Charakteryzowanie powierzchni

Charakteryzowanie powierzchni

Face your surface

Badanie modyfikacji powierzchni w celu opracowania materiałów o pożądanych właściwościach to obecnie jeden z głównych kierunków badań dotyczących charakteryzowania powierzchni. Podobnie jak przy kontroli jakości w zakładach produkcyjnych, w tej dziedzinie również konieczna jest dokładna analiza szeregu parametrów, w tym mechanicznych, chemicznych i tribologicznych właściwości powierzchni: twardości, sztywności, elastyczności, rezystancji, potencjału/ładunku, struktury i wielu innych. Firma Anton Paar udostępnia różne rozwiązania do charakteryzowania powierzchni, odpowiednie zarówno dla badaczy, jak i producentów.

Charakteryzowanie powierzchni biomateriałów

Pomiary właściwości powierzchni biomateriałów stawiają przed badaczami, a także producentami, specjalne wyzwania. Głównym celem jest przewidzenie reakcji materiału po implantacji do ludzkiego ciała oraz sposobu interakcji z żywymi tkankami, płynami ustrojowymi itp. Badania kliniczne dotyczące odpowiedzi immunologicznej są kosztowne, dlatego kluczowe znaczenie ma wcześniejsze zmierzenie wszystkich właściwości, które pozwolą przewidzieć zachowanie materiału. Inne dziedziny badań zajmują się opracowywaniem nowych, lepszych materiałów aby pomóc przy leczeniu szeregu chorób lub w celu zaoferowania klientom lepszych produktów medycznych.

Typowe badania biomateriałów obejmują pomiar twardości i właściwości strukturalnych, a także charakteryzację ładunku powierzchniowego, oddziaływania powierzchniowego, właściwości hydrofilowych/hydrofobowych i wielu innych. Firma Anton Paar opracowała specjalistyczne rozwiązania w zakresie analizy powierzchni dla biomateriałów, takich jak protezy, implanty, tkanki, biopolimery i biofilmy oraz dla różnych zastosowań okulistycznych a także do urządzeń i wyrobów medycznych, takich jak stenty, pigułki i membrany.

Zdobycie odpowiednich danych analitycznych pozwala lepiej poznać materiały i ich właściwości na poziomie molekularnym. Dostęp do odpowiednich – i dokładnych – danych ma ogromny wpływ na wnikliwe poznanie materiału oraz wychwycenie tego, jak nawet niewielkie zmiany wpływają na jego charakterystykę. Poniżej znajduje się więcej informacji o analizie szeregu ważnych próbek materiałów biomedycznych.

Badania tribologiczne cewników urologicznych i sztucznej skóry

Wyroby medyczne podlegają wysokim wymaganiom z zakresu wydajności i bezpieczeństwa produktu, a także przepisom amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz przepisom Unijnego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR). Prezentujemy tutaj metodę umożliwiającą wykonywanie testów dotyczących cewników urologicznych i sztucznej skóry w modelowym systemie tribologicznym. Wykorzystywany w niej jest tribometr MCR wyposażony w uchwyt na próbkę, który umożliwia mocowanie elementów wyrobu medycznego, a także tkanki miękkiej wykorzystywanej przy testowaniu cewnika. Sterowanie parametrami temperatury, siły i prędkości tribometru MCR umożliwia ich zdefiniowanie w sposób symulujący warunki rzeczywiste.

Czytaj dalej

Tworzenie lepszych implantów stomatologicznych

Podczas badania biozgodnych powłok dla materiałów na implanty jednym z kluczowych parametrów jest wzajemne oddziaływanie implantu ze środowiskiem biologicznym.

Przy użyciu analizatora potencjału zeta powierzchni SurPASS 3 można badać wzajemne oddziaływanie białek w roztworze z materiałem implantu. Pogłębiona wiedza w tej dziedzinie pozwala tworzyć implanty stomatologiczne odporne na powstawanie biofilmu bakteryjnego i tym samym obniża ryzyko infekcji lub odrzucenia implantu.

Pobierz broszurę dotyczącą SurPASS 3 i biomateriałów, aby zobaczyć, jak analiza potencjału zeta łączy określanie kinetyki adsorpcji z właściwościami zaadsorbowanej na powierzchni warstwy.

Czytaj dalej

Charakterystyka mechaniczna szkliwa zębowego

Analiza właściwości mechanicznych powierzchni szkliwa zębowego i warstwy poniżej ma olbrzymie znaczenie dla leczenia stomatologicznego, np. w przypadku zapobiegania próchnicy (ubytkom) lub przy opracowywaniu minimalnie inwazyjnego leczenia wczesnych zmian próchniczych.

Nanoindentacja to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod badania tego typu próbek, która zapewnia przejrzysty wgląd w gradient twardości szkliwa zębowego (twardość zęba). Pozyskane dane analityczne stanowią podstawę do wyboru nowych materiałów na potrzeby wypełnień stomatologicznych.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby przekonać się, w jaki sposób wykorzystano stacjonarny nanotwardościomierz NHT³ w odpowiednim badaniu.

Czytaj dalej

Przejrzysta metoda pomiarowa na potrzeby kontroli jakości powłok stentów

Stenty mają zastosowanie medyczne o masowej skali. Podlegają one rygorystycznym regulacjom władz stanowych, takich jak FDA i muszą przejść ścisłe procedury kontroli jakości, zanim można będzie ich użyć w ciele pacjenta.

Próba zarysowania to jedna z kilku metod sprawdzenia przylegania powłoki i tym samym zapewnienia odpowiednio długiego okresu eksploatacji implantu. Aby zagwarantować prawidłowe działanie stentów – np. uwalnianie pewnych substancji chemicznych – oraz odporność na uszkodzenia, gdy już znajdą się w ciele, można zmierzyć przyczepność powłoki i jej odporność na zarysowanie za pomocą testera zarysowania w nanoskali NST³.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby przekonać się, jak stenty są mocowane w testerze zarysowania i w jaki sposób określa się krytyczne obciążenie powłoki.

Czytaj dalej

Biozgodność membran do hemodializy

W celu udowodnienia możliwości poprawy biozgodności wewnętrznej powierzchni membrany do hemodializy poprzez pewne modyfikacje powierzchni odpowiednią metodą analizy są pomiary potencjału zeta.

Potencjał zeta wykazuje wrażliwość na nawet niewielkie zmiany chemiczne na powierzchni. Tym samym pomiar potencjału zeta pomaga poprawić biozgodność membran do hemodializy. Dedykowane uchwyty na próbki umożliwiają bezpośrednie charakteryzowanie wewnętrznej powierzchni membran z włókien kapilarnych (HFM).

Pomiary potencjału zeta można łatwo przeprowadzić przy użyciu analizatora elektrokinetycznego SurPASS 3.

Czytaj dalej

Więcej informacji ogólnych o potencjale zeta zawiera ten artykuł Wiki: Zeta Potential

Poprawa komfortu użytkowania soczewek kontaktowych

Miękkie soczewki kontaktowe są szeroko stosowane, dlatego komfort ich noszenia ma podstawowe znaczenie dla osób, które używają ich na co dzień.

Tarcie i sprężystość to kluczowe czynniki pozwalające określić komfort noszenia. Nadzwyczajna rozdzielczość i funkcje specjalne, takie jak kontrolowany pomiar siły i głębokości, pozwalają szczegółowo poznać właściwości soczewek. Uzyskane w ten sposób wyniki można wykorzystać do poprawienia właściwości ciernych, co pomaga sprostać oczekiwaniom klientów.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby przekonać się, w jaki sposób urządzenie Bioindenter UNHT³ Bio (ze specjalnym uchwytem na soczewkę kontaktową) jest wykorzystywane w pracach badawczych.

Czytaj dalej

Charakterystyka starzenia się soczewek kontaktowych

Soczewki kontaktowe mają często określony czas przydatności do użytku (np. 1 miesiąc, 1 rok). Ostatniego dnia tego okresu soczewki powinny mieć takie same właściwości jak pierwszego, dlatego charakterystyka starzenia jest taka ważna.

Starzenie materiałów zwykle trudno jest oszacować, ale znajomość sprężystości materiału zapewnia wiarygodny naukowo wgląd w proces starzenia. Analizator Bioindenter UNHT³ Bio mierzy sprężystość soczewek kontaktowych; uzyskane dane można użyć do badania zmian właściwości mechanicznych spowodowanych starzeniem.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby dowiedzieć się, w jaki sposób aparat pomaga określać właściwości mechaniczne soczewek kontaktowych i biomateriałów.

Czytaj dalej

Badania hydrożelu w warunkach rzeczywistych

Badania hydrożeli są uznawane za skomplikowane z powodu trudności przy mocowaniu próbek w lub na uchwycie, a także ponieważ nawet drobne zmiany wywieranego na nie nacisku mogą prowadzić do znacznych zmian ich właściwości tribologicznych.

Dokładne wyniki badań niezakłócone przez czynniki zewnętrzne można uzyskać za pomocą Tribometru MCR ze specjalnym uchwytem na próbki hydrożeli. Poza tym aparat umożliwia optymalną adaptację do naturalnych warunków, jeśli chodzi o nacisk w miejscu styku, prędkości poślizgu i temperaturę, a ponadto ma wysoką czułość podczas pomiaru tarcia, szczególnie w szerokim zakresie prędkości poślizgu – od kilku nm/s do ponad 1 m/s.

Czytaj dalej

Symulowanie warunków panujących na ludzkim oku podczas badań płynów do soczewek kontaktowych

Rozwiązania okulistyczne muszą charakteryzować się niskim tarciem, a naśladowanie warunków oka ludzkiego z użyciem maszyny nie jest proste. Jednak potrzeba badań dotyczących tego typu rozwiązań jest związana zarówno z aspektem ekonomicznym, jak i komfortem użytkowania.

Tribometr MCR mierzy współczynnik tarcia dla różnych prędkości poślizgu i sił normalnych. Jego zdolność pomiaru przy skrajnie niskich prędkościach pozwala wyznaczać zarówno tarcie statyczne, jak i kinetyczne. W większości przypadków dokładnie określone tarcie graniczne ma fundamentalne znaczenie podczas badań ogólnej charakterystyki płynu.

Czytaj dalej

Badanie tkanki (ludzkiej) w ramach badań nad ewolucją chorób i ich leczeniem

W miarę postępu prowadzonych na całym świecie badań nad poznaniem i leczeniem najróżniejszych chorób, właściwości tkanek ludzkich i sztucznych stają się ważnym aspektem tych prac.

Wiele tkanek w ciele człowieka jest poddawanych obciążeniom mechanicznym, a charakterystyki mechaniczne tych tkanek mogą być źródłem cennych informacji dla badań nad ewolucją i leczeniem chorób oraz dla rozwoju sztucznych zamienników (implantów, rusztowań tkankowych). Początkowy brak odpowiednio czułej dla tej dziedziny aparatury został ostatnio uzupełniony przez firmę Anton Paar dzięki aparatowi Bioindenter UNHT³ Bio.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby dowiedzieć się, jak używa się go do badań zarówno tkanek, jak i materiałów zastępczych.

Czytaj dalej

Metody badawcze na potrzeby opracowywania leków na osteoporozę

Osteoporoza to zmniejszanie się twardości kości (zwiększanie łamliwości kości), w większości przypadków spowodowane wiekiem.

Substancje aktywne w lekach mają bezpośredni wpływ na właściwości kości, dlatego twardość, moduł sprężystości i pełzanie kości to kluczowe parametry podczas prac nad nowym lekiem. Analiza tych parametrów w wysokiej rozdzielczości to cenne uzupełnienie dla wyników badań podczas składania wniosków patentowych lub promowania nowych substancji aktywnych na potrzeby procesów badawczych lub wprowadzenia produktu na rynek.

Biointender UNHT³ Bio umożliwia pomiar wszystkich parametrów, w tym modułu sprężystości i właściwości pełzania kości.

Czytaj dalej

Dodatkowe korzyści dla badaczy: Firma Anton Paar ściśle współpracuje z kilkoma uniwersytetami w celu opracowania wydajnych kosztowo materiałów na sztuczne kości do celów badawczych. Ta współpraca daje naszym klientom dostęp do bazy wiedzy i specjalnego wyposażenia, jak uchwyty na trudne próbki, a także pozwala nam tworzyć indywidualne rozwiązania dla naszych klientów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Anton Paar.

Znajdowanie ekonomicznych i wartościowych medycznie zamienników tkanki chrzęstnej

Poszukiwania materiału, który mógłby zastąpić tkankę chrzęstną, nadal trwają. Już same problemy z przygotowaniem próbki i jej zamocowaniem powodują, że badanie właściwości mechanicznych tkanki chrzęstnej jest prawdziwym wyzwaniem. Dodatkowo objętość próbki płynów biologicznych na potrzeby badań jest ograniczona. Wszystkie te kwestie wymagają odpowiedniej konfiguracji do badań.

