Spektrometry Ramana

Spektrometry Ramana

Cora: Kompaktowy analizator Ramana

Duża rodzina spektrometrów Ramana firmy Anton Paar zapewnia dobór optymalnego instrumentu do danej aplikacji: Dotyczy to identyfikacji nieznanej substancji, kontroli jakości próbek, analizy składu chemicznego próbek lub monitorowania jego zmian.

Seria Cora obejmuje także analizator ręczny do identyfikacji punktowej, potwierdzania własności substancji w warunkach terenowych lub pomiarów weryfikacyjnych dostaw. Możliwości takie posiadają także spektrometry stanowiskowe, przydatne w kontroli jakości i badaniach przemysłowych oraz akademickich.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Standardy
Typ urządzenia
Branża
Wyświetlono do z

5 powodów

Pełen zakres możliwości

Wszystkie spektrometry Ramana posiadają pełen zakres akcesoriów do pomiarów próbek o różnych własnościach. Płyny, żele, cała stałe i proszki można badać przy użyciu adapterów, sond lub specjalnych wkładek do próbek. Użytkownik ma możliwość pomiarów bezdotykowych (np. przez szkło lub opakowanie), na płytkach lub na żywo (np. mikroorganizmy).

Maksymalna różnorodność próbek

Oferta spektrometrów Cora zapewnia nieograniczone możliwości pomiarowe: W przypadku próbek o niskiej fluorescencji silny sygnał Ramana, idealnie nadający się do celów identyfikacji lub analizy chemicznej, tworzą krótsze długości fal (532 nm i 785 nm). Nakładającą się na sygnał Ramana silną fluorescencję w próbce można zmniejszyć za pomocą lasera 1064 nm.

Firma Anton Paar oferuje spektrometry Ramana wykorzystujące wszystkie te długości fali. Oferta obejmuje także analizatory Ramana stosujące standardowo dwie, określane przez użytkownika długości fali.

Mała objętość próbki

Spektrometry Ramana serii Cora wymagają zapewnienia bardzo małej ilości próbki do analizy. Jest to szczególnie ważne w przypadku badań kosztownych materiałów lub substancji o małej ilości syntezy. Wytworzenie czystego, wyróżniającego się wysoką dynamiką sygnału możliwe jest z zastosowaniem nawet małej ilości cieczy lub proszku. Spektroskopia Ramana to technologia nieniszcząca, w związku z czym po dokonaniu pomiaru próbki nadają się do ponownego użytku.

Niska granica wykrywalności

Spektrometry Ramana Cora to narzędzia idealnie nadające się do analizy niskich stężeń. Wystarczy 0,16 M wodnego roztworu siarczynu sodu lub 0,01 M roztworu siarczanu amonu, by uzyskać możliwe do zidentyfikowania spektrum Ramana. Niskie granice wykrywalności są akceptowane dzięki wysokiej czułości, zoptymalizowanych elementów optycznych. Siatki dyfrakcyjne wyprodukowane specjalnie do tych urządzeń gwarantują otrzymywanie najwyższej wydajności.

Wbudowana inteligencja chemiczna

Wszystkie spektrometry Ramana mogą być wyposażone w specjalną bazę danych, zawierającą dane dotyczące nawet 16000 substancji. System umożliwia także stworzenie własnej biblioteki w przeciągu kilku minut. Specjalne biblioteki narkotyków, materiałów wybuchowych i bojowych środków chemicznych mogą znaleźć się na wyposażeniu ręcznych instrumentów pomiarowych. Pozwalają one na wykrywanie, weryfikację i dodawanie nowych substancji do bazy danych w normalnych warunkach codziennej pracy.

Webinaria

Oferujemy Ci duży i stale rosnący wybór webinarów na żywo i nagrań o produktach, aplikacjach i tematach naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria