Polarimetr

Polarimetr

Nové dimenze v polarimetrii

Série polarimetrů MCP firmy Anton Paar přesně, rychle a jednoduše stanovuje optickou otáčivost měřených látek. Jsou založeny na modulárním konceptu, jednoduché a připraveny pro implementaci vhodné uživatelské konfigurace. Lze je snadno dovybavit různým typem měřicích cel a vlnových délek tak, aby splňovaly ideálně všechny požadavky.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Vysoká přesnost až ± 0,002 °OR (opt. otáčivost) v celém rozsahu měření

Série modulárních cirkulárních polarimetrů Anton Paar stanovuje optickou otáčivost vzorků v rozsahu ± 89,9 °OR se stejnou přesností až ± 0,002 °OR. Série MCP splňuje požadavky všech průmyslových odvětví od farmacie, kosmetického a chemického průmyslu až po výrobu vůní a příchutí. Od rutinních měření po náročné analýzy v R&D nabízí Anton Paar vhodné aplikace pro měření požadovaných parametrů.

Optimální teplotní podmínky pro rychlé a přesné výsledky

Vestavěné řízení teploty Peltier články obepíná měřicí celu a vzorek je tak homogenně ohříván nebo ochlazován v rozmezí teplot 10°C až 45°C. To eliminuje risk teplotního gradientu a zajišťuje rychlé a přesné výsledky měření.

Důvěryhodné výsledky

Funkce FillingCheckTM umožňuje sledovat v reálném čase průběh plnění a naplněnou měřicí celu. Na snímku jsou jednoznačně patrné bublinky a nesprávně nadávkovaný vzorek lze identifikovat snadněji než pouhým okem. Obrázek je automaticky ukládán současně s výsledky měření. Díky tomu lze jednoznačně navázanou dokumentaci měření zkontrolovat i po několika letech.

Maximální jednoduchost a navázanost

Polarimetry Anton Paar byly konstruovány se snahou co nejvíce pokrýt potřeby uživatelů. Ovládací software je intuitivní, rychlý, se snadnou obsluhou. Průběhem měření nebo kalibrace vede uživatele krok za krokem; správný výsledek je k dispozici během několika vteřin. Aby nedošlo k případným chybám při zadávání vstupních údajů je systém vybaven jedinečnou funkcí ToolmasterTM. Veškeré odpovídající parametry měřicích cel nebo křemenných desek jsou přeneseny do software přístroje přes RFID rozhraní.

Shoda s odpovídajícími normami

Série polarimetrů MCP naplňuje požadavky národních i mezinárodních norem, jako jsou lékopisy, OIML a 21 CFR část 11. S balíčkem „Pharma Qualification Package“ lze nový polarimetr MCP integrovat do procesu a systému kvality ve velmi krátkém čase. Znamená to úsporu času i financí.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů