Doporučené výsledky

Obecné zásady ochrany osobních údajů skupiny Anton Paar Group

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů (GDPR). Provádíme důsledná opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Tato opatření jsou v souladu s aktuálními technologickými možnostmi. V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech souvisejících se zpracováním dat na našem webu.

1 | Ukládání přístupových údajů v souborech protokolů na serveru

Náš web si můžete zobrazit, aniž byste museli sdělovat jakékoli osobní informace. V souborech protokolů na serveru ukládáme pouze přístupové údaje jako názvy požadovaných souborů, datum a čas požadavku, objem přenesených dat, typ prohlížeče, IP adresu a žádajícího poskytovatele. Tato data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémové funkce webu a zlepšení naší nabídky, přičemž neumožňují vytvářet jakékoli závěry týkající se osoby uživatele. V případě konkrétních indikací nezákonného použití si vyhrazujeme právo zpětně data vyhodnotit.

2 | Soubory cookie

Náš web využívá tzv. soubory cookie ke zjištění opakovaného použití webu stejným uživatelem / internetovým připojením. Soubory cookie jsou malé soubory, které internetový prohlížeč stáhne a uloží v prohlížeči. Slouží k vylepšení zobrazení webu a poskytování služeb. 

Tyto soubory cookie však do určité míry rovněž předávají informace, které umožňují vás automaticky rozpoznat. Rozpoznání je možné pomocí IP adresy, která je v souborech cookie uložena. Takto získané informace slouží k vylepšení našich služeb a usnadnění přístupu k webu.

Instalaci souboru cookie můžete zabránit tak, že odpovídajícím způsobem upravíte nastavení softwaru svého prohlížeče. V takovém případě však nemusíte mít plný přístup ke všem funkcím webu. Používáním webu bez deaktivace instalace souborů cookie souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů získaných společností Google výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem.

3 | Kontakt

Na našem webu nabízíme možnost kontaktovat naši společnost prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailem nebo prostřednictvím služby LiveChat (viz část 7). Pro účely zpracování vašeho požadavku a následné komunikace s vámi budou informace, které nám poskytnete, uloženy a předány výhradně zodpovědné osobě v rámci skupiny Anton Paar Group (viz část 7). Srovnávání takto získaných údajů s údaji, které mohou být získány prostřednictvím jiných komponent našeho webu, není prováděno.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím odkazu s e-mailovou adresou (např. info@anton-paar.com), v protokolu budou zaznamenány následující informace: datum a čas příchozí zprávy, odesilatel a příjemce a předmět zprávy. Tato data budou automaticky odstraněna po uplynutí dvou měsíců. Vyhodnocování těchto dat se provádí pouze za účelem rekonstrukce a opravy systémových chyb. Obsah e-mailové zprávy si může zobrazit pouze příjemce.

4 | Paměť webshopu (Tato služba se nemusí týkat všech společností skupiny Anton Paar Group.)

Upozorňujeme, že pro účely snazšího nakupování v našem webshopu a následného zpracování smluv operátorem webshopu jsou ukládána data IP vlastníka připojení v rámci souborů cookie a také údaje o kupujícím, které uvedete.

Poskytované údaje jsou nezbytné ke zpracování smlouvy a provedení služeb a opatření před zpracováním smlouvy. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít. Přenos údajů třetím stranám probíhá pouze v případě přepravních společností pověřených doručením zboží a našeho daňového poradce v souvislosti s plněním našich daňových povinností (viz část 7).

Údaje o platebních kartách nikdy neukládáme. Přesto u nás má ochrana informací souvisejících s platbami v případě transakcí využívajících údaje o platebních kartách tu nejvyšší prioritu. Proto je celý proces platby zpracováván certifikovanými poskytovateli platebních služeb podle standardů PCI-DSS, kteří využívají nejlepší systémy zabezpečení a předávají výsledky transakcí pouze nám. Tento přístup prakticky eliminuje zneužití údajů.

V případě smlouvy jsou všechny údaje o smluvním vztahu vždy uloženy do uplynutí doby jejich povinného uchovávání pro daňové účely. Ve všech případech jsou alespoň do konce doby odpovědnosti za produkty ukládány následující údaje: jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu.

5 | Zpravodaj (Tato služba se nemusí týkat všech společností skupiny Anton Paar Group.)

Prostřednictvím webu se můžete přihlásit k odběru zpravodaje. Pro tento účel potřebujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu a také prohlášení, že souhlasíte s odběrem zpravodaje.

Abychom vám mohli poskytnout cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme rovněž informace, které nám poskytnete dobrovolně.

Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Žádost o zrušení zašlete na následující e-mailovou adresu: newsletter.cleverreach[at]anton-paar.com. Vaše údaje související s odesíláním zpravodaje ihned odstraníme. Odběr zpravodaje lze zrušit pouze jako celek, nikoli částečně pro určitou skupinu produktů.

6 | Použití nástroje Google Analytics 

Tento web využívá službu Google Analytics, službu webové analytiky od společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“). 

Služba Google Analytics rovněž využívá soubory cookie, tj. textové soubory ukládané prostřednictvím webového prohlížeče, které našemu webu umožňují rozpoznat vás při vaší další návštěvě webu a analyzovat, jak tento web používáte. Tuto analýzu používáme k uspořádání nabídky uživatelsky přívětivým způsobem a k optimalizaci webu v souladu s vašimi zájmy.

Další informace o službě Google Analytics a možnosti její deaktivace naleznetezde.

7 | Předávání údajů

Údaje jsou zpracovávány pro účely plnění právních náležitostí, plnění smlouvy, zpracování žádostí zákazníků týkajících se produktů a služeb a zajištění obchodních postupů v rámci skupiny Anton Paar Group. Společnosti náležící ke skupině Anton Paar Group mají povinnost dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů a postupovat podle pokynů, které nabízejí odpovídající ochranu.

Smluvní partneři společnosti Anton Paar, např. distribuční partneři, daňoví poradci nebo poskytovatelé služeb, např. přepravní společnosti zajišťující dodávky zboží nebo softwarová řešení jiných dodavatelů (např. LiveChat), používají námi poskytované údaje nebo nám předávané údaje pouze k plnění příslušného určeného účelu. Jiné použití údajů není povoleno.

8 | Vaše práva

Máte právo na informace, právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenosnost dat a právo na námitku. 

Kontaktujte nás, pokud máte otázky týkající se sběru, zpracování nebo použití osobních údajů a rovněž pokud máte jakékoli další otázky, chcete své údaje opravit, zablokovat nebo odstranit, zrušit souhlas nebo vznést jakoukoli námitku související s použitím údajů (viz část 9).

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, máte právo vznést námitku u příslušného orgánu dohledu.

9 | Zodpovědný orgán a kontakt 

Anton Paar GmbH, Headquarter
Anton Paar Strasse 20
8054 Graz, Rakousko

Kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajů: privacy[at]anton-paar.com