Spektrometry Ramana

Spektrometry Ramana

Cora: Kompaktowy analizator Ramana

Szeroka oferta spektrometrów Ramana firmy Anton Paar obejmuje urządzenia do różnych zadań: identyfikacji nieznanych substancji, weryfikacji próbek w celu zapewnienia jakości, analizy składu chemicznego próbek lub monitorowania ich zmian.

Seria Cora zawiera ręczny analizator do identyfikacji punktowej, weryfikacji substancji w warunkach terenowych lub pomiarów weryfikacyjnych dostaw. Znajdują sie w niej także spektrometry stanowiskowe, przydatne dla celów kontroli jakości oraz badań przemysłowych i akademickich.

Oprogramowanie Spectroscopy Suite firmy Anton Paar w połączeniu z Cora 5001 umożliwia prowadzenie analiz Ramanowskich w środowiskach podlegającym regulacjom. 

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Normy
Typ urządzenia
Branża
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Pełen zakres możliwości

Wszystkie spektrometry Ramana posiadają pełen zakres akcesoriów do pomiarów próbek o różnych właściwościach. Płyny, żele, cała stałe i proszki można badać przy użyciu adapterów, sond lub specjalnych wkładek dla próbek. Istnieje możliwość pomiarów bezkontaktowych (np. przez szkło lub opakowanie), na płytkach lub in vivo (np. mikroorganizmów).

Największa na rynku różnorodność próbek

W przypadku próbek o niskiej fluorescencji użycie krótszych długości fal (532 nm i 785 nm) tworzy silny sygnał Ramana, idealnie nadający się do celów identyfikacji lub analizy chemicznej. Nakładającą się na sygnał Ramana silną fluorescencję w próbce można zmniejszyć za pomocą lasera 1064 nm.

Firma Anton Paar oferuje spektrometry Ramana wykorzystujące wszystkie te długości fali. Oferta obejmuje także analizatory Ramana wyposażone standardowo w dwie, określone przez użytkownika długości fali.

Monitorowanie reakcji

Urządzenie Cora 5001 jest przeznaczone do monitorowania reakcji: graficzny interfejs użytkownika umożliwia śledzenie zmian chemicznych na żywo na ekranie urządzenia. Obserwacja zużycia substancji wydzielonej oraz powstawania półproduktów i produktów zmniejsza liczbę iteracji reakcji. Dzięki urządzeniu Cora 5001 widać, kiedy reakcja dobiegnie końca. Zmiany chemiczne mogą być również monitorowane na żywo wewnątrz mikrofalowego reaktora syntezy Monowave 400 R lub podczas pomiarów reologicznych za pomocą reometrów z serii MCR.

Analiza Ramana zgodna z wymogami farmaceutycznymi

Urządzenie Cora 5001 785 nm wraz z oprogramowaniem Spectroscopy Suite firmy Anton Paar umożliwiają wykonanie analizy Ramana w ciągu kilku sekund bez papierowej dokumentacji. Wszystkie skomplikowane aspekty spektroskopii związane z codziennymi procedurami pomiarowymi zostają wyeliminowane. Wstępnie zdefiniowane procedury pracy i ustawienia oraz autofokus i automatyczna ekspozycja przyspieszają pomiary i wykrywają błędy, zanim jeszcze się pojawią. Wszystkie procedury pracy, takie jak cykle pomiarowe próbek, konfiguracja metod i generowanie bibliotek referencyjnych, zostały zaprojektowane z myślą o rygorystycznych przepisach dotyczących zgodności.

Wbudowane informacje o związkach chemicznych

Wszystkie spektrometry Ramana mogą zostać wyposażone w specjalną bazę danych, zawierającą dane dotyczące nawet 16 000 substancji. System umożliwia także stworzenie własnej biblioteki w przeciągu kilku minut. Specjalne biblioteki narkotyków, materiałów wybuchowych i bojowych środków chemicznych mogą znaleźć się w pamięci ręcznych instrumentów pomiarowych. Pozwalają one na identyfikację, weryfikację i dodawanie nowych substancji do bazy danych w normalnych warunkach codziennej pracy.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria