Doporučené výsledky

Viskozimetry

Viskozimetry

Nejúspěšnější viskozimetry na světě

Viskozimetry Anton Paar přinesly do měření viskozity revoluční řešení. Se systémy série SVM™ Stabinger Viscometer™ a mikroviskozimetrem Lovis 2000 M/ME pracujícím na principu padající kuličky, jsou stanovení rychlejší a jednodušší než kdykoliv dříve. Přístroje ViscoQC™ 100 a RheolabQC jsou určené ke stanovení viskozity s použitím rotace. ViscoQC™ 100 se používá pro jednoduchou a rychlou jednobodovou kontrolu viskozity, zatímco RheolabQC nastavuje nové standardy stanovení tokové křivky a meze toku v oblasti kontroly kvality.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z

5 důvodů

Termoelektrické řízení teploty a temperační lázně/chladicí oběhové termostaty

Viskozimetry Anton Paar (s výjimkou ViscoQC™ 100) poskytují rychlé a stabilní termoelektrické řízení teploty prostřednictvím Peltier článků. Na základě této vlastnosti lze jednoduše změřit teplotní skeny nebo měřit viskozitu při různých teplotách. Bez temperačních lázní/chladicích oběhových termostatů lze významně redukovat množství práce a času a spolehnout se na stabilní a přesné hodnoty teploty v průběhu celého měření. Pro ViscoQC™ je pro přesné řízení teploty k dispozici kompaktní a hospodárný termostat.

Hospodárný provoz – kompaktní rozměry

Viskozimetry Anton Paar šetří čas, vzorek, rozpouštědla, energii i pracovní prostor v laboratoři. Kompaktní konstrukce, malé měřicí systémy, vyspělá technologie měření a účinné řízení teploty těchto digitálních viskozimetrů snižují spotřebu zdrojů na minimum.

Shoda s mezinárodními i národními normami

Pro každou normovanou metodiku nabízejí viskozimetry Anton Paar řešení. Bez ohledu na používaný model viskozimetru bude používaná metodika vždy v souladu s normami ASTM, ISO, DIN nebo EN. To znamená, že všechny naměřené hodnoty lze jednoznačně porovnat se stanovenými kritérii pro stanovení viskozity.

Nízké náklady na údržbu

Díky své robustní konstrukci pracují viskozimetry Anton Paar spolehlivě po řadu let a vše co potřebují je pouze občasná výměna těsnících prvků. Pravidelná výměna těchto částí udržuje za minimálních provozních nákladů přístroj v perfektním stavu.

Spolehlivý servis a aplikační podpora

Celosvětová servisní síť je zárukou snadné a rychlé dostupnosti servisu, údržby i aplikační podpory. Díky 35 letům zkušeností se stanovením viskozity, tisícům nainstalovaných viskozimetrů po celém světě a v řadě náročných aplikací je společnost Anton Paar vždy připravena najít nejvhodnější řešení pro danou aplikaci a je bezpochyby první volbou při požadavku měřit tuto veličinu.