Charakterystyka cząstek

Charakterystyka cząstek

Nowe możliwości analizy cząstek

Wiedza na temat cząstek pozwala na przewidywanie parametrów materiału. Parametry pomiarowe ważne w tego rodzaju badaniach obejmują wielkość cząstek, wielkość porów, kształt cząstek, wewnętrzną strukturę, potencjał Zeta, pole powierzchni, powierzchnię reaktywną, gęstość, właściwości płynięcia proszku, czystość fazową, strukturę krystaliczną oraz wiele innych. Firma Anton Paar oferuje dedykowane urządzenia do pomiaru każdego z tych parametrów. To najszersze spektrum dostępnych technik charakteryzowania wśród oferowanych na całym świecie dla tego rodzaju urządzeń. Skorzystaj z bogactwa wyboru i naszego wieloletniego doświadczenia w tej dziedzinie – wszystko to w jednym punkcie kontaktowym. 

Kliknij na parametr w celu zapoznania się z ofertą firmy Anton Paar przewidzianą dla danego obszaru badań. Filtry w tabeli służą do ograniczenia zakresu wyszukiwania danych rozwiązań technicznych oraz do uzyskania informacji dotyczących różnych zakresów pomiarowych.

Kliknięcie na urządzenie pozwala na zapoznanie się ze szczegółami dotyczącymi funkcji i parametrów.

Wielkość porów
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Wielkość powierzchni
Pokaż wszystkie urządzenia
Przygotowywanie próbek
Pokaż wszystkie urządzenia
Gęstość
Pokaż wszystkie urządzenia
Powierzchnia reaktywna
Pokaż wszystkie urządzenia
Czystość fazowa
Pokaż wszystkie urządzenia
Odciąg oparów
Pokaż wszystkie urządzenia
Porowatość celi
Pokaż wszystkie urządzenia
Kształt cząstek
Pokaż wszystkie urządzenia
Potencjał zeta
Pokaż wszystkie urządzenia
Charakterystyka płynięcia proszku
Pokaż wszystkie urządzenia
Pojemność przechowywania gazu
Pokaż wszystkie urządzenia
Struktura krystaliczna
Pokaż wszystkie urządzenia
Pomiar
Technologia
Twój wybór:

Brak wyników!


Pomiar

Technologie

Typ dyspersji

Zakres pomiaru
Wielkość powierzchni, wielkość porówSorpcja gazów (sorpcja fizyczna, sorpcja chemiczna)SuchyZakres wielkości porów
od 0,35 nm do 500 nm
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
od 0,0005 m²/g przy użyciu kryptonu, od 0,01 m²/g przy użyciu N₂
Gęstość (nasypowa), charakterystyka płynięcia proszkuGęstość nasypowaSuchyod 1 cm³ do 1000 cm³
Powierzchnia reaktywnaSorpcja gazowa (chemisorpcja)Suchy
Przygotowywanie próbekPróżniowe, Przepływowe OdgazowanieSuchy
Pojemność przechowywania gazuSorpcja gazów w wysokich ciśnieniachSuchy
Wielkość cząstekDynamiczne rozpraszanie światłaCieczZakres wielkości cząstek
od 0,3 nm do 10 µm
Wielkość cząstek, Potencjał ZetaDynamiczne rozpraszanie światła, Elektroforetyczne rozpraszanie światła (ELS), Statyczne rozpraszanie światła (SLS)CieczZakres wielkości cząstek
od 0,3 nm do 10 µm
Charakterystyka płynięcia proszkuWiele metod reologicznych pomiaru charakterystyk płynięcia proszkuPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek
od 5 nm do 5 mm
Charakterystyka płynięcia proszku, gęstośćTest ścinaniaPomiar substancji suchych/cieczy
Rozdzielacz Rotacyjny do próbek
Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
Przygotowywanie próbekPróbka reprezentatywnaSuchyZakres objętości
20 cc
Wielkość powierzchni, wielkość porówSorpcja gazówSuchyZakres wielkości porów
od 0,35 nm do 500 nm / od 2 nm do 500 nm (przy użyciu N2lub Ar)
od 0,35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g
Pentafoam 5200e
Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
Zawartość (otwartych) komórekPiknometria gazowaSuchyod 4 cm³ do 135 cm³
Pentapyc 5200e
Pokaż specyfikację produktu Prześlij zapytanie
Gęstość (rzeczywista)Piknometria gazowaod 4 cm³ do 135 cm³
Wielkość porówPorozymetriaSuchyZakres objętości
0,05 cc
Zakres wielkości porów
od 1100 µm do 0,0064 µm
Wielkość cząstekDyfrakcja laseraPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar na sucho) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość cząstekDyfrakcja laserowaPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek
od 0,1 μm (pomiar na sucho) / 0,04 μm (pomiar na mokro) do 2500 μm
Wielkość cząstekDyfrakcja laseraPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek
od 0,3 μm (pomiar na sucho) / 0,2 μm (pomiar na mokro) do 500 μm
Wielkość powierzchni, wielkość porówSorpcja gazówSuchyZakres wielkości porów
od 0,35 nm do 500 nm
od 0,35 nm do 2 nm (przy użyciu CO₂ dla C)
Minimalna wielkość mierzonej powierzchni
0,01 m²/g (N2); 0,0005 m²/g (Kr)
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa,SAXS, WAXS, GISAXSPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
ltthan od 1 nm do 105 nm (Zakres q (Cu K-α): od 0,03 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Wielkość cząstek, Kształt cząstek, Wewnętrzna budowa,SAXS, WAXS, GISAXSPomiar substancji suchych/cieczyZakres wielkości cząstek / Zakres wielkości porów
ltthan od 1 nm do 160 nm (Zakres q (Cu K-α): od 0,02 nm⁻¹ do 41 nm⁻¹)
Gęstość (rzeczywista)Piknometria gazowaod 4 cm³ do 135 cm³
Gęstość (rzeczywista)Piknometria gazowaod 4 cm³ do 135 cm³
Zawartość (otwartych) komórekPiknometria gazowaNa suchood 4 cm³ do 135 cm³
Gęstość (rzeczywista)Piknometria gazowaod 0,25 cm³ do 4,5 cm³
Odciąg oparówSorpcja parSuchy
Przygotowywanie próbekOdgazowanie próżnioweSuchy
Wielkość cząstek, czystość fazy, struktura krystalicznaXRD, SAXS, WAXSWielkość krystalitów od 5 nm do 500 nm 
Frakcje fazowe >0,1%

 

Rozwiązania Anton Paar z zakresu badania charakterystyki cząstek

Analizatory wielkości cząstek

Cząstki mogą być skomplikowane, ale ich pomiar nie musi Serie Litesizer i PSA służą między innymi do pomiarów wielkości cząstek, a także do innych celów:

 • Seria Litesizer: dynamiczne rozpraszanie światła do analizy wielkości cząstek w zakresie od skali nanometrycznej do milimetrowej, w tym z pomiarami potencjału Zeta, masy cząsteczkowej, transmitancji i współczynnika załamania światła
 • Seria PSA: wykorzystanie dyfrakcji laserowej w celu analizy wielkości cząstek w dyspersjach mokrych i suchych w zakresie nawet do wielkości kilku milimetrów
 • Dedykowane akcesoria umożliwiające pomiary przy użyciu małej objętość próbki, w roztworach organicznych, z wykorzystaniem automatycznych podajników próbki, itp.
 • Koncentracja na cząstkach: oprogramowanie Kalliope obsługuje oba aparaty, a także zmniejsza konieczność udziału operatora do minimum

Dowiedz się więcej

Własności reologiczne rzeczywistych proszków

Dwie cele do pomiaru własności reologicznych rzeczywistych proszków, cela płynięcia proszków oraz cela ścinania proszków, w połączeniu z reometrami z serii MCR Evolution pomagają poznać charakterystykę i zrozumieć właściwości badanych proszków:

 • Niesamowita precyzja renomowanych reometrów z serii MCRe do analizy proszków.
 • Wysoka powtarzalność dzięki trybom przygotowania próbki i w pełni zautomatyzowanym pomiarom
 • Wiele trybów pomiaru do przeprowadzania kontroli jakości i do celów naukowych
 • Jedyna cela do ścinania, która może zostać wyposażona w opcję regulacji temperatury i wilgotności.

Dowiedz się więcej

Analizatory adsorpcji

W analizie adsorpcji istotne jest połączenie inteligentnej konstrukcji urządzeń i zaawansowanych modeli redukcji danych obliczeniowych:

 • Szeroki wachlarz urządzeń do sorpcji par, sorpcji fizycznej, chemicznej oraz sorpcji wysokociśnieniowej
 • W pełni zautomatyzowane systemy z możliwością analizy z wykorzystaniem wielu stacji i zintegrowanymi opcjami przygotowywania próbek
 • Idealnie nadają się do analizy wielkości porów, powierzchni, interakcji pomiędzy gazami i ciałami stałymi w katalizatorach, produktów farmaceutycznych, materiałów akumulatorów, adsorbentów i wszystkich innych materiałów porowatych
 • Światowej sławy modele redukcji danych i szybkie raporty pomiarowe dla materiałów tradycyjnych, a także nowych, złożonych materiałów

Dowiedz się więcej

Porozymetry rtęciowe

Najczęściej stosowana metoda służąca do określania porowatości materiałów o szerokim przekroju porów:

 • Zaprojektowane w celu zapewnienia jak najbezpieczniejszego środowiska pracy dla operatora, nawet podczas pracy z rtęcią
 • Funkcje takie jak uproszczone wprowadzanie płynnej rtęci i zautomatyzowane oczyszczenie z oleju sprawiają, że PoreMaster jest najłatwiejszym w użyciu porozymetrem rtęciowym
 • Najwyższą rozdzielczość danych wysokociśnieniowych uzyskuje się za pośrednictwem elementu sterującego napędu ślimakowego oraz inteligentnego procesu generowania automatycznej prędkości ciśnienia
 • Napełniania płynną rtęcią oraz pomiary niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe zwykle przeprowadzane są w ciągu 30 minut

Dowiedz się więcej

Analizatory gęstości ciał stałych

Uzyskaj wszystkie potrzebne wartości gęstości ciał stałych z jednego źródła – z najwyższą dostępną na rynku dokładnością:

 • Wachlarz urządzeń obejmujący pomiary rzeczywistej lub właściwej gęstości, gęstości nasypowej i geometrycznej

 • Najwyższa dokładność wyników w najszerszym zakresie pomiarowym w jednym przyrządzie
 • Pomiaru gęstości geometrycznej można dokonać bez użycia płynnej rtęci
 • Piknometria gazowa pozwala ustalić gęstość rzeczywistą w ramach nieniszczącej analizy

Dowiedz się więcej

SAXS firmy Anton Paar

Systemy do wąskiego rozpraszania promieniowania rentgenowskiego SAXSpace i SAXSpoint 5.0 zapewniają doskonałą rozdzielczość i najlepszą możliwą jakość danych do badań nanocząstek:

 • Doskonałe źródła promieniowania rentgenowskiego i optyka zapewniają najwyższą czystość widma i strumienia
 • Nierozpraszająca kolimacja wiązki i najnowszymi hybrydowymi detektorami liczącymi (HPC) uzyskuje się wysoki stosunek sygnału do szumu i doskonałą ogólną jakość danych
 • Szeroki wybór etapów obróbki próbek do charakteryzowania cząstek w kontrolowanych warunkach temperaturowych i atmosferycznych
 • Niezawodna praca, krótkie czasy przestoju, wysoka przepustowość próbek i niskie koszty utrzymania

Dowiedz się więcej

Systemy XRD

XRDynamic 500 to zautomatyzowany, uniwersalny proszkowy dyfraktometr rentgenowski, który zapewnia wyjątkową jakość danych dla wszystkich typów próbek:

 • Najlepszy w swojej klasie stosunek rozdzielczości i sygnału do szumu bez dodatkowych adiustacji już po rozpakowaniu
 • Koncepcja TruBeam™ zapewniająca szerszy promień goniometru i próżnię na ścieżce padania wiązki
 • Pełna automatyzacja całej optyki rentgenowskiej, zmiana geometrii wiązki oraz wyrównanie przyrządu i próbki
 • Elastyczne stoliki na próbki do pomiarów w odbiciu, transmisji, a także dla potrzeb SAXS

 

Dowiedz się więcej

Trzyletnia gwarancja

 • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
 • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
 • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

* Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Specjaliści od zawsze

W szerokim portfolio firmy Anton Paar w zakresie badania charakterystyki cząstek wiele przyrządów ma jedną wspólną cechę: były pierwszymi w swoim rodzaju i nadal są flagowymi przyrządami w swojej dziedzinie. Na przykład analizator wielkości cząstki (PSA), wynaleziony w 1967 roku, był pierwszym analizatorem wielkości cząstek wykorzystującym technologię dyfrakcji laserowej. Pierwsza komercyjna kamera do rozpraszanie promieniowania X pod małymi kątami (SAXS), opracowana przez Otto Kratky’ego w 1957 roku, została wyprodukowana przez firmę Anton Paar. Obecnie systemy SAXS firmy Anton Paar wciąż wyznaczają najwyższe standardy dla tej technologii. Quantachrome Instruments, marka firmy Anton Paar, rozpoczęła swoją drogę do sukcesu w 1968 roku. Od tego czasu, wyspecjalizowane zespoły naukowców tworzyły innowacyjne rozwiązania techniczne w ścisłej współpracy z użytkownikami. Efektem tej współpracy było powstanie najlepszych w swojej dziedzinie przyrządów do pomiaru materiałów porowatych oraz sypkich.

Skorzystaj z wiedzy firmy Anton Paar w dziedzinie badania własności cząstek i tworzenia nowych materiałów.

Wraz z szerokim zakresem specjalnych urządzeń, firma Anton Paar oferuje doradztwo oraz informacje dotyczące aplikacji. Raporty aplikacyjne  , Anton Paar Wiki oraz webinaria oferują pogłębienie wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących badania cząstek, takich jak: 

Skorzystaj z naszych zasobów i wieloletniego doświadczenia w dziedzinie badań cząstek. Poznaj nowe obszary zastosowań i uzyskaj optymalne wyniki w dziedzinach produkcji, kontroli jakości oraz rozwoju nowych produktów. Zachęcamy także do bezpośredniego kontaktu w celu zadawania wszelkich pytań dotyczących urządzeń i zastosowań.

Kontakt

Uzyskaj praktyczne doświadczenie w centrach technicznych firmy Anton Paar.

Czy jesteś praktykiem zainteresowanym realnym zastosowaniem urządzeń? Sprawdź, które z naszych Centrum technicznych dysponuje odpowiednim przyrządem lub czy organizowane jest w danym regionie seminarium dotyczące badania własności cząstek.

Dowiedz się teraz