Modulární cirkulační polarimetr: MCP 5100/5300/5500

Polarimetrie bez omezení

Nová řada polarimetrů MCR představuje spojení nejmodernější technologie, moderní konstrukce a vysoké užitné hodnoty. Specifická konfigurace pro zákazníka, jako je např. možnost použití více vlnových délek, je jednou z cest, jak zachovat jedinečnost polarimetru i pro budoucí aplikace. Polarimetr MCP 5100/5300/5500 je perfektním řešením pro měření optické otáčivosti a stanovení koncentrace nebo měření specifické otáčivosti opticky aktivních látek ve farmaceutickém, kosmetickéma chemickém průmyslustejně jako v R&D. Jeho moderní správa dat - plně vyhovující 21 CFR Část 11 - zajišťuje integritu dat – bez ohledu na to, zda je polarimetr ovládán samostatně, pomocí PC nebo je připojen přes síť.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Externí MCP software zajišťujeí veškerou správu dat

Externí MCP software zajišťujeí veškerou správu dat

Polarimetr je ovládán pomocí externího softwaru MCP. Veškerá interakce probíhá v připojeném PC. Uživatelská skupina, systém a správa dat je prováděna pomocí počítače a ne přístrojem, čímž je výrazně snížena doba potřebnápro kvalifikaci přístroje. Veškerá data (naměřená data, audit trail, kontrola a nastavení) jsou automaticky ukládána jako základní data v databázi stolního počítače. Tuto databázi lze podle požadavku zálohovat nebo obnovit pomocí zákaznických IT postupů.

Prohlížeč základních dat pro kontrolu autenticity dat

Prohlížeč základních dat pro kontrolu autenticity dat

Polarimetr MCP je pro sběr a správu dat připojen k síti nebo PC pomocí Anton Paar LIMS Bridge. Prohlížeč základních dat Anton Paar umožňuje kontrolu věrohodnosti – archivovaná základní data lze pro postup ověření načíst a regenerovat z formátu se kterým pracuje přístroj do formátu čitelného uživatelem. Automatické kontroly ověřují integritu digitálně podepsaných dat – v případě změny souboru je verifikace zamítnuta.

Komplexní kvalifikační dokumentace

Komplexní kvalifikační dokumentace

S dokumentací Anton Paar Pharma Qualification Documentation můžete svůj nový polarimetr MCP integrovat do procesu a systému kvality ve velmi krátkém čase. 

Jsou dodávány IQ/QO/PQ, analýza rizika i kontrolní seznam 21 CFR Část 11. Kvalifikaci přístroje společně s vámi projde místní zástupce společnosti Anton Paar – tím uspoříte čas i finance.

Modularita zajišťující rozšíření přístrojů podle požadavků

Modularita zajišťující rozšíření přístrojů podle požadavků

Vaše investice do polarimetru MCP je bezpečná, bez ohledu na to, s jakým měřením budete v budoucnu čelit. Všechny modely MCP lze pro splnění nových požadavků dovybavit např. dodatečnými vlnovými délkami, vzduchovou pumpou nebo kamerou FillingCheck. Do přístroje lze přidat až osm spektrálních filtrů v rozsahu UV/VIS/NIR, a to ihned nebo až později jako dodatečnou výbavu.

Technické přednosti pro maximální spolehlivost

Technické přednosti pro maximální spolehlivost

Polarimetry MCP vybavené funkcemi pro maximální sledovatelnost a spolehlivost:

 • Technologie Wireless Toolmaster™ – automatická identifikace měřicích cel a křemenných desek
 • FillingCheck™ – vestavěná kamera pro monitorování procesu plnění vzorku v reálném čase (volitelně pro MCP 5100/5300)
 • Automatické řízení teploty pomocí Peltierova článku – eliminuje nutnost použití externího oběhového termostatu
 • LED zdroj světla – bezúdržbový po dobu 100 000 hodin
 • Vestavěné vzduchové čerpadlo pro odstranění vzorku z měřicí cely, vyčištění a vysušení vnitřního prostoru měřicí cely (volitelně pro MCP 5100/5300)
 • Až osm spektrálních filtrů v rozsahu UV/VIS/NIR (volitelně)
Široký rozsah měřicích cel připravených pro vaši aplikaci

Široký rozsah měřicích cel připravených pro vaši aplikaci

Pro splnění všech vašich požadavků je dostupná řada měřicích cel s různou délkou optické dráhy, s různým materiálovým provedením a s variabilitou plnění měřících cel. Všechny měřicí cely polarimetrů MCP jsou dodávány společně s bezdrátovou technologií podporující funkci Toolmaster™. Typ cely a nejdůležitější údaje o cele jsou automaticky přenášeny do přístroje. Přístroj MCP automaticky kontrolujte, zda cela vyhovuje vybranému nastavení metody. Aktuální teplotní údaje jsou též přenášena do přístroje.  

Společnost Anton Paar nabízí vhodnou měřicí celu pro jakoukoliv aplikaci.

Technické specifikace

°OR při 589 nm
MCP 5100 MCP 5300 MCP 5500 MCP 5500 MW 325
Měřicí stupnice °Optické otáčivosti; °Optické otáčivosti (korigované na délku měřicí cely), °Specifické otáčivosti, °Specifické otáčivosti (korigované na délku měřicí cely), Koncentrace v % (g/100 ml, g/l, g/100 cm3, kg/m3), °ISS – mezinárodní cukerné stupnice (bez kompenzace na teplotu), matematické funkce a uživatelské stupnice
Rozsah měření ±89,9° ±89,9° ±89,9° ±89,9°
Rozlišení 0,001° (0,0001° volitelně) 0,001° (0,0001° volitelně) 0,0001° 0,0001°
Přesnost* ±0,0025° (volitelně ± 0,0020°) ±0,0020° < 0,0020° < 0,0020° (589 nm)
Opakovatelnost ±0,002° ±0,002° ±0,001° ±0,001°
Reakční doba 12 sekund 12 sekund 15 sekund 15 sekund
Vlnové délky 589 nm a volitelně až osm vlnových délek. Standardní spektrální vlnová délka (365, 405, 436, 546, 578, 633, 880 nm), uživatelsky specifikované vlnové délky na vyžádání
Světelný zdroj LED zdroj světla 50 000 až 100 000 hodin životnosti pro všechny vlnové délky (325 nm až 880 nm)
Citlivost Optická hustota (OD) 4,0 Optická hustota (OD) 4,0 při 589 nm
 
Řízení a měření teploty
Senzor Senzor PT100 pro měření teploty uvnitř cely nebo křemenné desky; bezdrátový přenos do přístroje
Rozlišení 0,1 °C 0,01 °C 0,01 °C 0,01 °C
Přesnost** > 0,1 °C > 0,05 °C > 0,03 °C > 0,03 °C
Regulace teploty*** 20 °C + 25 °C 
(volitelně 10 °C až 45 °C)
10 °C až 45 °C
 
Rozměry, požadavky na napájení, rozhraní
Rozměry (D x Š x V) 797 mm x 437 mm x 231 mm
Hmotnost <33,5 kg
Řízení spotřeby Přizpůsobitelný jakémukoliv napětí v rozsahu 100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon 185 VA
Rozhraní 4 USB, RS232, Ethernet, VGA, CAN bus. Jednoduché připojení klávesnice, myši, tiskárny, čtečky čárových kódů a sítí.
 
Příslušenství
Měřicí cely ToolMaster™: Automatická bezdrátová identifikace měřicí cely prostřednictvím RFID, délka optické dráhy měřicí cely 2,5 mm až 200 mm
Kontrolní křemenné desky Automatická identifikace kontrolní křemenné desky a automatický bezdrátový přenos referenčních parametrů do přístroje

* pod standardními fyzikálními podmínkami

** s Peltier článkem a měřicí celou s funkcí Toolmaster™ (50/100/200 mm)

*** řízení teploty při 10 °C předpokládá standardní fyzikální podmínky

Normy

A

AOAC 940.11
AOAC 926,14
AOAC 954,14
AOAC 926,18
AOAC 970,57
AOAC 930,36
AOAC 920.82
AOAC 926.11
AOAC 898.02
AOAC 925.33
AOAC 902.02
AOAC 975.43
AOAC 950.30
AOAC 950.29
AOAC 945.37
AOAC 925.35
AOAC 930.32
AOAC 986.19
AOAC 920.65
AOAC 945.55
AOAC 933.04
AOAC 965.31
AOAC 925.52
AOAC 896.01
AOAC 925,47
AOAC 896,02
AOAC 920.190
AOAC 920,184
AOAC 920.189
AOAC 920,188
AOAC 920,182
AOAC 920.139

P

Ph. Eur. 2.2.7 – Optická otáčivost

U

USP 781 – Optická rotace

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických odborníků na celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Příslušenství

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Odvětví
Průmyslová skupina
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty