Corporate
Responsibility


Dla nas kryteria ESG (ang. Environmental, Social and Governance - środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny) są czymś więcej niż tylko wytycznymi, które musimy spełnić. W Anton Paar jesteśmy przekonani o ich słuszności. Podejmujemy działania na rzecz ochrony środowiska, angażujemy się w projekty społeczne, wspieramy równouprawnienie i traktujemy etykę biznesową jako coś oczywistego.

Środowisko

Zrównoważona energia i ochrona środowiska od wielu lat stanowią istotne aspekty naszej działalności korporacyjnej.

  • System fotowoltaiczny o powierzchni 3200 m² w siedzibie firmy Anton Paar w Grazu generuje ponad 630 000 kWh energii rocznie
  • Alternatywne źródła enegrii pokrywają ponad 36% zapotrzebowania na energię do ogrzewania naszych zakładów
  • System fotowoltaiczny pozwala ograniczyć emisję CO₂ o ponad 128 ton rocznie
  • Wspieramy pracowników, którzy docierają do pracy w sposób inny niż samochodem
  • W nowym Centrum Technologicznym w Grazu budujemy jeden z największych agregatów wody lodowej w Europie, aby znacznie zwiększyć efektywność energetyczną
  • Około 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w głównej siedzibie firmy jest obecnie pozyskiwane ze źródeł alternatywnych
  • Do oficjalnych podróży służbowych używamy samochodów elektrycznych, a na krótsze dystanse oferujemy e-rowery
  • Pracownicy, którzy dojeżdżają do pracy pojazdem elektrycznym, mogą korzystać z bezpłatnych stacji ładowania.

Społeczeństwo

Jako firma ponosimy również odpowiedzialność za dobrostan społeczności. Oferujemy pomoc i solidarność społeczną osobom nieuprzywilejowanym i pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.

Okazujemy szacunek

Promujemy kulturę szacunku, uznania i tolerancji. W ten sposób współtworzymy sprawnie funkcjonujące społeczeństwo, a także struktury firmy.

Mamy na uwadze innych

Rozumiemy, że nie każdy otrzymuje w życiu te same szanse. Prywatna Charytatywna Fundacja Santnera (właściciela firmy Anton Paar), wspomaga realizację projektów skierowanych do osób w trudnej sytuacji życiowej i wspiera sprawiedliwą dystrybucję dóbr materialnych.


Nasze programy społeczne

Alpha Nova: Razem

Projekt Alpha Nova pomaga osobom z niepełnosprawnościami prowadzić samodzielne życie w społeczeństwie. Od ponad 20 lat osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w projekcie Alpha Nova znajdują zatrudnienie w Anton Paar. Umożliwia im to sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz w strukturach firmy.

Kawiarenki edukacyjne Caritas : Uczyć się, wspierać, towarzyszyć

Odrabianie lekcji, nauka do egzaminów, wspólna zabawa, nawiązywanie przyjaźni – kawiarenki edukacyjne w Austrii oferują wsparcie i opiekę dla dzieci i młodzieży o różnych potrzebach społecznych i edukacyjnych. Młodzi ludzie nie tylko otrzymują pomoc w wypełnianiu obowiązków szkolnych, ale także poznają osoby innych narodowości i wzmacniają swoje kompetencje społeczne. Jedna z takich kawiarenek edukacyjnych w Grazu jest od wielu lat finansowana przez firmę Anton Paar.

Offline: Powrót do życia zawodowego

Offline to projekt Prywatnej Charytatywnej Fundacji Santnera skupiający się na profilaktyce i leczeniu uzależnień. Umożliwia on osobom uzależnionym zdobycie kwalifikacji, pomoc w znalezieniu pracy i powrót do życia zawodowego.

Projekt Kalam: Dokonaj zmiany

W Indiach wiele budynków szkolnych wymaga renowacji. Często brakuje podstawowej infrastruktury wodnej i sanitarnej, a placów zabaw jest bardzo niewiele. Dlatego oddział Anton Paar w Indiach, przy wsparciu całej Grupy Anton Paar, stworzył Projekt Kalam. W ramach projektu odnowiono pięć szkół znajdujących się w miastach zamieszkiwanych przez pracowników firmy. Umożliwiło to stworzenie przyjaznych warunków do zabawy i nauki, gdzie uczniowie mogą przygotwać się na wyzwania przyszłości.

VinziBus: Żywność dla potrzebujących

Od 1991 roku VinziBus rozwozi w Grazu posiłki 30 potrzebującym osobom dziennie. Anton Paar od wielu lat finansuje tą inicjatywę. Pracownicy Anton Paar regularnie angażują się w przygotowywanie i rozwożenie posiłków.

Odpowiedzialne zarządzanie korporacyjne

W Anton Paar rygorystycznie dążymy do celu, jakim jest wytwarzanie wysokiej jakości produktów i zapewnianie wysokiej jakości warunków pracy. Promujemy różnorodność i integrację w miejscu pracy, odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji, przestrzegamy standardów odpowiedzialności i transparentności.

Zasady jakości [PL]

Firmy należące do Grupy Anton Paar są certyfikowane zgodnie z różnymi normami ISO.

Oprócz zarządzania jakością, istnieją również obszary takie jak wspieranie ochrony środowiska lub zapewnienie bezpieczeństwa. Staranne i odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi i surowcami to centralny i historyczny element filozofii firmy, a zarazem fundament naszego systemu zarządzania. Stały monitoring danych dotyczących zużycia energii i wpływu na środowisko, regularne audyty wewnętrzne oraz inspekcje w naszych zakładach prowadzą do optymalizacji równowagi ekologicznej.

ISO 9001: Jakość przede wszystkim

Anton Paar od 1994 roku posiada certyfikat ISO 9001, który świadczy o zarządzaniu jakością na najwyższym poziomie. Wytwarzamy produkty wysokiej jakości spełniające oczekiwania klientów zachowując odpowiednie wymogi prawne i regulacyjne.

Minerały konfliktowe: Nie w naszych produktach

Zgodnie z naszym zaangażowaniem w ochronę środowiska, bezpieczeństwo, ochronę prawa człowieka i zdrowie publiczne, przywiązujemy dużą wagę do zrównoważonego wykorzystania zasobów. Nasze produkty nie zawierają minerałów konfliktowych.

Zgłaszanie naruszeń: zgodnie z wymogami UE

Grupa Anton Paar AG jest zobowiązana do przestrzegania zasad, przepisów i ustaw: stosujemy się do dyrektywy UE dotyczącej ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa UE i wdrożyliśmy system sygnalizowania nieprawidłowości.

Kobiety na stanowiskach kierowniczych: Dla nas to oczywistość

Córka Antona Paara, Margareta Platzer, jako pierwsza kobieta w historii została mistrzynią ślusarstwa w Styrii. Obecnie kobiety zajmują ponad jedną czwartą stanowisk kierowniczych w naszej firmie.

Kodeks postępowania firmy Anton Paar

Kodeks postępowania obowiązujący wszystkich pracowników Anton Paar zapewnia pracę w bezpiecznym i efektywnym środowisku spełniającym najwyższe standardy.

Pobierz teraz