Zdolności Tribometru MCR do pomiaru w zakresie niskiej prędkości i niskiego momentu obrotowego stanowią istotny element ekonomicznej i oszczędnej czasowo konfiguracji badawczej, która oferuje unikalne możliwości badań tarcia i ścierania naturalnej i sztucznej tkanki chrzęstnej, a także zamienników mazi stawowej.

Pobierz sprawozdanie z testów zastosowania, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać tribometr MCR w biotribologicznych badaniach tkanki chrzęstnej.

Czytaj dalej

Aparatura doświadczalna dla laboratoriów i producentów materiałów charakteryzujących się biozgodnością

Biomateriały są często kłopotliwe przy mocowaniu w aparaturze pomiarowej, a ich właściwości są podatne na zmiany wywołane czynnikami zewnętrznymi. Powoduje to potrzebę stosowania sprzętu badawczego o wysokiej dokładności, który można łatwo adaptować do próbek takich jak soczewki kontaktowe, tkanki, żele, płyny i inne.

Firma Anton Paar oferuje specjalistyczne urządzenia, które są powszechnie używane w laboratoriach zajmujących się badaniami biozgodności:

Szereg specjalnych uchwytów na próbki dla soczewek kontaktowych i hydrożeli oraz inne akcesoria są dostępne, aby zapewnić optymalne wsparcie dla laboratoriów zajmujących się badaniami biomedycznymi, a także dla producentów przetwarzających biomateriały oraz podczas kontroli jakości.

Jeśli chcesz praktycznie wypróbować naszą aparaturę, obejrzyj seminaria i oferty w centrum technicznym firmy Anton Paar, lub skontaktuj się bezpośrednio z przedstawicielem firmy i poproś o dodatkowe informacje lub demonstrację:

Kontakt

Trzyletnia gwarancja

 • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
 • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
 • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

* Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Konferencje

Kraj
Wszystkie
 • Austria
 • Belgia
 • Francja
 • Japonia
 • Meksyk
 • Niemcy
 • Republika Południowej Afryki
 • Stany Zjednoczone
 • Szwajcaria
 • Wszystkie
Rodzaj seminarium/szkolenia
Wszystkie
 • Seminarium
 • Targi
 • Webinarium
 • Wszystkie

Brak wyników!

Rozwiązania firmy Anton Paar z zakresu charakteryzowania powierzchni

Tribologia

Badanie materiałów w warunkach eksploatacji ze wszystkimi niezbędnymi geometriami pomiarowymi

Aby uzyskać informacje na zachowania materiału pod wpływem różnych warunków zewnętrznych, takich jak temperatura i wilgotność, niezbędna jest znajomość charakterystyki tribologicznej. Tribometry pozwalają określić właściwości tarcia, zużycia i smarne materiałów wszelkiego rodzaju.

Długoletnie doświadczenie firmy Anton Paar znajduje odzwierciedlenie w gamie oferowanych aparatów, obejmującej standardowe modele typu „pin-on-disk”, modele umożliwiające pomiary nanomateriałów, przy wysokich temperaturach, dla zastosowań wilgotnościowych i próżniowych oraz tribometr MCR łączący tribologię z reologią.

Chcę dowiedzieć się więcej

Testy zarysowań

Najlepszy możliwy widok zarysowania przy pełnej zgodności z międzynarodowymi normami.

Testery zarysowań są wykorzystywane do określenia właściwości połączeń podłoże-powłoka pod kątem przyczepności powłoki, odporności na zarysowania i wytrzymałości mechanicznej. Testery zarysowań firmy Anton Paar wyróżniają się zastosowaniem opatentowanych technologii, takich jak widok zsynchronizowanej panoramy rzeczywistego zarysowania i krzywej zarysowania.

Dokumentacja pomiarów jest zgodna z normami międzynarodowymi, a próbki mogą zostać w dowolnym momencie ponownie przeanalizowane lub porównane z poprzednimi wynikami.

Chcę dowiedzieć się więcej

Pomiar grubości powłoki (testy Calo)

Szybkie i proste oznaczanie grubości powłok

Ponieważ grubość powłoki ma wpływ na produkt końcowy, dokładne i jednocześnie korzystne ekonomicznie pomiary mają ogromne znaczenie dla zagwarantowania niezawodnej jakości powłoki.

Aby sprostać tym wymaganiom, aparaty Calotest firmy Anton Paar korzystają z prostej metody „ball-cratering”. Właśnie ta wydajna kosztowo technika charakteryzacji pozwala na dokonywanie pomiarów w ciągu od 1 do 2 minut, zgodnie z międzynarodowymi normami, zapewniając w ten sposób wysoką jakość danych, zwiększając wydajność i obniżając koszty.

Chcę dowiedzieć się więcej

Analiza ładunków powierzchniowych

Szybka i bezpośrednia analiza rzeczywistych próbek odzwierciedlających indywidualne właściwości danej powierzchni

Wiele materiałów podlega zmianom na skutek przechowywania, starzenia lub zużycia podczas obsługi. Aby przewidzieć te zmiany i opracować zoptymalizowane, nowe i wysokowydajne materiały, materiały te są poddawane testom w rzeczywistych warunkach. Właściwości takie jak ładunek powierzchniowy, adsorpcja/desorpcja lub przyciąganie/odpychanie elektrostatyczne pozwalają lepiej zrozumieć m.in. zjawisko zanieczyszczenia membrany, działanie czyszczące detergentów, przyczepność substancji biologicznych. Informacje na temat tych procesów uzyskuje się po prostu mierząc potencjał zeta (elektrostatyczny) powierzchni.

Firma Anton Paar jest pionierem w dziedzinie analizy potencjału zeta makroskopowych materiałów stałych. Firmie udało się przekształcić tę technikę analizy powierzchni w rutynowe zastosowanie wykorzystywane w codziennej pracy laboratoryjnej.

Chcę dowiedzieć się więcej

Instrumentalna metoda badania twardości

Możliwość pomiaru tego, co wcześniej było jedynie szacowane i uzyskania wyników w krótszym czasie

Instrumentalna metoda badania twardości dostarcza informacji na temat właściwości mechanicznych, takich jak twardość i moduł sprężystości cienkich błon, powłok i podłoży. Firma Anton Paar jako jedyna oferuje nanotwardościomierz z prawdziwym czujnikiem nacisku, który faktycznie mierzy siłę przykładaną do próbki zamiast szacowania wartości na podstawie siłownika.

Nowa generacja twardościomierzy wyposażona jest w tryb „Quick Indentation”, który dostarcza wyniki 8 razy szybciej niż poprzednie generacje tych aparatów.

Chcę dowiedzieć się więcej

Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego pod małymi kątami padania wiązki (GISAXS)

Najlepsze przystosowanie do badań powierzchni cząstek dzięki stanowisku laboratoryjnemu SAXS/WAXS/GISAXS

GISAXS to ważne narzędzie służące do badania powierzchni nanostrukturalnych i cienkich błon. Nanostruktura określa właściwości materiału i wpływa na użyteczność powłok przemysłowych, technik drukowania, elektroniki, czujników medycznych, nośników energii i wielu innych kwestii. Badanie nanostruktur w zmieniających się lub ekstremalnych warunkach zewnętrznych, takich jak podwyższona temperatura i wilgotność, pozwala dostroić i zoptymalizować wykorzystywane materiały.

Już od lat 50. XX wieku firma Anton Paar cieszy się pozycją lidera w dziedzinie SAXS. Wiedza specjalistyczna, jaką dysponuje firma Anton Paar, znalazła zastosowanie w systemach SAXS/WAXS/GISAXS o najwyższej rozdzielczości przy kompaktowych wymiarach do codziennych badań w skali nano, wydajnej charakteryzacji różnych próbek (od cieczy do ciał stałych) oraz opracowywania nowych metod.

Chcę dowiedzieć się więcej

Refraktometria

Szybkie określanie współczynnika załamania światła do optycznego charakteryzowania powierzchni.

Jednym z najważniejszych parametrów optycznych dla charakteryzowania nowoczesnych produktów do korekcji wzroku jest współczynnik załamania światła, który wpływa na załamanie światła przechodzącego przez dany materiał, na przykład folie polimerowe i okulary. Współczynnik załamania światła stosuje się do kontroli lub charakteryzowania materiałów, aby zapewnić stałą, wysoką jakość produktu.

Dokonuj pomiarów współczynnika załamania światła i stężenia biomateriałów w soczewkach kontaktowych i nowoczesnych okularach za pomocą serii refraktometrów laboratoryjnych Abbemat firmy Anton Paar.

Chcę dowiedzieć się więcej