Charakterizace částic

Charakterizace částic

Nové možnosti v oblasti analýzy částic

Čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Parametry, které chcete v rámci výzkumu měřit, zahrnují velikost částic a pórů, tvar částic, vnitřní strukturu, zeta potenciál, strukturu povrchu, reaktivní oblast, hustotu, tok prášku, čistotu kraystalové fáze, krystalovou strukturu a mnoho dalších. Společnost Anton Paar vám nabízí přístrojové vybavení pro všechna tato a jiná měření. Disponuje nejširším portfoliem zařízení pro charakterizaci částic od jednoho globálního poskytovatele. Vyberte si z této široké nabídky a profitujte z našich znalostí v této oblasti, získávaných po desetiletí. Stačí nás kontaktovat. 

Aplikace, parametry, technologie: Zjistěte, co je pro vás ideální!

Přepínejte mezi konkrétními aplikacemi a přehledem všech měřitelných parametrů, u kterých se vám také zobrazí technologie používané pro charakterizaci částic.

Přepnout na zobrazení aplikací pro analýzu částic


Granulace a sušení: Výzvy související s tabletováním

Tablety nejsou tvořeny pouze aktivními farmaceutickými přísadami (API), ale také pomocnými látkami, které zlepšují zpracování prášku a kvalitu finální lékové formy. Tabletování je procesem o více krocích, jehož úspěch závisí na parametrech použitých přístrojů a manipulace s práškem. Zejména granulace a sušení vyžadují vhodnou kombinaci pomocných látek. Tento aplikační report zkoumá absopční schopnost rozemleté a přesáté laktózy a methylcelulózy jako pomocných látek s cílem odhadnout jejich chování během granulace za vlhka. Stejné pomocné látky byly testovány také za různých teplot z důvodu reprodukovatelnosti sušicího účinku fluidního lože sušičky. Bylo zjištěno, že množství vlhkosti adsorbované během granulace za vlhka a následný teplotní efekt během sušení mají vliv na tokové a kompresní charakteristiky.

Více informací

Charakterizace katalyzátorů

Charakterizace katalyzátorů, a to jak před reakcí, tak v jejich vyčerpané formě, může poskytnout cenné informace o efektivnosti a účinnosti katalytického procesu a může pomoct při navrhování nových katalyzátorů. Nejdůležitějšími parametry v této souvislosti jsou velikost pórů, objem pórů, aktivní plocha povrchu, velikost částic, kyselost povrchu, fluidizační chování a kohezní vlastnosti.

Stáhněte si tento aplikační report, abyste zjistili, jak pochopení všech těchto parametrů - získaných experimenty na přístrojích Anton Paar – přispívá k vývoji katalyzátorů a kontrole kvality.

Více informací

Charakterizace potravin

Proces přípravy, výroby a balení potravinového prášku vyžaduje konzistenci jednotlivých šarží, aby byla zajištěna bezpečnost a loajalita spotřebitele. Poznatky získané experimentálním měření na přístrojích Anton Paar pro stanovení hustoty, velikosti částic, kohezní síly, stlačitelnosti a permeability mohou přispět k vyšší kvalitě a konzistentnosti potravinářských prášků. Tento aplikační list se zaměřuje na sušené mléko a hladkou mouku, protože se jedná o všudypřítomné výrobky a současně i o klíčové ingredience mnoha jiných potravinářských výrobků a doplňků stravy.

Více informací

Charakterizace kovových prášků

Kovové prášky se používají v práškové metalurgii, například v aditivní výrobě. Vlastnosti prášků mají zásadní vliv na kvalitu produktů. Používají se tradiční metody analýzy prášků, jakými jsou prášková reologie, dynamický rozptyl světla, BET a měření hustoty.

Stáhněte si aplikační list a zjistěte, jak se tyto doplňkové metody používají k měření vlastností toku, pórovitosti, stlačitelnosti, komprimace vzorku, distribuce velikosti částic a mnoha dalších vlastností. Pokud budete provádět charakterizací kovových prášků s vhodnými přístroji, můžete si být jisti správnou tekutostí ve výrobním procesu a stabilitou vytvrzeného produktu. Navíc snadno zjistíte, zda jsou přebytky kovového prášku z předchozích výrobních cyklů stále použitelné.

Více informací

Zjišťování vlastností potravin

Velikost částic v potravinách ovlivňuje nejen aspekty výrobního procesu, jakými jsou přeprava, skladování nebo trvanlivost, ale má také zásadní vliv na smyslové vlastnosti, například chuť a pocit v ústech.

Analyzátor velikosti částic PSA je schopen měřit kapalné i suché disperze v širokém rozsahu od nanometru po milimetr, a tak je ideální pro kontrolu kvality v potravinářském průmyslu.

Stáhněte si aplikační report a zjistěte přínosy použití techniky laserové difrakce pro charakterizaci potravin.

Více informací

Charakterizace exozomů izolovaných z buněčných kultivačních médií

Potenciál exozomů pro transport léčiv je znám již dlouho. V tomto aplikačním listu zjistíte, jak lze pomocí přístroje Litesizer™ 500 efektivně měřit velikost částic exozomů, a také že toto kritérium lze použít k monitorování stability exozomů in vitro. Také bylo provedeno měření zeta potenciálu, které poskytlo důležité informace o biologické funkčnosti exozomů.

Stáhněte si aplikační list a zjistěte více o vlastnostech exozomů.

Více informací

Rychlejší a citlivější měření zeta potenciálu

Doposud nejmodernější metodou pro měření zeta potenciálu byla Fázová analýza dynamickým rozptylem (PALS), která vycházela z elektroforetického rozptylu světla (ELS). Tento aplikační list představuje nově patentovanou technologii zvanou cmPALS, díky níž je možné měření provádět daleko rychleji a s menšími aplikovanými elektrickými poli. Díky tomu lze přesvědčivě měřit i citlivé vzorky.

Stáhněte si aplikační list a přečtěte si více o měření ELS se zvýšenou citlivostí a stabilitou.

<link corp-en services-support document-finder application-reports faster-more-sensitive-zeta-potential-measurements-with-cmpals-and-the-litesizer-500>Více informací

Klepnutím na konkrétní parametr zjistíte, co vám může společnost Anton Paar v dané oblasti charakterizace částic nabídnout. Pomocí filtrů v tabulce můžete své vyhledávání dále zpřesňovat pro konkrétní technologii a získat tak informace o různých měřicích rozsazích.

Kliknutím na konkrétní přístroj se vám zobrazí jeho podrobné funkce a specifikace.

Velikost pórů
Velikost částic
Plocha povrchu
Příprava vzorků
Hustota
Reaktivní plocha
Čistota krystalové fáze
Absorpce par
Porozita pevných pěn
Tvar částic
Zeta potenciál
Vlastnosti toku prášku
Kapacita úložiště plynu
Krystalická struktura
Měření
Technologie
Vaše volba:

Nenalezeny žádné výsledky!


Měření

Technologie

Typ disperze

Rozsah měření
Plocha povrchu, velikost pórůPlynová sorpce (fyzisorpce, chemisorpce)PevnéRozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm
Minimální měřitelná plocha povrchu
od 0,0005 m²/g pomocí kryptonu, od 0,01 m²/g pomocí N₂
(Sypná) hustota, Vlastnosti toku práškuSetřesná hustotaPevné1 cm³ až 1000 cm³
Reaktivní plochaSorpce plynu (chemisorpce)Pevné
Příprava vzorkůVakuové, průtokové odplyněníPevné
Kapacita úložiště plynuVysoký tlak, plynová sorpcePevné
Velikost částicDynamický rozptyl světlaKapalnýRozsah velikosti částic
0,3 nm až 10 µm
Velikost částic, zeta potenciálDynamický rozptyl světla, elektroforetický rozptyl světla (ELS), statický rozptyl světla (SLS)KapalnýRozsah velikosti částic
0,3 nm až 10 µm
Vlastnosti toku práškuReologie s několika metodami měření průtoku práškuPevné/KapalnéRozsah velikosti částic
5 nm až 5 mm
Vlastnosti toku prášku, hustotaSmykové testováníPevné/Kapalné
Micro Rotary Riffler
Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
Příprava vzorkůReprezentativní vzorkováníPevnéRozsah objemu
20 cm3
Plocha povrchu, velikost pórůPlynová sorpcePevnéRozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm / 2 nm až 500 nm (pomocí N2nebo Ar)
0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na uhlíkatých materiálech)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01 m²/g
Pentafoam 5200e
Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
Objem (otevřených) pórůPlynová pyknometriePevné4 cm³ až 135 cm³
PentaPyc 5200e
Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
(Skutečná) hustotaPlynová pyknometrie4 cm³ až 135 cm³
Velikost pórůPorozimetriePevnéRozsah objemu
0,05 cm3
Rozsah velikostí pórů
1100 µm až 0,0064 µm
Velikost částicLaserová difrakcePevné/KapalnéRozsah velikosti částic
0,1 μm (práškový vzorek) / 0,04 μm (kapalný vzorek) až 500 μm
Velikost částicLaserová difrakcePevné/KapalnéRozsah velikosti částic
0,1 μm (práškový vzorek) / 0,04 μm (kapalný vzorek) až 500 μm
Velikost částicLaserová difrakcePevné/KapalnéRozsah velikosti částic
0,3 μm (práškový vzorek) / 0,2 μm (kapalný vzorek) až 500 μm
Plocha povrchu, velikost pórůPlynová sorpcePevnéRozsah velikosti pórů
0,35 nm až 500 nm
0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na uhlíkatých materiálech)
Minimální měřitelná plocha povrchu
0,01 m²/g (N2); 0,0005 m²/g
Velikost částic, tvar částic a vnitřní strukturaSAXS, WAXS, GISAXSPevné/KapalnéRozsah velikosti částic / rozsah velikosti pórů
méně než 1 nm až 105 nm (q-rozsah (Cu K-alpha): 0,03 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
Velikost částic, tvar částic a vnitřní strukturaSAXS, WAXS, GISAXSPevné/KapalnéRozsah velikosti částic / rozsah velikosti pórů
méně než 1 nm až 160 nm (q-rozsah (Cu K-alpha): 0,02 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
(Skutečná) hustotaPlynová pyknometrie4 cm³ až 135 cm³
(Skutečná) hustotaPlynová pyknometrie4 cm³ až 135 cm³
Objem (otevřených) pórůPlynová pyknometriePevné4 cm³ až 135 cm³
(Skutečná) hustotaPlynová pyknometrie0,25 cm³ až 4,5 cm³
Absorpce parSorpce parPevné
Příprava vzorkůVakuové odplyněníPevné
Velikost částic, čistota krystalové fáze, krystalová strukturaXRD, SAXS, WAXSVelikost krystalitů 5 nm až 500 nm 
Fázové frakce >0,1%

 

Řešení charakterizace částic společností Anton Paar

Analyzátory velikosti částic

Částice mohou být složité, ale jejich měření nikoli. Přístroje řady Litesizer a PSA umožňují měření velikosti částic jediným stisknutím tlačítka, a to zdaleka není vše:

 • Řada Litesizer: Dynamický rozptyl světla pro analýzu velikosti částic s rozsahem menším než nanometr až deset mikrometrů, zahrnující měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a měření indexu lomu
 • Řada PSA: Laserová difrakce pro analýzu velikosti částic kapalných a suchých disperzí v rozsahu až milimetrů
 • Speciální příslušenství umožňuje měření s malým objemem vzorku, v organických roztocích, pomocí automatického přenosu vzorku apod.
 • Zaměřte se na své částice: Software Kalliope lze použít pro oba přístroje, snižuje potřebu zásahu obsluhy na minimum

Další informace

Skutečná reologie prášků

Tyto dvě cely pro skutečnou práškovou reologii, prášková průtoková cela a prášková smyková cela, vám v kombinaci s reometry řady MCR pomohou přesně charakterizovat a zjistit vlastnosti vašich prášků:

 • Úžasná přesnost známých reometrů řady MCRe pro analýzu prášku
 • Vysoká reprodukovatelnost díky režimům přípravy vzorku a plně automatizovaným procesům
 • Více režimů měření, jak pro kontrolu kvality, tak pro výzkumné účely
 • Jediná smyková cela, která může být doplněna o příslušenství pro měření teploty a vlhkosti

Další informace

Analyzátory adsorpce

Při adsorpční analýze je nezbytné kombinovat jak inteligentní konstrukci přístrojů, tak pokročilé výpočetní modely rměřených dat:

 • Široká nabídka přístrojů pro sorpci páry, fyzisorpci, chemisorpci a vysokotlakou sorpci
 • Plně automatizované systémy s možnostmi víceúčelové analýzy a integrované přípravy vzorků
 • Perfektní pro analýzu velikosti pórů, plochy povrchu, interakce plynných a pevných katalyzátorů, léčiv, materiálů baterií, adsorbentů a všech ostatních porézních materiálů
 • Světově proslulé modely pro redukci dat, rychlé reporty z měření pro tradiční i nové složité materiály

Další informace

Rtuťové porozimetry

Nejčastěji používaná metoda pro stanovení pórovitosti makroporézních materiálů:

 • Navrženy tak, aby obsluze poskytovaly co nejbezpečnější provoz při práci s rtutí
 • Funkce jako zjednodušené zavádění tekuté rtuti a automatizované čištění oleje dělá z přístroje PoreMaster uživatelsky nejpříjemnější rtuťový porozimetr
 • Nejpřesnějšího měření za vysokého tlaku je dosaženo použitím šroubového pohonu s automatickým generováním požadovaného tlaku
 • Plnění kapalnou rtutí, nízkotlaká měření, tak i měření za vysokého tlaku jsou obvykle dokončeny během 30 minut

Další informace

Analyzátory hustoty pevných látek

Získejte všechny potřebné hodnoty hustoty z jednoho zdroje, a to s tou nejvyšší možnou přesností:

 • Portfolio přístrojů, které pokrývá měření skutečné nebo heliové hustoty, sypné hustoty a geometrické hustoty

 • Nejvyšší přesnost výsledků v kombinaci s nejširším rozsahem měření v jediném přístroji
 • Skeletární hustotu lze měřit bez použití kapalné rtuti
 • Plynová pyknometrie poskytuje výsledky skutečné hustoty zcela nedestruktivním způsobem

Další informace

Systémy SAXS

Systémy měření RTG rozptylu pod malým úhlem SAXSpace a SAXSpoint 5.0 poskytují vynikající rozlišení a nejlepší možnou kvalitu dat pro výzkum nanočástic:

 • Výborné zdroje RTG a optika pro nejvyšší čistotu spektra a toku
 • V kombinaci s bezrozptylovou kolimací paprsku a nejmodernějšími hybridními detektory s měřením fotonů (HPC) se můžete spolehnout na získání vysokého poměru signálu vůči šumu a celkově vynikající kvality dat.
 • Široká škála vzorků pro charakterizaci částic za řízené teploty a atmosféry
 • Spolehlivé ovládání s dlouhou dobou provozu, možností měření velkého počtu vzorků a nízkými náklady na údržbu

Další informace

XRD systémy

XRDynamic 500 je automatizovaný víceúčelový práškový rentgenový difraktometr, který poskytuje vynikající kvalitu dat pro všechny typy vzorků:

 • Nejlepší poměr rozlišení / signál k šumu ve své třídě ihned po vybalení z krabice
 • Koncept TruBeam™: Koncept s větším poloměrem goniometru, evakuovaná dráha paprsku
 • Plná automatizace veškeré rentgenové optiky, změna geometrie paprsku, seřízení přístroje a nastavení polohy vzorku
 • Flexibilní vzorkovací stupně pro měření odrazu, transmitance a také pro měření v režimu SAXS

 

Další informace

3letá záruka

 • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
 • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
 • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

* Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

Další informace

Odborníci od počátku

Jakkoli je portfolio společnosti Anton Paar v oblasti charakterizace částic široké, mnohé přístroje mají jedno společné: byly první svého druhu a stále jsou vlajkovými loděmi ve svém oboru. Například PSA, vyvinutý v roce 1967, byl prvním analyzátorem velikosti částic využívajícím technologii laserové difrakce. První komerční maloúhlová kamera pro RTG rozptyl (SAXS), kterou sestrojil Otto Kratky v roce 1957, byla vyrobena společností Anton Paar. Dnes systémy SAXS společnosti Anton Paar stále zůstávají etalonem, pokud jde o tuto technologii. Quantachrome Instruments, značka společnosti Anton Paar, zahájila svou cestu na vrchol v roce 1968. Od těch časů až dosud její specializované vědecké týmy nepřestávají vyvíjet inovace v těsném kontaktu s uživateli, což vede ke vzniku těch nejlepších řešení pro měření porézních materiálů a prášků.

Využijte odborné znalosti společnosti Anton Paar o charakterizaci částic ve vašem vlastním výzkumu částic a vývoji materiálů.

Společnost Anton Paar nabízí nejen širokou škálu specifických přístrojů, ale také rozsáhlé aplikační poradenství a informace k aplikacím. Aplikační listy, Anton Paar Wiki a webináře nabízejí hluboké znalosti k tématu charakterizace částic, např.: 

Využijte těchto zdrojů a našich dlouholetých zkušeností s charakterizací částic. Prozkoumejte nové oblasti použití, abyste dosáhli optimálních výsledků ve výrobě, kontrole kvality a vývoji produktů. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i přímo, a to s jakýmikoli dotazy týkajícími se našich přístrojů a aplikací.

Kontaktujte nás

Získejte praktickou zkušenost v Technických centrech společnosti Anton Paar.

Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše přístroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich technických center k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci částic.

Zjistit teď

 

Volně dostupné webináře o charakterizaci částic

Nenalezeny žádné výsledky!

Události

Země
Všechny
 • Belgie
 • Mexiko
 • Německo
 • Spojené státy americké
 • Španělsko
 • Všechny
Typ semináře/školení
Všechny
 • Seminář
 • Veletrh
 • Webinář
 • Všechny

Nenalezeny žádné výsledky!