Doporučené výsledky

Kalibrace ISO 17025

ISO/IEC 17025 je schválený mezinárodní standard specifikující všeobecné požadavky na způsobilost provádění kalibrací.

Akreditované organizace jsou schopny prokázat, že poskytují přesné a spolehlivé výsledky – centrála Anton Paar v Rakousku, stejně jako její pobočky v USA, Mexiku a Brazílii mají akreditaci v souladu s normou ISO 17025. Kromě toho servisní technici v různých pobočkách Anton Paar jsou oprávněni provádět dohledatelné kalibrace na místě po celém světě. Tato akreditace potvrzuje naši technickou způsobilost k provedení vysoce přesného měření hustoty v návaznosti na SI jednotky s digitálními hustoměry pracujícími na principu oscilující U-trubice.

Kontaktujte nás

Jaké jsou Vaše výhody?

  • Časově úsporná a finančně efektivní kalibrace přímo od výrobce pro nové i stávající hustoměry

  • Kalibrace s garantovanou návazností na mezinárodní soustavu jednotek (SI)

  • Extenzivní know-how našich vlastních přístrojů je zárukou nejsprávnějších a nejpřesnějších výsledků

  • Kalibrace proveditelné v kalibrační laboratoři Anton Paar nebo přímo u zákazníka.

Akreditace a mezinárodní uznatelnost kalibrací Anton Paar

 • Ústředí Anton Paar jsou akreditována institucí Akkreditierung Austria (Accreditation Austria). Akkreditierung Austria je signatář multilaterálních dohod European Co-operation for Accreditation (EA) a International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pro vzájemné uznávání kalibračních certifikátů. Z toho důvodu jsou kalibrační certifikáty vydané Akkreditierung Austria mezinárodně uznávané. ISO 17025 Certificate Anton Paar GmbH

  Úplný seznam všech signatářů v i mimo Evropy lze najít na www.european-accreditation.org a www.ilac.org.

  • Kalibrační certifikáty dokumentují návaznost měření na národní standardy, které reprezentují fyzikální jednotky v souladu s mezinárodním systémem jednotek (SI).

   Kalibrační certifikát

Které hustoměry Anton Paar kalibrujeme?

  • Přenosný hustoměr:

    

   Obsah akreditace

  • Stolní hustoměry:

   • DMA™ 500
   • DMA™ 38
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 M
   • DMA™ 4100 / 4500 / 5000 Classic
   • DSA 5000 M
   • DSA 5000 Classic

Kalibrační postup

 • 1 Výchozí kontrola hustoty

  K tomuto účelu používáme ultra čistou vodu při 20 °C. Tyto výsledky přináší první informaci o stavu hustoměru,

 • 2 Kalibrace teploty

  Přístroje lze rozdělit do dvou skupin: laboratorní stolní přístroje s vlastním termostatem a přístroje bez možnosti řízení teploty vzorku – jako jsou přenosné přístroje. Stolní přístroje jsou před spuštěním kalibrace přes noc nastaveny ke stabilizaci při kalibrační teplotě. V případě přenosných hustoměrů necháváme měřicí celou protékat vodu o regulované teplotě.
  Zobrazená hodnota teploty se kontroluje pomocí platinového odporového teploměru (s návazností).

 • 3 Nastavení teploty

  Pokud je odchylka mezi měřenou a referenční teplotou větší, než specifikovaná přesnost uvedená v uživatelském návodu k použití, provádíme nastavení teploty.

 • 4 Servis / opravy

  Podle dohody se zákazníkem se provede servis nebo oprava hustoměru, především v případě, že prvotní test indikuje nefunkčnost přístroje.

 • 5 Nastavení hustoty

  Nastavení hustoty se provádí na vzduch a ultra čistou vodu kvality 2 v souladu s DIN ISO 3696.

 • 6 Kalibrace hustoty při požadované teplotě a hustotě

  Kalibrujeme hustoměry měřením hustoty s certifikovanými referenčními standardy od akreditovaných dodavatelů.

  Standardně se provádí jedno měření hustoty při 20 °C dle specifikovaného hustotního rozsahu.
  Podle požadavků lze kalibraci hustoty provést s různými hustotními standardy při různých teplotách. Hustoměr jsme schopni kalibrovat v rozsahu od 650 kg/m³ do 1 550 kg/m³ a 15 °C až 40 °C.