100 let společnosti Antona Paar

Století: Great people | Great instruments

Příběh úspěchu značky Anton Paar začal 4. ledna 1922, kdy si Anton Paar jako živnostník otevřel zámečnickou dílnu. Tehdy jistě nikdo neočekával, že se z jeho dílny bez zaměstnanců jednou stane globální korporace, která v současnosti zaměstnává více než 4 200 lidí.

Co stojí za tímto příběhem úspěchu?

Nejde jen o jedinečnou kvalitu našich přístrojů, které vyrábíme se špičkovým zpracováním a maximální přesností. Jsou to především lidé, kteří ke své práci ve společnosti Anton Paar přistupují s nadšením, zvědavostí a angažovaností.

Ve společnosti Anton Paar promýšlíme i zdánlivě nemyslitelné věci, abychom mohli vytvářet mimořádná řešení. Každý den znovu, již od roku 1922.

Naše nadšení trvá a jsme připraveni na další kapitolu – na dalších 100 let.

Dva průkopníci – společné nadšení

Počátky skupiny Anton Paar Group sahají do roku 1922, kdy zámečnický mistr Anton Paar začal provozovat dílnu na opravy strojů. Brzy si díky své práci získal výjimečnou pověst, která vedla ke kontaktům s univerzitami a výzkumnými ústavy.

Anton Paar ve 20. letech 20. století vyučil svou dceru Margaretu Platzer, která se roku 1932 stala první zámečnickou mistrovou ve Štýrsku. To jí umožnilo pokračovat v otcových šlépějích. Její talent pro špičkovou mechanickou přesnost a jedinečná zručnost ve vysoce přesné výrobě spolu se znalostmi prof. Otto Kratkeho položily základ prvního vědeckého analytického přístroje firmy: Kratkeho maloúhlové RTG kamery. Ta je dodnes nejrozšířenějším měřicím systémem svého druhu.

Inovativní duch jako základ

V roce 1963 se stal Ulrich Santner, zeť Margarety Platzer, generálním ředitelem společnosti. Jeho inovativní přístup položil základy následné expanze společnosti v odvětví měřicích technologií. Upevnil vztahy s univerzitami a výzkumnými institucemi a vyvinul systematický postup přenosu technologií z výzkumu do průmyslové praxe. Jako skutečný světoobčan dokázal vybudovat mezinárodní síť, která umožnila uvedení mnoha inovativních produktů na globální trh. Během jeho působení ve funkci generálního ředitele se počet zaměstnanců společnosti zvýšil z 20 na 460 a roční obrat vzrostl ze zhruba 300 000 eur na 36 milionů eur.

Celosvětová distribuce

Anton Paar se stal celosvětovou společností pod vedením CEO Friedricha Santnera. V roce 1997 se připojil ke svému tchánovi, Ulrichu Santnerovi, do řízení Anton Paar. Od roku 2002 je ve funkci CEO společnosti. Od samého počátku se soustředil na zakládání poboček k rozšíření obchodních aktivit firmy do celého světa. Pod jeho vedením vznikly nové obchodní a servisní pobočky a současně implementované firmy s komplementárními technologiemi. Důraz kladený na výzkum a vývoj – cca 20 % obratu Anton Paar GmbH se investuje do R&D – zajišťuje možnost další expanze a upevňování pozice Anton Paar v roli světového lídra v různých oblastech měřicích technologií.

Santnerova nadace

V roce 2003 se bývalí vlastníci neodvolatelně vzdali vlastnických práv ve společnosti Anton Paar GmbH. Společnost Anton Paar GmbH byla věnována charitativní nadaci Santner Foundation. Zisky firmy, plynoucí do nadace, lze využít pouze k charitativním účelům.