Jak pracujeme

Great People | Great Instruments

Duch pospolitosti v týmu, oddělení nebo celé firmy se nepřihodí náhodou.

Když tým dává vše pro společný cíl, je nádherný pocit, když je toho cíle dosaženo - ale často je to cesta k tomuto úspěchu, který tvoří celek. Proto vidíme úspěch jako zvládnutí společných výzev. Tyto výzvy jsou tu k tomu, abychom našim zákazníkům poskytovali ta nejlepší řešení jejich problémů měření.

Jak pracujeme

Máme respekt

Každý jednotlivý zaměstnanec je důležitý a hodnotný. Zodpovědné využívání personálních zdrojů je naprosto zásadní pro dlouhotrvající zdraví těla a duše. Firma podporuje opatření, které pomáhají zaměstnancům k dosažení správné rovnováhy. Společnost je také zodpovědná za životní prostředí. Chceme se podílet na zajištění smyslu života na tomto světě pro naše děti i další generace. Usilujeme o šetrné a úsporné využívání přírodních zdrojů.

Jsme zodpovědní

Každý zaměstnanec má důležitý podíl na celkových výsledcích Anton Paar. I když se přínos jedné jediné osoby může zdát malý, stále je rozdíl v tom jak a zda je proveden. Každý je zodpovědný za sebe, svou práci a výsledky a prospěch celku. Nicméně, k chybám může dojít. Neskrýváme chyby. Je v naší zodpovědnosti, abychom je připustili a vzali si z nich ponaučení.

Myslíme na ostatní

Lidskost a úspěch jsou tvořeny spoluprací. Ne každý má stejnou možnost příležitostí. Je na společnosti podporovat slabé a zaručovat spravedlnost našeho společného bytí i rozdělování hmotných statků. Projekty charitativní Santner Foundation jsou příkladem toho, jak firma usiluje o splnění tohoto cíle. Tyto projekty je možné uvést do života právě úspěšnou prací všech zaměstnanců.

Jsme zvědaví

Od samého začátku byla firma Anton Paar poháněna inovací. Naším motorem je zvědavost a vášeň pro objevování a další rozvoj. Podpora této inovativní kultury je zárukou našeho úspěchu a pokračující existence. Inovace není záležitostí pouze výzkumu a vývoje. Organizační práce vyžaduje také permanentní inovaci.

Cesta je cíl: Plán firmy

"Proč být úspěšný? Co uděláme s profitem?" V Anton Paar jsme na tyto otázky našli své vlastní odpovědi.

Pro nás úspěch představuje schopnost nabídnout našim zaměstnancům zajímavé, zajištěné a dlouhodobé místo k práci. To také znamená dát každému práci, kterou pokládá za užitečnou a umožnit mu rozvíjet jeho talent společně s využitím jeho individuálních schopností. Inovativní a přátelská atmosféra podporuje přeměnu myšlenek do nových produktů. V našich vysoce specializovaných dílnách, výrobě a konstrukcích se tyto idey převádí do reality. Lidé a stroje pracují společně, aby zajistili nejvyšší možnou kvalitu každého jednoho měřicího přístroje.

Úspěch je tvrdá práce. Způsob, jakým ho definujeme je to, že cílem je již cesta k úspěchu.

Strategie růstu: Kvalita před kvantitou

Měřicí přístroje Anton Paar se staly nepostradatelnými v laboratořích a výrobních procesech mnoha firem a výzkumných institucí po celém světě. Pomáhají našim zákazníkům ve vývoji produktů, výzkumu a kontrole kvality.

Po desetiletí jsme investovali 20 procent ročního obratu do výzkumu, vývoje a dalších inovací našich měřicích přístrojů. Důvod společné práce s našimi zákazníky vidíme v možnosti hledání nejlepších řešení pro jejich měření a následnou implementaci těchto řešení do vysoce kvalitních produktů.

Růst není prvořadý, následuje až za kvalitou našich produktů. Pouze je-li možné zaručit kvalitu bez kompromisů, budou naši klienti spokojeni, doporučí naši firmu dalším a budou Anton Paar důvěřovat i v budoucnu.

Při výběrových akvizicích dalších firem rozšiřujeme naše portfolio a kontinuálně také naše know-how. To nám umožňuje přinášet komplexní řešení se zvyšující se intenzitou.

S těmito akvizicemi a zakládáním nových poboček jsme si velmi vědomi toho, že skutečnou hodnotou firmy je znalost, motivace a entuziazmus zaměstnanců. Je to tato jednota hlavy, rukou a srdce, která je tvůrcem excelence a umožňuje vytváření vysoce kvalitních produktů.

Charitativní nadace Santner

Vedle odpovědnosti za naše zaměstnance je pro nás naprosto samozřejmé přebírat i společenskou odpovědnost. Mnohé společnosti působící v branži měřicích technologií jsou na seznamu burzy cenných papírů. Firma Anton Paar zvolila jinou cestu.

V roce 2003 se bývalí vlastníci Anton Paar GmbH neodvolatelně vzdali vlastnických práv. Firma Anton Paar GmbH byla věnována charitativní nadaci Santner Foundation. Smluvní dokument této nadace zcela jednoznačně prohlašuje, že aktiva nadace nejsou na prodej. 

V souladu se záměry nadace je také fakt, že se většinový podíl výnosů pro zdanění reinvestuje do dalšího rozvoje společnosti. Část výnosů se převádí do nadace. Nadace samotná může využít tyto výnosy pouze pro charitativní účely dle aktuální platné verze §§ 34ff BAO (rakouský zákon). 

Využitím těchto výnosů nadace podporuje vědecké aktivity a výzkum ve veřejném zájmu v oblasti přírodních věd a technologie a současně prevenci drogových a jiných závislostí, stejně jako jejich léčbu.

Nadace je nezisková organizace. 

Registrovaná u: Zemského soudu pro ZRS, Graz, Austria. FN 243021 i

"Offline" Projekt

"Offline" je projekt nadace Santner Foundation k prevenci a léčbě závislostí. Hlavní myšlenkou Offline project je vytvoření nízkoprahového projektu nabízejícího práci a kvalifikace. Je především určen pro lidi léčící se ze závislosti.

Produkty, které jsou vyráběné a zpracovávané v rámci Offline project, se prodávají ve vlastním obchodě. Obchod „Offline Retail“ se nachází v centru Grazu (Mariahilferstrasse 19, otevírací dny od pondělí do pátku: 11:00 až 18:00, Sobota: 11:00 až 17:00). Zde je možné zakoupit stylové second-hand oděvy a unikátní, ručně vyráběné doplňky a nábytek.


Kontakt:
Projekt Offline
Kärntnerstraße 341/1
A-8054 Graz 
Fax: 0316/902400

offline@caritas-steiermark.at
www.projekt-offline.org