rajtuk kifejtett nyomás legkisebb változása is jelentős hatással lehet azok tribológiai tulajdonságaira.

Pontos, külső tényezők által nem befolyásolt tesztelési eredmények elérésére szolgál az MCR tribométer mely speciális mintartóval rendelkezik hidrogélek számára. Ezen felül lehetővé teszi a valós körülményekhez történő optimális alkalmazkodást a kontaktnyomás, a csúszási sebesség és a hőmérséklet vonatkozásában, valamint nagy érzékenységgel rendelkezik a súrlódás mérése terén, különös tekintettel a csúszási sebességek széles tartományára – néhány nm/s-tól 1 m/s-on túl.

További információk

Az emberi körülmények szimulációja kontaktlencse-folyadékok tesztelése során

Az oftalmikai oldatoknak alacsony súrlódással kell rendelkezniük, gépen utánozni az emberi körülményeket pedig bonyolult feladat Azonban ezeket az oldatokat gazdaságossági és kényelmi szempontból is tesztelni kell.

Egy MCR tribométer különböző csúszási sebességek és normál erők mellett méri a súrlódási együtthatót. Az extrém alacsony sebességrei való képessége lehetővé teszi mind a statikus, mind a kinetikus súrlódás jellemzését. A legtöbb esetben a határsúrlódás pontos meghatározása kritikus a folyadék összteljesítményének tesztelése szempontjából.

További információk

(Emberi) szövetek vizsgálata a betegség alakulásának és kezelésének értékelése céljából

Az emberi és mesterséges szövetek tulajdonságai széles területet alkotnak, melyet a kutatók világszerte igyekeznek megérteni és mindenfajta betegség kezelésére alkalmazni.

Számos emberi szövet valamilyen mechanikai terheléssel van összefüggésben, így mechanikai osztályozásuk értékes információt szolgáltat a betegségek nyomonkövetéséhez, kezeléséhez, valamint a mesterséges helyettesítők (implantátumok, vázak) kifejlesztéséhez. A területtel kapcsolatos, érzékeny műszerek hiányát az Anton Paar az UNHT³ Bio bioindenter-tól.

Töltse le az alkalmazás jelentést, hogy megtudja, hogyan használják a készüléket mind szövetek, mind potenciális helyettesítő anyagaik teszteléséhez.

További információk

Vizsgálati módszerek csontritkulással kapcsolatos gyógyszerek fejlesztéséhez

A csontritkulás a csont szilárdságának csökkenése (a csont elgyengülése), általában öregedés következtében.

A gyógyszerekben található aktív anyagok közvetlen hatással bírnak a csontok tulajdonságaira, így a csont szilárdsága, a csont rugalmassági modulusa és a csontkúszás kulcsfontosságú paraméter az új gyógyszerek kifejlesztése során. Ezen paraméterek nagyfelbontású elemzése elengedhetetlen a kutatási eredmények támogatásához, a szabadalmi kérelmek beadásához, illetve új, aktív hatóanyagok tesztelési folyamataihoz vagy piaci bevezetéshez.

Az UNHT³ Bio bioindenterrel minden paraméter megmérhető: a csontok rugalmassági modulusa és kúszási tulajdonságai.

További információk

További előny a kutatók számára: Az Anton Paar szorosan együttműködik számos egyetemmel, hogy kedvező árú, mesterséges csontanyagot fejlesszen kutatási célokra. Ezek az együttműködések elérhetővé teszik Önnek az ismereteket és a speciális fejlesztéseket, például a komplex mintákhoz használatos mintatartókat, nekünk pedig segítenek egyedi megoldásokat kifejleszteni az Ön számára, amennyiben ilyenekre van szüksége. Lépjen kapcsolatba az Anton Paar helyi képviselőjével további információkért.

Orvosilag és gazdaságilag értékes porchelyettesítők felkutatása

A porcanyagok felkutatása még folyamatban van. A mintaelőkészítés és behelyezés jelentős kihívássá teszik a porc mechanikai tulajdonságainak vizsgálatát. A biológiai anyagok kezelése során a vizsgálathoz rendelkezésre álló minta mennyisége korlátozott. Mindez megfelelő tesztbeállítás alkalmazását teszi szükségessé.

Az alacsony sebességre és nyomatékra képes készülék MCR tribométer idő- és költségtakarékos megoldást kínál, amely egyedülálló lehetőségeket nyújt a súrlódási és kopás tesztek természetes és mesterséges porcokkal, valamint a szinoviális folyadék helyettesítőkkel történő megvalósításához.

Töltse le az alkalmazás jelentést, hogy megismerje az MCR porcok biotribológiai vizsgálatához történő használatát.

További információk

Tesztberendezések laboratóriumok és biokompatibilis anyagok gyártói számára

A bioanyagok gyakran érzékenyek, könnyen befolyásolhatók külső tényezők által, és nehéz behelyezni azokat a mérőműszerekbe. Ez nagy pontosságú mérőműszerek használatát teszi szükségessé, amelyek könnyen adaptálhatók az adott mintákhoz, pl. kontaktlencsékhez, szövetekhez, gélekhez és folyadékokhoz.

Az Anton Paar speciális műszereket kínál, amelyek gyakran használatosak a biokompatibilitást vizsgáló laboratóriumokban:

A kontaktlencsékhez, hidrogélekhez használatos mintatartók és más kiegészítők sora áll rendelkezésre, hogy optimálisan támogassa a laboratóriumokat orvosbiológiai kutatásaikban, valamint a gyártókat a bioanyagok feldolgozása és minőségellenőrzése során.

Amennyiben szeretné személyesen is kipróbálni műszereinket, tekintse meg szemináriumainkat vagy az Anton Paar Műszaki Központok ajánlatait, vagy lépjen kapcsolatba közvetlenül az Anton Paar képviselőjével, és kérjen további információt vagy bemutatót:

Kapcsolatfelvétel

3 év garancia

 • 2020. január 1-től minden új Anton Paar műszerhez* 3 éves javítási szolgáltatás tartozik.
 • Az ügyfelek elkerülhetik a váratlan költségeket, és műszerük folyamatosan rendelkezésre állhat.
 • A kínált garancia mellett számos további szerviz-és karbantartási lehetőség is rendelkezésre áll.

A műszerek a bennük rejlő technológia miatt az ütemezésnek megfelelő karbantartást igényelnek. A karbantartás ütemezésének követése a 3 év garancia fenntartásának feltétele.

Tudjon meg többet

Események

Ország
Összes
 • France
 • Germany
 • Switzerland
 • Összes
Szeminárium/képzés típusa
Összes
 • Szeminárium
 • Vásár
 • Webinárium
 • Összes

Nincs a keresésnek megfelelő elem!

Az Anton Paar vállalat felületjellemzési megoldásai

Tribológia

Anyagok üzemi körülmények közötti tanulmányozása valamennyi szükséges mérési geometriával

Annak megismerése, hogy hogyan viselkedik egy anyag különféle külső hatások, például hőmérséklet és páratartalom alatt, a tribológiai viselkedés szempontjából alapvető fontosságú. A tribométerek mindenféle anyag súrlódási, kopási és kenési tulajdonságainak meghatározását végzik.

Az Anton Paar vállalat nagy múltra visszatekintő tapasztalata tükröződik abban a műszercsaládban, amely a standard tüske-a-lemezen típusoktól a nagy hőmérsékleten történő, illetve a nanoanyagokhoz való alkalmazásokon át a páratartalom és vákuum alkalmazásokon keresztül a tribológiát a reológiával egyesítő MCR tribométerekig terjed.

Többet szeretnék megtudni

Karcvizsgálat

Egy karc lehető legjobb képe a nemzetközi szabványokkal teljes összhangban

A karcvizsgálókat film-hordozó rendszerek jellemzésére használják a bevonatok tapadása, a karcállóság és a kopásállóság mérésével. Az Anton Paar karcvizsgálói kiemelkednek szabadalmazott technológiájukkal, mint például az aktuális karc szinkronizált panoráma képe és a karc görbéje.

A mérések dokumentálása megfelel a nemzetközi szabványoknak, és a minták bármikor újra elemezhetőek vagy összehasonlíthatóak a korábbi eredményekkel.

Többet szeretnék megtudni

Bevonatvastagság-mérés (Calo-teszt)

Bevonatvastagság gyors és egyszerű meghatározása

Mivel a bevonat vastagsága befolyásolja a végterméket, nagyon fontosak a pontos de olcsó mérési eljárások a bevonatok megfelelő minőségének garantálására.

Ezeknek az igényeknek megfelelően az Anton Paar Calotest műszerei az egyszerű gömbsüveg-koptatásos módszert használják. Ez a költségtakarékos jellemzési technika 1-2 percen belüli mérést tesz lehetővé a nemzetközi szabványoknak megfelelően, ezáltal biztosítva az adatok minőségét, megnövelve a teljesítőképességet, és csökkentve a költségeket.

Többet szeretnék megtudni

Felületanalitika

Az egyedi felületi tulajdonságokkal bíró valódi minták gyors és közvetlen elemzése

Sok anyag megváltozik tárolás, öregedés, vagy működés közbeni kopás miatt. Ezeknek a változásoknak az előre jelzéséhez, valamint optimalizált új, nagy teljesítményű anyagok kifejlesztéséhez az anyagokat valós körülmények között kell vizsgálni. Az olyan jellemzők, mint a felületi töltés, adszorpció/deszorpció, vagy elektrosztatikus vonzás/taszítás, alapján megérthetjük a membránszűrést, a tisztítószerek tisztító hatásait, a biológiai anyagok tapadását és sok mást. Erre a betekintésre ad egyszerű módot egy felület zéta-potenciáljának mérése.

Az Anton Paar úttörő a makroszkopikus szilárd anyagok zéta-potenciáljának elemzésében, és ezt a felületelemzési technikát a napi laboratóriumi munka rutin alkalmazásává fejlesztette.

Többet szeretnék megtudni

Behatolásvizsgálat

Mérje meg, amit mások csak becsülnek, és jusson gyorsan az eredményekhez

A behatolásvizsgálatok a vékony rétegek, bevonatok és hordozóanyagok mechanikai tulajdonságairól, például keménységéről és rugalmassági modulusáról szolgáltatnak adatokat. Az Anton Paar az egyetlen vállalat, amely nanokeménység-vizsgálót olyan valós erőt mérő érzékelővel gyárt, amely valóban a mintára ható erőt méri a működtetőelem alapján becsült értékekkel szemben.

A behatolásvizsgálók új generációja a „gyors benyomás” üzemmóddal is rendelkezik, amely 8-szor gyorsabban szolgáltat eredményt, mint a korábbi műszergenerációk.

Többet szeretnék megtudni

Súrlódó, kis beesési szögű röntgenszórás (GISAXS)

A legjobban felszerelt műszer a laboratóriumi SAXS/WAXS/GISAXS sugárnyalábokkal végzett részecske-felület tanulmányozáshoz

A GISAXS fontos eszköz a nanoszerkezetű felületek és vékony rétegek vizsgálatához. A nanostruktúra határozza meg egy anyag tulajdonságait, és befolyásolja az ipari bevonatok, nyomtatási technikák, elektronika, orvosi érzékelők, energiatároló közegek és sok más anyag használhatóságát. A nanostruktúrák vizsgálata változó vagy extrém körülmények között, például magas hőmérsékleten és nagy páratartalom mellett, lehetővé teszi az anyagok kiigazítását és optimalizálását.

Az Anton Paar vállalat az 1950-es évek óta piacvezető a SAXS területén. Ezt a piacvezető szakértelmet testesítik meg a SAXS/WAXS/GISAXS rendszerek a lehető legnagyobb felbontás és legkisebb helyigény mellett a napi nano-kutatáshoz, a különféle minták (folyékony és szilárd anyagok) hatékony jellemzéséhez, és az új módszerek kidolgozásához.

Többet szeretnék megtudni

Refractometria

A refraktív index gyors meghatározása az optikai felületkarakterizáláshoz

A modern vizuális segédeszközök karakterizálására szolgáló legfontosabb optikai paraméterek egyike a refraktív index, amely a fény törését befolyásolja, amikor az áthalad az adott anyagon, például polimerfilmeken és üvegeken. A refraktív indexet anyagok ellenőrzéséhez vagy karakterizálásához használják a következetesen magas termékminőség biztosítása érdekében.

Mérje meg a kontaktlencsék bioanyagainak és a modern szemüvegeinek refraktív indexét és koncentrációját az Anton Paar Abbemat laboratóriumi refraktométersorozatával.

Többet szeretnék megtudni