Dynamický mechanický analyzátor: MCR 702 MultiDrive

Nejvšestrannější platforma pro dynamickou mechanickou analýzu na světě.

MCR 702 MultiDrive je nejuniverzálnější a nejvýkonnější platforma vhodná pro dynamickou mechanickou analýzu pevných, měkkých a kapalných vzorků. Unikátní koncept umožňuje dynamickou mechanickou analýzu v ohybu, tenzi, kompresi a torzi, stejně jako termomechanickou analýzu (TMA), standardní a vysoce sofistikovaná reologická měření s jedním přístrojem. Modularita systému umožňuje integraci širokého rozsahu systémů pro řízení teploty, stejně jako příslušenství specifických pro jednotlivé aplikace a měřicí systémy k pokrytí všech požadavků největšího výběru různých aplikací.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

Dvě motorové jednotky pro Vaši aplikaci

Dvě motorové jednotky pro Vaši aplikaci

Kombinace horního rotačního motoru se vzduchovými ložisky a spodního lineárního motoru umožňuje provádět lineární dynamickou mechanickou analýzu použitím lineárního motoru a torzní dynamické mechanické analýzy použitím rotačního motoru. Volba režimu měření je závislá na aplikaci. Díky použití nejmodernější technologie pohyblivého magnetu a renovované technologie EC motoru MCR reometrů je tento koncept zárukou vysoce přesných měření dokonce i při těch nejmenších amplitudách.

Ovládejte nejvlivnější parametr ze všech – teplotu

Ovládejte nejvlivnější parametr ze všech – teplotu

Inovovaná konstrukce CFD a výběr materiálů měřicích systémů pro dynamickou mechanickou analýzu zaručují zanedbatelné teplotní gradienty uvnitř vzorku, což je v případě požadavků na vysoce přesné a spolehlivé výsledky naprosto nezbytné. Každý měřicí systém obsahuje integrovaný teplotní senzor s fixní pozicí v blízkosti uchyceného vzorku. Tímto způsobem je měřená teplota přímo vztažena k aktuální teplotě vzorku a nejvyšší míra reprodukovatelnosti v celém rozsahu teploty je zaručena bez manuálního umístění senzoru.

Konstrukce konvekčních temperačních zařízení je optimalizována za účelem dosažení homogenní teplotní distribuce potřebné k přesnému řízení teploty vzorku. Navíc je zapotřebí pouze nízký průtok plynu, který minimalizuje nežádoucí vlivy ovlivňující měření, jakými jsou vzdušné víry a osychání vzorku. Navíc lze v kombinaci s teplotou vzorek testovat i v prostředí s řízenou relativní vlhkostí. Spolehněte se na vysoce přesné řízení teploty požadované k získání skutečně přesných výsledků všech typů testů.

Využijte výhod širokého portfolia příslušenství MCR pro reologii

Využijte výhod širokého portfolia příslušenství MCR pro reologii

Nad rámec klasické dynamické mechanické analýzy otevírají reologická měření možnost charakterizace deformačních vlastností pevných látek a tokových vlastností kapalin. Měření různých typů vzorků vyžaduje mnoho různých měřicích systémů, příslušenství a temperačních zařízení. S vyjmutou jednotkou lineárního motoru je MCR 702 MultiDrive připraven k osazení libovolnou měřicí geometrií, temperačním systémem a/nebo aplikačně specifickým příslušenstvím známým ze série MCR Anton Paar k zajištění standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku.

Užijte si praktické uspořádání a jednoduchou manipulaci

Užijte si praktické uspořádání a jednoduchou manipulaci

Bez ohledu na výběr lze všechna zařízení a měřicí geometrie rychle a jednoduše instalovat a vyměnit a spolehlivě MCR 702 MultiDrive adaptovat na každé nové uspořádání. Navíc funkce QuickConnect umožňuje připojení měřicího systému pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou, pohodlnou výměnu systému bez použití šroubovacího mechanizmu. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií. Dále pak použití integrovaných teplotních senzorů, stejně jako plně automatizované procedury optimálního nastavení (ZeroGap and ZeroAngle) zajišťují přesné měření bez nutnosti jakéhokoliv manuálního nastavení měřicích systémů nebi teplotních senzorů.

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Intuitivní software RheoCompass™ napomáhá vyhledat předdefinované nebo uživatelské šablony měření, přizpůsobit testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. Tento software nabízí širokou paletu předdefinovaných, ale individuálně adaptovatelných metod analýzy, např. stanovení teploty skelného přechodu nebo časově-teplotní superpozice. Díky použití databáze Microsoft SQL 2012 je zpracování a vyhledávání dat, stejně jako jejich generování velmi jednoduché. Data lze filtrovat např. podle roku, čísla šarže nebo operátora a následně je v průběhu několika sekund zobrazit.

Technické údaje

Přístroj Specifikace
Lineární motor pro DMA v tenzi ohybu a kompresi
Maximální síla N 40
Minimální síla N 0,0005
Maximální posun µm 9 400 [1]
Minimální posun µm 0,01
Maximální frekvence Hz 100
Minimální frekvence Hz 0,001
Maximální teplota °C 600 [2]
Minimální teplota °C -160 [3]
Maximální rychlost ohřevu K/min 35 [2]
Maximální rychlost chlazení K/min 30 [3]
Rotační motor pro DMA v torzi a reologii
Maximální torze mNm 230
Minimální torze, rotace nNm 1
Minimální torze, oscilace nNm 0,5
Úhlová odchylka, nastavená hodnota μrad 0,05 až ∞
Minimální úhlová rychlost [4] rad/s 10-9
Maximální úhlová rychlost rad/s 314
Minimální úhlová frekvence [5] rad/s 10–7 [6]
Maximální úhlová frekvence rad/s 628
Rozsah normálové síly N 0,005 až 50
Max. rozsah teploty °C -160 až +1 000

Další informace ohledně obecných funkcí, měřicích systémů, příslušenství a specifikací zařízení MCR 702 TwinDrive používajícího pouze rotační motory naleznete zde: Řada MCR a MCR 702 TwinDrive

MCR 702 MultiDrive
DMA v tenzi, ohybu a kompresi
DMA v torzi
Reologie
Termomechanická analýza
Toolmaster™, měřicí systém
Toolmaster™, měřicí cela
QuickConnect pro měřicí systémy, bez závitů
T-Ready™
Nízkoteplotní příslušenstvío
Příslušenství pro vlhkosto

✔ součást dodávky | o volitelné

1) V oscilaci maximální posun ± 4 500 μm.
2) V kombinaci s CTD 600 MDR. Standardní měřicí systémy lze použít do teploty až 350 °C. Měřicí systémy pro testování do 600 °C jsou k dispozici na vyžádání.
3) V kombinaci se zařízením CTD 600 MDR a nízkoteplotním příslušenstvím.
4) V závislosti na době měření bodu a vzorkovacího času lze dosáhnout prakticky libovolné hodnoty.
5) Nastavení frekvencí méně než 10–4 rad/s nemá praktický význam z důvodu trvání měření jednoho bodu > 1 den.
6) Teoretická hodnota (trvání cyklu = 2 roky).

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace

Dokumenty

Příslušenství

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Odvětví
Průmyslová skupina
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty