Wzorcowanie według normy ISO 17025

Zaufanie jest dobre, ale weryfikowalność lepsza

Zawsze kiedy kupujesz przyrząd produkcji Anton Paar, możesz ufać w jego dokładność i precyzję oraz całkowicie polegać na jakości jego wzorcowania fabrycznego. Aby to udowodnić instytucjom i partnerom biznesowym na całym świecie, potrzebujesz świadectwa uznawanego międzynarodowo, czyli wzorcowania według normy ISO/IEC 17025, które wykonasz w firmie Anton Paar — u Twojego akredytowanego partnera w dziedzinie pomiarów temperatury i gęstości.

W siedzibie głównej firmy Anton Paar w Austrii, a także w siedzibach oddziałów w USA, Meksyku oraz Brazylii działają akredytowane laboratoria wzorcowania w zakresie normy ISO 17025. Wykonane przez firmę Anton Paar wzorcowanie według normy ISO 17025 gwarantuje weryfikowalność przyrządów pomiarowych względem Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI). Weryfikowalność to jedyny sposób zagwarantowania, że wyniki pomiarów są prawdziwe i globalnie porównywalne.

Traktuj swoje przyrządy pomiarowe z wyjątkową troską! Zapytaj partnera serwisowego o roczny kontrakt serwisowy w połączeniu z wzorcowaniem według normy ISO 17025.

Wyślij wiadomość

Jakie przynosi to korzyści?

Korzystaj z oficjalnej weryfikowalności względem Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Zaufaj naszemu najdokładniejszemu przyrządowi.

Uzyskuj dokładne i uznawane na całym świecie wyniki pomiarów.

Polegaj na wszechstronnej wiedzy ekspertów firmy Anton Paar w zakresie wzorcowania według normy ISO 17025.

Oszczędzaj czas i pieniądze dzięki szybkiemu wzorcowaniu na miejscu lub w jednym z naszych certyfikowanych laboratoriów.

Uzyskaj akceptowane globalnie świadectwo wzorcowania.

Akredytacja i międzynarodowa ważność wzorcowania Anton Paar

Świadectwa wzorcowania ISO 17025 firmy Anton Paar GmbH są akceptowane na całym świecie, ponieważ odpowiedzialny organ akredytacyjny Akkreditierung Austria jest sygnatariuszem umów wielostronnych dotyczących wzajemnego uznawania świadectw wzorcowania zawieranych w ramach inicjatywy International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

ISO 17025 Certificate Anton Paar GmbH
Zakres akredytacji

Szczegółowy wykaz wszystkich sygnatariuszy z Europy i spoza niej można znaleźć na stronach www.european-accreditation.org i www.ilac.org.

 

Świadectwa wzorcowania instrumentów wg ISO 17025 są zgodne z normami krajowymi, które reprezentują jednostki fizyczne według Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Świadectwa wzorcowania wg ISO 17025 (przykład)

Nasze rozwiązania dla Twoich przyrządów

Gęstość
Temperatura
Zakres pomiaru

od 0.65 g/cm³ do 1,55 g/cm³

od 0.65 g/cm³ do 1,55 g/cm³

15°C do 50°C

0°C do 100°C

0°C do 150°C

0°C do 200°C

Pomiar referencyjny

Wzorzec gęstości

Wzorzec gęstości

Termometr referencyjny

Standardowy platynowy termometr
rezystancyjny (SPRT)

Niepewność pomiaru*)

0,001 g/cm³

0,00002 g/cm³

15 mK

10 mK

Informacje dodatkowe

Procedura wzorcowania:

 1. Wzorcowanie bez adiustacji
 2. Adiustacja
 3. Wzorcowanie po adiustacji

Swobodny wybór wzorca gęstości

Pomiar temperatury otoczenia

Procedura wzorcowania:

 1. Wzorcowanie bez adiustacji
 2. Adiustacja
 3. Wzorcowanie po adiustacji

Swobodny wybór temperatury

Swobodny wybór wzorca gęstości

Procedura wzorcowania:

 1. Wzorcowanie bez adiustacji
 2. Obliczanie współczynników temperaturowych wg IEC 60751
 3. Wzorcowanie po adiustacji

Weryfikowalność

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)

Międzynarodowa skala temperatury 1990 (ITS-90)

Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI)

Międzynarodowa skala temperatury 1990 (ITS-90)

*) Najlepsze możliwości pomiarowe

Przenośne gęstościomierze

Firma Anton Paar przeprowadza wzorcowanie pomiarów gęstości w przenośnych gęstościomierzach zgodnie z normą ISO 17025, dokonując pomiaru certyfikowanego wzorca. Wzorcowanie przeprowadza się w temperaturze pokojowej.

Wynik wzorcowania jest porównywany z wartością referencyjną wzorca gęstości. Obie wartości oraz obliczona niepewność pomiarowa tego wzorcowania są zapisywane w świadectwie wzorcowania.

Gęstościomierze laboratoryjne

Firma Anton Paar przeprowadza wzorcowanie pomiarów gęstości i temperatury w gęstościomierzach laboratoryjnych zgodnie z normą ISO 17025. Temperatura jest mierzona weryfikowalnym termometrem, a gęstość przez pomiar wzorca gęstości. W celu maksymalnego obniżenia niepewności pomiarowej stosujemy wyłącznie dokładne wzorce gęstości, których parametry ustalone został na podstawie ważenia hydrostatycznego.

Wynik wzorcowania jest porównywany z wartością referencyjną wzorca gęstości. Obie wartości oraz obliczona niepewność pomiarowa tego wzorcowania są zapisywane w świadectwie wzorcowania. 

Przyrządy nieprodukowane

Oferujemy także wzorcowanie naszych nieprodukowanych już przyrządów zgodnie z normą ISO 17025: 

 • DMA 35 N
 • DMA 500
 • DMA 38
 • DMA 4100 / 4500 / 5000 Classic
 • DSA 5000 Classic

Termometry rezystancyjne

Firma Anton Paar GmbH to akredytowane laboratorium wzorcowania pomiarów temperatury zgodnie ze standardem ISO 17025 od października 2018 roku. Nowe laboratorium pomiarów temperatury w Grazu umożliwia przeprowadzanie weryfikowalnych wzorcowań porównawczych termometrów rezystancyjnych w temperaturach od 0°C do 200°C przy niepewności pomiarowej wynoszącej 10 mK.

Przeprowadzamy wzorcowanie termometru w różnych temperaturach. W razie potrzeby obliczamy nowe współczynniki temperaturowe z godnie z normą IEC 60751 na podstawie danych pomiarowych (=adiustacja), a następnie powtarzamy pomiary z nowymi współczynnikami.

Jakie sondy do pomiaru temperatury wzorcujemy?

 • Termopara Pt 100 do wzorcowania temperatury w przyrządach DMA/SVM, D = 1,8 mm, L = 350 mm
 • Termopara Pt 100 MPMI, D = 2 mm, L = 300 mm
 • Termopara Pt 100 MPMI, D = 2 mm, L = 500 mm
 • Termopara Pt 100 MPMI, D = 4 mm, L = 300 mm
 • Termopara Pt 100 MPMI, D = 4 mm, L = 500 mm