Refraktometr

Refraktometr

Jeden systém pro všechny aplikace

Refraktometry Abbemat umožňují univerzální použití pro měření indexu lomu a koncentrace kapalin, gelů i pevných látek. Na základě požadavku na přesnost měření, teplotní rozsah a stupeň automatizace lze z modelů Abbemat zvolit typ, který těmto potřebám a současně i ekonomickým možnostem odpovídá.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Vysoká přesnost v celém rozsahu měření

Refraktometry Abbemat stanovují index lomu s přesností až ± 0,00002 nD, v rozsahu měření 1,26 nD až 1,72 nD a teplotním rozsahu od 4 °C do 125 °C. Vysoká přesnost až ± 0,03 °C je zajištěna interním řízením teploty pomocí Peltier článků. Optická lavice je hermeticky utěsněna a teplota stabilizována, aby bylo měření chráněno proti vnějším rušivým vlivům.

Správná konfigurace a příslušenství podle požadavků

Díky sofistikovaným funkcím software jako jsou kvalitativní limity, správa uživatelů nebo uživatelsky definované protokoly výsledků jsou refraktometry Abbemat použitelné prakticky pro každou aplikaci. Všechny typy refraktometrů Abbemat nabízí široký rozsah předprogramovaných metod. Volitelná příslušenství pro těkavé vzorky, malá množství vzorku nebo pevné vzorky zjednodušují provedení i obtížných aplikací.

Modularita - možnost pro budoucí rozšíření

Je-li zapotřebí měřit hustota, optická otáčivost, viskozita nebo pH současně s indexem lomu, je možné kombinovat refraktometry Abbemat s dalšími přístroji Anton Paar. Ve stejném čase lze měřit různé parametry a ušetřit tak čas i vzorek. Pro jednodušší zpracování dat jsou výsledky uloženy do jednoho protokolu.
 

Správná konfigurace pro každé měření

Refraktometry Abbemat firmy Anton Paar postihují celý rozsah aplikací od Economy line pro rutinní analýzy až po robustní Heavy Duty line pro měření za obtížných podmínek. Série Performance line je vhodná pro řízení kvality širokého rozsahu vzorků. Série Performance Plus je určena pro výzkum a vývoj ale i pro náročné aplikace v řízení kvality. V závislosti na přesnosti, teplotním rozsahu a hladině automatizace, a současně i ekonomické náročnosti, lze zvolit vhodný model ze širokého rozsahu jednotlivých typů.
 

Shoda s požadavky pro farmaceutický průmysl

Software pro refraktometry Abbemat splňuje všechny požadavky farmaceutického průmyslu a obsahuje funkce jako je Audit Trail, elektronický podpis a správu uživatelů. Díky balíčku "Pharma Qualification Package" lze Abbemat jednoduchým způsobem integrovat do systému výroby. Znamená to úsporu času i financí. K úplnému dokončení validačního procesu slouží Abbemat T-Check systém, který kalibruje a nastavuje povrchovou teplotu hranolu za účelem získání přesných a jednoznačně navázaných výsledků.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů