Funkce integrity dat a dodržování předpisů

Safe. Powerful. Compliant.

Ve všech regulovaných odvětvích, zejména ve farmaceutickém a biotechnologickém průmyslu, je dodržování předpisů v oblasti elektronických dat zásadní. Bezproblémová správa dat s plnou integritou a zabezpečením dat je nutností.

Softwarová řešení Anton Paar s pokročilými a zároveň snadno použitelnými funkcemi splňují nejvyšší průmyslové standardy podle FDA 21 CFR Part 11, EU Annex 11, PIC/PICS 041-1 a GxP – se zaměřením na GMP a cGMP.

Pečlivá kvalifikace laboratorních přístrojů a validace systémů zajišťuje, aby přístroje a systémy Anton Paar striktně dodržovaly zásady USP 1058> a přístup založený na riziku životního cyklu. Jejich komplexní a zjednodušené softwarové funkce usnadňují přenos, kontrolu a ukládání dat a posilují nejvyšší standardy integrity dat v jakémkoli místě činnosti.

Stanovení priorit preventivních opatření snižuje rizika neshody, šetří čas a zdroje a zajišťuje připravenost k auditu v každém okamžiku.

Kontaktujte nás

Síla spolehlivé integrity dat a dokonalého souladu s předpisy

V rámci našich komplexních dokumentačních služeb naši klienti obdrží dokumentaci specifickou pro daný systém pro počáteční kvalifikaci a validaci, údržbu a rekvalifikaci, která je v souladu s předpisy. Chápeme zásadní důležitost zachování integrity dat a nabízíme širokou škálu zdrojů a podpory, které splňují jedinečné potřeby každé níže uvedené kategorie.

 

Kategorie integrity dat
Všechny splňují požadavky 21 CFR část 11
Excellence Pokročilý Standard
Audit Trail
Režim Audit Trail
Zabezpečené elektronické záznamy o činnostech a akcích systému (měření, podepisování, exporty, změny nastavení) s možností komentáře.
Electronic Signature
Elektronický podpis
Elektronické ověřování elektronických dat na různých úrovních podepisování s možností komentáře.
Rozšířený elektronický podpis
Rozšířené možnosti elektronického podpisu pro výhradně jednofázové/dvoufázové podepisování (pouze podání/schválení) a náhradní podepisování.
Zabezpečení dat
Export dat pro tisk
Plně sledovatelný tisk dat a nastavení přístroje v souladu s GxP.
Zabezpečené úložiště dat
Deaktivace paměti „Ring-buffer“ (cyklické fronty) se zastavením měření před odstraněním dat.
Omezené nastavení času a data
Zálohování dat
Zálohování dat (měření, kontroly, kalibrace, nastavení atd.), včetně obnovy po havárii specifické pro daný přístroj.
Elektronický přenos dat
Přenos dat pomocí standardních protokolů (LAN, síťové sdílení) nebo softwaru společnosti Anton Paar pro správu laboratoře s názvem AP Connect Pharma.
Správa uživatele (User management)
Správa uživatelů s pevnými pravidly pro hesla
Vytváření a identifikace uživatelů na třech předdefinovaných úrovních (operátor, manažer a správce).
Správa jednotlivých skupin uživatelů
Vytváření skupin uživatelů pro správu jednotlivých skupin uživatelů (např. spuštění/zastavení, kontroly, změna nastavení atd.).
Konfigurovatelné zabezpečení pomocí hesel
Rozšířené zabezpečení pomocí složitých hesel (velká a malá písmena, čísla, speciální znaky) a definované vypršení platnosti hesla.
Vylepšené funkce pro dodržování předpisů
Konfigurovatelná viditelnost naměřených hodnot
Na displeji přístroje se během měření nezobrazují žádné údaje v reálném čase. Zobrazují se pouze konečné výsledky, aby nedošlo k ovlivnění uživatelem.
Přístup k nezpracovaným datům a jejich ukládání
Možnost ukládání, přístupu a kontroly nezpracovaných dat po měření. U některých systémů prostřednictvím specializovaného softwarového prohlížeče.
Asistované volitelné kontrolní meze a platnost
Konfigurovatelné meze pro ověření platnosti naměřených dat při pravidelných (volitelných či za provozu povinných) kontrolách přístroje.
Režim bez ukládání (s auditní stopou)
V přístroji nejsou uložena žádná data, kromě auditní stopy. Po každém měření je nutné data okamžitě vytisknout.
Režim neodstranitelných dat
Funkce „archivace“ nahrazuje funkci „odstranit“ pro bezpečný export dat a následné odstranění dat.
Externí ovládání systému
Software pro stolní počítače pro provoz a ovládání systému. U některých přístrojů volitelně pro vestavěný provoz.
Kompatibilní produkty Zobrazit všechny nástroje
Excellence
Zobrazit všechny nástroje
Advanced
Zobrazit všechny nástroje
Standard

Integrita dat, zabezpečení a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích.

Pochopte požadavky normy 21 CFR Part 11. Ponořte se do podrobného popisu jednotlivých funkcí. Zjistěte, jak spolu souvisí kapitoly o měřicí technice a lékopisu.

Stáhněte si komplexní příručku „Integrita dat, zabezpečení a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích“

Zde si přečtěte další informace

Kontaktujte nás a získejte další informace.

Kontaktujte nás