Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Automatyczny, wielofunkcyjny Rentgenowski Dyfraktometr Proszkowy :
XRDynamic 500

 • media
 • +2
 • Już po rozpakowaniu: Najlepszy w swojej klasie stosunek rozdzielczości i sygnału do szumu bez dodatkowych adiustacji
 • Koncepcja TruBeam™: Szerszy promień goniometru, próżnia na ścieżce padania wiązki
 • Pełna automatyzacja: Zmiana rentgenowskiego układu optycznego i geometrii wiązki
 • Wydajność: Zwiększ czas pracy urządzenia nawet o 50 %
 • Samoczynne wyrównywanie: układów przyrządu i pozycji próbki zapewnia maksymalną wygodę

XRDynamic 500 zapewnia niezrównaną jakość danych XRD przy maksymalnej wydajności. Skorzystaj z zalet wszechstronnej platformy obejmującej szeroką gamę zastosowań z optymalnymi rozwiązaniami dla proszkowej XRD, XRD poza warunkami otoczenia, analizy PDF, SAXS i innych.  Intuicyjna obsługa, w pełni zautomatyzowany układ optyczny i procedury wyrównawcze pozwalają każdemu, od nowicjusza po eksperta, na szybkie pozyskiwanie najwyższej jakości danych XRD przy jednoczesnej minimalizacji błędów. XRDynamic 500: Driving XRD.

Korzyści

Koncepcja TruBeam™ zastosowana w XRDynamic 500 łączy w sobie szeroki promień goniometru, próżnię na ścieżce padania wiązki i w pełni zautomatyzowaną zmianę geometrii wiązki i rentgenowskiego układu optycznego. Pomiary szerokiej gamy próbek przy użyciu różnych konfiguracji urządzenia, wspomagane przez intuicyjne oprogramowanie ze zoptymalizowanymi procedurami pomiarowymi. Najlepsza w swojej klasie rozdzielczość (FWHM <0,021° dla pierwszego piku standardowego LaB₆) przy standardowej konfiguracji Bragga-Brentano. Ciesz się doskonałym stosunkiem sygnału do szumu, z nawet o 50 % mniejszym tłem pomiarowym i minimalizacją niekorzystnego rozpraszania wiązki przez powietrze. Szybka rekonfiguracja urządzenia do zoptymalizowanych eksperymentów XRD poza warunkami otoczenia lub pomiarów SAXS w jakości jak z użyciem dedykowanego aparatu do badań SAXS.

Wiele ścieżek wiązki
Wiele ścieżek wiązki
 • Przełączaj między maksymalnie 3 geometriami wiązek za jednym kliknięciem
 • Uruchamiaj różne pomiary sekwencyjnie bez ingerencji użytkownika
 • Oszczędność czasu: zwiększ wydajność eksploatacji urządzenia nawet o 50%

Wyzwanie

W wielu dyfraktometrach każda zmiana geometrii pomiaru wymaga wymiany elementów układu przez użytkownika. Wykonanie dwóch zupełnie różnych typów pomiarów po sobie jest możliwe tylko po otwarciu przyrządu i ręcznej zmianie jego konfiguracji.

Rozwiązanie

Przełączaj się między maksymalnie 3 geometriami wiązki za pomocą jednego kliknięcia przycisku (używając dowolnego typu lampy rentgenowskiej) dzięki ruchomemu układowi optycznemu. Unikalna oś pochylenia źródła promieniowania umożliwia precyzyjne i automatyczne wyrównanie każdej geometrii.

Korzyść

Automatyczne przełączanie między maksymalnie 3 geometriami wiązki umożliwia sekwencyjne wykonywanie całkowicie odmiennych typów pomiarów różnych (lub tych samych) próbek bez konieczności wymiany części lub jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Nawet o 50% dłuższy czas pracy urządzenia i lepsza wydajność dzięki możliwości wykonywania złożonych serii pomiarowych w ciągu nocy i w weekendy bez konieczności ingerencji użytkownika.

Zautomatyzowany układ optyczny
Zautomatyzowany układ optyczny
 • Automatyzacja całego układu optycznego
 • Większa wydajność, mniej błędów
 • Dane wysokiej jakości niezależnie od stopnia biegłości użytkownika

Wyzwanie

Skorzystanie z właściwego układu optycznego często wymaga wymiany komponentów i ręcznego dostosowania konfiguracji pomiarowej w oprogramowaniu pomiarowym. Jest to czasochłonne, może prowadzić do błędów i wymaga nadzoru lub intensywnego szkolenia dla mniej doświadczonych użytkowników, aby zapewnić wysoką jakość wyników rutynowych pomiarów XRD.

Rozwiązanie

Pełna automatyzacja wszystkich elementów optycznych na ścieżce wiązki umożliwia zmianę konfiguracji urządzenia za pomocą jednego kliknięcia. Nie jest wymagana fizyczna wymiana części ani ingerencja użytkownika.

Korzyść

Oszczędzaj czas i zminimalizuj ryzyko popełnienia błędów ludzkich dzięki zautomatyzowanej procedurze zmiany i rozpoznawania aktualnie zastosowanego układu optycznego. Konfiguracja pomiaru jest intuicyjna i prosta, nawet dla użytkowników niedoświadczonych w XRD.

Automatyczne wyrównanie
Automatyczne wyrównanie
 • Przyrząd sam dokonuje koniecznych korekt bez konieczności wizyty serwisowej
 • Dokładne automatyczne wyrównanie każdej konfiguracji pomiarowej
 • Automatyczne wyrównanie pozycji każdej próbki

Wyzwanie

Ustawienie dyfraktometru, zwłaszcza optyki rentgenowskiej, wymaga specjalistycznej wiedzy lub nawet wizyty serwisowej. Wyrównanie pozycji próbki może również stanowić wyzwanie dla niedoświadczonych użytkowników.

Rozwiązanie

W pełni zautomatyzowane procedury wyrównujące urządzenia umożliwiają mu samoczynne wykonanie koniecznych korekt w dowolnym momencie. Dla każdej próbki zastosowane mogą zostać zautomatyzowane procedury wyrównania.

Korzyść

Odwołaj wizytę serwisową i pozwól przyrządowi samodzielnie dokonać korekt. Bądź pewien, że urządzenie (i próbka) są zawsze idealnie dopasowane aby   uzyskać najwyższej jakości dane, pozwalające cieszyć się maksymalnym czasem pracy bez przestojów i obniżonymi kosztami eksploatacji.

Intuicyjna obsługa
Intuicyjna obsługa
 • Intuicyjne, zoptymalizowane procesy pomiarowe
 • Łatwość obsługi dla początkujących i ekspertów w dziedzinie XRD
 • Skrócenie czasu przeznaczanego na szkolenia użytkowników

Wyzwanie

Konwencjonalne systemy dyfrakcyjne często sprawiają wrażenie skomplikowanych układów wielu elementów, co może stanowić barierę dla początkujących użytkowników. Doświadczeni użytkownicy mogą być zmuszeni, aby poświęcać dużo czasu na tworzenie planów pomiarowych i konfigurację przyrządu, co odciąga uwagę od ważniejszych zadań.

Rozwiązanie

XRDynamic 500 z oprogramowaniem sterującym XRDdrive w przystępny sposób łączą prostotę obsługi przyrządu i intuicyjne procedury pomiarowe, zapewniając wszystkie dane, których potrzebujesz, dzięki inteligentnej automatyzacji.

Korzyść

Zastosowanie usprawnionych procedur pomiarowych maksymalizuje korzyści płynące z automatyzacji XRDynamic 500. Oprogramowanie, które prowadzi użytkowników przez procedury pomiarowe, pozwala ekspertom i nowicjuszom na elastyczność pracy oraz gwarantuje najlepszą w swojej klasie jakość otrzymywanych danych.

TruBeam™
TruBeam™
 • Nowatorska koncepcja dla wiązki zapewniająca jej idealne parametry za każdym razem
 • Najlepsza w swojej klasie jakość danych
 • Maksymalna wydajność pomiaru

Wyzwanie

W jaki sposób uzyskać pewność, że praca przebiega z optymalną konfiguracją wiązki i urządzenia, nie tracąc przy tym na jakości danych i czasie pomiaru?

Rozwiązanie

Unikalna koncepcja TruBeam™ łączy w sobie źródło promieniowania rentgenowskiego Primux 3000, szeroki promień goniometru i próżniowy układ optyczny, automatyczne przełączanie geometrii wiązki i konfigurację optyki oraz automatyczną korektę wyrównania przyrządu i pozycji próbki, komponując w ten sposób jeden kompletny pakiet.

Korzyść

Każdy użytkownik zawsze osiąga ponadprzeciętną jakość pomiarów dla każdej próbki, korzystając z wyższej rozdzielczości, większej liczby możliwości i zwiększonej wydajności.

Znakomita rozdzielczość
Znakomita rozdzielczość
 • >20% lepsza rozdzielczość pomiaru
 • Doskonała rozdzielczość już po rozpakowaniu – nie są konieczne dodatkowe, drogie elementy optyczne
 • Szeroki promień goniometru w standardowej wersji

Wyzwanie

Wiele dyfraktometrów oferuje promień pomiaru o szerokości 240–300 mm, co może stanowić ograniczenie maksymalnej rozdzielczości osiągalnej bez użycia drogich elementów optycznych. Wiąże się to również ze stratą na intensywności.

Rozwiązanie

XRDynamic 500 oferuje większy promień goniometru wynoszący 360 mm lub 400 mm w wersji standardowej, wyposażonej w próżniowy układ optyczny i detektor o małym rozmiarze piksela.

Korzyść

W porównaniu z konwencjonalnymi dyfraktometrami, XRDynamic 500 zapewnia o 20 % lepszą rozdzielczość pomiarową przy standardowych pomiarach w konfiguracji Bragga-Brentano, bez uszczerbku dla mierzonej intensywności, dzięki próżni panującej na ścieżce wiązki.

Maksymalny stosunek sygnału do szumu
 • Niezrównany stosunek sygnału do szumu
 • Zmniejszenie tła pomiarowego o 50%
 • Eliminacja efektów rozpraszania promieniowania w powietrzu

Wyzwanie

Osiągnięcie odpowiedniego stosunku sygnału do szumu, a tym samym doskonałej jakości uzyskiwanych danych, zwykle wymaga prowadzenia pomiarów z długimi czasami zliczania.

Rozwiązanie

Próżniowy układ optyczny eliminuje niekorzystny wpływ rozpraszania promieniowania przez powietrze, z opcją próżni na całej ścieżce wiązki ze źródła do detektora.

Korzyść

Redukcja tła pomiarowego o 50% i znakomity stosunek sygnału do szumu, gwarantujące najwyższą jakość uzyskiwanych danych i pozwalające skrócić czas pomiaru.

Prędkość pomiaru
Prędkość pomiaru
 • Wysoka przepustowość próbek i doskonała jakość danych
 • Tryby pomiarowe o wysokiej intensywności
 • Szybsze procedury pomiarowe dzięki inteligentnej automatyzacji

Wyzwanie

Dla wielu urządzeń polepszenie jakości wyników odbywa się kosztem szybkości pomiaru.

Rozwiązanie

XRDynamic 500 dzięki TruBeam™ gwarantuje wysoką jakość danych i intensywność wiązki pierwotnej w każdym momencie, niezależnie od konfiguracji pomiarowej. Ponadto uwzględniono automatyzację różnych procedur, takich jak zmiana konfiguracji układu optycznego przyrządu i jego wyrównywanie.

Korzyść

Redukcja czasu trwania pomiaru bez spadku jakości otrzymywanych danych, skutkująca zwiększeniem przepustowości próbek. Inteligentna automatyzacja oznacza mniejsze nakłady pracy przy obsłudze urządzenia i możliwość skupienia się na bardziej istotnych kwestiach.

Źródło promieniowania rentgenowskiego
Źródło promieniowania rentgenowskiego
 • Potężne źródło Primux 3000 idealne do XRD i SAXS
 • Wymiana lampy rentgenowską trwa kilka minut
 • Maksymalna intensywność wiązki pierwotnej w każdych warunkach

Wyzwanie

Organizacja pracy w taki sposób, aby zawsze używać odpowiedniej anody lampy rentgenowskiej często nie jest prosta ze względu na złożoność procedury wymiany lampy. Ponadto podczas pracy z różnymi układami optycznymi promieniowania rentgenowskiego dochodzi do strat intensywności wiązki pierwotnej ze względu na nieoptymalne dopasowanie źródła do układu optycznego.

Rozwiązanie

Inteligentna konstrukcja źródła promieniowania rentgenowskiego Primux 3000 umożliwia szybką wymianę lampy rentgenowskiej w razie potrzeby. Możliwe jest automatyczne wyrównanie każdej kombinacji źródła i układu optycznego.

Korzyść

Zwróć uwagę na kwestie takie jak fluorescencja próbki. Wymiana lampy rentgenowskiej, automatyczne wyrównanie i ponowny pomiar z nową długością fali w ciągu <15 min. Zawsze ciesz się maksymalną intensywnością wiązki pierwotnej dzięki precyzyjnemu wyrównaniu każdej geometrii pomiarowej.

Układ optyczny promieniowania rentgenowskiego
 • Elementy optyczne wielowarstwowe o wysokiej intensywności
 • Geometrie wiązki równoległej i zbieżnej
 • Monochromatory maksymalizujące stosunek sygnału do szumu

Wyzwanie

W przypadku niektórych próbek lub zastosowań potrzebny jest układ optyczny kształtujący wiązkę (wiązka równoległa lub skupiająca). Ponadto wymagane mogą być monochromatory do tłumienia pików Kβ i zmniejszenia tła pomiarowego.

Rozwiązanie

Ruchomy układ optyczny umożliwia montaż różnych wielowarstwowych monochromatorów, układów wiązki równoległej i zbieżnej, a następnie skorzystanie z nich za jednym kliknięciem. Precyzyjne, zautomatyzowane korekty wyrównujące cały układ optyczny są realizowane przy zoptymalizowanym kącie początkowym. Specjalne wielowarstwowe układy optyczne Ni/C oferują samoistne filtrowanie Kβ dla źródeł Cu i Co.

Korzyść

Skorzystaj z najwyższej możliwej intensywności dzięki wszystkim elementom optycznym, aby skrócić czas pomiaru. Doskonały stosunek sygnału do szumu i niezrównana rozdzielczość zapewniają najwyższą jakość danych.

Detektory
 • Najnowsza technologia detektora pikselowego w trybach 0D lub 1D
 • Mały rozmiar piksela dla wysokiej rozdzielczości
 • Filtrowanie energii

Wyzwanie

Dla wysokiej jakości danych XRD wymagany jest detektor, który może zapewnić doskonałą rozdzielczość i stosunek sygnału do szumu.

Rozwiązanie

Jednostki do detekcji XRD Pixos oparte na najnowocześniejszej technologii zliczania fotonów firmy Advacam umożliwiają pomiar w trybach 0D lub 1D. XRDynamic 500 oferuje wybór czujników Si lub CdTe dla pomiarów przy różnych długościach fali, czynne filtrowanie energii i najmniejszy rozmiar piksela na rynku (55 µm x 55 µm).

Korzyść

W połączeniu z rozszerzonym promieniem goniometru w XRDynamic 500, mały rozmiar piksela detektorów poprawia maksymalną rozdzielczość pomiaru przy każdej długości fali. Jednostki Pixos gwarantują również doskonałą rozdzielczość energii (z inteligentnym filtrowaniem energii), liniowość i wydajność.

Uchwyty na próbki
 • Elastyczność we wszelkich zastosowaniach
 • Podajniki próbek dla wysokiej przepustowości
 • Doskonała stabilność pozycyjna

Wyzwanie

Sprostanie różnorodności wymagań zastosowań zależy od dostępności odpowiednich uchwytów na próbki.

Rozwiązanie

Wszechstronne uchwyty na próbki umożliwiają pomiary w odbiciu i/lub transmisji proszków lub próbek stałych z wykorzystaniem podajników próbek.

Korzyść

Pomiar różnych typów próbek może odbywać się przy użyciu szerokiej gamy uchwytów na próbki. Rozpoznawanie komponentów pozwala na pracę każdego z uchwytów w trybie plug & play, co umożliwia szybką adaptację do wymagań próbki.

Uchwyty na próbki
 • Szeroki wybór uchwytów na próbki
 • Rozwiązania dla wszystkich typów próbek
 • Zoptymalizowane uchwyty do słabo rozpraszających promieniowanie i wrażliwych materiałów

Wyzwanie

Naprawdę uniwersalny dyfraktometr musi sprostać wszystkim wymaganiom dotyczącym próbek.

Rozwiązanie

Wszechstronność asortymentu uchwytów na próbki  gwarantuje istnienie uchwytu na próbkę dla każdego typu próbek – proszków, ciał stałych, błon, włókien, żeli, past lub płynów.

Korzyść

Skorzystaj z szerokiej gamy uchwytów na próbki, aby móc pracować z każdym rodzajem próbki w zoptymalizowanych warunkach odbicia lub transmisji promieniowania. Niezależnie od tego, czy są to próbki organiczne czy nieorganiczne, czy też próbki wrażliwe na powietrze lub wilgoć, XRDynamic 500 oferuje odpowiednie rozwiązanie.

XRD poza warunkami otoczenia
 • Ułatwiona metoda XRD poza warunkami otoczenia
 • Uchwyty z funkcją plug & play
 • Wbudowana jednostka kontroli temperatury (CCU) dla wszystkich uchwytów

Wyzwanie

Konfiguracja doświadczenia XRD poza warunkami otoczenia może być skomplikowana i czasochłonna. Zazwyczaj wiele kabli i węży musi zostać wprowadzonych do obudowy urządzenia, w celu połączenia z zewnętrznymi jednostkami sterującymi.

Rozwiązanie

Wszystkie uchwyty na próbki do badań poza warunkami otoczenia od firmy Anton Paar mogą współpracować z wbudowaną jednostką CCU i posiadają funkcję plug and play Skorzystaj z wygodnych przyłączy w obudowie przyrządu odpowiadających wszystkim wymaganiom badań poza warunkami otoczenia.

Korzyść

XRDynamic 500 sprawia, że eksperymenty poza warunkami otoczenia są tak łatwe, jak wykonywanie wszelkich innych pomiarów, ponieważ zmiana konfiguracji urządzenia jest szybka i prosta. Dzięki wbudowanej jednostce CCU łatwiej jest zachować porządek, ponieważ eliminuje ona potrzebę stosowania wielu jednostek sterujących dla różnych osprzętów do badań poza warunkami otoczenia.

SAXS
SAXS
 • Jakość danych SAXS porównywalna z samodzielnymi urządzeniami do badań SAXS
 • Próżnia na całej ścieżce wiązki promieniowania od źródła do detektora
 • qmin do 0,05 nm⁻¹

Wyzwanie

Pomiary rozpraszania promieni rentgenowskich pod małymi kątami (SAXS) na dyfraktometrze zazwyczaj dostarczają danych o ograniczonej jakości. Do wysokiej jakości pomiarów SAXS konieczne jest dedykowane urządzenie.

Rozwiązanie

Połączenie XRDynamic 500 z modułem EVAC zapewnia próżnię na całej ścieżce wiązki promieniowania i dedykowaną optykę SAXS o qmin na poziomie 0,05 nm⁻¹. 

Korzyść

Skorzystaj z możliwości prowadzenia prawdziwych pomiarów SAXS z użyciem dyfraktometru. Jedno urządzenie wystarczy, aby móc prowadzić pomiary XRD i SAXS, dające wyniki najwyższej jakości.

Dane techniczne

Źródło promieniowania rentgenowskiego
Rodzaj źródła Primux 3000
Generator promieniowania rentgenowskiego Do 3 kW
Napięcie / natężenie prądu lampy 20 kV do 60 kV / 2 mA do 50 mA
Goniometr
Konfiguracja Pionowy Theta/geometria Theta
Promień pomiaru 360 mm lub 400 mm
Maksymalny użyteczny zakres kątowy -95° – 162,5° kąta 2theta
Minimalna wielkość kroku 0,0001°
liniowość kąta 2theta ≤0,01°
Minimalna prędkość kątowa 15°/sec
Maksymalna rozdzielczość kątowa 0,021° (szerokość połówkowa FWHM pierwszego piku LaB₆)
Statywy i przystawki do próbek
Statywy na próbki do badań w warunkach otoczenia Stały statyw na próbki
Rotujący statyw na próbki   (odbicie/transmisja)
Statyw XY (z opcją autosamplera)
Rotujący statyw na kapilary
Moduł EVAC
Przystawki do badań poza warunkami otoczenia HTK 1200N
HTK 16N/2000N
TTK 600
XRK 900
CHC plus⁺
BTS 150/500
Detektory Półprzewodnikowe hybrydowe detektory pikselowe:
 • Detektor Pixos  1000 (tryb 0D)
 • Detektor Pixos 2000 (tryb 0D i 1D)
 • Detektor Pixos 2000 CdTe (tryb 0D i 1D) do wysokoenergetycznych promieni rentgenowskich
Oprogramowanie
 • XRDdrive: oprogramowanie do sterowania i pozyskiwania danych
 • XRDanalysis: oprogramowanie do przetwarzania i analizy danych do celów jakościowej i ilościowej analizy fazowej, analizy mikrostruktury i uszlachetniania Rietvelda
Specyfikacja ogólna
Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość) 1350 mm x 1160 mm x 1850 mm
Waga (bez wyposażenia opcjonalnego) 750 kg
Zasilanie 3-fazowe: 3/N/PE AC 400/230 V, 50…60 Hz, 25 A
1-fazowe: 208…240 VAC, 50…60 Hz, 36 A
Maksymalny pobór mocy
(bez wyposażenia opcjonalnego)
5,5 kW
Dopływ wody chłodzącej Przepływ: >3,6 l/min,   Ciśnienie: od 4,5 bar do 6 bar, Temperatura: < 25 °C

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry X
Kategorie
Branża
Zastosowanie
Produkt

Brak wyników!

Dowiedz się więcej

Podobne produkty

Akcesoria & Oprogramowanie

Akcesoria & Oprogramowanie

Akcesoria & Oprogramowanie

Akcesoria & Oprogramowanie

Nie wszystkie produkty można kupić online w poszczególnych krajach.

Aby dowiedzieć się, czy możesz dokonać zakupu online w danej lokalizacji, sprawdź dostępność online poniżej.

Cena dostępna tylko online | nie zaw.w tym 0Faktura VAT

SPARE PARTS XRDynamic 500

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 247108
Szczegóły produktu
Spare parts for XRDynamic 500, including:
- set of O-rings
- set of window foils for primary and secondary optics units
- Vacuum grease

Źródło promieniowania rentgenowskiego w szczelnej obudowie:
Primux 3000 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Potężne źródło promieniowania rentgenowskiego dla zaawansowanych analiz
 • Dostępna jest szeroka gama materiałów anodowych
 • Prosta wymiana lampy rentgenowskiej lub zmiana ogniskowania lampy

Więcej informacji

Zaawansowana optyka XRD

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Rentgenowska optyka wielowarstwowa o wysokiej intensywności
 • Optyka wiązki równoległej i zbieżnej odpowiednia przy każdej długości fali
 • Maksymalne tłumienie Kβ przy użyciu podstawowych monochromatorów

Więcej informacji

Detektory dyfrakcji rentgenowskiej (XRD):
Pixos 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Łączy w sobie najnowszą technologię detektorów pikselowych CERN z zaawansowaną redukcją szumów
 • Pomiar w trybie 0D lub 1D z możliwością wyboru materiału czujnika
 • Najmniejszy rozmiar piksela (55 µm x 55 µm) dla wyjątkowej rozdzielczości
 • Filtr energii, aby jeszcze bardziej zminimalizować tło pomiaru

Więcej informacji

Statywy na próbki i uchwyty na próbki do XRDynamic 500

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Wszechstronne statywy na próbki do wszystkich zastosowań
 • Oferta podajników próbek dla wysokiej przepustowości pomiarów
 • Statywy na próbki do pomiarów baterii operando
 • Szeroka gama uchwytów na próbki dla różnych typów próbek

Więcej informacji

Komora próżniowa do badań SAXS i XRD w wysokiej rozdzielczości:
moduł EVAC 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Bezkonkurencyjny stosunek sygnału do szumu dzięki próżni panującej na całej ścieżce wiązki
 • Dedykowany układ optyczny do pomiarów SAXS o jakości samodzielnego aparatu do badania SAXS
 • Odpowiedni do badań XRD o wysokiej rozdzielczości w odbiciu lub transmisji
 • Pomiar bez żadnych ograniczeń zakresu kąta 2θ

Więcej informacji

Komora niskotemperaturowa:
TTK 600 

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 159900

Wysokotemperaturowe komory z paskowym elementem grzejnym:
HTK 16N | HTK 2000N 

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Komora kriogeniczno-wilgotnościowa:
CHC plus⁺ 

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 79710
Reactor Chamber: XRK 900

Komora reakcyjna:
XRK 900 

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Nr katalogowy: 84851
Benchtop Heating Stage BTS 500

Podgrzewane stoliki laboratoryjne BTS 150 | BTS 500

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
High-Temperature Oven Chamber: HTK 1200N with a robust design for in-situ X-ray diffraction studies in different atmospheres up to 1200 °C

Wysokotemperaturowa komora piecowa:
HTK 1200N 

Więcej informacji
Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy

Oprogramowanie XRD:
XRDanalysis 

Czas dostawy: od %1$s do %2$s dni roboczych od %1$s do %2$s tygodni od %1$s do %2$s miesięcy
Szczegóły produktu
 • Wszechstronny pakiet oprogramowania do analizy dyfrakcji proszkowej
 • Funkcja search/match umożliwiająca szybką i dokładną identyfikację faz
 • Analiza Rietvelda z wykorzystaniem danych faz dopasowanych lub załadowanych ręcznie
 • Zoptymalizowane procedury analityczne, w tym analiza wsadowa, przyspieszające i upraszczające zadania analityczne

Więcej informacji