SAXS

SAXS

Kompaktní laboratorní systém SAXS

Anton Paar přesné a spolehlivé řešení pro studie SAXS/WAXS/GISAXS přináší vynikající rozlišení a nejlepší možnou kvalitu dat potřebnou pro každodenní výzkum nanostrukturálních materiálů. Robustní systémy využívají brilantní RTG kolimaci bez rozptylu paprsku a jsou vybavené širokým spektrem držáků vzorků na pokrytí mnoha různých aplikací.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Využijte vysoce kvalitní data

Systémy maloúhlového RTG rozptylu SAXSpoint a SAXSpace využívají brilantní RTG zdroje a optiku za účelem zisku RTG paprsku s nejvyšší spektrální čistotou a proudem. V kombinaci s bezrozptylovou kolimací paprsku a nejmodernějšími hybridními detektory s fotonovým počítáním (HPC) se můžete spolehnout na vysoký poměr signálu vůči šumu a celkově vynikající kvalitu dat.

Flexibilita pro Vaše aplikace

Analyzátory nano-struktur Anton Paar nabízí nejkomplexnější a nejuniverzálnější výběr držáků vzorek pro vzorky s nano-strukturou. Bez ohledu na typ studie - testy nanostrukturálního povrchu, tahové testy, strukturální studie při řízené teplotě, vlhkosti nebo tlaku, či měření reakcí plynu, jsou systémy Anton Paar SAXS/WAXS/GISAXS jednoduše pro charakterizaci vzorků vybavené.

Využijte simultánnost SAXS/WAXS

Komplexní analýza nanostrukturálních materiálů vyžaduje RTH rozptylové data při malých a velkých rozptylových úhlech. Analyzátory nanostruktur od Anton Paar jsou schopné automatického simultánního měření SAXS a WAXS a poskytují vynikající úhlové rozlišení v rozsahu malých úhlů, stejně jako rozptylová informace při velkých rozptylových úhlech.

Využívejte spolehlivý nanovýzkum každý den

Využijte výhody dlouhé doby bezporuchového používání, nízkých nákladů a spolehlivého provozu. Jejich inovativní a robustní design zajišťuje těmto analyzátorům jejich dostupnost a tím i využitelnou vysokou kapacitu měření. Spolehněte se na hladký průběh použití a stabilní tok vynikajících výsledků potřebných pro výzkum nanomateriálů.

Spolehněte se na naše hluboké aplikační znalosti

Váš analyzátor nanostruktur má nejlepší možnou péči: V okamžiku instalace a prověření přístroje provádí specialisté Anton Paar zaškolení, aby pomohli uživatelům k maximálnímu využití jejich potenciálu. Více než 50 let zkušeností činí ze společnosti Anton Paar nejúspěšnějšího a nejspolehlivějšího partnera na poli analýzy nanostruktur s SAXS/WAXS/GISAXS.