Ogólne zasady polityki prywatności grupy Anton Paar

Ochrona danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Z tego powodu dane osobowe są przetwarzane tylko z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawnych. Podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i ich zabezpieczenia przed utratą, manipulacją lub niepowołanym dostępem. Podejmowane czynności są zgodne z dzisiejszymi wymaganiami technologicznymi. Poniższa deklaracja dotycząca polityki prywatności informuje o najważniejszych aspektach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez naszą stronę.

Informacje o polityce ochrony danych osobowych w aplikacjach Anton Paar są dostępne tutaj.

1 | Zapis danych dostępu w plikach rejestru serwera

Odwiedziny naszej strony internetowej nie wymagają ujawniania żadnych danych osobowych. W plikach rejestru serwera dostępu rejestrujemy tylko nazwy pobieranych plików, datę i czas pobierania, wielkość przesyłu danych, typ przeglądarki, adres IP oraz nazwę usługodawcy internetowego. Dane te są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia bezusterkowej pracy witryny i w celu ulepszenia naszej oferty. Nie umożliwiają one uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących odwiedzającego stronę. W przypadku przesłanek nieprawidłowego wykorzystania, zastrzegamy sobie prawo do analizy danych.

2 | Ciasteczka internetowe

Nasza strona wykorzystuje tak zwane ciasteczka internetowe w celu umożliwienia rozpoznania kolejnej wizyty na naszej stronie przez tego samego użytkownika/dostawcę usług internetowych. Ciasteczka to małe pliki tekstowe pobierane przez przeglądarkę internetową i zapisywane na komputerze. Są one wykorzystywane do usprawnienia naszej witryny internetowej oraz usług. 

W pewnym stopniu ciasteczka przekazują informacje umożliwiające automatyczne rozpoznanie użytkownika. Informacje uzyskane w ten sposób są wykorzystywane do usprawnienia naszych usług oraz do zapewnienia łatwiejszego dostępu do witryny internetowej. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych ciasteczek (cookies) można znaleźć w ustawieniach plików cookie.

3 | Kontakt

Nasza witryna internetowa umożliwia nawiązanie kontaktu za pośrednictwem formularza, wiadomości e-mail lub serwisu LiveChat (patrz rozdział 6). W celu przetwarzania zapytania oraz nawiązania kontaktu informacje podane przez użytkownika zostaną zapisane i przekazane do odpowiedniego pracownika grupy Anton Paar (patrz rozdział 6). Porównanie zapisanych danych z danymi gromadzonymi przez inne komponenty witryny nie jest dokonywane.

Nawiązanie kontaktu za pośrednictwem odnośnika e-mail (np. info@anton-paar.com) powoduje zapisanie danych takich jak data i godzina wiadomości e-mail, nazwa nadawcy i adresata oraz temat wiadomości. Dwa miesiące później dane te są automatycznie usuwane. Przetwarzanie tych danych jest przeprowadzane wyłącznie w celu odtworzenia i korekty usterek systemowych. Treść wiadomości e-mail jest widoczna wyłącznie dla adresata.

4 | Gromadzenie danych związane ze sklepem internetowym (Usługa może nie być dostępna dla pewnych oddziałów grupy Anton Paar)

W celu ułatwienia przeprowadzania zakupów w naszym sklepie internetowym oraz łatwiejszego nawiązania kontaktu zwrotnego przez operatora sklepu internetowego rejestrowane są dane właściciela połączenia i zapisywane jako część pliku cookies; dotyczy to także danych kupującego.

Przekazane dane są konieczne do przeprowadzenia transakcji i czynności oraz usług poprzedzających transakcję. Bez tych danych realizacja transakcji nie będzie możliwa. Przekazywanie danych innym podmiotom jest ograniczone do wynajętego przez nas przedsiębiorstwa logistycznego, naszego doradcy podatkowego w celu wypełnienia przez nas obowiązków podatkowych (patrz rozdział 7) oraz podmiotu świadczącego usługi hostingu naszego sklepu internetowego.

Dane karty kredytowej nie są nigdy zapisywane. Niemniej jednak ochrona wszelkich informacji związanych z płatnością kartą kredytową ma dla nas najwyższe znaczenie. Z tego powodu cały proces płatności jest obsługiwany za pośrednictwem atestowanego dostawcy usług płatniczych, spełniającego wymagania standardu PCI-DSS z wykorzystaniem najlepszych systemów bezpieczeństwa. Jedyną informacją zwrotną, którą otrzymujemy, jest wynik transakcji. Taki proces eliminuje zagrożenie nadużycia danych.

W przypadku transakcji wszystkie dane będące treścią kontraktu są zapisywane zgodnie z wymaganiami podatkowymi. Niezależnie od tego, co najmniej do końca okresu odpowiedzialności za produkt przechowujemy takie dane kupującego, jak: adres, zakupione towary oraz data zakupu.

5 | Newsletter (Usługa może nie być dostępna dla pewnych oddziałów grupy Anton Paar)

Nasza witryna internetowa umożliwia subskrypcję Newslettera. W tym celu konieczne jest podanie adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na umieszczenie tego adresu na liście dystrybucyjnej Newslettera. Jeżeli posiadamy adres pocztowy użytkownika możemy również wysyłać Newsletter w formie papierowej.

W celu zapewnienia właściwej precyzji przekazywanych informacji gromadzimy i przetwarzamy dane dobrowolnie przekazane przez użytkownika.

Rezygnacja z otrzymywania Newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. Rezygnację można przesłać na adres e-mail: newsletter.cleverreach[at]anton-paar.com lub wybrać przez kliknięcie łącza rezygnacji w stopce wiadomości zawierającej Newsletter. Natychmiastowo usuniemy dane wykorzystywane do wysyłania Newslettera. Pamiętaj, że rezygnacja z Newslettera dotyczyć będzie całej subskrypcji, a nie tylko pewnej grupy produktów.

6 | Przekazywanie danych

Dane są przetwarzane w celu spełnienia wymogów prawnych, realizacji zamówień, przetwarzania zapytań klientów dotyczących naszych produktów i usług, przeprowadzania targów, seminariów i szkoleń, a także przetwarzania działań biznesowych w firmie Anton Paar Group.

Z uwagi na to, że dane osobowe mogą być przekazywane w ramach grupy Anton Paar i firm powiązanych (partnerzy handlowi itp.), firmy powiązane z grupą Anton Paar są objęte polityką prywatności lub stosują się do zaleceń zapewniających maksymalną ochronę danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom publicznym, sądowym, dochodzeniowym lub podobnym instytucjom publicznym, jeżeli wynika to z obowiązków prawnych.

Kontrahenci firmy Anton Paar, tacy jak przedsiębiorstwa logistyczne, konsultanci podatkowi lub usługodawcy, tacy jak przedsiębiorstwa transportowe odpowiedzialne za dostarczenie towaru, albo inne oprogramowanie (takie jak LiveChat), wykorzystują przekazywane do nich lub do nas dane wyłącznie w celu spełnienia określonego celu. Inne wykorzystanie tych danych jest zabronione.

7 | Dostawcy usług płatniczych

Na potrzeby płatności online korzystamy z usług następujących firm:

W tym kontekście dane użytkownika są przetwarzane bezpośrednio przez dostawców usług płatniczych i zgodnie ze standardem PCI-DSS nie są widoczne dla żadnej z firm grupy Anton Paar.

8 | Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, prawo do uzyskania dostępu, korekty, zastrzeżenia ich przetwarzania, przeniesienia oraz cofnięcia zgody. 

Prosimy o kontakt w przypadku wszelkich pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych oraz w przypadku konieczności lub zamiaru zmiany danych, ich zablokowania lub usunięcia, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu przeciwko określonym sposobom wykorzystania danych osobowych (patrz rozdział 9).

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie danych narusza prawo o ochronie danych, ma prawo do złożenia skargi odpowiedzialnemu organowi regulacyjnemu. W Austrii jest to Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wiedeń, www.dsb.gv.at

9 | Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe 

Anton Paar GmbH, Headquarter
Anton Paar Strasse 20
8054 Graz, Austria

Adres, pod który należy kierować pytania dotyczące polityki prywatności: gdpr[at]anton-paar.com

10 | Zmiany lub uzupełnienia

W przypadku gdy jeden lub więcej zapisów niniejszego oświadczenia o ochronie danych jest lub stanie się nieważny, ważność pozostałych postanowień niniejszego oświadczenia o ochronie danych pozostaje nienaruszona.

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych w ramach możliwości prawnych bez ostrzeżenia lub powiadomienia. Aktualną wersję można wyświetlić w dowolnym czasie na stronie internetowej naszej firmy.