Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Kompaktowy cyfrowy gęstościomierz:
DMA

 • media
 • media
 • +9
 • 360°
Model:
 • Najbardziej zaawansowany gęstościomierz o dokładności do 4 miejsca dziesiętnego w swoim segmencie cenowym
 • Całkowicie spójne wyniki dzięki powtarzalności rzędu 0,00005 g/cm3
 • Pełna zgodność z normami ASTM D4052, ASTM D5002, ISO 12185, USP <841>, Ph. Eur. 2.25, JP 17 2.56, ChP(Vol IV) 0601 i częścią 11 tomu 21 CFR
 • Odporność na zalania, autodiagnostyka urządzenia, bez korozji związanej z wentylacją

Zmiana na lepsze:  DMA 501 i  DMA 1001 to cyfrowe gęstościomierze do podstawowych zadań, które zrewolucjonizują pracę w laboratorium oraz kontrolę jakości na linii produkcyjnej. Nasze urządzenia, zaprojektowane i wyprodukowane przez światowego lidera rynku, przyspieszają pomiar próbek o konsystencji pasty, niejednorodnych, z osadem i zawierających cząstki, a nawet aerozoli. DMA 501 i DMA 1001  to odpowiedź firmy Anton Paar na wymagania naszych klientów pracujących w przemyśle. Są przygotowane do pracy z każdym rodzajem próbek i działają niezawodnie w trudnych warunkach.

Dzięki tym dwóm urządzeniom cyfrowy pomiar gęstości staje się dostępny dla każdego: Po pierwsze, mają bezkonkurencyjną cenę. Po drugie, procedury pomiarowe z wirtualnym przewodnikiem, konfigurowalny układ ekranu oraz wiele funkcji pomocniczych, takich jak FillingCheck™ i monitorowanie stanu, pozwalają na ich obsługę po błyskawicznym przeszkoleniu.

Wszystkie dostarczane egzemplarze poddawane są fabrycznej kalibracji.

Korzyści

Usprawnij pomiary gęstości i odstaw czasochłonne, podatne na uszkodzenia areometry. Ponad 60 zintegrowanych tablic przeliczeniowych, 400 dowolnie konfigurowalnych metod i pamięć do 5000 dzienników danych wyznaczają standardy w tym segmencie. Skonfiguruj wszystkie często używane testy raz i wracaj do nich wielokrotnie, aby natychmiast zobaczyć jednoznaczny wynik „pozytywny/negatywny” w oparciu o zdefiniowane dopuszczalne górne i dolne limity. Ponieważ DMA 501/1001 wymaga tylko 1 ml próbki, nie marnujesz cennego produktu. Oba przyrządy świetnie sprawdzają się w trudnych warunkach i automatycznie kompensują wpływ warunków zewnętrznych takich jak wilgotność, wysokość i temperatura otoczenia. Po połączeniu z AP Connect, naszym oprogramowaniem laboratoryjnym, wszystkie dane są przechowywane w jednej przestrzeni cyfrowej i dostępne z dowolnego komputera sieciowego.

DMA 501 to bilet wstępu do cyfrowego pomiaru gęstości z dokładnością do 3. miejsca dziesiętnego. Wybierz DMA 1001, aby uzyskać dokładność do 4. miejsca dziesiętnego i pełną zgodność z międzynarodowymi normami, w tym wszystkimi odpowiednimi farmakopeami (USA, UE, JP, CN), integralność danych (zgodnie z częścią 11 tomu 21 CFR, załącznikiem 11 i 15 GMP 4, ALCOA+) oraz ASTM D4052 i D5002. 

Surowe warunki środowiska
Surowe warunki środowiska
 • Konstrukcja przystosowana do najtrudniejszych warunków eksploatacji
 • Konstrukcja zabezpieczona przed rozlaniem
 • Łatwa obsługa w rękawicach – nawet gdy są mokre

Wyzwanie

Kontrola gęstości jest często przeprowadzana w ciasnych, nieuporządkowanych miejscach pracy przez operatorów noszących mokre rękawice. Próbki mogą zostać rozlane na urządzeniu lub wokół niego.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 ma bryzgoszczelny wyświetlacz przedni i osłonę z tyłu chroniąca interfejsy i wyloty przed wyciekami próbek.

Korzyści

Maksymalizacja czasu pracy i żywotności produktu.

Kosztowne substancje
Kosztowne substancje
 • Wyniki na podstawie pomiaru 1 ml próbki
 • Niski koszt analizy
 • Mniejsza ilość odpadów (tylko 10 ml rozpuszczalnika)

Wyzwanie

Przy pomiarze gęstości drogich próbek najwyższym priorytetem jest użycie jak najmniejszej ich ilości.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 dostarcza wyniki z zaledwie 1 ml próbki, a do czyszczenia wymaga 5-10 ml rozpuszczalnika, co zmniejsza obciążenie środowiska.

Korzyści

Mniej strat produktu na pomiar, oszczędność pieniędzy, a przy tym wyniki konieczne do kontroli produkcji.

O konsystencji pasty
O konsystencji pasty
 • Biegła praca z próbkami o konsystencji pasty
 • Zakończ pomiar w minutę
 • Wymagane tylko 10 ml rozpuszczalnika

Wyzwanie

Wprowadzanie do piknometru próbek o konsystencji pasty (np. kremów, balsamów, maści) jest trudne i czasochłonne. Równie żmudne jest czyszczenie urządzenia.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 ze specjalnym zestawem umożliwia wprowadzanie i pomiar próbek o konsystencji pasty w kilka chwil.

Korzyści

Użycie uchwytu na strzykawkę pozwala na bezpęcherzykowe napełnianie, co oszczędza od 25 do 30 minut na jednej próbce w porównaniu z zastosowaniem piknometru. Z kolei późniejsze czyszczenie jest szybkie i wymaga za każdym razem tylko kilku mililitrów rozpuszczalnika. 

Niebezpieczne
Niebezpieczne
 • Minimalny kontakt podczas napełniania niebezpiecznych substancji
 • Używanie ekranu dotykowego w rękawiczkach
 • Wymagane jest ok. 1 ml próbki

Wyzwanie

Monitorowanie procesu produkcji może obejmować badanie żrących kwasów i zasad. Jaki jest najlepszy sposób ochrony operatora?

Rozwiązanie

Bezpieczeństwo przede wszystkim: urządzenie DMA 501 potrzebuje jedynie około 1 ml próbki, a napełnianie za pomocą pompy perystaltycznej ogranicza kontakt z próbką do minimum. Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach.

Korzyści

Kontakt operatora z substancjami niebezpiecznymi jest minimalny, zwłaszcza gdy używana jest pompa perystaltyczna (Xsample 200). 

Lepkie
Lepkie
 • 100% próbek wprowadzane prawidłowo
 • Brak konieczności powtarzania pomiarów
 • Doskonałe wyniki za każdym razem 

Wyzwanie

Lepkie próbki trudno wprowadzić za pomocą strzykawki ze względu na łatwe powstawanie pęcherzyków. Czy istnieje lepszy sposób?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501/1001 posiada wbudowaną kamerę inspekcyjną (U-View™), która zapewnia wyraźny obraz wprowadzanej próbki z możliwością powiększania i podświetleniem. Funkcja FillingCheck™ automatycznie monitoruje napełnianie celi pomiarowej i ostrzega w przypadku wystąpienia problemu.

Korzyści

100% prawidłowo wprowadzonych próbek. Funkcja FillingCheck™ i kamera U‑View™ znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo nieprawidłowego napełnienia celi, dzięki czemu nie trzeba powtarzać pomiarów oraz marnować czasu i tracić próbek. Koniec z błędami pomiarowymi spowodowanymi pęcherzykami gazu w próbce.

Z cząstkami
Z cząstkami
 • Uzyskaj wynik dla wszystkich próbek, w tym:
 • • niejednorodnych, sedymentujących, zawierających cząstki;
 • • past, a nawet w postaci aerozolu.

Wyzwanie

Płynne próbki z cząstkami lub próbki niejednorodne sprawiają trudności podczas pomiarów. Jednak protokół wymaga ustalenia wyniku.

Rozwiązanie

Za pomocą DMA 501/1001 można bez ograniczeń mierzyć gęstość wszystkich próbek możliwych do wprowadzenia i usunięcia z urządzenia.

Korzyści

Wyniki gęstości dla wszystkich próbek, w tym w postaci past, niejednorodnych, sedymentujących, zawierających cząstki lub nawet aerozoli.

Wymaganie zgodności
Wymaganie zgodności
 • Pełna identyfikowalność z USP <841> i innymi Farmakopeami
 • Ścieżka audytu
 • Pełna dokumentacja napełnienia

Wyzwanie

Pomiary muszą być zgodne z USP <841> lub inną, odpowiednią Farmakopeą (UE, JP, C), aby zostały zaakceptowane na rynku docelowym.

Rozwiązanie

Technologia pomiarowa, dokładność i powtarzalność zapewniane przez DMA 1001 są w pełni zgodne z główną Farmakopeą (USP <841>, Ph.Eu. 2.2.5, JP 17 2.56 ChP (Vol IV) 0601).

 

Aparat DMA 1001 gwarantuje również pełną identyfikowalność i pełną dokumentację każdego wykonanego pomiaru: w pamięci urządzenia znajdować się może do 5000 wyników pomiarów wraz z powiązanymi potencjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi napełnienia celi oraz obrazami z kamery. Istnieje możliwość eksportu wszystkich danych poprzez USB, Ethernet bądź RS232.

Korzyści

Zgodność ze wszystkimi głównymi Farmakopeami umożliwia sprzedaż produktów na rynku globalnym.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Badania
Badania
 • Szybko dokonaj pomiarów wielu próbek, uzyskując całkowicie porównywalne wyniki
 • Te same ustawienia pomiaru dla tego samego produktu za każdym razem
 • Definiowanie standardowych procedur obsługi dla niezawodnej produkcji

Wyzwanie

Podczas opracowywania nowych formulacji trzeba szybko, niezawodnie i z użyciem tej samej procedury zbadać wiele różnych wariantów produktu. Po zwolnieniu serii produktu, jego produkcja oraz końcowa kontrola jakości wymaga znajomości wartości gęstości odniesienia i gęstości względnej.

Rozwiązanie

Prosta personalizacja pulpitu nawigacyjnego urządzenia DMA 501/1001 zapewnia szybki dostęp do zdefiniowanych ustawień, zapewniając powtarzalność pomiarów. Wartości odniesienia można określać na podstawie wcześniej zmierzonych danych.

Korzyści

Definiowanie i ponowne używanie ustawień pomiarowych oznacza, że wyniki są w 100% porównywalne. W standardowych procedurach obsługi możesz korzystać z niezawodnych, wiarygodnych i dokładnych wartości odniesienia.

Surowce
Surowce
 • Wartości stężeń są wyświetlane natychmiast
 • Bez manualnej konwersji: Oszczędza do 10 min/pomiar
 • Pozwala na szybkie decyzje typu pozytywny/negatywny

Wyzwanie

Przed użyciem surowca, podczas sprawdzania jego jakości i/lub czystości, konieczne jest natychmiastowe uzyskanie wartości jego stężenia, nawet jeśli substancja jest silnie skoncentrowana.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 zawiera tablice do automatycznego obliczania %wag. i %obj. dla przykładowo etanolu, izopropanolu, nadtlenku wodoru, glicerolu i wielu innych substancji. W ciągu kilku sekund mierzona jest gęstość, automatycznie przeliczana na stężenie i wyświetlane są wyniki. Jeśli potrzebujesz niestandardowych wielkości i obliczeń, możesz zaimportować własne tablice. Na przykład określenie stężenia składników środków do dezynfekcji rąk zajmuje tylko 2-3 minuty na pomiar.

Korzyści

Koniec z wyszukiwaniem wartości tablicowych i samodzielnym obliczaniem stężenia. Oszczędza to do 10 minut na pomiar i eliminuje ryzyko błędów w obliczeniach. Szybkie określenie stężenia pozwala szybkie pozytywne albo negatywne decyzje w oparciu o prawidłowe informacje.

Identyfikowalna kontrola jakości
Identyfikowalna kontrola jakości
 • Ścieżka audytu rejestruje wszystkie działania
 • Wszystkie dane laboratoryjne są dostępne za jednym kliknięciem dzięki oprogramowaniu AP Connect.
 • Gotowy do audytów oraz w przypadku reklamacji
 • Zgodność z częścią 11 tomu 21 CFR

Wyzwanie

Muszę udokumentować wyniki pomiarów każdego produktu i wszystkich działań przeprowadzonych na urządzeniu. Wartości muszą być identyfikowalne.

Rozwiązanie

Dzięki DMA 1001 możesz przypisać role i obowiązki oraz wdrożyć ścieżkę audytu, umożliwiając rejestrację wszystkich działań i elektroniczny podpis wyników.

Korzyści

Absolutna pewność wyników i danych. Możesz poświadczyć jakość swoich produktów na potrzeby wysyłki i sprzedaży oraz mieć pod ręką wszystkie informacje potrzebne na cele audytów organów regulacyjnych oraz w przypadku skarg klientów.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Kontrola trwającego procesu
Kontrola trwającego procesu
 • Natychmiast zobacz, czy zmierzone wartości są poza specyfikacjami
 • Podejmij działania, aby zapobiec kosztownym błędom produkcyjnym
 • Obsługa po minimalnym przeszkoleniu   

Wyzwanie

Podczas kontroli produkcji potrzebuję szybkiego i łatwego sposobu na sprawdzenie, czy bieżąca partia produkcyjna jest zgodna ze specyfikacją.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501/1001 umożliwia zdefiniowanie dopuszczalnego zakresu wartości gęstości oraz co liczy się jako „poza specyfikacją”. Po wykonaniu pomiaru trwającego 2-3 minuty gęstościomierz wyświetla jednoznaczny wynik „pozytywny” lub „negatywny”.

Korzyści

Natychmiast widzisz, czy zmierzone wartości są poza specyfikacjami, co pozwala uniknąć strat czasu związanych z korygowaniem procesu produkcji. Minimalizuje to straty produktu.

Sprawdzanie objętości napełnienia
Sprawdzanie objętości napełnienia
 • Dokładność na poziomie 0,1% zapewnia pełną kontrolę nad napełnianiem
 • Nigdy nie przepełnisz ani nie wypełnisz niewystarczająco opakowania
 • Automatyczne obliczenia = brak błędów ludzkich

Wyzwanie

Ostateczne napełnianie opakowań musi spełniać wymogi prawne, być efektywne kosztowo oraz wolne od błędów.

Rozwiązanie

Dokładność urządzenia DMA 501 do 3. miejsca dziesiętnego wystarcza do przeliczenia masy i zmierzonej gęstości na objętość napełnienia. Dla każdego produktu można ustawić dolną i górną granicę dopuszczalnych objętości napełnienia oraz szybko sprawdzić bieżącą wartość.

Korzyści

Uniknij przepełniania i niedopełniania w przyszłości oraz spełnij wszystkie przepisy i wymagania.

Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • Sprawdź jakość partii w mniej niż 3 minuty
 • Zapobieganie przed opuszczaniem magazynu partii niezgodnych ze specyfikacją
 • Identyfikowalna dokumentacja wyników i podpis pod ostatecznym zwolnieniem

Wyzwanie

Na ostatnim etapie kontroli jakości, przed wysyłką każdej partii produkcyjnej konieczne jest sprawdzenie, czy jest bezpieczna dla pacjentów. Czas jest najważniejszy.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 natychmiast wskazuje partie, dla których przekroczone są górne i dolne zdefiniowane limity, jako niezgodne ze specyfikacją.

Funkcja podpisu elektronicznego zgodna z częścią 11 tomu 21 CFR umożliwia przeglądanie, komentowanie i zatwierdzanie wyników pomiarowych.

Podpis jest przechowywany wraz z każdym zestawem danych i wyświetlany w raporcie pomiarowym.

Korzyści

Kontorla jakości partii zajmuje mniej niż 3 minuty. Na rynek nie zostanie wypuszczony żaden produkt wykraczający poza specyfikację. Wszystkie pomiary są identyfikowalnie dokumentowane wraz z końcowym podpisem.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Surowce
Surowce
 • Ocena za jednym kliknięciem
 • Jednoznaczny wynik „pozytywny/negatywny" za każdym razem
 • Zapomnij o kalibracjach i tablicach stężeń

Wyzwanie

Codziennie mamy do czynienia z wieloma różnymi substancjami. Musimy sprawdzać, czy dostarczone towary odpowiadają specyfikacjom. Nie mam czasu na skomplikowaną konfigurację, kalibrację czy tablice stężeń. Jakie są możliwości?

Rozwiązanie

Wykorzystanie urządzenia DMA 1001 pozwala za jednym kliknięciem sprawdzić czystość i zapobiec zafałszowywaniom. Możesz kontrolować stężenie do 400 różnych środków chemicznych: wystarczy wprowadzić próbkę, poczekać 2 minuty i gotowe.

Korzyści

Zgodność surowców ze specyfikacją i brak zafałszowań to klucz do 100% spójnej jakości produktu końcowego i satysfakcji klienta. Uzyskaj wyniki w kilka minut, bez kompromisów.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Kontrola jakości kosztownych próbek
Kontrola jakości kosztownych próbek
 • Potrzebuje tylko 2% ilości próbki wymaganej przy metodach ręcznych
 • Zaoszczędź próbkę, zmniejsz koszty produkcji
 • Monitorowane wprowadzanie próbki

Wyzwanie

Mamy do czynienia z drogimi surowcami, półproduktami i produktami końcowymi. Zastosowanie naszej metody pomiaru gęstości wymaga do 100 ml na pomiar. Czy jest jakaś alternatywa?

Rozwiązanie

Aparat DMA 1001 redukuje marnowanie próbek. Do pomiaru potrzebuje tylko 1 ml próbki, znacznie mniej niż piknometry czy areometry. Funkcje techniczne, takie jak U-View™ (wbudowana kamera) i automatyczna kontrola FillingCheck™ monitorują napełnianie celi i dokumentują każde napełnienie wraz z wynikiem.

Korzyści

Oszczędność kosztownych próbek i obniżenie kosztów produkcji.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Kontrola partii
Kontrola partii
 • Maksymalizacja czasu pracy bez przestojów
 • Brak kosztów naprawy
 • Maksymalna żywotność urządzenia, nawet w trudnych warunkach przemysłowych

Wyzwanie

Do naszego miejsca pracy potrzebujemy urządzenia, które poradzi sobie z wyciekami, uderzeniami i oparami w powietrzu oraz będzie działało niezawodnie.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 jest bryzgoszczelne i zabezpieczone przed wyciekami próbek. W przeciwieństwie do innych urządzeń do pomiaru gęstości działa bez konieczności wentylacji, nie zasysa więc zanieczyszczonego powietrza do układów elektronicznych.

Korzyści

Dzięki temu bezwentylacyjnemu miernikowi gęstości nie ponosisz kosztów naprawy i zyskujesz maksymalny czas pracy bez przestojów oraz maksymalną żywotność aparatu, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Kontrola produkcji
Kontrola produkcji
 • Eliminacja błędów ludzkich
 • Obsługa po minimalnym przeszkoleniu
 • Oszczędność środków

Wyzwanie

Wyniki zależą od doświadczenia i umiejętności operatora przeprowadzającego analizę

Rozwiązanie

Aparaty DMA 501 i DMA 1001 są tak łatwe w obsłudze, że nie wymagają wykwalifikowanego personelu ani przygotowywania próbek.

 

 

Interfejs użytkownika zapewnia przydatne funkcje, takie jak pulpity nawigacyjne dla każdego produktu zapewniające szybki dostęp do ustawień często powtarzanych pomiarów.

Korzyści

To łatwe w obsłudze urządzenie oszczędza koszty szkoleń, zwiększa wydajność pracy i eliminuje błędy ludzkie.

Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • 5-krotnie szybszy pomiar
 • Oszczędność rozpuszczalników i odczynników
 • Szybkie zwalnianie produktu końcowego
 • Wszystkie dane przechowywane są w jednej przestrzeni cyfrowej za pośrednictwem AP Connect

Wyzwanie

Miareczkowanie to czasochłonny proces, który wymaga dużej ilości rozpuszczalników i odczynników. Jaka jest alternatywa?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 jest szybkie: wykonanie analizy zajmuje od 3 do 5 minut, a pomiar nie wymaga stosowania rozpuszczalników

Korzyści

Oszczędność czasu i rozpuszczalników w porównaniu z miareczkowaniem. Urządzenie DMA 501 jest 5 razy szybsze niż miareczkowanie i pozwala zaoszczędzić 100 ml rozpuszczalników na pomiar — co z kolei obniża koszty.

Próbki żrące
Próbki żrące
 • Ochrona operatorów podczas napełniania aparatu niebezpiecznymi substancjami
 • Ekran dotykowy przystosowany do obsługi w rękawiczkach
 • Wymagane ok. 1 ml próbki

Wyzwanie

Musimy dokonywać pomiarów żrących kwasów i zasad, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Podczas korzystania z urządzenia DMA 501 kontakt operatorów z niebezpiecznymi próbkami jest ograniczony do minimum. Potrzeba jedynie 1 ml próbki, wprowadzanej za pomocą pompy perystaltycznej. Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach.

Korzyści

Uzyskaj potrzebne wyniki w sposób chroniący operatorów przed niebezpiecznymi substancjami.

Identyfikacja produktu
Identyfikacja produktu
 • Minimalizacja pomyłek podczas załadunku i rozładunku
 • Jedno urządzenie obsługuje cały zakres
 • Praktycznie niezniszczalne, z 3-letnią gwarancją

Wyzwanie

Pomyłki podczas załadunku i rozładunku paliw oraz środków smarnych w bazach paliwowych są kosztowne — zatem niedopuszczalne. W tej chwili używamy areometrów. Czy jest lepszy sposób?

Rozwiązanie

Podczas gdy do obsługi pełnego zakresu próbek potrzebujesz wielu areometrów, zastąpić je można tylko jednym urządzeniem DMA 1001. Jest ono odpowiednie dla całego zakresu paliw i środków smarnych oraz może pracować w trudnych warunkach. Ponadto areometry są podatne na pękanie, a urządzenie DMA 1001 jest praktycznie niezniszczalne i jako dowód swojej trwałości jest objęte 3-letnią gwarancją.

Korzyści

Minimalizacja pomyłek między produktami i ich miejscami przechowywania zmniejsza ilość strat produktu i kosztownego czyszczenia. Jeden gęstościomierz może być eksploatowany dłużej niż setki areometrów.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Mieszanie
Mieszanie
 • Zero błędów podczas konwersji względem temperatury odniesienia
 • Poprawny wynik za każdym razem
 • Zgodnie z tablicą API 53 B lub D (ASTM D1250)

Wyzwanie

Pomiar gęstości paliwa lub środków smarnych areometrem w temperaturze innej niż temperatura wymagana w raporcie, a następnie przeliczanie wyniku względem temperatury odniesienia może być źródłem zbyt wielu potencjalnych błędów. Czy rozwiązanie cyfrowe może pomóc w tej kwestii?

Rozwiązanie

Niezależnie od rodzaju paliwa lub oleju urządzenie DMA 1001 dokonuje automatycznej kompensacji zmierzonej w podwyższonych temperaturach gęstości względem żądanej temperatury odniesienia według tablicy API 53 B lub D.

Korzyści

Automatyczna konwersja eliminuje potrzebę ręcznych obliczeń dla różnych grup produktów (paliw, środków smarnych), co redukuje do zera potencjalne ludzkie błędy obliczeniowe.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Handel
Handel
 • Zapobieganie skargom i reklamacjom
 • Wyniki uznawane międzynarodowo
 • W 100% certyfikowana użyteczność

Wyzwanie

Niektórzy partnerzy handlowi nie akceptują wyników z naszego gęstościomierza oraz zgłaszają obawy co do jakości urządzenia oraz procedury kalibracji. Jak mogę temu przeciwdziałać?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 można wzorcować według normy ISO 17025 przy użyciu identyfikowalnych wzorców w certyfikowanym laboratorium kalibracyjnym. Daje to możliwość pełnej certyfikacji aparatu DMA 1001 używanego do konwersji objętości na masę dla celów komercyjnych.

Korzyści

Wzorcowanie według normy ISO 17025 to sposób na dokładne, uznawane globalnie wyniki. Skorzystaj z pełnej identyfikowalności aż do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • Szkolenie trwa około dziesięciu minut
 • Wyniki całkowicie niezależne od operatora
 • Monitorowanie i dokumentacja napełniania

Wyzwanie

Różnica między wynikami gęstości uzyskiwanymi przez techników oznacza konieczność ponownego przeszkolenia. Czy jest sposób, aby tego uniknąć?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 jest tak wygodne, że obsłużą je nawet osoby bez specjalnego szkolenia laboratoryjnego. Ustandaryzowana obsługa próbek za pośrednictwem uchwytu na strzykawkę eliminuje potencjalny wpływ różnych użytkowników, rodzajów strzykawek lub objętości napełnienia strzykawek Napełnianie przez opcjonalną pompę perystaltyczną zapewnia powtarzalność procesów wprowadzania dla próbek o niskiej lepkości. Ponadto funkcja FillingCheck™ i kamera U-View™ monitorują jakość napełniania, przesyłają ostrzeżenia i przechowują obraz do późniejszej weryfikacji.

Korzyści

Wyniki całkowicie niezależne od operatora, a do obsługi urządzenia konieczne jest tylko minimalne szkolenie.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001
Certyfikacja produktu
Certyfikacja produktu
 • Całkowita zgodność z ASTM D4052 i ISO 12185
 • Pełna identyfikowalność
 • Prosty sposób na oficjalną certyfikację produktu

Wyzwanie

Oficjalna certyfikacja produktu zgodnie z określonymi specyfikacjami wymaga wykonywania pomiarów w całkowitej zgodności z uznanymi metodami pomiarowymi, np. ASTM D4052 i ISO 12185.

Rozwiązanie

DMA 1001 posiada wszystkie cechy wymagane przez normę ASTM D4052: dokładność pomiaru gęstości do 4. miejsca dziesiętnego, pełnozakresową korekcję względem lepkości i wykrywanie pęcherzyków gazu w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji FillingCheck™.

Korzyści

Koniec ze sporami o zgodność z normami. Zyskaj spokój, że możesz mierzyć gęstość na miejscu z pełną zgodnością i 100% identyfikowalnością.

Dotyczy jedynie:

 • DMA 1001

Dane techniczne

  DMA 501 DMA 1001
Patenty EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2 EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2
Zakres pomiarowy Gęstość: od 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Ciśnienie: od 0 bar do 10 bar
Gęstość: od 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Ciśnienie: od 0 bar do 10 bar
Temperatura: od 15°C do 40°C Temperatura: od 15°C do 60°C
Powtarzalność (odchylenie standardowe)* Gęstość: 0,0002 g/cm³
Temperatura: 0,1°C
Gęstość: 0,00005 g/cm³
Temperatura: 0,02°C
Odtwarzalność (odchylenie standardowe)* Gęstość: 0,0004 g/cm³ Gęstość: 0,00007 g/cm³
Dokładność** Gęstość: 0,001 g/cm³ Gęstość: 0,0001 g/cm³
Rozdzielczość cyfrowa Gęstość: 0,0001 g/cm³
Temperatura: 0,01°C
Gęstość: 0,00001 g/cm³
Temperatura: 0,01°C
U-View™ Tak Tak
FillingCheck™ Tak Tak
Korekta względem lepkości w całym zakresie Tak Tak
Minimalna objętość próbki Około 1 ml Około 1 ml
Zaprogramowane tablice i funkcje Gęstość, gęstość względna (SG), tablice alkoholu, tablice cukrów i ekstraktu, różne tablice kwasów i zasad, funkcje API Gęstość, gęstość względna (SG), tablice alkoholu, tablice cukrów i ekstraktu, różne tablice kwasów i zasad, funkcje API
Części wchodzące w kontakt z próbkami Szkło borokrzemowe, PTFE Szkło borokrzemowe, PTFE
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 375 mm x 265 mm x 180 mm 375 mm x 265 mm x 180 mm
Masa 13,5 kg 13,5 kg
Zasilanie Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 47/63 Hz; 24V prądu stałego, 3A Od 100 do 240 V prądu przemiennego, 47/63 Hz; 24V prądu stałego, 3A
Wyświetlacz 7 cali, TFT WVGA (800 x 480 pikseli); ekran dotykowy PCAP 7 cali, TFT WVGA (800 x 480 pikseli); ekran dotykowy PCAP
Elementy sterujące Ekran dotykowy, opcjonalnie klawiatura, mysz i czytnik kodów kreskowych Ekran dotykowy, opcjonalnie klawiatura, mysz i czytnik kodów kreskowych
Interfejsy komunikacyjne 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232
Wewnętrzna pamięć 5000 wyników pomiarów; 400 produktów 5000 wyników pomiarów; 400 produktów
Inne funkcje specjalne

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do inteligentnego monitorowania warunków otoczenia

Wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający adiustację

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do inteligentnego monitorowania warunków otoczenia

Wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający adiustację

Szybka, jednopunktowa adiustacja względem wody

Język menu angielski, niemiecki, chiński, czeski, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański angielski, niemiecki, chiński, czeski, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański
Dostępne wyposażenie opcjonalne i ulepszenia Pompa perystaltyczna
Drukarki
Złącze do napełniania aerozolem
Zestaw do napełniania celi dla próbek o konsystencji past
Kalibracja ISO
Oprogramowanie do obsługi wykonywania badań laboratoryjnych AP Connect
Pompa perystaltyczna
Drukarki
Złącze do napełniania aerozolem
Zestaw do napełniania celi dla próbek o konsystencji past
Kalibracja ISO
Oprogramowanie do obsługi wykonywania badań laboratoryjnych AP Connect

* zgodnie z normą ISO 5725

** w idealnych warunkach i dla niskich gęstości/lepkości

Normy

Otwórz wszystko
Zamknij wszystko

ABNT

NBR 14065 1001
NBR 15639 1001

ASTM

D1250 1001
D1475 1001
D2501 1001
D4052 1001
D4806 1001
D5002 1001
D5931 1001
D6448 1001

Chinese Pharmacopoeia (ChP)

ChP 2020 (Vol IV) 0601 501, 1001

DIN

51757 1001

Farm. Eur.

2.2.5 – Gęstość względna 1001

IP

365 1001

ISO

2811-3 1001
12185 1001
15212-1 501, 1001
18301 1001

JIS

K 0061 1001
K 2249 1001

Japanese Pharmacopoeia (JP)

JP 2.56 Specific Gravity 1001

U.S. Pharmacopoeia (USP)

841 – Ciężar właściwy 1001

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Kategorie
Branża
Zastosowanie
Produkt
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Brak wyników!

Dowiedz się więcej

Podobne produkty

Materiały eksploatacyjne, Akcesoria, Oprogramowanie & Materiały odniesienia

Materiały eksploatacyjne, Akcesoria, Oprogramowanie & Materiały odniesienia

Akcesoria & Oprogramowanie

Akcesoria & Oprogramowanie

Nie wszystkie produkty można kupić online w poszczególnych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w danej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

ADAPTER LUER LOCK 1/8"

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 131517

PROTECTIVE COVER DMA 501/1001 V2

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 263738
Szczegóły produktu
made of PET/G Compatible with housing version 2 only (mat. no. 263677) - devices with serial number from 84300201

PROTECTIVE COVER DMA 501/1001 XS200HR V2

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 263739
Szczegóły produktu
made of PET/G for Xsample 200 High-Resistant (mat. no. 187548) For DMA 501/1001 only compatible with housing version 2 (mat. no. 263677) - devices with serial number from 84300201

SYRINGE 5 mL LUER (WITHOUT SEAL)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 63130

CABLE TIE HEAT-RESISTANT 100 pcs

Zgodne z:
DMA 501
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 67216

FOAM PACKAGE DMA™ 501 / 1001

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 189411

SYRINGES 10 ml LUER (100 pcs.)

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 6442

GENDER CHANGER DB9F/DB9F

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 20193

Wzorzec lepkości AP N100 (100 mL)

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100047
Szczegóły produktu

280/ 86/ 9,7 mPa·s

HOSE 3.2x6.4 mm TYGON A-60-G, BLACK (FORMERLY:
NORPRENE A-60-G) 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 93982

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N100 500 ml - 280 / 86 / 9.7 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 156771

DENSITY STANDARD SODIUM BROMIDE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 15541

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N14 500 ml - 25 / 12 / 2.7 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133282

SYRINGE HOLDER 5 ml FOR 5 ml PLASTIC SYRINGE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 25921

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N1400 100 ml - 5000 / 1200 / 74 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 165342

HOSE 3x5 SILICONE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 50814

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N1400 500 ml - 5000 / 1200 / 74 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133284

HOSE 4X6 SILICONE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 57024

Wzorzec lepkości AP N26 (C) 100 mL

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100046
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

SYRINGES 2 ml LUER (10 PCS)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 58802

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N26 (C) 500 ml - 50 / 21 / 4.2 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81120

PRINTER CONNECTION CABLE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64433

Wzorzec lepkości AP N415 (H) 100 mL

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100048
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

ADAPTER UNF 1/4"-LUER MALE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64793

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N415 (H) 500 ml - 1100 / 330 / 32 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81121

PRINTER PAPER FOR EPSON TM-U220

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 89990

Wzorzec lepkości AP N7.5 (M) 100 mL

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100035
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

RIBBON CARTRIDGE FOR EPSON PRINTER TM-U220

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 90236

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N7.5 (M) 500 ml - 10 / 5.4 / 1.6 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81119

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N75 500 ml - 164 / 61 / 8.8 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133283

Wzorzec lepkości AP S3 L (100 ml)

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100034
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

FILTER SET DMA 501 / 1001

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190004

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR S3 (L) 500 ml - 3.7 / 2.3 / 0.9 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81118

HOSE CLAMP DMIN 5.8 DMAX 6.5

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 21531

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR S6 500 ml - 8.8 / 4.7 / 1.5 mPa.s

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133281

SYRINGE HOLDER

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 179990

ANGULAR SCREWDRIVER TORX T10

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 21304

TUBE CLIP SET FOR 2mm (9QQ)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 189750

HOSE 250x3x2 FEP 2x1/4"-28 UNF "BB"

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 17814

TUBE CLIP SET FOR 3 AND 3.5mm (9QQ)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 186257

HOSE 5x8 VITON-BK ISO VERSINIC

Zgodne z:
DMA 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 72546

ADAPTER LUER 1/4" UNF

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64792

MALE LUER PLUG

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 63865

ADAPTER LUER CONE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 63863

HOSE 140x3x2 PTFE 2x1/4"-28 UNF

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 187223

HOSE 3.2x6.4 mm TYGON CHEMICAL (FORMERLY:
NORPRENE CHEMICAL) 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 93980
Szczegóły produktu
For use with Xsample modules from Serial Nr. 80977476 - 81464920 please contact Anton Paar GmbH.

HOSE 2.5 x 4.5 NOVOPRENE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100297

SYRINGE 2 ml LUER (1 PCS)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 51974

SYRINGES 2 ml LUER (1000 PCS)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 66399

SYRINGES 5 ml LUER (100 pcs.)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 6772

SYRINGES 5 mL LUER-LOCK (100 PCS)

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 152551

SYRINGE 10 mL LUER-LOCK

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 10054
Szczegóły produktu
One-way syringe (volume: 10 ml) with Luer-Lock fitting

PRINTER PAPER 57x30 STANDARD

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 59149

PRINTER CONNECTION CABLE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190223
Szczegóły produktu
For printer DP1014, CBM910 and Epson TM-U220. D SUB 25P-Male/9P-Female

Urządzenie napełniające do próbek aerozoli:
Aerosol Adapter 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Umożliwia pobieranie próbek aerozoli do mierników gęstości
 • Dostępne są zawory pasujące do wszystkich rodzajów puszek z rozpylaczem: Wystarczy wyjąć dyszę rozpylającą, umieścić puszkę w złączu i rozpocząć pobieranie próbki.
 • Wyniki po upływie od 1 do 3 minut

Więcej informacji

Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034:
Wzorce gęstości 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Wiodąca na rynku niepewność 0,015 kg/m³ (ISO 17034)
 • Wzorce gęstości przeznaczone dla poszczególnych zastosowań są dostępne w sklepie internetowym
 • Certyfikat online i wartości odniesienia z dożywotnią gwarancją
 • Zgodność z wymaganiami normy ISO 17025, a nawet ISO 17034
 • Ampułka z bezpiecznego szkła zapewniająca brak zanieczyszczeń

Więcej informacji

Pompa perystaltyczna dla DMA 501/1001:
Xsample 200 High-Resistance 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 187548
Szczegóły produktu
 • Pompa perystaltyczna do DMA 501/1001, do napełniania płynami do 3,000 mPa·s
 • Zamienia próbkę w kilka sekund, bez czyszczenia pośredniego
 • Minimalizuje kontakt z substancjami niebezpiecznymi
 • Wysoko odporne części wchodzące w kontakt z próbkami do obsługi próbek agresywnych

Więcej informacji

DRYING CARTRIDGE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 65085

KEYBOARD USA USB

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 80807

KEYBOARD GERMAN USB

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 80809

PRINTER EPSON TM-U220D or B

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 93362

PROTECTING COVER FOR KEYBOARD

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 13350
Szczegóły produktu
In combination with keyboard (80809 or 80807)

ACCESSORY KIT FOR PASTY SAMPLES DMA 501 / 1001

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190063
Szczegóły produktu
A syringe holder, mat. no. 25921, has to be ordered separately.

ACCESSORY KIT DMA 501 / 1001

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 184900

ACCESSORIES Xsample 200 HIGH-RESISTANCE

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 189008

RIBBON CARTRIDGE FOR CITIZEN PRINTER CBM910 / IDP3110

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 8139

Oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych:
AP Connect Start

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 254078
Szczegóły produktu
 • Teraz: 100% zniżki po dodaniu do koszyka!
 • Uruchom laboratorium bez papierowej dokumentacji
 • Zawiera najważniejsze korzyści edycji Standard
 • Limit do jednego urządzenia, dostęp dla jednego użytkownika i jedna reguła eksportu

Więcej informacji

Oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych:
AP Connect Standard – jednorazowa opłata licencyjna

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 254081
Szczegóły produktu
 • Jednorazowa opłata za urządzenie
 • Procedury oszczędzające czas – automatyczny transfer danych cyfrowych
 • Najwyższa jakość danych – eliminacja błędów transkrypcji
 • Szybkie decyzje – dane na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji

Oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych:
AP Connect Standard – licencja subskrypcyjna

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 254097
Szczegóły produktu
 • Opłata roczna za urządzenie
 • Procedury oszczędzające czas – automatyczny transfer danych cyfrowych
 • Najwyższa jakość danych – eliminacja błędów transkrypcji
 • Szybkie decyzje – dane na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji

Oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych:
AP Connect Pharma – jednorazowa opłata licencyjna

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 254092
Szczegóły produktu
 • Jednorazowa opłata za urządzenie
 • Procedury oszczędzające czas – automatyczny transfer danych cyfrowych
 • Zapewnienie integralności danych laboratoryjnych
 • Szybkie decyzje – dane na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji

Oprogramowanie do obsługi badań laboratoryjnych:
AP Connect Pharma – licencja subskrypcyjna

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 254118
Szczegóły produktu
 • Opłata roczna za urządzenie
 • Procedury oszczędzające czas – automatyczny transfer danych cyfrowych
 • Zapewnienie integralności danych laboratoryjnych
 • Szybkie decyzje – dane na wyciągnięcie ręki

Więcej informacji

Wzorzec gęstości:
Dodekan 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 242811
Szczegóły produktu
 • Standard gęstości o niskiej gęstości (750 kg/m³)
 • Ciecz organiczna
 • Niepewność pomiaru: 0,015 kg/m³
 • Określony zakres temperatury: od 15°C do 50°C
 • Trwałość: 18 miesięcy
 • Objętość: 10 ml
 • Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034
 • Spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034

Wzorzec gęstości:
Bromek sodu 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 242818
Szczegóły produktu
 • Wzorzec gęstości o wysokiej gęstości (1250 kg/m3)
 • Ciecz wodna
 • Niepewność pomiaru: 0,03 kg/m³
 • Określony zakres temperatury: od 15°C do 25°C
 • Trwałość: 18 miesięcy
 • Objętość: 10 ml
 • Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034
 • Spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034

Wzorzec gęstości:
Glukoza / Woda 10% 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 242817
Szczegóły produktu
 • Wzorzec gęstości o średniej gęstości (1040 kg/m3)
 • Ciecz wodna
 • Niepewność pomiaru: 0,02 kg/m³
 • Określony zakres temperatury: od 15°C do 25°C
 • Trwałość: 18 miesięcy
 • Objętość: 10 ml
 • Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034
 • Spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034

Wzorzec gęstości:
Woda 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 242815
Szczegóły produktu
 • Wzorzec gęstości o średniej gęstości (998 kg/m3)
 • Ciecz wodna
 • Odpowiedni do regulacji gęstości
 • Niepewność pomiaru: 0,015 kg/m³
 • Określony zakres temperatury: od 15°C do 35°C
 • Trwałość: 18 miesięcy
 • Objętość: 10 ml
 • Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034
 • Spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034

Wzorzec gęstości:
Olej 30 cSt w 40°C 

Zgodne z:
DMA 501 | 1001
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 242814
Szczegóły produktu
 • Wzorzec gęstości o niskiej gęstości (830 kg/m3)
 • Ciecz organiczna
 • Lepka ciecz
 • Niepewność pomiaru: 0,015 kg/m³
 • Określony zakres temperatury: od 15°C do 50°C
 • Trwałość: 18 miesięcy
 • Objętość: 10 ml
 • Materiał odniesienia z certyfikatem ISO 17034
 • Spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034