Kalibrace ISO 17025

Důvěra je dobrá, návaznost je lepší

Kdykoli si zakoupíte nebo použijete přístroj od společnosti Anton Paar, můžete důvěřovat tomu, že je přesný a precizní, a můžete se plně spolehnout na kvalitu jeho tovární kalibrace. Jako důkaz tohoto tvrzení úřadům a obchodním partnerům po celém světě potřebujete mezinárodně uznávanou jistotu – kalibraci podle normy ISO/IEC 17025 –, kterou můžete získat i od společnosti Anton Paar, vašeho akreditovaného partnera pro teplotuhustotu.

Centrála společnosti Anton Paar v Rakousku a naše dceřiné společnosti v USA, Mexiku a Brazílii jsou akreditovanými kalibračními laboratořemi podle normy ISO 17025. Kalibrace ISO 17025 společnosti Anton Paar garantuje návaznost vašich přístrojů na mezinárodní systém jednotek (SI). Návaznost je jediný způsob, jak si můžete být jistí, že jsou vaše výsledky měření celosvětově srovnatelné a pravdivé.

Chovejte se ke svému přístroji se zvláštní péčí! Zeptejte se vašeho servisního partnera na smlouvu o roční údržbě v kombinaci s kalibrací podle normy ISO 17025.

Kontaktujte nás

Jaké jsou Vaše výhody?

Využijte oficiální návaznosti na mezinárodní soustavu jednotek (SI).

Spolehněte se na nejpřesněji nastavený přístroj.

Dosáhněte mezinárodně uznávaných a přesných výsledků.

Spolehněte se na hluboké znalosti ISO 17025 kalibračních expertů normy společnosti Anton Paar.

Ušetřete čas i peníze díky rychlé kalibraci v terénu nebo v jedné z našich certifikovaných laboratoří.

Získejte celosvětově uznávaný kalibrační certifikát.

Akreditace a mezinárodní uznatelnost kalibrací společnosti Anton Paar

Kalibrační certifikáty ISO 17025 od společnosti Anton Paar GmbH jsou mezinárodně uznávané. Odpovědný akreditační orgán Akkreditierung Austria je totiž signatářem mnohostranných dohod International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pro vzájemné uznávání kalibračních certifikátů.

Certifikace ISO 17025 společnosti Anton Paar GmbH
Rozsah akreditace

Úplný seznam všech signatářů v i mimo Evropy lze najít na www.european-accreditation.org a www.ilac.org.

 

Kalibrační certifikát přístroje ISO 17025 dokumentuje návaznost měření na národní standardy, které reprezentují fyzikální jednotky v souladu s mezinárodním systémem jednotek (SI).

Kalibrační certifikát ISO 17025 (příklad)

Naše řešení pro vaše přístroje

Hustota
Teplota
Rozsah měření

0,65 g/cm³ až 1,55 g/cm³

0,65 g/cm³ až 1,55 g/cm³

15 °C až 50 °C

0 °C až 100 °C

0 °C až 150 °C

0 °C až 200 °C

Reference

Standard hustoty

Standard hustoty

Referenční teploměr

Standardní platinový odporový
teploměr (SPRT)

Nejistota měření*)

0,001 g/cm³

0,00002 g/cm³

15 mK

10 mK

Doplňkové informace

Kalibrační postup:

 1. Kalibrace výchozího stavu
 2. Justovaní
 3. Kalibrace konečného stavu

Volný výběr standardu hustoty

Měření při teplotě okolí

Kalibrační postup:

 1. Kalibrace výchozího stavu
 2. Justovaní
 3. Kalibrace konečného stavu

Volný výběr teploty

Volný výběr standardu hustoty

Kalibrační postup:

 1. Kalibrace výchozího stavu
 2. Výpočet teplotních koeficientů podle normy IEC 60751
 3. Kalibrace konečného stavu

Návaznost

Mezinárodní systém jednotek (SI)

Mezinárodní systém jednotek (SI)

Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS-90)

Mezinárodní systém jednotek (SI)

Mezinárodní teplotní stupnice 1990 (ITS-90)

*) Nejlepší schopnost měření

Přenosné hustoměry

Společnost Anton Paar kalibruje hustotu přenosných hustoměrů podle normy ISO 17025 pomocí měření certifikovaného standardu. Kalibrace jsou prováděny za pokojové teploty.

Naměřený výsledek kalibrace je porovnán s danou referenční hodnotou standardu hustoty. Obě hodnoty jsou spolu s vypočtenou nejistotou měření této kalibrace zaznamenány v kalibračním certifikátu.

Stolní hustoměry

Společnost Anton Paar kalibruje hustotuteplotu stolních hustoměrů podle normy ISO 17025. Teplota je určena pomocí sledovatelného teploměru a hustota pomocí měření certifikovaného standardu. Abychom dosáhli co nejmenší nejistoty měření, používáme výhradně přesné standardy hustoty, jejichž hustoty byly stanoveny hydrostatickým vážením.

Naměřený výsledek kalibrace je porovnán s danou referenční hodnotou standardu hustoty. Obě hodnoty jsou spolu s vypočtenou nejistotou měření této kalibrace zaznamenány v kalibračním certifikátu. 

Přístroje s ukončenou výrobou

Nabízíme také kalibraci ISO 17025 pro naše přístroje s ukončenou výrobou: 

 • DMA 35 N
 • DMA 500
 • DMA 38
 • DMA 4100 / 4500 / 5000 Classic
 • DSA 5000 Classic

Odporové teploměry

Společnost Anton Paar GmbH je od října 2018 akreditovanou laboratoří pro kalibraci teploty v souladu s normou ISO 17025. Nová laboratoř měření teploty ve Štýrském Hradci nabízí sledovatelné srovnávací kalibrace odporových teploměrů v rozsahu od 0 °C do 200 °Cnejistotou měření 10 mK.

Váš teploměr kalibrujeme při různých teplotách. V případě požadavku vypočítáme na základě naměřených údajů (= nastavení) a v souladu s normou IEC 60751 nové teplotní koeficienty a zopakujeme všechna měření s novými koeficienty.

Jaká teplotní čidla kalibrujeme?

 • Čidlo Pt 100 pro teplotní kalibraci DMA/SVM, D = 1,8 mm, L = 350 mm
 • Čidlo Pt 100 MPMI, D = 2 mm, L = 300 mm
 • Čidlo Pt 100 MPMI, D = 2 mm, L = 500 mm
 • Čidlo Pt 100 MPMI, D = 4 mm, L = 300 mm
 • Čidlo Pt 100 MPMI, D = 4 mm, L = 500 mm