Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Kompaktowy cyfrowy gęstościomierz:
DMA

Model:
 • 3-cyfrowa dokładność wskazania gęstości przez lidera rynku
 • Małe jest duże: próbka o objętości tylko 1 ml pozwala uniknąć marnowania produktu
 • Duże jest większe: 7-calowy ekran dotykowy obsługiwalny w rękawiczkach zapewnia doskonałą użyteczność
 • Brak ręcznych obliczeń dzięki ponad 60 tabelom konwersji
 • Gotowy do próbek o konsystencji pasty, niejednorodnych, zawierających cząstki
Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT
Cena
na żądanie
Informacja o zakupie
Kupuj urządzenia Anton Paar w sklepie internetowym
Nr katalogowy:
Sprawdź dostępność w sklepie internetowym Zapytaj o cenę Kup ten produkt online
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy

Wprowadź ulepszenie:   DMA 501 i  DMA  1001 to podstawowe cyfrowe gęstościomierze, które zrewolucjonizują pracę w laboratorium oraz kontrolę jakości na linii produkcyjnej i magazynach. Nasze urządzenia, zaprojektowane i wyprodukowane przez światowego lidera rynku, przyspieszają pomiar próbek o konsystencji pasty, niejednorodnych, z osadem i zawierających cząstki, a nawet aerozoli. DMA 501 i DMA 1001  to odpowiedź firmy Anton Paar na wymagania naszych klientów przemysłowych.  Są gotowe na wszystkie próbki i działają niezawodnie w trudnych warunkach.

Oba instrumenty zapewniają powszechny dostęp do cyfrowego pomiaru gęstości: Po pierwsze, mają niezrównaną cenę. Po drugie, procedury z przewodnikiem użytkownika, konfigurowalne układy ekranu oraz wiele funkcji pomocniczych, takich jak FillingCheck™ i monitorowanie stanu, pozwalają na ich obsługę po minimalnym przeszkoleniu.

Wszystkie produkty są dostarczane z kalibracją fabryczną.

Usprawnij pomiary gęstości i odstaw czasochłonne, podatne na uszkodzenia hydrometry. Ponad 100 zintegrowanych tabel konwersji, 400 dowolnie konfigurowalnych metod i pamięć do 5000 pomiarów, wyznaczają standardy w tym segmencie. Skonfiguruj urządzenie raz ze wszystkimi często używanymi testami i wracaj do nich wielokrotnie, aby natychmiast zobaczyć wyraźny wynik „pozytywny/negatywny” w oparciu o zdefiniowane dopuszczalne górne i dolne limity. Ponieważ DMA 501/1001 wymaga tylko 1 ml próbki, nie marnujesz cennego produktu. Oba przyrządy świetnie się sprawdzają w trudnych warunkach i automatycznie kompensują wpływy zewnętrzne, takie jak wilgotność, wysokość i temperatura otoczenia.

DMA 501 to bilet wstępu do cyfrowego pomiaru gęstości z 3-cyfrową dokładnością. Wybierz DMA 1001, aby uzyskać 4-cyfrową dokładność i pełną zgodność z międzynarodowymi standardami, w tym wszystkimi odpowiednimi farmakopeami (USA, UE, JP, CN), integralnością danych (21 CFR część 11, GMP 4 załączniki 11 i 15, ALCOA +) oraz ASTM D4052 i D5002.

Surowe środowiska
Surowe środowiska
 • Niezawodne działania
 • Odporność na wycieki
 • Obsługa w rękawicach (nawet gdy jest mokra)

Wyzwanie

Kontrola gęstości jest często przeprowadzana w ciasnych, nieuporządkowanych miejscach pracy przez operatorów noszących mokre rękawice. Próbki mogą zostać rozlane na urządzeniu lub wokół niego.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 ma bryzgoszczelny wyświetlacz przedni i  osłonę z tyłu chroniąca  interfejsy i wyloty przed wyciekami próbek.

Twoje korzyści

100% niezawodności w trudnych warunkach, a zatem 100% pracy bez przestojów i maksymalna żywotność.

Kosztowne substancje
Kosztowne substancje
 • Wyniki z około 1 ml próbki
 • Niski koszt analizy
 • Mniejsza ilość odpadów (tylko 10 ml rozpuszczalnika)

Wyzwanie

Przy pomiarze gęstości drogich próbek najwyższym priorytetem jest użycie ich jak najmniejszej ilości.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 zapewnia wynik z zaledwie 1 ml próbki, a do czyszczenia wymaga 5–10 ml rozpuszczalnika, co zmniejsza obciążenie środowiska.

Twoje korzyści

Mniej zmarnowanych próbek, oszczędność pieniędzy i wyniki potrzebne do kontroli produkcji.

O strukturze pasty
O strukturze pasty
 • Biegła praca z próbkami o strukturze pasty
 • Zakończ pomiar  w minutę
 • Wymagane tylko 10 ml rozpuszczalnika

Wyzwanie

Wprowadzanie do piknometru próbek o konsystencji pasty (np. kremów, balsamów, maści) jest trudne i czasochłonne. Równie żmudne jest następnie czyszczenie urządzenia.

Rozwiązanie

DMA 501/1001 ze specjalnym zestawem umożliwia wprowadzanie próbek o konsystencji pasty w ciągu kilku minut.

Twoje korzyści

Użycie uchwytu strzykawki pozwala na bezpęcherzykowe napełnianie, co oszczędza od 25 do 30 minut na jednej próbce w porównaniu z zastosowaniem piknometru. Z kolei późniejsze czyszczenie jest szybkie i wymaga za każdym razem tylko kilku mililitrów rozpuszczalnika. 

Niebezpieczne
Niebezpieczne
 • Minimalny kontakt podczas napełniania niebezpiecznych substancji
 • Używanie ekranu dotykowego w rękawiczkach
 • Wymagane ok. 1 ml próbki

Wyzwanie

Monitorowanie procesu produkcji może obejmować badanie żrących kwasów i zasad. Jaki jest najlepszy sposób ochrony operatora?

Rozwiązanie

Bezpieczeństwo przede wszystkim: Urządzenie DMA 501 potrzebuje tylko 1 ml próbki, a napełnianie pompą perystaltyczną ogranicza kontakt z próbką do minimum. Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach.

Twoje korzyści

Kontakt operatora z substancjami niebezpiecznymi jest minimalny, zwłaszcza gdy używana jest pompa perystaltyczna (Xsample 200). 

Lepkość
Lepkość
 • 100% prawidłowych próbek
 • Bez potrzeby powtarzania pomiarów
 • Doskonałe rezultaty za każdym razem 

Wyzwanie

Lepkie próbki trudno napełnić strzykawką, ponieważ łatwo powstają pęcherzyki. Czy jest lepsze rozwiązanie?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501/1001 ma wbudowaną kamerę inspekcyjną (U-View™), która zapewnia wyraźny obraz wypełnionej próbki z opcjami powiększania i podświetleniem. Funkcja FillingCheck™ automatycznie monitoruje napełnianie i ostrzega w przypadku wystąpienia problemu.

Twoje korzyści

100% prawidłowo napełnionych próbek. Funkcja FillingCheck™ i kamera U‑View™ znacznie zmniejszają prawdopodobieństwo złego napełnienia, dzięki czemu nie trzeba powtarzać pomiarów oraz marnować czasu i tracić próbek. Koniec z błędami pomiarowymi spowodowanymi pęcherzykami w próbce.

Z cząsteczkami
Z cząsteczkami
 • Uzyskaj wynik dla wszystkich próbek, w tym:
 • • niejednorodnych, sedymentujących, zawierających cząstki;
 • • past, a nawet sprayów w aerozolu.

Wyzwanie

Płynne próbki z cząsteczkami lub próbki niejednorodne są trudne do zmierzenia. Jednak protokół wymaga ustalenia wyniku.

Rozwiązanie

Za pomocą urządzenia DMA 501/1001 można bez ograniczeń mierzyć gęstość wszystkich próbek, które można napełnić i wyjąć.

Twoje korzyści

Wyniki gęstości dla wszystkich próbek, w tym w formie pasty, niejednorodnych, sedymentów, próbek zawierających cząstki lub nawet aerozoli.

Wymaganie zgodności
Wymaganie zgodności
 • Pełna identyfikowalność z USP <841> i innymi farmakopeami
 • Ścieżka audytowa
 • Pełna dokumentacja napełnienia

Wyzwanie

Pomiary, które mają zostać zaakceptowane na rynku docelowym, muszą być zgodne z USP <841> lub inną ważną farmakopeą (UE, JP, C).

Rozwiązanie

Technologia pomiarowa, dokładność i powtarzalność zapewniane przez DMA 1001 są w pełni zgodne z główną farmakopeą (USP <841>, Ph.Eu. 2.2.5, JP 17 2.56, ChP (Vol IV) 0601).

 

DMA 1001 zapewnia również pełną identyfikowalność i pełną dokumentację każdego wykonanego pomiaru: w pamięci instrumentu znajdować się może do 5000 wyników pomiarów gotowych do eksportu (przez USB, Ethernet lub RS232), a także powiązane z nimi ostrzeżenia o potencjalnym napełnieniu oraz obrazy z kamery.

