• The Dielectro-Rheological Device (DRD) combines rheology and dielectric spectroscopy. This enables you to investigate the influence of mechanical deformation on the conductivity, capacity and permittivity of the sample.
Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Impedanční (dielektrická) spektroskopie

  • Kombinace mechanické a dielektrické spektroskopie
  • Studium reakce materiálu na aplikované elektrické pole
  • Získání informací o struktuře a chování materiálu
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Informace o nákupu
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Dielektricko-reologický systém (DRD) nabízí kombinaci reologie (jako metody mechanické spektroskopie) a dielektrické spektroskopie. Dielektrická spektroskopie je technika zkoumání založená na studiu odezvy materiálu na aplikované elektrické pole. Elektrický proud protékající vzorkem jako odezva na střídavé elektrické pole se měří jako funkce frekvence pole. Interpretace získaného dielektrického spektra poskytuje informace o struktuře a chování analyzovaného materiálu.

Klíčové charakteristiky

Rozšiřte své možnosti měření

Rozšiřte své možnosti měření

Systém DRD vám umožňuje získávat souběžně data naměřená mechanickou a dielektrickou spektroskopií. Kromě reologie můžete zkoumat vliv mechanické deformace na vodivost, kapacitu a permitivitu vzorku. Dochází tak k rozšíření měřicích možností vašeho MCR reometru na širší měřitelný rozsah frekvence. Je také možné provádět samostatné dielektrické měření.

Hlubší vhled do chování vašeho vzorku

Hlubší vhled do chování vašeho vzorku

Kombinace mechanické a dielektrické spektroskopie umožňuje hlubší pochopení chování vašeho vzorku, např. detekci a monitoring strukturálních změn ve vytvrzovaných materiálech nebo fázových přechodů souvisejících s teplotou. Využijte těchto dodatečných informací k ovládnutí vašich aplikací.

Typickými vzorky a aplikacemi jsou plněné polymery (např. epoxidová pryskyřice naplněná uhlíkovými nnanovlákny) a polární materiály (jako PVA, PVC, PMMA).

Využijte modularity reometrů MCR ve Váš prospěch

Využijte modularity reometrů MCR ve Váš prospěch

Systém DRD lze použít v jedinečném teplotním rozsahu od -160°C do 600 °C. V závislosti na požadovaném teplotním rozsahu a aplikaci je možné použít jeden z následujících kontaktů:

  • Pružinový kontakt pro rotační testy
  • Ohebný drátový hřídelový kontakt pro oscilační testy
  • Elektrolytický kontakt v rozsahu od -50 °C do 100 °C pro oscilační a rotační testy

Systém DRD lze snadno instalovat na konvekční temperační zařízení (CTD) a je k dispozici pro měření v režimu s jedním i dvěma motory (TwinDrive). V závislosti na požadovaném rozsahu dielektrického měření je možné kombinovat různé LCR metry. Pro záznam obrazu a videa vzorku v reálném čase je možné systém kombinovat i s kamerou Digital Eye v konvekčním temperačním zařízení CTD

Užijte si praktické uspořádání a snadné použití

Užijte si praktické uspořádání a snadné použití

Software RheoCompass™ umožňuje flexibilní programování testu v režimu rotace i oscilace a synchronizuje měřič LCR systému DRD s reometry MCRe pomocí spouštěcího impulsu. V softwaru se zobrazují a analyzují data reologického a dielektrického měření, včetně vytvoření hlavní křivky. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií.

Technické specifikace

Technické parametry DRD Možnost pro P PTD 200/DI DRD Možnost pro CTD 180, CTD 450 TDR, CTD 600 MDR
Rozsah teplot -40 °C až 200 °C (CMT)
Elektrolytický kontakt -40 °C až 100 °C
Pružinový kontakt hřídele s ohebným drátkem :
-160 °C až 600 °C
(SMT, CMT, režim opačné rotace)
Elektrolytický kontakt -50 °C až 100 °C
Možnosti kontaktů Pružinový kontakt
Elektrolytický kontakt
Ohebná drátěná hřídelová svorka
Pružinový kontakt
Elektrolytický kontakt
Ohebná drátěná hřídelová svorka
Min. Měřitelná kapacitance Závisí na možnosti kontaktu a teplotě měření Závisí na možnosti kontaktu a teplotě měření
Frekvenční rozsah Závisí na LCR metru Závisí na LCR metru
Rozsah napětí Závisí na LCR metru Závisí na LCR metru
Měřicí systémy Paralelní desky (PP, vyrobené z titanu), PP pro jednorázové použití Paralelní desky (PP, vyrobené z titanu), PP pro jednorázové použití

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kompatibilní přístroje

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Odvětví
Aplikace
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty