Integrita dat: Excellence

Vítejte v kategorii 'Excellence' naší sady pro integritu dat a soulad s předpisy Dosáhněte zlatého standardu: nejvyšší úrovně shody s předpisy FDA a EMA. Začíná to shodou s 21 CFR část 11 a zahrnuje také zásady ALCOA++, GMP a cGMP. Rozšířená sada funkcí usnadňuje analytické pracovní postupy a manipulaci s daty a dále snižuje zátěž a úsilí. Prozkoumejte a vyzkoušejte možnosti řešení integrity a bezporuchových zabezpečení dat pro vaši laboratoř.

Kontaktujte nás

Charakteristika

Režim Audit Trail

Elektronický podpis

Rozšířený elektronický podpis

Export dat pro tisk

Chráněné úložiště dat

Omezené nastavení času a data

Zálohování dat

Elektronický přenos dat

Správa uživatelů s pevnými pravidly pro hesla

Správa jednotlivých skupin uživatelů

Konfigurovatelné zabezpečení heslem

Konfigurovatelná viditelnost naměřených hodnot

Přístup k nezpracovaným datům a jejich ukládání

Řízené, volitelné kontrolní limity a platnost

Režim bez ukládání (s auditní stopou)

Režim neodstranitelných dat

Externí ovládání systému

Kompatibilní produkty

Integrita dat, zabezpečení a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích.

Pochopte požadavky normy 21 CFR Part 11. Ponořte se do podrobného popisu jednotlivých funkcí. Zjistěte, jak spolu souvisí kapitoly o měřicí technice a lékopisu.

Stáhněte si komplexní příručku „Integrita dat, zabezpečení a dodržování předpisů v regulovaných odvětvích“

Zde si přečtěte další informace

Kontaktujte nás a získejte další informace.

Kontaktujte nás