Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Dynamický mechanický analyzátor:
MCR 702e MultiDrive

 • +6
 • 360°
 • Nejuniverzálnější platforma na světě pro DMA v tahu, krutu, ohybu a tlaku 
 • Unikátní axiálně-torzní DMA pro stanovení komplexního Youngova a smykového modulu v rámci jedné definice zkoušky téhož vzorku
 • Pohon na bázi pohyblivého magnetu se vzduchovými ložisky pro přesné měření síly od 0,5 mN do 40 N pro charakterizaci měkkých a tuhých materiálů
 • Regulace teploty od -160 °C do 1 000 °C
 • Připraveno pro všechny typy reologických výzkumů

MCR 702e MultiDrive je nejuniverzálnější a nejvýkonnější platforma pro dynamickou mechanickou analýzu pevných, měkkých a kapalných vzorků. Uživatelé tak mohou provádět dynamickou mechanickou analýzu při tahu, krutu, ohybu a tlaku, standardní i vysoce sofistikovaná reologická měření a termomechanickou analýzu (TMA) za použití jednoho přístroje. Přístroj rovněž určuje Youngův modul a smykový modul v rámci jedné zkoušky jednoho vzorku, čímž otevírá novou oblast charakterizace materiálů. Modularita systému umožňuje integraci širokého rozsahu systémů pro řízení teploty, specifických příslušenství a měřicích systémů k řešení všech druhů požadavků pro široké spektrum různých způsobů použití.

Klíčové charakteristiky

Využívejte dvě pohonné jednotky pro všechny vaše aplikace

Využívejte dvě pohonné jednotky pro všechny vaše aplikace

Kombinace horního rotačního pohonu se vzduchovými ložisky, spodního lineárního pohonu se vzduchovými ložisky a technologie optického enkodéru umožňuje provádět lineární dynamickou mechanickou analýzu v rozsahu sil od 0,5 mN do 40 N a také dynamickou mechanickou analýzu v torzi v rozsahu krouticího momentu od 0,5 nNm do 230 mNm. S pouhým jedním nástrojem tak lze provádět DMA při tahu, ohybu, tlaku a torzi, reologické výzkumy a dokonce i experimenty v rámci termomechanické analýzy. Tato flexibilní koncepce umožňuje provádět řadu různých měřicích úloh, které jsou pro dynamický mechanický analyzátor specifické. O tom, v jakém režimu měření pracujete, rozhoduje samotný způsob použití.

Dosud nevídaná charakterizace materiálů

Dosud nevídaná charakterizace materiálů

Nejmodernější technologie motoru s pohyblivým magnetem a EC motoru provádí dynamickou mechanickou analýzu v tahu a krutu v rámci jedné definice zkoušky a u jednoho vzorku. Tato axiální a torzní DMA určuje komplexní Youngův (E*) a smykový (G*) modul v závislosti na teplotě, frekvenci, čase nebo vlhkosti v rámci jednoho experimentu. Poprvé je tak možné stanovit Poissonův poměr izotropních materiálů pomocí jediného vzorku. Kromě toho je při zkoumání anizotropních materiálů možná rychlá charakterizace v závislosti na směru, což usnadňuje komplexnější analýzu vlastností vzorku.   

Ovládejte nedůležitější parametr ze všech – teplotu

Ovládejte nedůležitější parametr ze všech – teplotu

Konvekční temperační zařízení jsou optimalizována za účelem dosažení homogenní teplotní distribuce potřebné k přesnému řízení teploty vzorku. Pro přesné řízení chlazení lze navíc použít nízkoteplotní příslušenství založené na plynovém chlazení (-90 °C) nebo kapalném dusíku (-160 °C). Navíc lze v kombinaci s teplotou vzorek testovat v prostředí s řízenou relativní vlhkostí. Každý měřicí systém obsahuje integrovaný teplotní senzor umístěný v blízkosti uchyceného vzorku. Měřená teplota je tak vysoce přesná a reprodukovatelná v celém teplotním rozmezí bez zásahu člověka. 

Využijte speciálního příslušenství a řešení na míru

Využijte speciálního příslušenství a řešení na míru

Společnost Anton Paar je se svým interním vývojovým a produkčním týmem schopna poskytnout zařízení a příslušenství pro speciální aplikace. MCR 702e Space MultiDrive například nabízí maximální pracovní prostor, kam se vejde veškeré příslušenství a doplňkové měřicí přístroje. Je k dispozici příslušenství pro charakterizaci pevných látek, které jsou ponořeny do kapaliny nebo které je třeba charakterizovat při teplotách od -170 °C až do 1 000 °C. Hřídele lze také kombinovat s libovolnou jednorázovou nebo přizpůsobenou geometrií. Pro testování práškových vzorků navíc společnost Anton Paar nabízí systémy v kombinaci s typickými měřicími systémy DMA v režimu ohýbání. 

Rozšiřte své možnosti s více než 200 reologickými doplňky

Rozšiřte své možnosti s více než 200 reologickými doplňky

Nad rámec klasické dynamické mechanické analýzy otevírají reologická měření možnost charakterizace deformačních vlastností pevných látek a tokových vlastností kapalin. Pro měření různých typů vzorků vyžadují uživatelé mnoho různých měřicích systémů, příslušenství a temperačních zařízení. S vyjmutou jednotkou lineárního motoru je MCR 702e MultiDrive připraven k osazení libovolnou měřicí geometrií, temperačním systémem a/nebo aplikačně specifickým příslušenstvím známým ze série MCR Anton Paar k zajištění standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku.

Pohodlné nastavení a snadné používání

Pohodlné nastavení a snadné používání

Všechna temperační zařízení a měřicí geometrie lze integrovat a vyměňovat. Váš MCR 702e MultiDrive se tak může přizpůsobit každé nové konfiguraci jako všestranný dynamický mechanický analyzátor. Funkce QuickConnect umožňuje připojení pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou, pohodlnou výměnu systému během několika sekund bez použití šroubovacího mechanizmu. Patentovaná funkce Toolmaster slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií. Při ovládání přístroje MCR 702e MultiDrive se můžete spolehnout na intuitivní software RheoCompass™, který pomáhá vyhledat předdefinované nebo přizpůsobené šablony měření, upravovat testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. 

Technické specifikace

    MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
  Jednotka Specifikace
Lineární motor pro DMA v tenzi, ohybu a kompresi
Maximální síla N 40
Minimální síla N 0,0005
Maximální posun μm 9400 (1
Minimální posun μm 0,01
Maximální frekvence Hz 100
Minimální frekvence Hz 0,001
Rotační motor pro DMA v torzi a reologii
Maximální torze mNm 230
Minimální torze (rotace) nNm 1
Minimální torze (oscilace) nNm 0,5
Maximální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad
Minimální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad 0,05
Maximální úhlová rychlost rad/s 314
Minimální úhlová rychlost rad/s 0 (2
Maximální úhlová frekvence rad/s 628 (3
Minimální úhlová frekvence (4 rad/s 10 -7 (5
Rozsah normálové síly N -50 až 50
Další informace ohledně obecných funkcí, měřicích systémů, příslušenství a specifikací v případě použití pouze rotačních pohonů naleznete zde.
Řízení teploty
Rozsah pracovních teplot  °C -160 až + 1 000 (6
Maximální rychlost ohřevu K/min 60 (6
Maximální rychlost chlazení K/min 30 (6
Další informace ohledně obecných funkcí, měřicích systémů, příslušenství a specifikací v případě použití pouze rotačních pohonů naleznete zde.
Charakteristika
DMA v tenzi, ohybu a tlaku
DMA v torzi
DMA v kombinovaném axiálně-torzním režimu
Reologie
Termomechanická analýza
Toolmaster™, měřicí systém
Toolmaster™, měřicí cela
QuickConnect pro měřicí systémy, bezšroubový
T-Ready™
Možnost nízké teploty, odpařovací jednotka pro kapalný dusík o
Možnost nízké teploty, přizpůsobený plynový chladič o
Příslušenství pro vlhkostní komoru o

✔ Součástí dodávky | o Volitelné

1) V oscilaci maximální posun ± 4 500 μm.
2) V režimu řízeného smykového napětí (CSS). V režimu řízené smykové rychlosti (CSR) v závislosti na době trvání měřicího bodu a vzorkovací frekvenci. 
3) Vyšší frekvence jsou možné díky vícenásobné vlnové funkci (942 rad/s (150 Hz) nebo dokonce vyšší, v závislosti na měřicím systému a vzorku).
4) Nastavení frekvence pod 10-4 rad/s nemá praktický význam z důvodu doby trvání měřicího bodu >1 den.
5) Teoretická hodnota (doba trvání cyklu = 2 roky).
6) Omezení závisí na použitém konvekčním temperačním zařízení a měřicích systémech. Na vyžádání je k dispozici přizpůsobená nízkoteplotní varianta pro teploty do -170 °C. 

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Nenalezeny žádné výsledky!

Další informace

Podobné produkty

Spotřební materiál & Příslušenství

Spotřební materiál & Příslušenství

Příslušenství

Příslušenství

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

P-PTD 220/AIR FOR MCR xx2 / MCR xx2e PELTIER TEMPERATURE DEVICE (PLATE)

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 246290
Podrobnosti o produktu
- temperature range: -10°C to 220°C (low temperature range depends on the ambient conditions)
- plate with active Peltier temperature control (heating/cooling)
- for cone/plate and parallel plate measuring geometries
- with built-in fan for air counter-cooling
- with universal plate holder (screw-on thread) for use of measuring plates (also disposable) and other accessories
- with Toolmaster for automatic tool recognition and configuration
- installation in the rheometer through three-point support without the risk of misalignment
- maximized torsional stiffness due to constructional torque support

MEASURING CONE CP40-1 D:
40 mm; ANGLE 1° 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2627

Příslušenství pro MCR:
Měřicí systémy DMA 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro dynamickou mechanickou analýzu (DMA) v ohybu, tahu, torzi a tlaku
 • Pevné pravoúhlé úchyty, geometrie tříbodového ohybu, konzoly, kompresní systémy
 • Kompatibilní s přístrojem MCR 702e MultiDrive  

Více informací

MEASURING CONE CP40-2 D:
40 mm; ANGLE 2° 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 2628

MEASURING CONE CP50-0.5 D:
50 mm; ANGLE 0.5° 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 3354

Příslušenství pro MCR:
Příslušenství pro vlhkostní atmosféru 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Příslušenství pro “Další nastavení parametrů”
 • Ovládejte dopad relativní vlhkosti na reologické chování materiálu

Více informací

Řízení teploty:
Konvekční temperační systémy (-160°C až +1000°C) 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Pro teplotně řízená reologická a DMA měření tavenin, pevných látek, filmů a vláken v teplotním rozsahu -160 °C až 1000 °C
 • Homogenní rozložení teploty pro přesné a stabilní výsledky
 • Pro systémy měření MCR: deska-deska, kužel-deska, DMA v torzi nebo extenzi, řízená relativní vlhkost atd.

Více informací

Příslušenství k temperačním jednotkám MCR:
Nízkoteplotní příslušenství 

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Lze kombinovat s elektrickými a konvekčními temperačními zařízeními
 • Výběr řešení pro různé požadavky na nízké teploty: až do -40 °C, -90 °C nebo -160 °C
 • Funkce Toolmaster pro automatickou konfiguraci systému a kontrolu chyb

Více informací

SPATULA

Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 98595