Procesní senzory

Procesní senzory

Nová generace procesních senzorů

Pro dosažení nejvyšší kvality produktu, minimalizace nákladů na výrobu a údržbu a okamžité reakce na odchylky na výrobní lince je nutné zajistit průběžné řízení a analýzu výrobního procesu. Vylepšená viditelnost všech procesních kroků jde ruku v ruce se zvýšenou kvalitou výrobku. Proto je zapotřebí použití co nejlepší procesní instrumentace.

Desítky let zkušeností jsou základem našich ověřených technologií. Proces jejich kontinuálního vývoje v souladu s nejnovějšími technologickými trendy, stejně jako i požadavky zákazníků vede k inovacím, jakou je nový převodník Pico 3000 od Anton Paar. Tato inovace reprezentuje, vedle již existující platformy Smart Sensor, další platformu.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Normy
Typ zařízení
Odvětví
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Bez kompromisů – nejlepší technologie měření pro Vaše potřeby

Díky širokému portfoliu měřicích technologií jsme schopni Vám pomoci vybrat tu nejlepší pro každou konkrétní aplikaci.

To vše Vám umožňuje

  • přesné měření fyzikálních vlastností a
  • přímé měření koncentrace.

Procesní senzory pracují jako absolutní a nezávislé měřicí přístroje a mohou být úzce propojeny s laboratorními referenčními přístroji pro in-line kalibraci prostřednictvím automatizovaných rozhraní. 

Individuální řešení pro kritické kontrolní body procesu

Anton Paar nad rámec jednotlivých senzorů dodává uživatelská řešení měření. Pomáháme Vám při výběru správné technologie senzorů, založené na našem dlouholetém aplikačním know-how v oblasti měření koncentrace a při integraci poskytujeme inženýrskou podporu. Dále můžete profitovat na interním procesu vývoje koncentračních vzorců, které bude vyhovovat Vašim definovaným požadavkům na aplikaci. Díky tomu se designéři závodu mohou soustředit na své základní úkoly a nemusí trávit čas definováním místa měření.

Flexibilita v integraci vede k minimálním investičním nákladům

Škálovatelná a modulární platforma senzorů umožňuje vybrat komponenty a konfigurace, které budou přesně v souladu se systémovou architekturou. Počínaje první fází inženýringu systému získáte výhody z různých procesních konektorů, materiálů pro smáčené části, uživatelských rozhraní, datových komunikačních rozhraní, řídicích jednotek a vyhodnocovacího softwaru.

Buďte produktivní 24/7

Cílem je 100 % dostupnost. Naše senzory jsou bezúdržbové a při výměně opotřebovaných částí nebo spotřebního materiálu in situ vyžadují jen minimální pozornost. Funkce auto-diagnostiky zajišťují nejvyšší stupeň doby využití a minimum přerušení procesu.

Připraveny pro budoucnost – ochrana Vašich investic

Platformy senzorů Pico 3000 a Smart využívají nejmodernější technologie měření, datové akvizice, zpracování digitálních signálů a zpracování dat.

Touto cestou lze zvládnout dnešní náročné úlohy měření a hardware senzorů je připraven pro budoucí aktualizace. Nové algoritmy měření a zpracování dat, jakož i budoucí aplikační programy mohou být do senzorů implementované prostřednictvím vestavěného konfiguračního portu.

Těsná integrace řídících jednotek, vyhodnocovacích jednotek a softwaru zajišťuje integritu dat, sledovatelnost, správu kalibračních dat a kontrolu statistických procesů.

Architektura platformy otevírá dveře budoucím aplikacím Průmyslu 4.0.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů