Doporučené výsledky

Ramanovy spektrometry

Ramanovy spektrometry

Cora: Kompaktní Ramanův Analyzátor

Cora, kompaktní Ramanův spektrometr Anton Paar, se používá v analytických laboratořích k identifikaci neznámých látek, k potvrzení totožnosti látek při zajišťování kvality a k analýze chemického složení vzorků ve výzkumu a vývoji.

Série Cora 5X00 přináší výkon stolního přístroje a díky svým malým rozměrům je přenosná. Aplikační rozsah lze vidět od vstupních inspekcí zboží v průmyslu až po vládní kontroly a akademické aplikace.

Série Cora 7X00 je designovaná pro industriální a výzkumné aplikace. Navzdory svému prostorově úspornému provedení poskytuje spektra s vysokým rozlišením a nízkou hladinou šumu. To umožňuje měření vzorků vykazujícími slabý ramanův rozptyl nebo s nízkou koncentrací.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z
Zobrazení do z

5 důvodů

Maximální variabilita vzorků

Všechny typy ramanovsky aktivních vzorků lze měřit pomocí ramanových spektrometrů Cora U vzorků s nízkou fluorescencí vytvářejí kratší vlnové délky (532 nm a 785 nm) silný ramanovský signál, který je ideální pro účely identifikace nebo chemické analýzy. Silná fluorescence ve vzorku překrývající ramanovský signál lze redukovat použitím laseru 1064 nm, který je společně se ramanovými spektrometry Cora k dispozici. Spektrometry s duální vlnovou délkou Cora (Cora 5500, Cora 5600 a Cora 5700) poskytují dvě integrované vlnové délky jako standard. 

Vysoká tolerance vůči vlastnostem vzorků

Ramanovy spektrometry Cora jsou vhodné pro vzorky s různými vlastnostmi. Kapaliny, gely, pevné materiály nebo prášky lze reprodukovatelně měřit s použitím vláknových sond nebo speciálních insertů. 

Malý objemu vzorku

Při použití ramanových spektrometrů Cora je pro získání analýzy nezbytné jen malé množství vzorku, což je obzvlášť důležité při zpracování drahých vzorků nebo látek s nízkým výtěžkem syntézy. Pouze 0,5 µl benzonitrilu (velmi malá kapka) nebo 0,5 mg síry (špička špachtle) již generuje čistý signál s nízkou hladinou šumu. To je způsobeno vysokou citlivostí spektrografu s jeho transmisní mřížkou a schopností fokusovat laserový paprsek na oblast vzorku s přesností na μm. Ramanova spektroskopie je nedestruktivní technologie, vzorek lze k měření použít opakovaně. 

Nízký detekční limit

Ramanovy spektrometry Cora jsou ideálním nástrojem analýzy nízkých koncentrací. Již 0,16 M vodný roztok síranu sodného nebo 0,01 M roztok síranu amonného poskytují identifikovatelné ramanovské spektrum. Přístroj vykazuje nízké detekční limity díky vysoké citlivosti optimalizované optiky, jež je důsledkem vysoké kapacity transmisní mřížky speciálně vytvořené pro přístroj 

Minimální prostorové požadavky

Prostorové nároky ramanových spektrometrů jsou velmi nízké: Přístroj série Cora 5X00 je malý jako otevřený laboratorní sešit a může být provozován bez přídavného PC. Díky kompaktnímu designu se přístroj Cora 7X00 vejde do 19-palcového stojanu.