Zásady ochrany osobních údajů aplikací Anton Paar

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů (GDPR). Provádíme důsledná opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Tato opatření jsou v souladu s aktuálními technologickými možnostmi. V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech souvisejících se zpracováním dat v našich aplikacích.

Zásady ochrany osobních údajů na našich webových stránkách najdete <link corp-en/privacy-policy/>zde</link>.

1 | Osobní informace

Ve výchozím nastavení neshromažďujeme osobní údaje, které by nám umožnily identifikovat uživatele našich aplikací.

V případě nákupů v aplikacích nebo nákupů našich aplikací v obchodě Google Play dostáváme od společnosti Google osobní údaje o nákupu.

2 | Statistiky anonymního použití

Shromažďujeme souhrnné (anonymní) statistiky využití našich aplikací, jako je země zařízení, jazyk zařízení, prodejce zařízení, verze operačního systému, název a verze použité aplikace. Tímto získané informace se používají ke zlepšení a optimalizaci našich aplikací pro potřeby uživatelů obecně. Protože uvedená agregovaná data jsou anonymní, nemůžeme sledovat informace zpět k jednotlivým zařízením nebo uživatelům.

3 | Kontaktujte nás

Můžete nás kontaktovat na našich webových stránkách prostřednictvím kontaktního formuláře nebo živého chatu nebo e-mailem. Další podrobnosti najdete v sekci <link corp-en/privacy-policy/>Obecné Zásady ochrany osobních údajů</link> na našich webových stránkách.

4 | Použití nástrojů třetích stran 

Google Play Store

Naše aplikace jsou k dispozici na PlayStore, produktu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Prostřednictvím obchodu Google Play dostáváme souhrnné a anonymní informace o nastavení země zařízení, jazycích zařízení, názvech zařízení, verzi operačních systémů a verzi našich aplikací.

Můžeme také získat osobní informace od společnosti Google v případě nákupů v aplikacích nebo nákupů našich aplikací v obchodě Google Play.

Obecné prohlášení o ochraně dat společnosti Google, které uživatelé našich aplikací přijmou ještě předtím, než si mohou stáhnout naše aplikace, lze najít zde.

Apple App Store

Naše aplikace jsou k dispozici na Apple App Store, produktu společnosti Apple Inc., 1 Apple Park Way, Cupertino, California, USA, 95014.

Prostřednictvím obchodu Apple App Store dostáváme souhrnné a anonymní informace o nastavení země zařízení, jazycích zařízení, názvech zařízení, verzi operačních systémů a verzi našich aplikací. Apple nám neposkytuje žádné osobní informace o uživatelích našich aplikací.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple najdete zde.

Google Firebase

Google Firebase je produkt společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). 

Pomocí nástrojů Firebase dostáváme plně anonymní informace o poruchách v našich aplikacích na zařízeních Android a iOS a telemetrická data o tom, jak jsou naše aplikace používány.

Další informace o ochraně údajů na Googlu najdete zde.

Facebook Analytics

Naše webové stránky používají Facebook Analytics, službu společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA.

Službu Facebook Analytics používáme k měření úspěchu našich kampaní na Facebooku k propagaci naší aplikace a získání souhrnných informací o našich cílových skupinách. Nepředáváme osobní údaje společnosti Facebook. Facebook však může být schopen přiřadit námi přenášené informace ke konkrétním uživatelským účtům v případě, že jste přihlášeni v době, kdy používáte naše aplikace.

Další informace o ochraně údajů na Facebooku najdete zde.

Visual Studio App Center

Naše aplikace používají funkci hlášení chyb služby Visual Studio App Center, produktu společnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052-6399, USA (“Google”). 

Prostřednictvím služby Visual Studio App Center dostáváme souhrnné a anonymní informace o nastavení země zařízení, jazycích zařízení, názvech zařízení, verzi operačních systémů a verzi našich aplikací. Visual Studio App Center nám navíc poskytuje informace o selhání aplikace.

Další informace o ochraně údajů služby Visual Studio App Center najdete zde.

5 | Zájmově orientovaná cross-app reklama (napříč aplikacemi) a sledování

Jak je popsáno výše, někdy pracujeme s nástroji třetích stran při zobrazování reklam nebo nabídek. Pokud se chcete z reklamy a sledování napříč aplikacemi odhlásit, změňte patřičným způsobem nastavení svého mobilního operačního systému („Omezit sledování reklam“ na iOS a „Odhlášení ze zájmově orientovaných reklam“ na Androidu).

6 | Předávání údajů

Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných požadavků, plnění smluv, zpracování dotazů zákazníků týkajících se našich aplikací, pořádání veletrhů, seminářů a školení, jakož i pro zpracování obchodní praxe v Anton Paar Group.

Společnosti náležící ke skupině Anton Paar Group mají povinnost dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů a postupovat podle pokynů, které nabízejí odpovídající ochranu.

Smluvní partneři společnosti Anton Paar, např. distribuční partneři, daňoví poradci nebo poskytovatelé služeb, např. přepravní společnosti zajišťující dodávky zboží nebo softwarová řešení jiných dodavatelů, používají námi poskytované údaje nebo nám předávané údaje pouze k plnění příslušného určeného účelu. Jiné použití údajů není povoleno.

7 | Vaše práva

Máte právo na informace, právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenosnost dat a právo na námitku. 

Kontaktujte nás, pokud máte otázky týkající se sběru, zpracování nebo použití osobních údajů a rovněž pokud máte jakékoli další otázky, chcete své údaje opravit, zablokovat nebo odstranit, zrušit souhlas nebo vznést jakoukoli námitku související s použitím údajů (viz část 7).

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného regulačního orgánu. V Rakousku se jedná o Österreichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 40, 1030 Wien, www.dsb.gv.at

8 | Zodpovědný orgán a kontakt 

Anton Paar GmbH, Headquarter
Anton Paar Strasse 20
8054 Graz, Rakousko

Kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajů: gdpr@anton-paar.info

9 | Změny nebo dodatky

Pokud by jedno nebo několik ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů bylo neplatné, platnost zbývajících ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů zůstává nedotčena.

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit toto prohlášení o ochraně údajů v rámci právnických možností bez varování nebo oznámení. Aktuální verzi si můžete kdykoli prohlédnout na našich webových stránkách. 

 

Graz, 07.10.2019