Obecné zásady ochrany osobních údajů skupiny Anton Paar

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Provádíme důsledná opatření, abychom vaše osobní údaje ochránili před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Tato opatření jsou v souladu s aktuálními technologickými možnostmi. V tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech souvisejících se zpracováním dat na našem webu.

Zásady ochrany soukromí pro aplikace Anton Paar najdete zde.

1 | Ukládání přístupových údajů v souborech protokolů na serveru

Náš web si můžete zobrazit, aniž byste museli poskytovat jakékoli osobní informace. V souborech protokolů na serveru ukládáme pouze přístupové údaje jako názvy požadovaných souborů, datum a čas požadavku, objem přenesených dat, typ prohlížeče, IP adresu a poskytovatele. Tato data jsou vyhodnocována výhradně za účelem zajištění bezproblémového fungování webu a zlepšení naší nabídky, ale neumožňují vytvořit jakékoli závěry týkající se osoby uživatele. V případě konkrétních náznaků nezákonného použití si vyhrazujeme právo zpětně zkontrolovat údaje.

2 | Soubory cookie

Náš web využívá tzv. soubory cookie ke zjištění opakovaného použití webu stejným uživatelem / internetovým připojením. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč stáhne a uloží v prohlížeči. Slouží k vylepšení zobrazení webu a poskytování služeb. 

Tyto soubory cookie do určité míry rovněž předávají informace, které vás umožňují automaticky rozpoznat. Takto získané informace slouží k vylepšení našich služeb a usnadnění přístupu k webu. Podrobné informace o použitých souborech cookie naleznete v nastaveních cookies.

3 | Kontakt

Na našem webu nabízíme možnost kontaktovat naši společnost prostřednictvím kontaktních formulářů, e-mailem nebo prostřednictvím služby LiveChat (viz část 6). Pro účely zpracování vašeho požadavku a následné komunikace s vámi budou informace, které nám poskytnete, uloženy a předány výhradně zodpovědné osobě v rámci skupiny Anton Paar (viz část 6). Srovnávání takto získaných údajů s údaji, které mohou být získány prostřednictvím jiných komponent našeho webu, není prováděno.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím odkazu s e-mailovou adresou (např. info@anton-paar.com), v protokolu budou zaznamenány následující informace: datum a čas příchozí zprávy, odesilatel a příjemce a předmět zprávy. Tato data budou automaticky odstraněna po uplynutí dvou měsíců. Vyhodnocování těchto dat se provádí pouze za účelem rekonstrukce a opravy systémových chyb. Obsah e-mailové zprávy si může zobrazit pouze příjemce.

4 | Datové úložiště webshopu (Tato služba se nemusí týkat všech společností skupiny Anton Paar.)

Upozorňujeme, že pro účely snazšího nakupování v našem webshopu a následného zpracování smluv administrátorem webshopu jsou ukládána data vlastníka připojení v rámci souborů cookie a také údaje o kupujícím, které uvedete.

Poskytované údaje jsou nezbytné ke zpracování smlouvy a provedení služeb a opatření před zpracováním smlouvy. Bez těchto údajů s vámi nemůžeme smlouvu uzavřít. Údaje mohou být předány pouze těmto třetím stranám: přepravním společnostem pověřených doručením zboží, našemu daňovému poradci pro splnění našich daňových povinností (viz oddíl 7) a poskytovateli hostingových služeb webshopu.

Údaje o platebních kartách nikdy neukládáme. Přesto u nás má ochrana informací souvisejících s platbami v případě transakcí využívajících údaje o platebních kartách tu nejvyšší prioritu. Proto je celý proces platby zpracováván certifikovanými poskytovateli platebních služeb podle standardů PCI-DSS, kteří využívají nejlepší systémy zabezpečení a předávají výsledky transakcí pouze nám. Tento přístup prakticky eliminuje zneužití údajů.

V případě smlouvy jsou všechny údaje o smluvním vztahu vždy uloženy do uplynutí doby jejich povinného uchovávání pro daňové účely. Ve všech případech jsou nejméně do konce záruční lhůty produktů ukládány následující údaje: jméno, adresa, zakoupené zboží a datum nákupu.

5 | Newsletter (Tato služba se nemusí týkat všech společností skupiny Anton Paar.)

Prostřednictvím webu se můžete přihlásit k odběru newsletteru. Pro tento účel potřebujeme vaše jméno a vaši e-mailovou adresu a také potvrzení, že souhlasíte s odběrem newsletteru. V případě, že jste nám poskytli poštovní adresu, můžeme vám newsletter zasílat také poštou v tištěné podobě.

Abychom vám mohli poskytnout cílené informace, shromažďujeme a zpracováváme rovněž informace, které nám poskytnete dobrovolně.

Odběr newsletteru můžete kdykoli zrušit. Žádost o zrušení zašlete na následující e.mailovou adresu: newsletter.cleverreach[at]anton-paar.com nebo klikněte na odkaz ke zrušení odběru v zápatí newsletteru. Vaše údaje související s odesíláním newsletteru ihned odstraníme. Odběr newsletteru lze zrušit pouze jako celek, nikoli částečně pro určitou skupinu produktů.

6 | Předávání údajů

Údaje jsou zpracovávány za účelem splnění zákonných požadavků, plnění smluv, zpracování dotazů zákazníků týkajících se našich produktů a služeb, pořádání veletrhů, seminářů a školení, a pro pro obchodní praxi ve skupině Anton Paar.

Vzhledem k tomu, že osobní údaje mohou být předávány v rámci skupiny Anton Paar a přidružených společností (distribuční partneři atd.), mají společnosti náležící ke skupině Anton Paar povinnost dodržovat tyto zásady ochrany osobních údajů a postupovat podle pokynů, které zajišťují odpovídající ochranu

V rámci zákonných povinností mohou být vaše osobní údaje předány úřadům, soudům, vyšetřovacím orgánům nebo podobným veřejným institucím.

Smluvní partneři společnosti Anton Paar, např. distribuční partneři, daňoví poradci nebo poskytovatelé služeb, např. přepravní společnosti zajišťující dodávky zboží nebo softwarová řešení jiných dodavatelů (např. LiveChat), používají námi poskytované údaje nebo nám předávané údaje pouze k plnění příslušného určeného účelu. Jiné použití údajů není povoleno.

7 | Poskytovatelé platebních služeb

U online plateb využíváme služeb těchto společností:

V tomto ohledu vaše platební údaje zpracovávají přímo naši poskytovatelé platebních služeb a tyto údaje nejsou viditelné žádnou společností skupiny Anton Paar podle standardů PCI-DSS.

8 | Vaše práva

Máte právo na informace, právo na přístup, právo na opravu, právo na vymazání, právo na omezení zpracování, právo na přenosnost dat a právo na námitku. 

Kontaktujte nás, pokud máte otázky týkající se sběru, zpracování nebo použití osobních údajů a rovněž pokud máte jakékoli další otázky, chcete své údaje opravit, zablokovat nebo odstranit, zrušit souhlas nebo vznést jakoukoli námitku související s použitím údajů (viz část 9).

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů, máte právo podat stížnost u příslušného regulačního orgánu. V Rakousku se jedná o Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Vídeň, www.dsb.gv.at

9 | Zodpovědný orgán a kontakt 

Anton Paar GmbH, Headquarter
Anton Paar Strasse 20
8054 Graz, Rakousko

Kontakt pro záležitosti ochrany osobních údajůgdpr[at]anton-paar.com

10 | Změny nebo dodatky

Pokud by jedno nebo několik ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů bylo neplatné, platnost zbývajících ustanovení tohoto prohlášení o ochraně údajů zůstává nedotčena.

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit toto prohlášení o ochraně údajů v rámci právních možností bez varování nebo oznámení. Aktuální verzi si můžete kdykoli prohlédnout na našich webových stránkách.