• Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction
 • inside Cryo & Humidity Chamber CHC plus+
 • Cryo & Humidity Chamber CHC plus+

Komora kriogeniczno-wilgotnościowa: CHC plus⁺

CHC plus+ to wyjątkowe połączenie uniwersalnej komory kriogeniczno-wilgotnościowej CHC i zaawansowanego generatora wilgotności (względnej), przeznaczone do badania zmian w strukturze materiałów zależnych od wilgotności i/lub ciśnienia z wykorzystaniem dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego. Umożliwia badanie preparatów farmaceutycznych, chemikaliów wysokowartościowych, glin i zeolitów w próżni, w otoczeniu wilgotnego gazu, powietrza lub gazu obojętnego. Regulowanie wilgotności jest możliwe przy temperaturach próbki z zakresu od 10 do 80°C. Za sprawą swojej wszechstronności CHC plus+ stwarza zupełnie nowe możliwości analizy w materiałoznawstwie i jest prawdziwie potężną jednostką dla branży farmaceutycznej.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Podstawowe charakterystyki

Dokładna regulacja temperatury i atmosfery

 • sterowany komputerowo układ regulacji temperatury i generator wilgotności względnej
 • szybka, dokładna i stabilna regulacja temperatury
 • ściśle określone, jednorodne warunki wilgotności w otoczeniu próbki
 • wyeliminowanie problemów ze skraplaniem za sprawą nawilżacza do gazów w pokrywie CHC oraz regulacji temperatury obudowy komory

Rzetelne monitorowanie otoczenia próbki

 • precyzyjny czujnik Pt-100 do pomiaru i regulacji temperatury
 • dokładna regulacja wilgotności dzięki umieszczeniu skalibrowanego czujnika wilgotności względnej w pobliżu próbki oraz zastosowaniu nowego generatora wilgotności
 • regulacja temperatury próbki w zakresie od –180 do +400°C w przypadku chłodzenia ciekłym azotem oraz od –5 do +400°C w przypadku chłodzenia powietrzem sprężonym

Optymalna do badania materiałów organicznych

 • łatwe przełączanie między doświadczeniami nisko- i wysokotemperaturowymi a pomiarami wilgotności bez konieczności otwierania komory
 • wbudowany nóż wiązki dla potrzeb pomiarów przy małych kątach 2Θ
 • łatwe mocowanie i zmiana próbek bez konieczności regulacji
 • uchwyty na próbki o różnej głębokości, również eliminujące tło

Dane techniczne

Temperatura pracy przy chłodzeniu powietrzem sprężonymW próżni (10–2 mbar): od –5 do +400°C; w powietrzu, w otoczeniu gazu obojętnego: od –5 do +300°C
W otoczeniu gazu wilgotnego: od 10 do 80°C
Temperatura pracy przy chłodzeniu ciekłym azotem W próżni: od –180 do +400°C
W powietrzu, w otoczeniu suchego azotu: od –120 do +300°C
Zakres wilgotności względnejod 5 do 95% w temperaturach z zakresu od 10 do 60°C
od 5 do 70% przy 80°C
Pomiar temperaturyz wykorzystaniem czujnika Pt-100
Atmosferypowietrze (wilgotne)/azot, gaz obojętny, próżnia (10–2 mbar)
Zakres skanowania2θ od 0 do 164°
Maksymalne ciśnienie robocze0,2 bar powyżej ciśnienia atmosferycznego
Powierzchnia uchwytu na próbkęmiedziana, chromowana
Wymiary wnęki na próbkę10 × 14 mm
Geometria promieniowania rentgenowskiegoodbiciowa

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
 • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym wiecie
 • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
 • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
 • 3-letnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty