Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e

 • +6
 • 360°
Model:
 • Přelomový špičkový reometr v nejvyšší třídě
 • Jeden reometr, dvě pohonné jednotky, všechny testovací režimy
 • Připraveno pro DMA v režimu kroucení, pnutí, ohýbání či stlačování
 • Nejrozsáhlejší portfolio příslušenství
 • Špičkový reometr pro sofistikovaný reologický výzkum
 • Jeden reometr, dvě pohonné jednotky, všechny pracovní režimy
 • Připraveno pro DMA v režimu kroucení, pnutí, ohýbání či stlačování
 • Více než 200 příslušenství pro nekonečné možnosti výzkumu a vývoje

Dva špičkové modely nové řady MCR Evolution, MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive, jsou nejuniverzálnější dostupné reometry. Vedle všech standardních reologických testovacích režimů mohou být vybaveny další spodní pohonnou jednotkou. To znamená, že můžete provádět reologické testy se dvěma měniči točivého momentu a pohonnými jednotkami najednou – což otevírá více možností pro váš výzkum. Nejsou zde žádná omezení týkající se použití zkušebních režimů, měřicích systémů, příslušenství a temperačních systémů, ani omezení přesnosti měření. MCR 702e Space MultiDrive navíc poskytuje maximální pracovní prostor a usnadňuje tak práci s příslušenstvím a dalšími přístroji. Jedná se o systém první volby, který zahrnuje řešení všech požadovaných reologických aplikací – nyní i v budoucnu.

Klíčové charakteristiky

Jeden reometr, všechny reologické pracovní režimy

Jeden reometr, všechny reologické pracovní režimy

Kombinace dvou rotačních pohonných jednotek se vzduchovými ložisky umožňuje provádět reologická měření v režimu kombinovaného motorového převodníku (CMT) a režimu samostatného motorového převodníku (SMT). Použitím jediného EC motoru se vzduchovým ložiskem v režimu CMT můžete maximálně využít funkce řízení polohy motoru v reálném čase (TruStrain™) a provádět „klasické“ testy řízené smykovým napětím. V režimu SMT je jeden motor provozován výhradně jako měnič točivého momentu, zatímco druhý motor se výhradně používá jako pohonná jednotka za účelem získání co nejpřesnějších reologických výsledků i v přechodovém režimu měření (např. relaxace napětí, počáteční smyk) a s použitím širokého rozmezí amplitud a frekvencí při oscilačních měřeních. Se všemi svými pracovními režimy doplňuje MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive úspěšné série MCR a díky nim jsou tyto reometry nejcitovanějšími přístroji ve vědeckých publikacích o reologickém výzkumu.

Posuňte limity charakterizace materiálu zpět pomocí režimu protisměrného pohybu

Posuňte limity charakterizace materiálu zpět pomocí režimu protisměrného pohybu

V režimu protisměrného pohybu používá reometr oba motory EC se vzduchovými ložisky jako pohonné jednotky, ale i jako měniče točivého momentu. Oba motory jsou snadno nastavitelné k pohybu v opačném směru, což lze použít například k vytvoření pevné stagnační roviny u vzorku pro pokročilou strukturální analýzu materiálů ve smyku pomocí mikroskopu. Tento režim se také používá s univerzálním extenzionálním systémem pro upínacím zařízením pro extenzionální testy až na minimální naměřené torze. Pokud jde o rychlost, režim protisměrného pohybu jednoduše „zdvojnásobí skóre“ až na maximální rychlost rozdílu 6 000 ot/min, což rozšiřuje rozsah smykové rychlosti pro aplikace s vysokou rychlostí smyku.

Připraveno pro DMA v režimu torze, napětí, komprese a dalších

Připraveno pro DMA v režimu torze, napětí, komprese a dalších

Namísto spodního rotačního pohonu můžete pomocí doplňkového spodního lineárního pohonu provádět DMA v režimu ohybu či komprese za použití měřicích systémů, jako je tříbodový ohyb, konzola nebo systém paralelních desek. Dále v kombinaci s geometrií pro filmy, vlákna a obdélníkové vzorky lze použít lineární pohon k provádění DMA v tenzi, zatímco horní rotační motor je použit pro DMA při torzi, a to platí i pro jedinou definici testu. Navíc je lineární pohon schopen provádět termomechanickou analýzu, testy tečení a elasticity nebo testy relaxace napětí. Přečtěte si více o možnostech DMA.

To nejlepší je nyní ještě lepší: Zařízení pro aplikace, které byly dříve nemyslitelné

To nejlepší je nyní ještě lepší: Zařízení pro aplikace, které byly dříve nemyslitelné

Nový MCR 702e Space MultiDrive je navržen tak, aby poskytoval jedinečný maximalizovaný pracovní prostor pod opěrnou deskou reometru a na obou stranách přístroje. To umožňuje nejen snadnou instalaci příslušenství, ale také snadnou kombinaci s dalšími externími konfiguracemi vhodnými pro pokročilou charakterizaci materiálu. Například MCR 702e Space MultiDrive umožňuje kombinovat konfokální mikroskopii a reologii. Samostatná elektronická skříň reometru navíc umožňuje nakonfigurovat reometr v omezeném prostoru nebo v laboratorním hermeticky uzavřeném boxu, a to i při použití atmosféry inertního plynu (dusík, argon) např. pro měření při vysoké teplotě u vzorků s určitou úrovní rizika. 

Změřte a regulujte teplotu tam, kde je to důležité

Změřte a regulujte teplotu tam, kde je to důležité

Mějte pod kontrolou nejdůležitější podmínku prostředí – teplotu – pomocí vysoce přesných jednotek řízení teploty v kombinaci s inovativní optoelektronickou technologií společnosti Anton Paar. Tato technologie umožňuje bezkontaktní přenos dat založený na emisi světla a fotovoltaickém efektu. To umožňuje stanovení teploty bez ovlivnění citlivosti momentovou citlivost v režimu samostatného motorového převodníku (SMT) a rovněž v režimu v opačném směru. Senzor je umístěn přímo v měřicím systému velmi blízko ke vzorku (vzdálenost pouze 1 mm), což snižuje možné odchylky mezi teplotou vzorku a teplotou měřenou na senzoru. To umožňuje přesné stanovení teploty vzorku i při skokových nebo rampových teplotních změnách.

Více než 200 příslušenství a inteligentních funkcí, které se hodí pro všechny vaše aplikace

Více než 200 příslušenství a inteligentních funkcí, které se hodí pro všechny vaše aplikace

Zařízení MCR 702e MultiDrive a MCR 702e Space MultiDrive jsou připravena k osazení libovolným měřicím a temperačním systémem a/nebo aplikačně specifickým příslušenstvím známým ze série MCR Anton Paar k zajištění standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích systémů. Funkce QuickConnect navíc umožňuje připojení měřicích systémů jednou rukou. Obě funkce zajišťují maximální flexibilitu a minimální práci potřebnou pro přizpůsobení konfigurace vašim potřebám.

Technické specifikace

    MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Technické parametry Jednotka Konfigurace s 1 EC motorem Konfigurace se 2 EC motory
Provedení ložiska - Vzduchové, uhlík s jemnými póry
Provedení motoru - Elektronicky komutovaný (EC) – synchronní motor s permanentním magnetem
Provedení snímače posuvu - Optický enkodér s vysokým rozlišením
Provedení měření normálové síly
(US Pat. 6167752, 1996)
- 360° kapacitní senzor, bezdotykový, plně integrovaný v ložisku
Aktivní řízení teploty ložiska a snímače normálové síly - Ano Ano
Pracovní režimy - Kombinovaný motorový převodník (CMT) Samostatný motorový převodník (SMT),
protisměrný pohyb [1]
Minimální torze (rotace) nNm 1 1
Minimální torze (oscilace) nNm 0,5 0,5
Maximální torze mNm 230 230
Minimální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad 0,05 0,05
Maximální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad
Minimální úhlová rychlost [2] rad/s 0 0
Maximální úhlová rychlost
Maximální rychlost
rad/s
1/min
314
3000
628
6000
Minimální úhlová frekvence [3] rad/s 10 -7 10 -7
Maximální úhlová frekvence [4]
Maximální frekvence
rad/s
Hz
628
100
628
100
Rozsah normálové síly N -50 až 50 -50 až 50
S odkrytou opěrnou deskou (WESP / Space) [5] - Ano Ano
Rozměry (š x v x h) mm 444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
444 x 753 x 586
Space:
212 x 767 x 554
Hmotnost kg 48
Space:
51
58
Space:
61
Další funkce zařízení
Displej zařízení s dálkovým ovládáním softwaru
(odpojeno od měřicího senzoru pro prevenci mechanického a elektromagnetického rušení)
- Ano Ano
Přímý regulátor deformace/napětí - Ano Ano
TruRate™ / TruStrain™
(regulátor adaptivní na vzorek)
- Ano Ano
Surová data (LAOS, waveform) - Ano Ano
Profily normálové síly (nastavení a snímání) - Ano Ano
Profily rychlosti, tažení, stlačení - Ano Ano
Automatické řízení/nastavení štěrbiny (AGC/AGS) - Ano Ano
Elektronický zámek trim lock pro měření geometrie - Ano Ano
Plně automatizovaná teplotní kalibrace - Ano Ano
TruGap™
(trvalé ovládání skutečné měřicí štěrbiny)
(US Pat. 6499336, 2000)
- Volitelně Volitelně
T-Ready™[6]
(detekce doby dosažení rovnováhy teploty vzorku)
(US Pat. 8904852, 2011)
- Ano Ano
Toolmaster™
(měření geometrií a příslušenství, ukládání nulové štěrbiny)
(US Pat. 7275419, 2004)
- Ano Ano
Rychlospojka QuickConnect pro měření geometrií
(ovládání jednou rukou, bezšroubové)
- Ano Ano
Ořezávací zrcátko
(360° prevence mrtvého bodu vzorku)
- Ano Ano
Tříbodová podpora zařízení
(tři robustní nohy pro vyrovnání jednou rukou bez použití nástrojů)
- Ano Ano
Tříbodová podpora pro montáž měřicích cel
(prevence kymácení, nedochází k nesprávnému vyrovnání po výměně cel)
- Ano Ano
Rozsah pracovních teplot °C -160 až +1000 -160 až +1000
Maximální rozsah tlaku bar až 1 000 n/a
Připraveno pro DMA při torzi a napětí - Ano Ano
Připraveno pro lineární pohon
(DMA při napětí, ohybu a stlačení)
(US Pat. 9574983, 2015)
- Ano Ano
Připraveno pro tribologii - Ano Ano
Připraveno pro tok prášku a smykovou reologii - Ano Ano

[1] US Pat. 8453496
[2] V režimu řízeného smykového napětí (CSS). V režimu řízené smykové rychlosti (CSR) v závislosti na době trvání bodu měření a vzorkovací frekvenci.
[3] Teoretická hodnota (doba trvání jednoho cyklu = 2 roky)
[4] Vyšší frekvence jsou možné pomocí funkce více vln (942 rad/s (150 Hz) nebo dokonce vyšší, v závislosti na měřicím systému a vzorku)
[5] MCR 702e Space MultiDrive: Jedinečný maximalizovaný pracovní prostor pod opěrnou deskou reometru a po obou stranách přístroje
[6] V závislosti na použitém temperačním systému

Normy

Otevřít vše
Zavřít vše

ASTM

D4440
D4473
D5279

CZ

3219
14770

DIN

1342 1-3
3219
13343
51810 část 1
51810 část 2
53019-1
53019-2
54458

DIN EN ISO

8130-15:2024-01

ISO

3219
6721-1

Pharmacopoeia Europe (Ph. Eur.)

2.2.8 – Viskozita
2.2.10 – Metoda pro rotační viskozimetr
0132

U.S. Pharmacopoeia (USP)

912 – Metody rotačního reometru

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt

Nenalezeny žádné výsledky!

Další informace

Podobné produkty

Spotřební materiál & Příslušenství

Spotřební materiál & Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

DUST COVER MCR RHEOMETERS SUITABLE FOR MCR 502/702/302e/502e/702e

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 131907

SPLASH GUARD FOR MCR 502/702/502e/702e

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 158447

ADAPTER TD/8P-TD/18P MCR XX2 TO MCR X2

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 158932
Podrobnosti o produktu
- cable to adapt temperature control devices of MCR xx2   to MCR x2 rheometer

MEASURING PLATE PP50/P2 D:
50 mm, PROFILED: 1X0.5 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3998

DISPOS. LOWER MEASURING PLATE L-PP08/D/AL/CTD

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 89549
Podrobnosti o produktu
Diameter 8 mm, 1 pack = 10 pcs

MEASURING PLATE PP50/S D:
50 mm, SANDBLASTED 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3163

MEASURING CONE CP40-2 D:
40 mm; ANGLE 2° 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2628

MEASURING CONE CP50-0.5 D:
50 mm; ANGLE 0.5° 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3354

Optické příslušenství pro MCR:
Adaptér pro reometr a infračervený spektrometr 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro strukturální analýzu a reo-optiku
 • Umožňuje propojit infračervený spektrometr s reometrem MCR
 • Zkoumá chemické složení a reologii

Více informací

Příslušenství pro MCR:
Cone Partitioned Plate (CPT) 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro viskoelastické vzorky při provádění testů LAOS a přechodových testů
 • Omezuje vliv účinků lomu hran
 • Omezuje chyby způsobené oříznutím vzorku

Více informací

MEASURING CONE CP40-1 D:
40 mm; ANGLE 1° 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2627

Příslušenství pro MCR:
Dielektrický spektrometr 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Kombinujte reologii a dielektrickou spektroskopii
 • Zkoumejte reakci materiálu na aplikované elektrické pole
 • Získávejte informace o struktuře a chování materiálu

Více informací

Regulace teploty pro MCR:
Peltierovy systémy 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Účinný a pohodlný ohřev a chlazení
 • Regulace teploty s minimalizovanými teplotními gradienty v rozmezí -50 °C až 220 °C
 • Modulární systém pro kombinaci s příslušenstvím reo-optiky
 • Pro měřicí systémy kužel-deska, deska-deska a kužel-deska a válec

Více informací

Reologická konfokální mikroskopie:
MCR 702e Space MultiDrive a reologická optika 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro „Strukturální analýzu“: Reologie se snoubí s konfokální mikroskopií
 • MCR reometr se všemi možnostmi a maximálním pracovním prostorem pro sofistikovaný výzkum

Více informací

Příslušenství pro MCR:
Příslušenství pro vlhkostní atmosféru 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro “Další nastavení parametrů”
 • Ovládejte dopad relativní vlhkosti na reologické chování materiálu

Více informací

Příslušentsví pro reometr se dvěma EC motory:
sada pro reomikroskopii 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Vizualizace toku na stagnační rovině
 • Ručně nastavitelné rozložení rychlosti mezi dvěma pohony
 • Přímé přiřazení obrázků a videí k reologickým datům

Více informací

Řízení teploty:
Konvekční temperační systémy (-160°C až +1000°C) 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro teplotně řízená reologická a DMA měření tavenin, pevných látek, filmů a vláken v teplotním rozsahu -160 °C až 1000 °C
 • Homogenní rozložení teploty pro přesné a stabilní výsledky
 • Pro systémy měření MCR: deska-deska, kužel-deska, DMA v torzi nebo extenzi, řízená relativní vlhkost atd.

Více informací

Příslušenství k temperačním jednotkám MCR:
Nízkoteplotní příslušenství 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Lze kombinovat s elektrickými a konvekčními temperačními zařízeními
 • Výběr řešení pro různé požadavky na nízké teploty: až do -40 °C, -90 °C nebo -160 °C
 • Funkce Toolmaster pro automatickou konfiguraci systému a kontrolu chyb

Více informací

Příslušenství pro MCR:
Integrální laserová anemometrie 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro „Strukturální analýzu a Rheo-Optics“
 • Pro vizualizaci tokových polí

Více informací

Příslušenství pro MCR:
měřící geometrie reometru 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Široká škála měřicích systémů pro reometry řady RheolabQC a MCR
 • Koaxiální válec, dvojitá mezera, měřicí systémy kužel-deska a deska-deska, lopatkové geometrie a vřetena, měřicí vřetena Krebs
 • Uživatelská řešení na vyžádání

Více informací

Příslušenství pro MCR:
Měřicí systémy DMA 

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v ohybu, tahu, torzi a tlaku
 • Pevné pravoúhlé úchyty, geometrie tříbodového ohybu, konzoly, kompresní systémy
 • Kompatibilní s přístrojem MCR 702e MultiDrive  

Více informací

SPATULA

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 98595

ACTIVATED CARBON FILTER FOR DRYPOINT AIR DRYER

Kompatibilní s::
MCR 702e MultiDrive | Space MultiDrive
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 10662