Od warsztatowego stołu do globalnego przedsiębiorstwa

Historia

Początki Grupy Anton Paar sięgają roku 1922, kiedy to mistrz w zawodzie ślusarza nazwiskiem Anton Paar otworzył jednoosobowy warsztat naprawy maszyn. Za sprawą znakomitej pracy fachowiec prędko zyskał solidną reputację, która przyniosła kontakty z uczelniami i instytutami badawczymi.

Jako pierwsza kobieta w Styrii

  • W latach dwudziestych Anton Paar kształcił swoją córkę Margareta Platzer. Ta w roku 1932 jako pierwsza kobieta w Styrii zdobyła tytuł mistrza ślusarza, co pozwoliło jej pójść w ślady ojca. Talent Margareta do mechaniki precyzyjnej oraz jej niespotykane zdolności na polu precyzyjnej produkcji, sprzęgnięte z wiedzą profesora Ottona Kratkyego, stanowiły fundament pierwszego naukowego analitycznego przyrządu stworzonego przez przedsiębiorstwo. Mowa tu o małokątowej kamerze rentgenowskiej Kratkyego, która do dziś pozostaje najpowszechniej stosowanym układem pomiarowym swego rodzaju.

Innowacyjny duch jako fundament

  • W roku 1963 stanowisko prezesa zarządu firmy objął Ulrich Santner – zięć Margareta Platzer. Przesiąknięty duchem innowacji, położył on podwaliny pod dalszy rozwój przedsiębiorstwa w dziedzinie technologii pomiaru: wzmocnił relacje z uczelniami i instytutami badawczymi oraz opracował usystematyzowane podejście do kwestii przenoszenia technologii ze sfery badań do przemysłu. Jako prawdziwy obywatel świata potrafił zbudować międzynarodową sieć, która umożliwiła mu spozycjonowanie licznych nowatorskich produktów na rynku światowym. Na przestrzeni jego kariery liczba zatrudnianych przez firmę pracowników wzrosła z 20 do około 130, a roczne obroty z około 300 000 do w przybliżeniu 10 000 000 euro.

Dystrybucja na całym świecie

  • Spółka Anton Paar przeszła w wymiar globalny pod kierownictwem Friedricha Santnera. W 1968 roku stanął on w szeregach kadr kierowniczych firmy u boku swojego teścia Ulricha, by w roku 2002 zostać prezesem zarządu przedsiębiorstwa, które to stanowisko piastuje do dziś. Od początku koncentrował się na ustanawianiu jednostek zależnych na potrzeby zarządzania ogólnoświatową sprzedażą. Pod jego przewodnictwem utworzono nowe filie handlowe i serwisowe oraz przejęto spółki oferujące technologie pomiaru dopełniające ofertę Anton Paar. Nacisk na badania i rozwój, objawiający się inwestowaniem w tego rodzaju działania około dwudziestu procent obrotów Anton Paar GmbH, dopilnowuje zdolności przedsiębiorstwa do dalszego rozszerzania zakresu działalności oraz umacniania się na pozycji światowego lidera w szeregu dziedzin związanych z technologiami pomiaru.

Fundacja Santnera

W roku 2003 ówcześni właściciele Anton Paar GmbH nieodwołalnie zrzekli się praw własności do przedsiębiorstwa, darowując spółkę charytatywnej Fundacji Santnera. Przekazywane fundacji zyski przedsiębiorstwa mogą być przeznaczane wyłącznie na cele charytatywne.