Ramanovy spektrometry

Ramanovy spektrometry

Cora: Kompaktní Ramanovy Analyzátory

Početná rodina Ramanových spektrometrů od společnosti Anton Paar nabízí ideální přístroj pro jakoukoli činnost: Identifikujte neznámé látky, zkontrolujte vzorky při zajištění kvality, analyzujte chemické složení vzorků nebo sledujte jejich změny.

Řada Cora zahrnuje ruční analyzátor pro místní identifikaci, potvrzení látek v terénu nebo ověřovací měření u příchozího zboží a také celou škálu stolních spektrometrů pro zajištění kvality a průmyslový a akademický výzkum.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Celá škála možností

Všechny Ramanovy spektrometry Cora nabízejí celou škálu příslušenství pro práci se vzorky různých vlastností. Kapaliny, gely, pevné materiály nebo prášky lze reprodukovatelně měřit s použitím adaptérů, vláknových sond nebo speciálních insertů. Měřit můžete bezdotykově (např. přes sklo nebo obal) na deskách nebo in vivo (např. mikroorganismy).

Maximální variabilita vzorků

Cora je ten správný spektrometr, ať už měříte cokoli: U vzorků s nízkou fluorescencí vytvářejí kratší vlnové délky (532 nm a 785 nm) silný ramanovský signál, který je ideální pro účely identifikace nebo chemické analýzy. Silná fluorescence ve vzorku překrývající ramanovský signál lze redukovat použitím laseru 1 064 nm.

Společnost Anton Paar nabízí Ramanovy spektrometry se všemi následujícími vlnovými délkami samostatně a také duální Ramanovy analyzátory se dvěma vlnovými délkami podle vašeho výběru, které jsou standardně integrované v jednom přístroji.

Malý objemu vzorku

Ramanovy spektrometry Cora vyžadují pro analýzu jen malé množství vzorku. To je důležité, pokud manipulujete s nákladnými vzorky nebo s látkami s nízkým výtěžkem syntézy. K získání jasného signálu s minimem šumu je třeba pouze malé množství kapaliny nebo prášku. Ramanova spektroskopie je nedestruktivní technologie, vzorek lze k měření použít opakovaně.

Nízký detekční limit

Ramanovy spektrometry Cora jsou ideálním nástrojem pro analýzu nízkých koncentrací. Již 0,16 M vodný roztok síranu sodného nebo 0,01 M roztok síranu amonného poskytují identifikovatelné ramanovské spektrum. Nízké detekční limity jsou možné díky vysoké citlivosti optimalizované optiky. Použitím fázové transmisní mřížky, která je vyrobena speciálně pro tyto přístroje, je dosaženo vynikající průchodnosti.

Zabudovaná chemická inteligence

Všechny Ramanovy spektrometry Cora lze dodat se spektrálními databázemi, které obsahují až 16 000 různých látek. Vytvořit vlastní knihovnu vám zabere jen několik minut. Pro ruční přístroje jsou k dispozici specializované knihovny pro narkotika, výbušniny a chemické zbraně a při každodenní práci můžete identifikovat, ověřit a přidat nové látky.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů