100 lat firmy Anton Paar

Cały wiek: Great People – Great Instruments

Historia sukcesu „Anton Paar” rozpoczęła się 4 stycznia 1922 r., kiedy Anton Paar założył jednoosobowy warsztat. Wówczas trudno było sobie wyobrazić, że ten jednoosobowy warsztat stanie się kiedyś globalną korporacją, zatrudniającą obecnie ponad 4 200 pracowników.

Co kryje się za historią tego sukcesu?

Nie jest to jedynie nadzwyczajna jakość naszych urządzeń, których powstanie jest wynikiem wyjątkowego kunsztu i najwyższej precyzji. To przede wszystkim starania ludzi tworzących firmę Anton Paar, u których podstw leżą entuzjazm, ciekawość i zaangażowanie.

W firmie Anton Paar tworzymy to, co niewyobrażalne, urzeczywistniając to, co wyjątkowe. Codziennie na nowo, od 1922 roku.

Z ekscytacją i w pełnej gotowości zamierzamy dalej kroczyć przed siebie – przez kolejne stulecie.

Dwóch pionierów – jedna pasja

Początki Grupy Anton Paar sięgają roku 1922, kiedy to mistrz w zawodzie ślusarza nazwiskiem Anton Paar otworzył jednoosobowy warsztat naprawy maszyn. Za sprawą znakomitej pracy fachowiec prędko zyskał solidną reputację, która przyniosła kontakty z uczelniami i instytutami badawczymi.

W latach dwudziestych Anton Paar kształcił swoją córkę Margaretę Platzer, która w roku 1932 jako pierwsza kobieta w Styrii zdobyła tytuł mistrza ślusarza, co pozwoliło jej pójść w ślady ojca. Talent Margarety do mechaniki precyzyjnej oraz jej niespotykane zdolności na polu precyzyjnej produkcji, sprzęgnięte z wiedzą profesora Ottona Kratkyego, stanowiły fundament pierwszego naukowego analitycznego przyrządu stworzonego przez przedsiębiorstwo. Mowa tu o małokątowej kamerze rentgenowskiej Kratky'ego. Do dziś pozostaje ona najpowszechniej stosowanym układem pomiarowym swego rodzaju.

Innowacyjny duch to podstawa

W roku 1963 stanowisko prezesa zarządu firmy objął Ulrich Santner – zięć Margarety Platzer. Przesiąknięty duchem innowacji, położył on podwaliny pod dalszy rozwój przedsiębiorstwa w dziedzinie technologii pomiaru. Wzmocnił relacje z uczelniami i instytutami badawczymi oraz opracował usystematyzowane podejście do kwestii przenoszenia technologii ze sfery badań do przemysłu. Jako prawdziwy obywatel świata zdołał zbudować międzynarodową sieć, która umożliwiła mu wejść z licznymi nowatorskimi produktów na rynek światowy. W okresie pełnienia przez niego funkcji dyrektora generalnego firma rozrosła się od około 20 pracowników do 460, a roczne obroty wzrosły z około 300 000 euro do 36 milionów euro.

Dystrybucja na całym świecie

Spółka Anton Paar przeszła w wymiar globalny pod kierownictwem Friedricha Santnera. W 1997 roku stanął on w szeregach kadr kierowniczych firmy u boku swojego teścia Ulricha, by w roku 2002 zostać prezesem zarządu przedsiębiorstwa, które to stanowisko piastuje do dziś. Od początku koncentrował się na ustanawianiu jednostek zależnych na potrzeby stworzenia ogólnoświatowej sieci sprzedaży. Pod jego przewodnictwem utworzono nowe filie handlowe i serwisowe oraz przejęto spółki oferujące technologie pomiaru dopełniające ofertę Anton Paar. Nacisk na badania i rozwój, objawiający się długoletnimi inwestycjami w tego rodzaju działania około 20% obrotów Anton Paar GmbH, zapewnia zdolności przedsiębiorstwa do dalszego rozszerzania zakresu działalności oraz umacniania się na pozycji światowego lidera w szeregu dziedzin związanych z technologiami pomiaru.

Fundacja Santnera

W roku 2003 ówcześni właściciele Anton Paar GmbH nieodwołalnie zrzekli się praw własności do przedsiębiorstwa, darowując spółkę charytatywnej Fundacji Santnera. Przekazywane fundacji zyski przedsiębiorstwa mogą być przeznaczane wyłącznie na cele charytatywne.