Sondy procesowe

Sondy procesowe

Nowa generacja sond procesowych

Aby uzyskać najwyższą jakość produktu, zminimalizować koszty produkcji i konserwacji, a także uzyskać możliwość natychmiastowego reagowania na odchylenia w linii produkcyjnej, konieczna jest stała kontrola i analiza procesu produkcyjnego. Poprawa widoczności wszystkich etapów procesu idzie w parze ze wzrostem jakości produktu. Dlatego też wymagane jest jak najlepsze oprzyrządowanie procesowe.

Podstawą sprawdzonych technologii jest doświadczenie gromadzone przez dekady. Na takie innowacyjne rozwiązania jak nowy transmiter Pico 3000 od Anton Paar, składa się ciągły rozwój zgodny z najważniejszymi trendami technologicznymi, a także wymagania klientów. Innowacja ta stanowi dodatkową platformę obok istniejącej platformy Smart Sensor.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Normy
Typ urządzenia
Branża
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Bez żadnych kompromisów – najlepsza technologia do Twoich pomiarów

Dysponując szeroką gamą technologii pomiarowych, pomagamy naszym klientom w wyborze najbardziej przydatnej opcji dla każdego zastosowania.

Dzięki temu umożliwiamy

  • przeprowadzanie dokładnych pomiarów właściwości fizycznych
  • i bezpośrednich pomiarów stężeń.

Czujniki procesowe działają jako niezależne urządzenia pomiarowe, które można połączyć ze sprzętem laboratoryjnym w celu przeprowadzenia kalibracji bezpośrednio na linii produkcyjnej za pomocą automatycznych interfejsów. 

Zindywidualizowane rozwiązania dla punktów kontrolnych procesów krytycznych

Anton Paar oferuje niestandardowe rozwiązania pomiarowe obejmujące więcej niż tylko pojedyńcze sondy. Pomagamy przy wyborze odpowiedniej technologii pomiaru oparciu o naszą wiedzę dotyczącą zastosowań związanych z pomiarami stężeń zgromadzoną na przestrzeni wielu lat, a także udzielamy pomocy technicznej w trakcie procesu integracji. Wiążą się z tym również większe korzyści podczas wewnętrznego opracowywania formuły stężenia spełniającej określone wymagania konkretnych zastosowań. Dzięki temu projektanci instalacji mogą skupić się na swoich głównych zadaniach i nie muszą zajmować się określaniem punktu pomiarowego.

Elastyczność procesu integracji to minimalne koszty inwestycji

Modułowa, skalowalna platforma czujników pozwala na wybór komponentów i konfiguracji ściśle dopasowanych do architektury systemu. Korzyści widoczne są już w pierwszej fazie konstrukcyjnej: istnieje możliwość zastosowania różnych złącz procesowych, materiałów mających kontakt z próbką, interfejsów użytkownika, interfejsów do komunikacji danych, kontrolerów i oprogramowania ewaluacyjnego.

Produktywność 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu

Cel: stuprocentowa dostępność. Nasze sondy są bezobsługowe i wymagają jedynie minimalnej ilości prac konserwacyjnych związanych z wymianą części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych przeprowadzaną na miejscu. Funkcje autodiagnostyczne zapewniają najwyższy stopień sprawności i minimum przerw w trakcie procesu.

Przygotuj się na przyszłość – zabezpiecz swoją inwestycję

Platformy czujników Pico 3000 i Smart wykorzystują najnowsze technologie pomiaru, gromadzenia danych, przetwarzania sygnału cyfrowego i danych.

Dzięki temu można przeprowadzać zadania pomiarowe charakteryzujące się obecnie sporą trudnością, zaś sam sprzęt jest przygotowany na przyszłe unowocześnienia. Wbudowany port konfiguracyjny na każdej z sond służy do przesyłania nowych algorytmów pomiarowych i przetwarzania danych, a także przyszłych programów dotyczących zastosowań.

Ścisła integracja z kontrolerami, jednostkami ewaluacyjnymi i oprogramowaniem zapewnia integralność danych, identyfikowalność, zarządzanie danymi kalibracyjnymi i pozwala na przeprowadzanie statystycznej kontroli jakości.

Architektura platformy stanowi duży krok w kierunku przyszłych zastosowań w ramach przemysłu 4.0.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria