Charakterizace částic

Nové možnosti v oblasti analýzy částic

Čím lépe znáte částice, tím lépe můžete předvídat chování vašich materiálů. Parametry, které chcete v rámci výzkumu měřit, zahrnují velikost částic a pórů, tvar částic, vnitřní strukturu, zeta potenciál, strukturu povrchu, reaktivní oblast, hustotu, tok prášku atd. Společnost Anton Paar vám nabízí přístrojové vybavení pro všechna tato a jiná měření. Disponuje nejširším portfoliem zařízení pro charakterizaci částic od jednoho globálního poskytovatele. Vyberte si z této široké nabídky a profitujte z našich znalostí v této oblasti, získávaných po desetiletí. Stačí nás kontaktovat.

 • Aplikace, parametry, technologie: Zjistěte, co je pro vás ideální!

  Přepínejte mezi konkrétními aplikacemi a přehledem všech měřitelných parametrů, u kterých se vám také zobrazí technologie používané pro charakterizaci částic.

  Přepnout na zobrazení aplikací pro analýzu částic


 • Granulace a sušení: Výzvy spojené s tabletováním

  Tablety nejsou tvořeny pouze aktivními farmaceutickými přísadami (API), ale také pomocnými látkami, které zlepšují zpracování prášku a kvalitu finální lékové formy. Tabletování je procesem o více krocích, jehož úspěch závisí na parametrech použitých přístrojů a manipulace s práškem. Zejména granulace a sušení vyžadují vhodnou kombinaci pomocných látek. Tento aplikační report zkoumá absopční schopnost rozemleté a přesáté laktózy a methylcelulózy jako pomocných látek s cílem odhadnout jejich chování během granulace za vlhka. Stejné pomocné látky byly testovány také za různých teplot z důvodu reprodukovatelnosti sušicího účinku fluidního lože sušičky. Bylo zjištěno, že množství vlhkosti adsorbované během granulace za vlhka a následný teplotní efekt během sušení mají vliv na tokové a kompresní charakteristiky.

  Více informací

  Charakterizace katalyzátorů

  Charakterizace katalyzátorů, a to jak před reakcí, tak v jejich vyčerpané formě, může poskytnout cenné informace o efektivnosti a účinnosti katalytického procesu a může pomoct při navrhování nových katalyzátorů. Nejdůležitějšími parametry v této souvislosti jsou velikost pórů, objem pórů, aktivní plocha povrchu, velikost částic, kyselost povrchu, fluidizační chování a kohezní vlastnosti.

  Stáhněte si tento aplikační report, abyste zjistili, jak pochopení všech těchto parametrů - získaných experimenty na přístrojích Anton Paar – přispívá k vývoji katalyzátorů a kontrole kvality.

  Více informací

  Charakterizace potravin

  Proces přípravy, výroby a balení potravinového prášku vyžaduje konzistenci jednotlivých šarží, aby byla zajištěna bezpečnost a loajalita spotřebitele. Poznatky získané experimentálním měření na přístrojích Anton Paar pro stanovení hustoty, velikosti částic, kohezní síly, stlačitelnosti a permeability mohou přispět k vyšší kvalitě a konzistentnosti potravinářských prášků. Tento aplikační list se zaměřuje na sušené mléko a hladkou mouku, protože se jedná o všudypřítomné výrobky a současně i o klíčové ingredience mnoha jiných potravinářských výrobků a doplňků stravy.

  Více informací

  Charakterizace kovových prášků

  Kovové prášky se používají v práškové metalurgii, například v aditivní výrobě. Vlastnosti prášků mají zásadní vliv na kvalitu produktů. Používají se tradiční metody analýzy prášků, jakými jsou prášková reologie, dynamický rozptyl světla, BET a měření hustoty.

  Stáhněte si aplikační list a zjistěte, jak se tyto doplňkové metody používají k měření vlastností toku, pórovitosti, stlačitelnosti, komprimace vzorku, distribuce velikosti částic a mnoha dalších vlastností. Pokud budete provádět charakterizací kovových prášků s vhodnými přístroji, můžete si být jisti správnou tekutostí ve výrobním procesu a stabilitou vytvrzeného produktu. Navíc snadno zjistíte, zda jsou přebytky kovového prášku z předchozích výrobních cyklů stále použitelné.

  Více informací

  Zjišťování vlastností potravin

  Velikost částic v potravinách ovlivňuje nejen aspekty výrobního procesu, jakými jsou přeprava, skladování nebo trvanlivost, ale má také zásadní vliv na smyslové vlastnosti, například chuť a pocit v ústech.

  Analyzátor velikosti částic PSA je schopen měřit kapalné i suché disperze v širokém rozsahu od nanometru po milimetr, a tak je ideální pro kontrolu kvality v potravinářském průmyslu.

  Stáhněte si aplikační report a zjistěte přínosy použití techniky laserové difrakce pro charakterizaci potravin.

  Více informací

  Charakterizace exozomů izolovaných z buněčných kultivačních médií

  Potenciál exozomů pro transport léčiv je znám již dlouho. V tomto aplikačním listu zjistíte, jak lze pomocí přístroje Litesizer™ 500 efektivně měřit velikost částic exozomů, a také že toto kritérium lze použít k monitorování stability exozomů in vitro. Také bylo provedeno měření zeta potenciálu, které poskytlo důležité informace o biologické funkčnosti exozomů.

  Stáhněte si aplikační list a zjistěte více o vlastnostech exozomů.

  Více informací

  Rychlejší a citlivější měření zeta potenciálu

  Doposud nejmodernější metodou pro měření zeta potenciálu byla Fázová analýza dynamickým rozptylem (PALS), která vycházela z elektroforetického rozptylu světla (ELS). Tento aplikační list představuje nově patentovanou technologii zvanou cmPALS, díky níž je možné měření provádět daleko rychleji a s menšími aplikovanými elektrickými poli. Díky tomu lze přesvědčivě měřit i citlivé vzorky.

  Stáhněte si aplikační list a přečtěte si více o měření ELS se zvýšenou citlivostí a stabilitou.

  Více informací

 • Klepnutím na konkrétní parametr zjistíte, co vám může společnost Anton Paar v dané oblasti charakterizace částic nabídnout. Pomocí filtrů v tabulce můžete své vyhledávání dále zpřesňovat pro konkrétní technologii a získat tak informace o různých měřicích rozsazích.

  Kliknutím na konkrétní přístroj se vám zobrazí jeho podrobné funkce a specifikace.

  Velikost pórů
  Zobrazit všechny přístroje
  Velikost částic
  Zobrazit všechny přístroje
  Plocha povrchu
  Zobrazit všechny přístroje
  Příprava vzorků
  Zobrazit všechny přístroje
  Hustota
  Zobrazit všechny přístroje
  Reaktivní plocha
  Zobrazit všechny přístroje
  Odsávání par
  Zobrazit všechny přístroje
  Porozita pěny
  Zobrazit všechny přístroje
  Tvar částic
  Zobrazit všechny přístroje
  Zeta potenciál
  Zobrazit všechny přístroje
  Vlastnosti toku prášku
  Zobrazit všechny přístroje
  Kapacita úložiště plynu
  Zobrazit všechny přístroje
  Měření
  Technologie

  Nenalezeny žádné výsledky!


  Měření

  Technologie

  Typ disperze

  Rozsah měření
  Rozsah plochy povrchu Plynová sorpce (BET), dynamická průtoková analýza BET Minimální měřitelná plocha povrchu
  0,1 m²/g
  autosorb 6iSA
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit žádost
  Rozsah plochy povrchu / rozsah velikostí pórů Plynová sorpce Plocha povrchu, velikost pórů
  2 nm až 500 nm (pomocí N2 nebo Ar)
  0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
  Minimální měřitelná plocha povrchu
  0,1 m²/g
  Povrchová plocha, velikost pórů Plynová sorpce (fyzisorpce, chemisorpce) Pevné Rozsah velikosti póru
  0,35 nm až 500 nm
  Minimální měřitelná plocha povrchu
  od 0,0005 m²/g pomocí kryptonu, od 0,01 m²/g pomocí N₂
  (Sypná) hustota, Vlastnosti toku prášku Setřesná hustota Pevné 1 cm³ až 1000 cm3
  Reaktivní plocha Sorpce plynu (chemisorpce) Pevné
  Příprava vzorků Vakuové, průtokové odplynění Pevné
  Kapacita úložiště plynu Vysoký tlak, plynová sorpce Pevné
  Litesizer 100
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  Velikost částic Dynamický rozptyl světla Kapalný Rozsah velikosti částic
  0,3 nm až 10 µm
  Litesizer 500
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  Velikost částic, zeta potenciál Dynamický rozptyl světla, elektroforetický rozptyl světla (ELS), statický rozptyl světla (SLS) Kapalný Rozsah velikosti částic
  0,3 nm až 10 µm
  Vlastnosti toku prášku Reologie s několika metodami měření průtoku prášku Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
  5 nm až 5 mm
  Vlastnosti toku prášku, hustota Smykové testování Pevné/Kapalné
  (Skutečná) hustota Plynová pyknometrie 4 cm³ až 135 cm³
  (Skutečná) hustota Plynová pyknometrie 0,25 cm³ až 4,5 cm³
  (Skutečná) hustota Plynová pyknometrie 4 cm³ až 135 cm³
  PentaPyc 5200e
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  (Skutečná) hustota Plynová pyknometrie 4 cm³ až 135 cm³
  Příprava vzorků Reprezentativní vzorkování Pevné Rozsah objemu
  20 cm3
  Řada NOVAtouch
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  Plocha povrchu, velikost pórů Plynová sorpce Pevné Rozsah velikosti pórů
  0,35 nm až 500 nm / 2 nm až 500 nm (pomocí N2 nebo Ar)
  0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
  Minimální měřitelná plocha povrchu
  0,01 m²/g
  Velikost pórů Porozimetrie Pevné Rozsah objemu
  0,05 cm3
  rozsah velikostí pórů
  1100 µm až 0,0064 µm
  Velikost částic Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
  0,1 μm (pevné) / 0,04 μm (kapalné) až 500 μm
  Velikost částic Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
  0,1 μm (pevné) / 0,04 μm (kapalné) až 2500 μm
  Velikost částic Laserová difrakce Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic
  0,3 μm (pevné) / 0,2 μm (kapalné) až 500 μm
  Plocha povrchu, velikost pórů Plynová sorpce Pevné Rozsah velikosti pórů
  0,35 nm až 500 nm
  0,35 nm až 2 nm (pomocí CO₂ na C)
  Minimální měřitelná plocha povrchu
  0,01 m²/g; 0,0005 m²/g
  Velikost částic, tvar částic a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic / rozsah velikosti pórů
  méně než 1 nm až 105 nm (q-rozsah (Cu K-alpha): 0,03 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
  SAXSpoint 2.0
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  Velikost částic, tvar částic a vnitřní struktura SAXS, WAXS, GISAXS Pevné/Kapalné Rozsah velikosti částic / rozsah velikosti pórů
  méně než 1 nm až 160 nm (q-rozsah (Cu K-alpha): 0,02 nm⁻¹ až 41 nm⁻¹)
  Objem (otevřených) pórů Plynová pyknometrie Pevné 4 cm³ až 135 cm³
  Pentafoam 5200e
  Zobrazit podrobnosti o produktu Vytvořit požadavek
  Objem (otevřených) pórů Plynová pyknometrie Pevné 4 cm³ až 135 cm³
  Absorpce par Sorpce par Pevné
  Příprava vzorků Vakuové odplynění Pevné

   

   

  Řešení charakterizace částic společností Anton Paar

  Analyzátory velikosti částic

  Částice mohou být složité, ale jejich měření nikoli. Přístroje řady Litesizer a PSA umožňují měření velikosti částic jediným stisknutím tlačítka, a to zdaleka není vše:

  • Řada Litesizer: Dynamický rozptyl světla pro analýzu velikosti částic s rozsahem menším než nanometr až desítky mikrometrů, zahrnující měření zeta potenciálu, molekulové hmotnosti a, měření indexu lomu
  • Řada PSA: Laserová difrakce pro analýzu velikosti částic kapalných a suchých disperzí v rozsahu milimetrů
  • Speciální příslušenství umožňuje měření s malým objemem vzorku, v organických roztocích, pomocí automatického přenosu vzorku apod.
  • Zaměřte se na vaše částice: Software Kalliope lze použít pro oba přístroje, snižuje potřebu zásahu obsluhy na minimum

  Další informace

  Skutečná reologie prášků

  Tyto cely pro skutečnou práškovou reologii, prášková průtočná cela a prášková smyková cela, vám v kombinaci s reometry MCR Evolution pomohou přesně charakterizovat a zjistit vlastnosti vašich prášků:

  • Úžasná přesnost známých reometrů MCRe pro analýzu prášku
  • Vysoká reprodukovatelnost díky režimům přípravy vzorku a plně automatizovaným procesům
  • Více režimů měření, jak pro kontrolu kvality, tak pro výzkumné účely
  • Jediná smyková cela, která může být doplněna o příslušenství pro měření teploty a vlhkosti

  Další informace

  Analyzátory adsorpce

  Při adsorpční analýze je nezbytné kombinovat praktickou konstrukci přístrojů s pokročilými modely pro redukci dat:

  • Široká nabídka přístrojů pro sorpci páry, fyzisorpci, chemisorpci a vysokotlakou sorpci
  • Plně automatizované systémy s možnostmi víceúčelové analýzy a přípravy vzorků
  • Perfektní pro analýzu velikosti pórů, plochy povrchu, interakce plynných a pevných katalyzátorů, léčiv, materiálů baterií, adsorbentů a všech ostatních porézních materiálů
  • Světově proslulé modely pro redukci dat, rychlé reporty z měření pro tradiční i nové složité materiály

  Další informace

  Rtuťové porozimetry

  Nejčastěji používaná metoda pro stanovení pórovitosti makroporézních materiálů:

  • Navrženy tak, aby obsluze poskytovaly co nejbezpečnější provoz při práci s rtutí
  • Funkce jako zjednodušené zavádění tekuté rtuti a automatizované čištění oleje dělá z přístroje PoreMaster uživatelsky nejpříjemnější rtuťový porozimetr
  • Nejpřesnějšího měření za vysokého tlaku je dosaženo použitím šroubového pohonu s automatickým generováním požadovaného tlaku
  • Plnění kapalnou rtutí, nízkotlaká měření, tak i měření za vysokého tlaku jsou obvykle dokončeny během 30 minut

  Další informace

  Analyzátory hustoty pevných látek

  Získejte všechny potřebné hodnoty hustoty z jednoho zdroje, a to s tou nejvyšší možnou přesností:

  • Portfolio přístrojů, které pokrývá měření skutečné nebo heliové hustoty, sypné hustoty a geometrické hustoty

  • Nejvyšší přesnost výsledků v kombinaci s nejširším rozsahem měření v jediném přístroji
  • Skeletární hustotu lze měřit bez použití kapalné rtuti
  • Plynová pyknometrie poskytuje výsledky skutečné hustoty zcela nedestruktivním způsobem

   Další informace

   Systémy SAXS

   Systémy měření RTG rozptylu pod nízkým úhlem SAXSpace a SAXSpoint 5.0 poskytují vynikající rozlišení a nejlepší možnou kvalitu dat pro výzkum nanočástic:

   • Výborné zdroje RTG a optika pro nejvyšší čistotu spektra a toku
   • V kombinaci s bezrozptylovou kolimací paprsku a nejmodernějšími hybridními detektory s měřením fotonů (HPC) se můžete spolehnout na získání vysokého poměru signálu vůči šumu a celkově vynikající kvality dat.
   • Široká škála vzorků pro charakterizaci částic za řízené teploty a atmosféry
   • Spolehlivé ovládání s dlouhou dobou provozu, možností měření velkého počtu vzorků a nízkými náklady na údržbu

   Další informace

  • 3letá záruka

   • S účinností od 1. ledna 2020 se na všechny přístroje* společnosti Anton Paar vztahuje záruka po dobu 3 let.
   • Zákazníci se tak vyhnou nepředpokládaným nákladům a na svůj přístroj se mohou vždy spolehnout.
   • Vedle záruky je k dispozici široká škála dalších služeb a možností údržby.

   * Vzhledem k použité technologii některé přístroje vyžadují údržbu v souladu s plánem údržby. Dodržení plánu údržby je nutnou podmínkou pro poskytnutí tříleté záruky.

   Další informace

  • Odborníci od počátku

   I přes svoji šíři portfolia zařízení společnosti Anton Paar pro charakterizaci částic společnosti mají tyto přístroje jeden společný rys: Byli prvními svého druhu a jsou stále lídry ve své oblasti. Například PSA, vyvinutý v roce 1967, byl prvním analyzátorem velikosti částic využívajícím technologii laserové difrakce. První komerční maloúhlová kamera pro RTG rozptyl (SAXS), kterou sestrojil Otto Kratky v roce 1957, byla vyrobena společností Anton Paar. Dnes systémy SAXS společnosti Anton Paar stále zůstávají etalonem, pokud jde o tuto technologii. Quantachrome Instruments, značka společnosti Anton Paar, zahájila svou cestu na vrchol v roce 1968. Od těch časů až dosud její specializované vědecké týmy nepřestávají vyvíjet inovace v těsném kontaktu s uživateli, což vede ke vzniku těch nejlepších řešení pro měření porézních materiálů a prášků.

  Využijte odborné znalosti společnosti Anton Paar o charakterizaci částic ve vašem vlastním výzkumu částic a vývoji materiálů.

  Společnost Anton Paar nabízí nejen širokou škálu specifických přístrojů, ale také rozsáhlé aplikační poradenství a informace k aplikacím. Aplikační listy, Anton Paar Wiki a webináře nabízejí hluboké znalosti k tématu charakterizace částic, např.: 

  Využijte těchto zdrojů a našich dlouholetých zkušeností s charakterizací částic. Prozkoumejte nové oblasti použití, abyste dosáhli optimálních výsledků ve výrobě, kontrole kvality a vývoji produktů. Samozřejmě se na nás můžete obrátit i přímo, a to s jakýmikoli dotazy týkajícími se našich přístrojů a aplikací.

  Kontaktujte nás

  Získejte praktickou zkušenost v Technických centrech společnosti Anton Paar.

  Jste praktickým člověkem, který preferuje možnost vidět naše přístroje naživo? Zjistěte, zda má některé z našich technických center k dispozici vámi požadovaný nástroj nebo zda je ve vašem regionu plánován seminář o charakterizaci částic.

  Zjistit teď

  Volně dostupné webináře o charakterizaci částic

  Semináře

  Země
  Všechny
  • Jihoafrická republika
  • Německo
  • Spojené státy americké
  • Tchaj-wan
  • Všechny
  Typ semináře/školení
  Všechny
  • Seminář
  • Veletrh
  • Všechny

  Nenalezeny žádné výsledky!