Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Automatizovaný víceúčelový práškový rentgenový difraktometr:
XRDynamic 500

 • Hned po vybalení z krabice: Nejlepší rozlišení / poměr signálu k šumu ve své třídě
 • Koncept TruBeam™: Větší poloměr goniometru, evakuovaná dráha paprsku
 • Plná automatizace: Rentgenová optika a změna geometrie paprsku
 • Efektivita: Zvýšení využití přístroje až o 50 %
 • Samovyrovnání: Nástroj a vzorek pro maximální pohodlí
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

XRDynamic 500 zajišťuje bezkonkurenční kvalitu XRD dat s maximální efektivitou. Využívejte výhod všestranné platformy pro širokou škálu aplikací s optimálními řešeními pro práškovou XRD, neambientní XRD, analýzu PDF, SAXS a další.  Intuitivní použití s plně automatizovanou optikou a postupy vyrovnávání umožňuje všem, od začátečníků až po odborníky, rychle shromažďovat data XRD špičkové kvality při minimalizaci chyb. XRDynamic 500: Driving XRD.

Výhody

Koncepce TruBeam™ systému XRDynamic 500 kombinuje velký poloměr goniometru, evakuovanou dráhu paprsku a plně automatizovanou změnu geometrie rentgenové optiky/paprsku. Měření spektra vzorků s různými konfiguracemi přístrojů za pomoci intuitivního softwaru s optimalizovanými pracovními postupy. Dosažení nejlepšího rozlišení ve své třídě (FWHM <0.021° for 1st LaB₆ standard peak) se standardní Bragg-Brentanovou konfigurací. Skvělý poměr signálu k šumu s až o 50 % nižším pozadím měření a minimálním parazitickým rozptylem ve vzduchu. Rychlá změna konfigurace pro optimalizované neambientní experimenty XRD nebo měření SAXS s kvalitou specializovaného přístroje SAXS.

Více drah paprsků
Více drah paprsků
 • Jedním kliknutím můžete přepínat až mezi 3 geometriemi paprsku
 • Spouštějte postupně různá měření bez zásahu uživatele
 • Ušetřete čas: Zvyšte využití přístroje až o 50 %

Výzva

U mnoha difraktometrů vyžaduje každá geometrie měření výměnu dílů uživatelem. Postupné provádění dvou zcela odlišných typů měření je možné pouze po otevření přístroje a následné ruční změně konfigurace.

Řešení

Přepínejte až mezi 3 geometriemi paprsku kliknutím na tlačítko (k dispozici pro jakýkoli typ použité rentgenové trubice) díky motorizované optice. Unikátní osa náklonu zdroje umožňuje přesné a automatické vyrovnání každé geometrie.

Výhoda

Automatické přepínání až mezi 3 geometriemi paprsku umožňuje provádět zcela odlišné typy měření postupně na různých (nebo stejných) vzorcích bez nutnosti výměny dílů nebo jakéhokoli zásahu uživatele. Užijte si až o 50 % delší provozuschopnost přístroje díky spouštění komplexních dávek měření přes noc a o víkendech bez jakéhokoli zásahu uživatele.

Automatizovaná optika
Automatizovaná optika
 • Automatizace veškeré optiky
 • Více efektivity, méně chyb
 • Vysoce kvalitní data pro každého uživatele

Výzva

Výběr správné optiky často znamená výměnu komponent a ruční aktualizaci konfigurace měření v měřicím softwaru. To je časově náročné, může to vést k chybám a nezkušení uživatelé mohou rutinně shromažďovat vysoce kvalitní data XRD jedině pod dohledem nebo po rozsáhlém školení.

Řešení

Plná automatizace všech optických komponent v dráze paprsku umožňuje změnu konfigurace přístroje jediným kliknutím. Není nutná žádná fyzická výměna dílů ani zásah uživatele.

Výhoda

Ušetřete čas a snižte pravděpodobnost chyb uživatelů automatickým přepnutím na správnou optiku a rozpoznáním aktuální konfigurace. Nastavení měření je intuitivní a jednoduché i pro uživatele, kteří nemají s XRD zkušenosti.

Automatické seřízení
Automatické seřízení
 • Automatické seřízení přístroje bez nutnosti servisní prohlídky
 • Dokonalé automatické seřízení pro každou konfiguraci měření
 • Automatické vyrovnání každého vzorku

Výzva

Seřízení difraktometru, zejména rentgenové optiky, vyžaduje odborné znalosti nebo dokonce servisní prohlídku. Vyrovnání vzorků může být pro nezkušené uživatele obtížné.

Řešení

Plně automatizované rutiny seřízení přístroje umožňují kdykoli provést automatické seřízení přístroje. Pro každý vzorek lze použít rutiny automatického vyrovnání vzorku.

Výhoda

Zrušte servisní prohlídku a nechte přístroj, ať se seřídí sám. Zajistěte, aby byl přístroj (a vzorek) vždy dokonale seřízen, abyste získali data nejvyšší kvality, maximálně využili provozuschopnost a snížili náklady na vlastnictví.

Intuitivní používání
Intuitivní používání
 • Intuitivní, optimalizované pracovní postupy měření
 • Snadné použití pro začátečníky i odborníky
 • Méně času na školení uživatelů

Výzva

Konvenční difrakční systémy se často jeví jako složitá pole mnoha komponent, která mohou začínající uživatele odrazovat. Zkušení uživatelé možná budou muset strávit mnoho času nastavováním plánů měření a konfigurací přístrojů, což odvádí pozornost od důležitějších úkolů.

Řešení

XRDynamic 500 a řídicí software XRDdrive díky inteligentní automatizaci hladce kombinují jednoduché ovládání přístroje a intuitivní pracovní postupy s právě tolika detaily, kolik jich chcete a potřebujete.

Výhoda

Využívejte efektivní pracovní postupy, které maximalizují výhody automatizace XRDynamic 500. Software, který provede uživatele měřeními, umožňuje odborníkům i nováčkům pracovat tak, jak chtějí, a přitom vždy důvěřovat kvalitě dat ve své třídě.

TruBeam™
TruBeam™
 • Nový koncept paprsku přináší vždy dokonalý paprsek
 • Nejlepší kvalita dat ve své třídě
 • Maximální účinnost měření

Výzva

Jak zajistit, abyste vždy pracovali s optimální konfigurací paprsku a přístroje, aniž byste museli obětovat kvalitu dat nebo čas měření?

Řešení

Unikátní koncept TruBeam™ spojuje do jednoho kompletního balíčku rentgenový zdroj Primux 3000, velký poloměr goniometru a evakuovanou optiku, automatické přepínání geometrie paprsku a konfiguraci optiky a automatické zarovnání přístroje a vzorku.

Výhoda

Každý uživatel vždy dosáhne vynikajícího výkonu měření pro každý vzorek a profituje z vyššího rozlišení, více možností a vyšší efektivity.

Vynikající rozlišení
Vynikající rozlišení
 • O >20 % lepší rozlišení měření
 • Špičkové rozlišení ihned po vybalení – není nutná žádná drahá optika
 • Velký poloměr goniometru jako standard

Výzva

Mnoho difraktometrů nabízí poloměr měření 240–300 mm, což může omezit maximální dosažitelné rozlišení bez použití drahé optiky. Musíte dělat kompromisy, které s sebou nesou ztrátu intenzity.

Řešení

XRDynamic 500 nabízí standardně větší poloměr goniometru (360 mm nebo 400 mm), s evakuovanou optikou a malou velikostí pixelu detektoru.

Výhoda

Ve srovnání s běžnými difraktometry poskytuje XRDynamic 500 o 20 % lepší rozlišení měření pro standardní měření Bragg-Brentano bez kompromisů na měřené intenzitě díky evakuované dráze paprsku.

Maximální poměr signálu k šumu
 • Bezkonkurenční poměr signálu k šumu
 • Snižte pozadí měření o 50 %
 • Odstraňte účinky rozptylu vzduchu

Výzva

Aby se dosáhlo dobrého poměru signálu k šumu, a tedy vynikající kvality dat, musí se měření obvykle provádět s dlouhými početními časy.

Řešení

Využijte výhod evakuované optiky, která zabraňuje parazitnímu rozptylu vzduchu, s možností plně evakuované dráhy paprsku od zdroje k detektoru.

Výhoda

Snižte pozadí měření o 50 % a profitujte z bezkonkurenčního poměru signálu k šumu pro nejlepší kvalitu dat a kratší dobu měření.

Rychlost měření
Rychlost měření
 • Vysoká kapacita vzorků a vynikající kvalita dat
 • Režimy měření s vysokou intenzitou
 • Rychlejší pracovní postupy prostřednictvím inteligentní automatizace

Výzva

U mnoha přístrojů je kvalita dat na úkor rychlosti měření.

Řešení

XRDynamic 500 nabízí vynikající kvalitu dat a intenzitu primárního paprsku po celou dobu bez ohledu na konfiguraci měření, a to díky TruBeam™. Kromě toho je k dispozici automatizace různých pracovních postupů, jako je změna konfigurace přístroje a postupy vyrovnávání.

Výhoda

Zkraťte dobu měření, aniž byste museli obětovat kvalitu dat, abyste zvýšili kapacitu vzorků. Inteligentní automatizace znamená méně času stráveného sezením před přístrojem a více času na to, co je důležité.

Zdroj RTG záření
Zdroj RTG záření
 • Výkonný zdroj Primux 3000 ideální pro XRD a SAXS
 • Výměna rentgenové trubice během několika minut
 • Maximální intenzita primárního paprsku za všech podmínek

Výzva

Vždy pracovat s optimální anodou rentgenové trubice není snadné, protože výměna rentgenové trubice je často složitá. Při práci s různými rentgenovými optikami bývá také nutné obětovat intenzitu primárního paprsku kvůli neoptimálnímu vyrovnání zdroje a optiky.

Řešení

Inteligentní konstrukce rentgenového zdroje Primux 3000 umožňuje v případě potřeby rychlou výměnu rentgenové trubice. Automatické vyrovnání všech kombinací všech zdrojů a optik je možné.

Výhoda

Postarejte se o problémy, jako je fluorescence vzorku u zdroje. Vyměňte rentgenku, proveďte automatické vyrovnání a následně nové měření s novou vlnovou délkou za <15 min. Vždy si užívejte maximální intenzitu primárního paprsku díky přesnému vyrovnání všech geometrií měření.

RTG optika
 • Vícevrstvá optika s vysokou intenzitou
 • Geometrie paralelních a zaostřovacích paprsků
 • Monochromátory pro maximalizaci poměru signálu k šumu

Výzva

Pro určité vzorky nebo aplikace je zapotřebí optika tvarující paprsek (paralelní nebo zaostřovací paprsek). Kromě toho mohou být zapotřebí monochromátory k potlačení píků Kβ a redukci pozadí měření.

Řešení

Do motorizovaného optického zásobníku lze namontovat různé vícevrstvé monochromátory, paralelní paprsky a zaostřovací optiku a vybrat je jediným kliknutím. Přesné automatické vyrovnání každé optiky je realizováno pomocí optimalizovaného úhlu náběhu. Speciální vícevrstvá optika Ni/C nabízí vlastní filtraci Kβ pro zdroje Cu a Co.

Výhoda

Využijte nejvyšší možnou intenzitu se všemi optickými prvky a zkraťte dobu měření. Vynikající poměr signálu k šumu a vynikající rozlišení zajišťují nejvyšší kvalitu dat.

Detektory
 • Nejnovější technologie pixelového detektoru v režimech 0D nebo 1D
 • Malá velikost pixelu pro vysoké rozlišení
 • Filtrování energie

Výzva

Vysoce kvalitní data XRD vyžadují detektor, který poskytuje vynikající rozlišení a poměr signálu k šumu.

Řešení

Detekční jednotky Pixos založené na špičkové technologii počítání fotonů od společnosti Advacam umožňují měření v režimech 0D nebo 1D. XRDynamic 500 nabízí výběr senzorů Si nebo CdTe, které pokrývají všechny vlnové délky, umožňují aktivní filtrování energie a mají nejmenší velikost pixelu na trhu (55 µm x 55 µm).

Výhoda

V kombinaci se zvětšeným poloměrem goniometru XRDynamic 500 zlepšuje malá velikost pixelu detektorů maximální rozlišení měření se všemi vlnovými délkami. Detekční jednotky Pixos také nabízejí vynikající energetické rozlišení (s inteligentním filtrováním energie), linearitu a účinnost.

Platformy pro vzorky
 • Flexibilita ve všech aplikacích
 • Autosamplery pro vysokou kapacitu
 • Vynikající polohová stabilita

Výzva

Požadavky na zpracování různých aplikací závisí na tom, zda jsou k dispozici vhodné platformy pro vzorky.

Řešení

Všestranné platformy pro vzorky umožňují měření při odrazu a/nebo transmisi práškových nebo pevných vzorků s dostupnými autosamplery.

Výhoda

Různé typy vzorků lze měřit pomocí široké škály platforem pro vzorky. Rozpoznávání komponent umožňuje, aby každá platforma pracovala v režimu Plug & Play a rychle zvládla všechny aplikace.

Držáky vzorků
 • Široká škála držáků vzorků
 • Řešení pro všechny typy vzorků
 • Optimalizované držáky pro slabě se rozptylující a citlivé materiály

Výzva

Skutečný víceúčelový difraktometr musí zvládnout všechny typy požadavků na vzorky.

Řešení

Široký sortiment držáků vzorků  znamená, že je k dispozici držák vzorků pro všechny typy vzorků – prášky, pevné látky, filmy, vlákna, gely, pasty nebo kapaliny.

Výhoda

Profitujte z toho, že vždy pracujete s držákem vzorku optimalizovaným pro daný vzorek při odrazu nebo transmisi. XRDynamic 500 nabízí řešení pro organické i anorganické vzorky, a dokonce i pro vzorky citlivé na vzduch nebo vlhkost.

Neambientní XRD
 • Neambientní XRD snadno
 • Funkce Plug & Play platformy
 • Integrovaná jednotka regulace teploty (CCU) pro všechny platformy

Výzva

Nastavení neambientního XRD experimentu může být složité a časově náročné. Pro připojení k externím řídicím jednotkám je obvykle nutné do krytu přístroje přivést mnoho kabelů a hadic.

Řešení

Využívejte funkci Plug & Play neambientní platformy s jedinou vestavěnou řídicí jednotkou CCU, která pracuje se všemi neambientními platformami Anton Paar. Využijte výhod pohodlných přípojek v krytu přístroje pro všechny neambientní požadavky.

Výhoda

S XRDynamic 500 jsou neambientní XRD experimenty stejně snadné jako provádění jakéhokoli jiného měření, takže můžete okamžitě změnit konfiguraci na neambientní. Vestavěná řídicí jednotka CCU snižuje nepořádek a eliminuje potřebu více řídicích jednotek pro různá neambientní příslušenství.

SAXS
SAXS
 • Data SAXS v kvalitě samostatného přístroje
 • Úplně evakuovaná dráha paprsku od zdroje k detektoru
 • qmin až 0,05 nm⁻¹

Výzva

Měření maloúhlového rozptylu rentgenových paprsků (SAXS) na difraktometru mohou obvykle poskytnout data pouze v omezené kvalitě. Pro skutečné vysoce kvalitní měření SAXS je zapotřebí speciální přístroj.

Řešení

Kombinace přístroje XRDynamic 500 s modulem EVAC nabízí plně evakuovanou dráhu paprsku a vyhrazenou optiku SAXS, která dosahuje hodnoty qmin 0,05 nm⁻¹. 

Výhoda

Profitujte ze skutečných měření SAXS na difraktometru. K získání dat XRD a SAXS nejvyšší kvality stačí pouze jeden přístroj.

Technické specifikace

Zdroj RTG záření
Typ zdroje Primux 3000
Rentgenový generátor Až 3 kW
Napětí/proud trubice 20 kV až 60 kV / 2 mA až 50 mA
Goniometr
Konfigurace Vertikální geometrie Theta/Theta
Poloměr měření 360 nebo 400 mm
Maximální použitelný úhlový rozsah -95° – 162,5° 2theta
Minimální interval 0,0001°
2theta linearita ≤0,01°
Maximální úhlová rychlost 15°/s
Maximální úhlové rozlišení 0.021° (FWHM of 1st LaB₆ peak)
Platformy pro vzorky a doplňky
Ambientní platformy pro vzorky Fixní platforma pro vzorky
Platforma odstředivky na vzorky (odraz/transmise)
Platforma XY (s možností autosampleru)
Platforma odstředivky na kapiláry
Modul EVAC
Neambientní doplňky HTK 1200N
HTK 16N/2000N
TTK 600
XRK 900
CHC plus⁺
BTS 150/500
Detektory Polovodičové hybridní pixelové detektory:
 • Detektor Pixos 1000 (režim 0D)
 • Detektor Pixos 2000 (režim 0D a 1D)
 • Detektor Pixos 2000 CdTe (režim 0D a 1D) pro vysokoenergetické rentgenové záření
Software
 • XRDdrive: software pro řízení systému a sběr dat
 • XRDanalysis: software pro zpracování a analýzu dat pro kvalitativní a kvantitativní fázovou analýzu, analýzu mikrostruktury a Rietveldovo zjemnění
Všeobecné specifikace
Vnější rozměry (šířka x hloubka x výška) 1350 mm x 1160 mm x 1850 mm
Hmotnost (bez volitelného příslušenství) 750 kg
Napájecí zdroj 3 fáze: 3/N/PE AC 400/230 V, 50…60 Hz, 25 A
1fáze: 208…240 VAC, 50…60 Hz, 36 A
Maximální spotřeba energie
(bez přídavných ovladačů pro volitelné vybavení)
5,5 kW
Přívod chladicí vody Průtok: > 3,6 l/min,   tlak: 4,5–6 bar, teplota: <25 °C

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Podobné produkty

Příslušenství & Software

Příslušenství & Software

Příslušenství & Software

Příslušenství & Software

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

Zdroj RTG se zatavenou trubicí:
Primux 3000 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Výkonný rentgenový zdroj pro pokročilou rentgenovou analýzu
 • Dostupné se širokou škálou anodových materiálů
 • Jednoduchá výměna rentgenové trubice nebo změna zaostření trubice

Více informací

Pokročilá optika XRD

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Vícevrstvá rentgenová optika s vysokou intenzitou
 • Optika paralelního a zaostřovacího paprsku vhodná pro každou vlnovou délku
 • Maximální potlačení Kβ s primárními monochromátory

Více informací

Detekční jednotky XRD:
Pixos 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Implementuje nejnovější technologii pixelového detektoru CERN s pokročilou redukcí šumu
 • Měření v režimech 0D nebo 1D s možností výběru materiálu senzoru
 • Nejmenší velikost pixelu (55 µm x 55 µm) pro vynikající rozlišení
 • Energetický filtr pro další minimalizaci pozadí měření

Více informací

Platformy pro vzorky a držáky vzorků pro XRDynamic 500

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Variabilní platformy pro vzorky pro všechny aplikace
 • Možnosti autosampleru pro vysokokapacitní měření
 • Široká škála držáků na vzorky pro různé typy vzorků

Více informací

Evakuovaná komora pro moduly SAXS a XRD s vysokým rozlišením:
modul EVAC 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Nepřekonatelný poměr signálu k šumu díky plně evakuované dráze paprsku
 • Vyhrazená optika SAXS pro měření s kvalitou samostatného přístroje SAXS
 • Vhodné pro studie XRD s vysokým rozlišením při odrazu nebo transmisi
 • Měřte bez omezení v rozsahu 2θ

Více informací

Nízkoteplotní komůrka:
TTK 600 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 159900

Vysokoteplotní komůrky s páskovými elementy:
HTK 16N | HTK 2000N 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Kryo & vlhkostní komůrka:
CHC plus⁺ 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 79710
Reactor Chamber: XRK 900

Reaktorová komůrka:
XRK 900 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 84851
Benchtop Heating Stage BTS 500

Stolní temperační platformy:
BTS 150 | BTS 500 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
High-Temperature Oven Chamber: HTK 1200N with a robust design for in-situ X-ray diffraction studies in different atmospheres up to 1200 °C

Vysoce teplotní pícka:
HTK 1200N 

Více informací
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Software XRD:
XRDanalysis 

Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Všestranný softwarový balíček pro analýzu práškové difrakce
 • Funkce vyhledávání/spárování pro rychlou a přesnou identifikaci fáze
 • Rietveldova analýza pomocí spárovaných nebo ručně načtených fází
 • Optimalizované analytické pracovní postupy včetně dávkové analýzy pro urychlení a zjednodušení vašich analytických úkolů

Více informací