Twoje korzyści

Zgodność ze wszystkimi głównymi farmakopeami umożliwia sprzedaż produktów na rynkach światowych.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Badania
Badania
 • Przetestuj szybko wiele próbek i uzyskaj całkowicie porównywalne wyniki
 • Te same ustawienia testu dla tego samego produktu za każdym razem
 • Zdefiniowanie standardowych procedur obsługi dla niezawodnej produkcji

Wyzwanie

Podczas opracowywania nowych receptur trzeba szybko, niezawodnie i w tej samej procedurze testować wiele różnych odmian produktów. Po przygotowaniu produktu, w celu jego produkcji oraz końcowej kontroli jakości należy określić gęstość odniesienia i wartości ciężaru właściwego.

Rozwiązanie

Proste dostosowanie pulpitu nawigacyjnego urządzenia DMA 501/1001 zapewnia szybki dostęp do zdefiniowanych ustawień w celu powtarzania pomiarów. Wartości odniesienia można zdefiniować na podstawie wcześniej zmierzonych danych.

Twoje korzyści

Zdefiniowanie i ponowne używanie ustawień pomiarów oznacza, że wyniki są w 100% porównywalne. W standardowych procedurach obsługi możesz korzystać z niezawodnych, wiarygodnych i dokładnych wartości referencyjnych.

Surowce
Surowce
 • Wartości stężeń są natychmiast wyświetlane
 • Bez ręcznej konwersji: Oszczędza do 10 min/ pomiar
 • Podejmuj od razu decyzję pozytywną/negatywną

Wyzwanie

Przed użyciem surowca, przy sprawdzaniu jego jakości i/lub czystości, trzeba natychmiast uzyskać wartość jego stężenia, nawet jeśli substancja jest silnie skoncentrowana.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 przechowuje tabele do automatycznego obliczania % w/w i % v/v dla na przykład etanolu, izopropanolu, nadtlenku wodoru, glicerolu i wielu innych substancji. W ciągu kilku sekund jest mierzona gęstość, automatycznie przeliczana na stężenie i wyświetlana. Jeśli potrzebujesz niestandardowych ilości i obliczeń, możesz zaimportować własne tabele. Na przykład określenie stężenia składników środków do dezynfekcji rąk zajmuje tylko 2–3 minuty na pomiar.

Twoje korzyści

Koniec z wyszukiwaniem wartości w tabelach i samodzielnym obliczaniem stężenia. Oszczędza to do 10 minut na pomiar i eliminuje ryzyko błędów w obliczeniach. Szybkie określenie stężenia oznacza szybkie pozytywne albo negatywne decyzje w oparciu o prawidłowe informacje.

Możliwość śledzenia kontroli jakości
Możliwość śledzenia kontroli jakości
 • Ścieżka audytu rejestruje wszystkie działania
 • Możliwość śledzenia dokumentacji wyników
 • Gotowy do audytów oraz w przypadku reklamacji
 • Zgodność z przepisami 21 CFR part 11

Wyzwanie

Muszę udokumentować wyniki testów dla każdego produktu i wszystkich działań przeprowadzonych na urządzeniu. Wartości muszą być identyfikowalne.

Rozwiązanie

Dzięki DMA 1001 możesz przypisać role i obowiązki oraz wdrożyć ścieżkę audytową pozwalającą zarejestrować wszystkie działania i podpisać elektronicznie wyniki.

Twoje korzyści

Absolutna pewność wyników i danych. Możesz poświadczyć jakość swoich produktów na potrzeby wysyłki i sprzedaży oraz mieć pod ręką wszystkie informacje potrzebne do audytów przez organy regulacyjne oraz w przypadku skarg klientów.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Kontrola trwającego procesu
Kontrola trwającego procesu
 • Natychmiast zobacz, czy zmierzone wartości są poza specyfikacjami
 • Podejmij działania, aby zapobiec kosztownym błędom produkcyjnym
 • Obsługa po minimalnym szkoleniu    

Wyzwanie

Podczas kontroli produkcji potrzebuję szybkiego i łatwego sposobu na sprawdzenie, czy bieżąca partia produkcyjna jest zgodna ze specyfikacją.

Rozwiązanie

W urządzeniu DMA 501/1001 można zdefiniować dopuszczalny zakres wartości gęstości oraz to, co liczy się jako „poza specyfikacją”. Po czasie pomiaru trwającego 2–3 minuty gęstościomierz pokazuje jednoznaczny wynik „pozytywny” lub „negatywny”.

Twoje korzyści

Natychmiast widzisz, czy zmierzone wartości są poza specyfikacjami, co pozwala uniknąć utraty czasu na korygowanie produkcji. Minimalizuje straty produktu.

Sprawdzanie objętości napełnienia
Sprawdzanie objętości napełnienia
 • Dokładność na poziomie 0,1% zapewnia pełną kontrolę nad napełnianiem
 • Nigdy nie przełnisz ani niedopełnisz
 • Automatyczne obliczenia = brak błędu ludzkiego

Wyzwanie

Ostateczne napełnianie opakowań musi spełniać wymogi prawne, być opłacalne oraz być wolne od błędów.

Rozwiązanie

3-cyfrowa dokładność urządzenia DMA 501 wystarcza do przeliczenia masy i zmierzonej gęstości na objętość napełnienia. Dla każdego napełnionego produktu można ustawić dolną i górną granicę dopuszczalnych objętości oraz szybko sprawdzić bieżącą wartość.

Twoje korzyści

Uniknij przepełniania i niedopełniania w przyszłości oraz dochowaj wszystkich przepisów i wymagań.

Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • Sprawdź jakość partii w mniej niż 3 minuty
 • Zatrzymanie w magazynie partii niezgodnych ze specyfikacją
 • Identyfikowalna dokumentacja wyników i podpis pod ostatecznym zatwierdzeniem

Wyzwanie

Na ostatnim etapie kontroli jakości, przed dostarczeniem każdej partii produkcyjnej musimy sprawdzić, czy jest bezpieczna dla pacjentów. Czas jest najważniejszy.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 natychmiast sygnalizuje partie, które przekraczają górne i dolne limity zdefiniowane dla produktu, jako niezgodne ze specyfikacją.

Funkcja podpisu elektronicznego zgodna z 21 CFR part 11 umożliwia przeglądanie, komentowanie i zatwierdzanie wyników pomiarów.

Podpis jest przechowywany z każdym zestawem danych i wyświetlany w raporcie z pomiarów.

Twoje korzyści

Sprawdzenie jakości partii zajmuje mniej niż 3 minuty. Na rynek nie zostanie wypuszczony żaden produkt wykraczający poza specyfikację. Wszystkie pomiary są identyfikowalnie dokumentowane końcowym podpisem.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Surowce
Surowce
 • Ocena jednym kliknięciem
 • Za każdym razem jednoznaczny wynik pozytywny/ negatywny
 • Zapomnij o kalibracjach i tabelach stężeń

Wyzwanie

Codziennie mamy do czynienia z wieloma różnymi substancjami. Musimy sprawdzać, czy dostarczone towary odpowiadają specyfikacjom. Nie mam czasu na skomplikowaną konfigurację, kalibrację czy tabele stężeń. Jakie mam możliwości?

Rozwiązanie

Wykorzystanie urządzenia DMA 1001 pozwala jednym kliknięciem sprawdzić czystość i zapobiec zafałszowywaniu wyników. Możesz sprawdzić stężenie do 400 różnych środków chemicznych: wystarczy napełnić próbkę, poczekać 2 minuty i gotowe.

Twoje korzyści

Zgodność surowców ze specyfikacją i brak zafałszowań to klucz do 100% spójnej jakości produktu końcowego i satysfakcji klienta. Uzyskaj wyniki w kilka minut, bez kompromisów.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Kontrola jakości kosztownych próbek
Kontrola jakości kosztownych próbek
 • Tylko 2% próbki, która byłaby potrzebna przy metodach ręcznych
 • Zaoszczędź próbkę, zmniejsz koszty produkcji
 • Monitorowane napełnianie

Wyzwanie

Mamy do czynienia z drogimi surowcami, półproduktami i produktami końcowymi. Zastosowanie naszej metody pomiaru gęstości wymaga do 100 ml na pomiar. Czy jest jakaś alternatywa?

Rozwiązanie

DMA 1001 sprawia, że marnowanie próbki staje się prawie niemożliwe. Do pomiaru potrzebuje tylko 1 ml próbki, znacznie mniej niż piknometry czy hydrometry. Funkcje techniczne, takie jak U-View™ (wbudowana kamera) i automatyczna kontrola FillingCheck™ monitorują napełnianie i dokumentują każde napełnienie z wynikiem.

Twoje korzyści

Oszczędzasz kosztowne próbki i obniżasz koszty produkcji.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Kontrola partii
Kontrola partii
 • Niezawodne działania
 • Brak kosztów naprawy
 • Maksymalna żywotność urządzenia, nawet w trudnych warunkach przemysłowych

Wyzwanie

Do naszego miejsca pracy potrzebujemy urządzenia, które poradzi sobie z wyciekami, uderzeniami i oparami w powietrzu oraz będzie działało niezawodnie.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 jest bryzgoszczelne i zabezpieczone przed wyciekami próbek. W przeciwieństwie do innych urządzeń do pomiaru gęstości działa bez konieczności wentylacji, nie zasysa więc zanieczyszczonego powietrza do układów elektronicznych.

Twoje korzyści

Dzięki temu bezwentylacyjnemu miernikowi gęstości zyskujesz 100% czasu pracy bez przestojów, nie ponosisz kosztów naprawy i osiągasz maksymalną żywotność instrumentu, nawet w trudnych warunkach przemysłowych.

Kontrola produkcji
Kontrola produkcji
 • Eliminacja błędów ludzkich
 • Obsługa po minimalnym szkoleniu
 • Oszczędność środków

Wyzwanie

Wyniki zależą od doświadczenia i umiejętności operatora przeprowadzającego analizę

Rozwiązanie

DMA 501 i DMA 1001 są tak łatwe w obsłudze, że nie wymagają wykwalifikowanego personelu ani przygotowywania próbek.

 

 

Interfejs użytkownika zapewnia przydatne funkcje, takie jak pulpity nawigacyjne do każdego produktu zapewniające szybki dostęp do ustawień często powtarzanych pomiarów.

Twoje korzyści

To łatwe w obsłudze urządzenie oszczędza koszty szkolenia, zwiększa wydajność pracy i eliminuje błędy ludzkie.

Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • 5-krotnie szybszy pomiar
 • Oszczędność rozpuszczalników i odczynników
 • Szybkie wypuszczanie produktu końcowego

Wyzwanie

Miareczkowanie to czasochłonny proces, który wymaga dużej ilości rozpuszczalników i odczynników. Jaka jest alternatywa?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 501 jest szybkie: wykonanie analizy zajmuje od 3 do 5 minut, a pomiar nie wymaga stosowania rozpuszczalników

Twoje korzyści

Oszczędność czasu i rozpuszczalników w porównaniu z miareczkowaniem. Urządzenie DMA 501 jest 5 razy szybszy niż miareczkowanie i pozwala zaoszczędzić 100 ml rozpuszczalników na pomiar — co z kolei obniża koszty.

Próbki żrące
Próbki żrące
 • Ochrona operatorów podczas napełniania próbek niebezpiecznymi substancjami
 • Ekran dotykowy przystosowany do obsługi w rękawiczkach
 • Wymagane ok. 1 ml próbki

Wyzwanie

Musimy testować żrące kwasy i zasady, zachowując przy tym najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Rozwiązanie

Podczas korzystania z urządzenia DMA 501 kontakt operatorów z niebezpiecznymi próbkami jest ograniczony do minimum. Potrzeba tylko 1 ml próbki, podawanej za pomocą pompy perystaltycznej. Ekran dotykowy można obsługiwać w rękawiczkach.

Twoje korzyści

Uzyskaj potrzebne wyniki w sposób chroniący operatorów przed niebezpiecznymi substancjami.

Identyfikacja produktu
Identyfikacja produktu
 • Minimalizacja pomyłek podczas załadunku i rozładunku
 • Jedno urządzenie obsługuje cały zakres
 • Praktycznie niezniszczalne, z 3-letnią gwarancją

Wyzwanie

Pomieszania podczas załadunku i rozładunku paliw i smarów w terminalu cystern są kosztowne — zatem niedopuszczalne. W tej chwili używamy hydrometrów. Czy jest lepszy sposób?

Rozwiązanie

Choć do obsługi całego zakresu próbek potrzebujesz wielu hydrometrów, to można je zastąpić jednym urządzeniem DMA 1001. Obsługuje ono pełną gamę paliw i środków smarnych i jest odporne na pracę w trudnych warunkach. Ponadto hydrometry są podatne na pękanie, a urządzenie DMA 1001 jest praktycznie niezniszczalny, a tytułem dowodu trwałości jest objęte 3-letnią gwarancją.

Twoje korzyści

Minimalizacja pomyłek między produktem i miejscem przechowywania zmniejsza ilość marnowanego produktu i kosztownego czyszczenia. Jeden gęstościomierz może być eksploatowany dłużej niż setki hydrometrów.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Mieszanie
Mieszanie
 • Zero błędów podczas konwersji do temperatury referencyjnej
 • Poprawny wynik za każdym razem
 • Zgodnie z tabelą API 53 B lub D (ASTM D1250)

Wyzwanie

Pomiar gęstości paliwa lub środków smarnych hydrometrem w temperaturze innej niż temperatura raportowania, a następnie przeliczanie wyniku na temperaturę referencyjną to zbyt wiele potencjalnych źródeł błędów. Czy przejście na rozwiązanie cyfrowe może pomóc?

Rozwiązanie

Niezależnie od rodzaju paliwa lub oleju urządzenie DMA 1001 automatycznie kompensuje gęstość zmierzoną w podwyższonych temperaturach do żądanej temperatury odniesienia według tabeli API 53 B lub D.

Twoje korzyści

Automatyczna konwersja eliminuje potrzebę ręcznych obliczeń dla różnych grup produktów (paliw, środków smarnych), co do zera redukuje potencjalne ludzkie błędy obliczeniowe.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Handel
Handel
 • Zapobieganie skargom i reklamacjom
 • Wyniki uznawane międzynarodowo
 • 100% certyfikowane użycie

Wyzwanie

Niektórzy partnerzy handlowi nie akceptują wyników z naszego gęstościomierza oraz zgłaszają obawy co do jakości urządzenia oraz procedury kalibracji. Jak mogę temu przeciwdziałać?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 można wzorcować według normy ISO 17025 przy użyciu identyfikowalnych standardów w certyfikowanym laboratorium kalibracyjnym. To całkowicie certyfikuje możliwość użycia DMA 1001 do konwersji objętości na masę na potrzeby komercyjne.

Twoje korzyści

Wzorcowanie według normy ISO 17025 to sposób na dokładne, uznawane globalnie wyniki. Skorzystaj z oficjalnej weryfikowalności prowadzącej do Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI).

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Ostateczna kontrola jakości
Ostateczna kontrola jakości
 • Szkolenie trwa około dziesięciu minut
 • Wyniki całkowicie niezależne od operatora
 • Monitorowanie i dokumentacja napełniania

Wyzwanie

Różnica w wynikach gęstości między technikami oznacza konieczność ponownego przeszkolenia. Czy jest sposób, aby tego uniknąć?

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 jest tak wygodne, że obsłużą je nawet osoby bez specjalnego szkolenia laboratoryjnego. Ustandaryzowana obsługa próbek przez uchwyt strzykawki eliminuje potencjalny wpływ różnych użytkowników, rodzajów strzykawek lub objętości napełnienia strzykawek Napełnianie opcjonalną pompą perystaltyczną zapewnia powtarzalność procesów napełniania dla próbek o niskiej lepkości. Ponadto funkcja FillingCheck™ i kamera U-View™ monitorują jakość napełniania, przesyłają ostrzeżenia i przechowują pełny obraz do późniejszej weryfikacji.

Twoje korzyści

Wyniki całkowicie niezależne od operatora, a do obsługi urządzenia potrzebne jest tylko minimalne szkolenie.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001
Certyfikacja produktu
Certyfikacja produktu
 • Całkowita zgodność z ASTM D4052 i ISO 12185
 • Pełna identyfikowalność
 • Prosty sposób na oficjalną certyfikację produktu

Wyzwanie

Oficjalna certyfikacja produktu zgodnie z określonymi specyfikacjami produktu wymaga wykonywania pomiarów w całkowitej zgodności z ustalonymi normami testów, np. ASTM D4052 i ISO 12185.

Rozwiązanie

Urządzenie DMA 1001 ma wszystko, czego wymaga norma ASTM D4052: 4-cyfrową dokładność pomiaru gęstości, pełnozakresową korekcję lepkości i wykrywanie pęcherzyków w czasie rzeczywistym za pomocą funkcji FillingCheck™.

Twoje korzyści

Koniec ze sporami o zgodność z normami. Zyskaj spokój, że możesz mierzyć gęstość na miejscu z pełną zgodnością i 100% identyfikowalnością.

Dostępne tylko z:

 • DMA 1001

Dane techniczne

DMA 501 DMA 1001
Patentowa EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2
Zakres pomiaru Gęstość: 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Ciśnienie: od 0 do 10 barów (od 0 do 145 psi)
Gęstość: 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Ciśnienie: od 0 do 10 barów (od 0 do 145 psi)
Temperatura: od 15 °C do 40 °C (od 59 °F do 104 °F)* Temperatura: od 15 °C do 60 °C (od 59 °F do 140 °F)*
Powtarzalność (odchylenie standardowe)* Gęstość: 0,0002 g/cm³
Temperatura: 0,1 °C (0,2 °F)
Gęstość: 0,00005 g/cm³
Temperatura: 0,02 °C (0,04 °F)
Odtwarzalność (odchylenie standardowe)* Gęstość: 0,0004 g/cm³ Gęstość: 0,00007 g/cm³
Dokładność** Gęstość: 0,001 g/cm³
Temperatura: 0,3 °C (0,6 °F)
Gęstość: 0,0001 g/cm³
Temperatura: 0,05 °C (0,09 °F)
Rozdzielczość cyfrowa Gęstość: 0,0001 g/cm³
Temperatura: 0,01 °C (0,01 °F)
Gęstość: 0,00001 g/cm³
Temperatura: 0,01 °C (0,01 °F)
U-View™ Tak Tak
FillingCheck™ Tak Tak
Pełnozakresowa korekta lepkości Tak Tak
Minimalna ilość próbki około 1 ml około 1 ml
Zaprogramowane tablice i funkcje Gęstość, ciężar właściwy (SG), tablice alkoholi, tablice cukrów i ekstraktu, różne tablice kwasów i zasad, funkcje API Gęstość, ciężar właściwy (SG), tablice alkoholi, tablice cukrów i ekstraktu, różne tablice kwasów i zasad, funkcje API
Części wchodzące w kontakt z próbkami Szkło borokrzemianowe, PTFE Szkło borokrzemianowe, PTFE
Wymiary (dł. × szer. × wys.) 375 mm × 265 mm × 180 mm (14,8 × 10,4 × 7,0 cali) 375 mm × 265 mm × 180 mm (14,8 × 10,4 × 7,0 cali)
Masa 13,5 kg (29,8 funtów) 13,5 kg (29,8 funtów)
Zasilanie od 100 do 240 V prądu przemiennego, 47/63 Hz; 24V prądu stałego, 3A od 100 do 240 V prądu przemiennego, 47/63 Hz; 24V prądu stałego, 3A
Wyświetlacz 7 cali, TFT WVGA (800 x 480 pikseli); ekran dotykowy PCAP 7 cali, TFT WVGA (800 x 480 pikseli); ekran dotykowy PCAP
Elementy sterujące ekran dotykowy, opcjonalnie klawiatura, mysz i czytnik kodów paskowych ekran dotykowy, opcjonalnie klawiatura, mysz i czytnik kodów paskowych
Interfejsy komunikacyjne 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS-232
Wewnętrzna pamięć 5000 wyników pomiarów; 400 produktów 5000 wyników pomiarów; 400 produktów
Inne funkcje specjalne

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do inteligentnego monitorowania warunków

Wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający regulację

Zintegrowany czujnik temperatury i wilgotności do inteligentnego monitorowania warunków

Wbudowany czujnik ciśnienia umożliwiający regulację

Szybka, jednopunktowa adiustacja względem wody

Język menu Angielski, niemiecki, chiński, czeski, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański Angielski, niemiecki, chiński, czeski, francuski, włoski, japoński, koreański, polski, portugalski, rosyjski, hiszpański
Dostępne opcje i ulepszenia Pompa perystaltyczna
Drukarki
Złącze do napełniania aerozolem
Zestaw do napełniania dla próbek o konsystencji past
Kalibracja ISO
Pompa perystaltyczna
Drukarki
Złącze do napełniania aerozolem
Zestaw do napełniania dla próbek o konsystencji past
Kalibracja ISO

* zgodnie z normą ISO 5725

** w idealnych warunkach i dla niskich gęstości/lepkości

Standardy

Otwórz wszystko
Zamknij wszystko

ABNT

NBR 14065 1001
NBR 15639 1001

ASTM

D1250 1001
D1475 1001
D2501 1001
D4052 1001
D4806 1001
D5002 1001
D5931 1001
D6448 1001

Chinese Pharmacopoeia (ChP)

ChP 2020 (Vol IV) 0601 501, 1001

DIN

51757 1001

Farm. Eur.

2.2.5 – Gęstość względna 1001

IP

365 1001

ISO

2811-3 1001
12185 1001
15212-1 501, 1001
18301 1001

JIS

K 0061 1001
K 2249 1001

Japanese Pharmacopoeia (JP)

JP 17 2.56 1001

U.S. Pharmacopoeia (USP)

841 – Ciężar właściwy 1001

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Podobne produkty

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Materiały eksploatacyjne & Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria

Nie wszystkie przedmioty można kupić online w określonych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w danej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT

ADAPTER RECORD-LUER Di=2.45 PTFE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 52564

Gender Changer DB9F/DB9F

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 20193

Hose 250x3x2 FEP 2x1/4"-28 UNF "BB"

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 17814

Viscosity standard AP N26 C (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81120

Tube Isoversinic noir 5x8

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 72546

DENSITY STANDARD "SODIUM BROMIDE" 10ML

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 15541

Wzorzec lepkości AP N415 (H) 100 mL

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100048
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

SYRINGE HOLDER 5ML

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 25921

Silicone Tubing I.D.=3 O.D.=5

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 50814

Viscosity standard AP S3 L (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81118

Versilic Silicone Tubing I.D.=4 O.D.=6

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 57024

Wzorzec lepkości AP S3 L (100 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100034
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

SYRINGES 2 ml LUER (10 PCS)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 58802

Viscosity standard AP N75 (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133283

Viscosity standard AP N7.5 M (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81119

PRINTER CONNECTION CABLE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64433

ADAPTER UNF 1/4"-LUER MALE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64793

Wzorzec lepkości AP N7.5 (M) 100 mL

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100035
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

Density Standard "Ultra Pure Water"

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 70394

Syringes 10 ml Luer (100 pcs.)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 6442

PRINTER PAPER FOR EPSON TM-U220

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 89990

Wzorzec lepkości AP N100 (100 mL)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100047
Szczegóły produktu

280/ 86/ 9,7 mPa·s

RIBBON FOR EPSON PRINTER TM-U220

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 90236

Viscosity standard AP N100 (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 156771

Viscosity standard AP N14 (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133282

Viscosity standard AP N1400 (100 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 165342

Viscosity standard AP N1400 (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133284

FILTER SET DMA™ 501 / 1001

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190004

Hose clamp DMIN 5.8 DMAX 6.5

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 21531

Wzorzec lepkości AP N26 (C) 100 mL

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100046
Szczegóły produktu

Zalecany dla wrzecion DIN/SSA/UL

Viscosity standard AP S6 (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 133281

SYRINGE HOLDER

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 179990

Viscosity standard AP N415 H (500 ml)

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 81121

Tube clip set for 2mm (9QQ)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 189750

Tube clip set for 3 AND 3.5mm (9QQ)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 186257

Female Luer to 1/4-28 Male Adapter

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 64792

MALE LUER PLUG PTFE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 63865

ADAPTER LUER CONE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 63863

HOSE 140x3x2 PTFE 2x1/4”-28 UNF

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 187223

HOSE 2.5 x 4.5 NOVOPRENE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 100297

SYRINGE 2ml LUER (1 PCS)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 51974

SYRINGES 2 ml LUER (1000 PCS)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 66399

Syringes 5 ml Luer (100 pcs.)

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 6772

Syringe 5 mL Luer-Lock two-part

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 152551

Syringe 10 mL Luer-Lock two-part

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 10054

PRINTER PAPER 57x30 STANDARD

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 59149

PRINTER CONNECTION CABLE RS232, 1.5 m

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190223

Angular screwdriver torx T10

Zgodne z::
DMA 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 21304

Urządzenie napełniające do próbek aerozoli:
Aerosol Adapter

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Umożliwia pobieranie próbek aerozoli do mierników gęstości
 • Dostępne są zawory pasujące do wszystkich rodzajów puszek z rozpylaczem: Wystarczy wyjąć dyszę rozpylającą, umieścić puszkę w złączu i rozpocząć pobieranie próbki.
 • Wyniki po upływie od 1 do 3 minut

Więcej informacji

Pompa perystaltyczna dla DMA 501/1001:
Xsample 200 High-Resistance

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 187548
Szczegóły produktu
 • Pompa perystaltyczna do DMA 501/1001, do napełniania płynami do 3,000 mPa·s
 • Zamienia próbkę w kilka sekund, bez czyszczenia pośredniego
 • Minimalizuje kontakt z substancjami niebezpiecznymi
 • Wysoko odporne części wchodzące w kontakt z próbkami do obsługi próbek agresywnych

Więcej informacji

DRYING CARTRIDGE

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 65085

KEYBOARD USA USB

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 80807

KEYBOARD GERMAN USB

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 80809

Printer EPSON TM-U220D or B for DMA

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 93362

PROTECTING COVER FOR KEYBOARD

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 13350

AEROSOLADAPTER

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 74650

DMA™ 1001/501 Accesory Kit

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 190063

ACCESSORY KIT DMA™ 501 / 1001

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 184900

Accessories Xsample 200 high-resistance

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 189008

Ribbon for Citizen printer - CBM 910

Zgodne z::
DMA 501 | 1001
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 8139