Od pracovního stolu ke globální společnosti.

Historie Anton Paar

Anton Paar Group datuje své počátky do roku 1922, kdy mistr zámečník pan Anton Paar začal provozovat svou zámečnickou dílnu. Brzy si díky své práci, která vedla ke kontaktům s vysokými školami a výzkumnými ústavy, získal vynikající pověst.

První žena jako mistr zámečník ve Štýrsku

  • Anton Paar ve 20. letech 20. století vyškolil svou dceru, Margareta Platzer, která se v roku 1932 stala první zámečnickou mistrovou ve Štýrsku, a to jí umožnilo pokračovat v otcových šlépějích. Její talent pro vynikající mechanickou přesnost a unikátní zručnost ve vysoce přesné výrobě kombinované se znalostí prof. Otto Kratkeho zformovalo základ prvního firemního vědeckého analytického přístroje: Kratkeho maloúhlová RTG kamera. Jedná se o dnes stále nejrozšířeněji využívaný měřicí systém svého typu.

Inovativní duch jako základ

  • V roce 1963 se stal Ulrich Santner, zeť Margarety Platzer CEO společnosti. Se svým inovativním duchem vedl nadaci do další expanze firmy na poli technologie měření. Upevnil vztahy s univerzitami a výzkumnými institucemi a vyvinul systematický způsob přenosu technologie z výzkumu do průmyslu. Jako skutečný světoobčan byl schopen vybudovat mezinárodní síť, která umožnila uvedení mnoha inovativních produktů na světový trh. V průběhu jeho kariéry se firma rozrostla z 20 na přibližně130 zaměstnanců; z ročního obratu cca 300 000 euro na téměř 10 milionů euro.

Celosvětová distribuce

  • Anton Paar se stal celosvětovou společností pod vedením CEO Friedricha Santnera. V roce 1986 se připojil ke svému tchánovi, Ulrichu Santnerovi, do řízení Anton Paar. Od roku 2002 je ve funkci CEO společnosti. Od samého počátku se soustředil na zakládání poboček k rozšíření obchodních aktivit firmy do celého světa. Pod jeho vedením vznikly nové obchodní a servisní pobočky a současně implementované firmy s komplementárními technologiemi. Důraz kladený na výzkum a vývoj – cca 20 procent obratu Anton Paar GmbH se investuje do R&D – zajišťuje možnost další expanze a upevňování pozice Anton Paar v roli světového lídra v různých oblastech měřicích technologií.

Nadace Santner

V roce 2003 se bývalí vlastníci neodvolatelně vzdali vlastnických práv Anton Paar GmbH. Firma Anton Paar GmbH byla věnována charitativní nadaci Santner Foundation. Zisky firmy, plynoucí do nadace, lze využít pouze k charitativním účelům.