Doporučené výsledky

  • Charakterizace povrchu

    Face your surface

    Čelíte výzvě neustálého vývoje a výrobě nových materiálů – materiálů, které fungují? Modifikace a optimalizace vlastností materiálu a výrobních procesů vyžadují zkušenost, zvídavost a spolehlivé přístroje. Abychom vás podpořili při plnění cílů, nabízí společnost Anton Paar v různých oblastech charakterizace povrchu své rozsáhlé know-how, zkušenosti a technologická řešení. Podporujeme vás, abyste se mohli soustředit na to, co je důležité: zkoumat povrch svých materiálů do nejmenších podrobností.

Vstupte do světa povrchů

Zkoumáte fascinující makro, mikro a nano svět, který se často podobá skutečnému světu s ostrými vrcholy a měkkými údolími, tvrdostí a měkkostí? Objevujete potenciál a čelíte odolnosti, namáhání a opotřebení? Vědce z oblasti materiálového výzkumu vnímáme jako ty, jež se účastní mise: #missionsurface. Je to mise na průzkum, analýzu a porozumění každému místu a zákoutí povrchu. Společnost Anton Paar podporuje vaše bádaní ve světě povrchů poskytováním vysoce propracované a současně snadno ovladatelné technologie.

Jste také průzkumník v oblasti povrchů? Tak se nyní připravte na svou misi: #missionsurface. Více informací o různých oblastech povrchové charakterizace, jež se můžete dozvědět, obsahuje náš blog. Nebo vstupte do světa povrchů sami v rámci některé z mnoha zajímavých událostí z tohoto oboru.

Získejte praktické zkušenosti v Technických centrech Anton Paar

Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše nástroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich Technických center k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci povrchu.

Získejte zdarma osobní poznámkový blok

Udělejte si čas na registraci a získejte svůj osobní poznámkový blok na téma charakterizace povrchu, který obsahuje zajímavé informace o měřicích metodách, parametrech a materiálech a spoustu prostoru pro zapisování vlastních myšlenek. Místní zastoupení společnosti Anton Paar Vás bude kontaktovat a osobně Vám poznámkový sešit představí.

Pouze do vydání zásob – zaregistrujte se nyní!

Pokud není Vaše země uvedena v seznamu, byly všechny poznámkové sešity ve Vaší zemi již rozdány. Chcete-li se dozvědět více o řešeních společnosti Anton Paar pro charakterizaci povrchu, podívejte se níže nebo nás kontaktujte zde.

Notebook order

Notebook order #1
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Notebook order #2

*
Výběrem možnosti „Získejte zdarma svůj poznámkový blok“ souhlasíte s tím, že společnost Anton Paar bude používat vaše osobní údaje za účelem plnění svých smluvních závazků. Další informace naleznete v dokumentu [Zásady ochrany osobních údajů].

Webináře

Události

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Změnit zemi
Typ události
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Zobrazení do z

Řešení povrchových charakteristik Anton Paar

Mikroskop atomárních sil (AFM)

Výzkumná technologie, speciálně navržená pro snížení komplexnosti

Mikroskopy atomárních sil přinášejí reálné 3D obrazy povrchové topografie, které poskytují informace o vlastnostech, jako jsou drsnost nebo tuhost. AFM je považován za náročnou metodu, a proto se společnost Anton Paar k této technologii postavila zcela novým způsobem, jenž spočívá ve zjednodušení provozu tohoto přístroje, čímž tuto techniku zpřístupňuje novým uživatelským skupinám.

Výsledkem je mikroskop atomárních sil, který usnadňuje život všude tam, kde je to možné: Automatizuje složité pracovní kroky a nabízí vysokou míru užitnosti prostřednictví celého pracovního procesu měření – technologii na úrovni výzkumu, nyní přístupnou všem typům uživatelů.

Potřebuji více informací

Tribologie

Studium materiálů za provozních podmínek se všemi potřebnými geometriemi

K získání informací o výkonnosti materiálu pod vlivem různých externích podmínek, jako jsou teplota a vlhkost, je nezbytné mít znalost tribologických vlastností. Tribometry slouží je stanovení tření, opotřebení a mazacích vlastností všech typů materiálů.

Dlouholeté zkušenosti společnosti Anton Paar se odrážejí v přístroji, který sahá od standardních modelů typu pin-on-disk až po modely pro vysoké teploty, nanomateriály, použití vlhkosti a vakua, stejně jako tribometr MCR kombinující tribologii s reologií.

Potřebuji více informací

Vrypový tester

Nejlepší možný pohled na vrypové testy v plném souladu s mezinárodními normami

Pro charakterizaci systémů film-substrát ve smyslu adheze povlaků, odolnosti vůči poškrábání a poškození se používají vrypové testery. Testery Anton Paar vynikají díky svým patentovaným technologiím, jako jsou synchronizované panoramatické zobrazení aktuálních vrypů a vrypové křivky.

Dokumentace měření odpovídá mezinárodním standardům a vzorky lze kdykoli podrobit opakované analýze nebo porovnat s předchozími výsledky.

Potřebuji více informací

Měření tloušťky vrstvy (Calo testy)

Rychlé a jednoduché stanovení tloušťky vrstvy

Jelikož tloušťka povlaku ovlivňuje finální produkt, je přesné a současně nenákladné měření pro záruku spolehlivé kvality povlaku vysoce důležité.

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, využívají Calotestery Anton Paar jednoduchou metodu kráteru kuličky. Tato nákladově efektivní charakterizační technika umožňuje měření v průběhu 1–2 minut, v souladu s mezinárodními normami, a tím zajišťuje kvalitu dat, zvyšuje kapacitu a šetří náklady.

Potřebuji více informací

Analýza povrchového náboje

Rychlá a přímá analýza reálných vzorků reflektuje individuální povrchové vlastnosti

Mnohé materiály podléhají v důsledku skladování, stárnutí nebo opotřebení v provozu změnám. Aby bylo možné tyto změny předvídat a vyvinout optimalizované, nové a vysoce výkonné materiály, je nutné je testovat v reálných podmínkách. Vlastnosti, jako jsou povrchový náboj, adsorpce/desorpce nebo elektrostatická přitažlivost/odpudivost, umožňují pochopení procesů zanášení membrán, čisticích účinků detergentů, adheze biologických substancí a mnoha dalších. Tyto poznatky se získávají jednoduchým měřením zeta potenciálu povrchu.

Společnost Anton Paar je průkopníkem v oblasti analýzy zeta potenciálu makroskopických pevných materiálů a převedl tuto techniku povrchové analýzy na rutinní aplikaci pro každodenní rutinní využití v laboratoři.

Potřebuji více informací

Indentační testy

Měřte to, co jiní odhadují, a získejte výsledky rychleji

Indentační testy poskytují informace o mechanických vlastnostech, jako jsou tvrdost a modul pružnosti tenkých filmů, povlaků a substrátů. Anton Paar je jediná společnost nabízející nanoindentační tester se reálným senzorem síly, jenž skutečně měří sílu aplikovanou na vzorek, namísto odhadu hodnoty na bázi aktuátoru.

Nová generace indentačních testerů je vybavena režimem „Quick Indentation“, který poskytuje výsledky 8krát rychleji než přístroje předešlé generace.

Potřebuji více informací

Reflexní maloúhlový RTG rozptyl (GISAXS)

Doknalá volba pro studie povrchu částic laboratorním paprskem SAXS/WAXS/GISAXS

GISAXS je důležitým nástrojem pro vyšetřování nanostrukturovaných povrchů a tenkých filmů. Nanostruktura určuje vlastnosti materiálů a ovlivňuje využitelnost průmyslových povlaků, tiskařských technik, elektroniky, lékařských senzorů, médií pro ukládání energie a mnoha dalších. Vyšetřování nanostruktur za změn nebo extrémních vnějších podmínek, jakými jsou vysoká teplota a vlhkost, umožňuje vyladění a optimalizaci materiálů.

Společnost Anton Paar stojí v tomto oboru na čelní pozici již od padesátých let minulého století. Tyto dlouhodobé zkušenosti se odrážejí v systémech SAXS/WAXS/GISAXS s nejvyšším rozlišením na kompaktním půdorysu pro každodenní výzkum nanomateriálů, efektivní charakterizaci různých vzorků (od kapaliny po pevnou látku) a nových metodách vývoje.

Potřebuji více informací

Aplikace v materiálovém výzkumu

Řešení pro své aplikace najdete v naší databázi dokumentů.