Odpowiedzialność
korporacyjna


Nie tylko mówimy o działaniach ESG, my wprowadzamy je w życie. Postrzegamy oddanie ideom zrównoważonego rozwoju oraz społecznej i przejrzystej etyki biznesowej jako oczywiste, głęboko zakorzenione w naszym DNA, a także jako obowiązek konieczny w celu zapewnienia zdrowia planety i społeczeństwa dla przyszłych pokoleń.

Świat jutra

Środowisko

W firmie Anton Paar uznajemy nasz moralny obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Jesteśmy im winni podjęcie działań w związku ze zmianami klimatu i niedoborem zasobów naturalnych.

Energia i środowisko od wielu lat stanowią istotne aspekty działalności korporacyjnej firmy Anton Paar.

  • System fotowoltaiczny (PV) o powierzchni 3200 m² w siedzibie firmy Anton Paar generuje ponad 600 000 kWh energii rocznie
  • Nasze systemy PV o powierzchni 6700 m² oszczędzają ponad 236 ton CO₂ rocznie
  • Ponad 30% zapotrzebowania na ogrzewanie/chłodzenie w naszych głównych zakładach jest zaspokajane przez alternatywne źródła energii
  • Zachęcamy pracowników do ekologicznych dojazdów do pracy, a także zapewniamy stacje ładowania samochodów elektrycznych i rowery firmowe
  • Budujemy drugi co do wielkości agregat wody lodowej w Europie, aby zmniejszyć zużycie energii
  • W 2021 roku poprawiliśmy zużycie energii o 7%.

Siedziba firmy Anton Paar posiada certyfikat ISO 9001 od 1989 roku. Dodatkowo nasze zakłady w Niemczech i Austrii posiadają certyfikaty matrycy ISO 14001 i ISO 50001. Sześć zakładów produkcyjnych firmy posiada certyfikat ISO 50001, a kolejne dwa zakłady produkcyjne dodatkowo certyfikat ISO 14001.

Ciągły, systemowy monitoring danych dotyczących energii i środowiskowych w naszych zakładach, regularne audyty wewnętrzne oraz inspekcje w zakładach prowadzą do optymalizacji działań proekologicznych.

Do oficjalnych podróży firmowych mamy samochody elektryczne, a na krótsze dystanse proponujemy e-rowery. Pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy pojazdem elektrycznym, mogą korzystać z bezpłatnych punktów ładowania.

Każdy ma wartość

Społeczeństwo

W firmie Anton Paar dostrzegamy wartość w każdej osobie i staramy się pomagać innym w sposób, który promuje ludzką godność.

Okazujemy szacunek

Każdy z naszych pracowników jest ważną i cenną osobą. Promujemy kulturę szacunku i różnorodności opartą na wspólnych wartościach ciekawości i innowacji w miejscu pracy i poza nim.

Mamy na uwadze innych

Rozumiemy, że nie każdy otrzymuje w życiu te same szanse. Charytatywna Fundacja Santnera, do której należy firma Anton Paar, przyczynia się do realizacji programów skierowanych do osób w trudnych sytuacjach życiowych i wspiera sprawiedliwy podział dóbr materialnych.


Nasze programy społeczne

Alpha Nova: Razem

Projekt Alpha Nova pomaga osobom z niepełnosprawnościami i innymi trudnościami prowadzić własne życie jako część społeczeństwa. Wspieramy go m.in. poprzez oferowanie pracy osobom z niepełnosprawnościami, realizując w ten sposób integrację osób niepełnosprawnych w praktyce.

Amahoro Kids: Otwieranie dróg

W Rwandzie, jednym z najbiedniejszych krajów świata, dzieci cierpią z powodu chronicznego niedożywienia, złej higieny, przemocy, pracy dzieci i wykorzystywania. Organizacja non-profit, Amahoro Kids, wspiera dzieci i ich rodziny. Dzięki ciężarówce, którą dla nich zakupiliśmy, rodziny te są w stanie transportować zebrane plony rolne na lokalne targowiska oraz zapewniać podstawowe potrzeby i edukację dla swoich dzieci.

Caritas Lerncafé: Nauka, wsparcie, opieka

Odrabianie prac domowych, przygotowanie do egzaminów, wspólna zabawa – 62 Lerncafés w Austrii zapewnia dzieciom wsparcie i opiekę. Dzieci nie tylko otrzymują pomoc w zakresie obowiązków szkolnych, ale także wchodzą w interakcje z osobami innych narodowości i wzmacniają swoje umiejętności interpersonalne. Od 2019 roku sfinansowaliśmy jedną kawiarnię Lerncafé – ze specjalnym wsparciem online podczas pandemii koronawirusa.

Caritas Marienstüberl: Miejsce spotkań

Każdego dnia 280 osób odwiedza Marienstüberl w Grazu. Są to osoby żyjące na marginesie społeczeństwa, potrzebujące ciepłego posiłku i kogoś do rozmowy. Przez lata wspieraliśmy projekt finansowo.

Die Schwalbe”: Dom tymczasowy

Gdy z powodu choroby psychicznej lub kryzysu życiowego kobiety nie są w stanie podjąć pracy zarobkowej, przyjmowane są w „Jaskółczym gnieździe” w Grazu, gdzie mogą liczyć na poczucie bezpieczeństwa i ciepła po pobycie w klinice psychiatrycznej. W „Jaskółczym gnieździe” mogą się ustabilizować i wrócić do samodzielnego życia. Sponsorowaliśmy projekt przez cały 2021 rok.

Urządzenia dla Kolumbii: Inwestowanie w przyszłość

Sektor edukacji w Kolumbii stoi przed wieloma wyzwaniami: stopnie naukowe są dostępne tylko dla nielicznych zamożnych, głównie z powodu wysokich opłat i niskich dotacji rządowych, a uniwersytety mają trudności z nabyciem sprzętu naukowego. Dostarczymy pięciu kolumbijskim uniwersytetom urządzenia firmy Anton Paar.

Offline: Powrót do życia zawodowego

Offline to projekt Fundacji Santnera poświęcony profilaktyce i przeciwdziałaniu uzależnieniom. Oferuje on osobom cierpiącym z powodu uzależnień szansę na rozwinięcie i zdobycie kwalifikacji poprzez udział w projektach o niewielkich wymaganiach. Wytwarzane przez nich produkty to odzież, akcesoria i meble, które są sprzedawane w należącym do projektu sklepie w Grazu.

Projekt Kalam: Wprowadzanie zmian

W Indiach wiele budynków szkół wymaga renowacji, często brakuje podstawowej infrastruktury wodnej i sanitarnej oraz istnieje niewiele placów zabaw. Poprzez Projekt Kalam bierzemy udział w renowacji szkół.

VinziBus: Jedzenie dla każdego

Od 1991 roku VinziBus jeździ po Grazu, karmiąc ponad 30 potrzebujących dziennie. Wspieramy ten projekt od wielu lat, a niektórzy z naszych pracowników pomagają przy pakowaniu posiłków.

Hospicjum VinziDorf: Pomoc przy najczarniejszym scenariuszu

Osoby w kryzysie bezdomności potrzebują pomocy, zwłaszcza w najtrudniejszych chwilach. W 2017 roku sfinansowaliśmy budowę pierwszego hospicjum dla osób w kryzysie bezdomności. Ostatnio przekazaliśmy środki na łóżko dla pacjentów wymagających intensywnej opieki oraz pokrywające koszty wyżywienia, zatrudnienia personelu i leków na 100 dni.

Najwyższe standardy

Zarządzanie

W firmie Anton Paar nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii jakości, dążymy do sprawiedliwego podziału obowiązków związanych z zarządzaniem i przestrzegamy standardów odpowiedzialności i przejrzystości.

ISO 9001: Jakość przede wszystkim

Firma Anton Paar od lat posiada certyfikat ISO 9001, co stanowi dowód, że nasz system zarządzania jakością sprosta wymaganiom klientów.

Minerały z regionów ogarniętych konfliktami: Nie w naszych produktach

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w ochronę środowiska, bezpieczeństwo i ochronę, prawa człowieka i zdrowie publiczne, przykładamy dużą wagę do zrównoważonego wykorzystania zasobów. Firma Anton Paar przestrzega ustawy Dodd-Frank: Nasze produkty nie zawierają minerałów z regionów ogarniętych konfliktami. Zapewniamy to na podstawie prawnego obowiązku dochowania należytej staranności, którym objęci są nasi dostawcy.

Zgłaszanie naruszeń: Zgodnie z wymogami UE

Grupa Anton Paar AG jest zobowiązana do przestrzegania zasad, przepisów i ustaw: Stosujemy się do dyrektywy UE dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE (2019/1937) i wdrożyliśmy system sygnalizowania nieprawidłowości, który oferuje każdemu możliwość zgłaszania naruszeń. Zgłoszenia traktowane są poufnie, wszczynane są dochodzenia i podejmowane są odpowiednie działania następcze.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych: Droga do równości

W 1932 roku córka Antona Paara, Margareta Platzer, została pierwszą kobietą mistrzynią mechaniczką w Styrii. Obecnie kobiety zajmują ponad jedną czwartą stanowisk kierowniczych w naszej firmie.

Kompleksowe informacje

Pobierz raport