Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo

Dynamický mechanický analyzátor:
MCR 702e MultiDrive

  • Nejvšestrannější platforma pro dynamickou mechanickou analýzu i reologické výzkumy na světě
  • Pohon na bázi pohyblivého magnetu se vzduchovými ložisky pro měření síly od 0,5 mN do 40 N pro charakterizaci měkkých a tuhých materiálů
  • Přesná regulace teploty od -160 °C do 600 °C a dále
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Lze zakoupit online
v určitých zemích
Koupit přístroje Anton Paar online
Katalogové číslo:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

MCR 702e MultiDrive je nejuniverzálnější a nejvýkonnější platforma vhodná pro dynamickou mechanickou analýzu pevných, měkkých a kapalných vzorků. Unikátní koncept umožňuje provádět jedním přístrojem dynamickou mechanickou analýzu při ohybu, tahu, kompresi a torzi, standardní i vysoce sofistikovaná reologická měření a termomechanickou analýzu (TMA). Modularita systému umožňuje integraci širokého rozsahu systémů pro řízení teploty, příslušenství specifických pro jednotlivé aplikace a měřicích systémů k řešení všech druhů požadavků pro široké spektrum různých aplikací.

Klíčové charakteristiky

Dvě motorové jednotky pro všechny vaše aplikace

Dvě motorové jednotky pro všechny vaše aplikace

Kombinace horního rotačního motoru se vzduchovými ložisky a spodního lineárního motoru umožňuje provádět lineární dynamickou mechanickou analýzu použitím lineárního motoru a torzní dynamické mechanické analýzy za použití rotačního motoru. S jedním nástrojem lze provádět DMA při tahu, torzi, ohybu a kompresi, stejně jako všechny druhy reologických výzkumů a dokonce i experimenty v termomechanické analýze. Volba režimu měření je závislá na aplikaci. Díky použití nejmodernější technologie motoru s pohyblivým magnetem a renomované technologie EC motoru převzaté z MCR reometrů je tento koncept zárukou vysoce přesných měření v DMA a reologii.

Ovládejte nejvlivnější parametr ze všech – teplotu

Ovládejte nejvlivnější parametr ze všech – teplotu

Konvekčních temperační zařízení jsou optimalizována za účelem dosažení homogenní teplotní distribuce potřebné k přesnému řízení teploty vzorku. Pro přesné řízené chlazení lze navíc použít nízkoteplotní funkce založené na přizpůsobené volitelné funkci plynového chladiče (-90 °C) nebo kapalného dusíku (-160 °C). Navíc lze v kombinaci s teplotou vzorek testovat v prostředí s řízenou relativní vlhkostí. Každý měřicí systém obsahuje integrovaný teplotní senzor s fixní pozicí v blízkosti uchyceného vzorku. Tímto způsobem je měřená teplota přímo vztažena k aktuální teplotě vzorku a nejvyšší míra reprodukovatelnosti v celém rozsahu teploty je zaručena bez manuálního umístění senzoru. Spolehněte se na vysoce přesné řízení teploty požadované k získání skutečně přesných výsledků všech typů testů.

Využijte více než 200 doplňků pro reologii

Využijte více než 200 doplňků pro reologii

Nad rámec klasické dynamické mechanické analýzy otevírají reologická měření možnost charakterizace deformačních vlastností pevných látek a tokových vlastností kapalin. Měření různých typů vzorků vyžaduje mnoho různých měřicích systémů, příslušenství a temperačních zařízení. S vyjmutou jednotkou lineárního motoru je MCR 702e MultiDrive připraven k osazení libovolnou měřicí geometrií, temperačním systémem a/nebo aplikačně specifickým příslušenstvím známým ze série MCR Anton Paar k zajištění standardních i sofistikovaných reologických analýz vzorku. 

Speciální příslušenství a řešení na míru

Speciální příslušenství a řešení na míru

Speciální aplikace vyžadují inovativní řešení přizpůsobená na míru. Společnost Anton Paar je se svým interním vývojovým a produkčním týmem schopna poskytnout zařízení a příslušenství pro speciální aplikace. Například MCR 702e Space MultiDrive nabízí maximalizovaný dostupný pracovní prostor, což usnadňuje práci s příslušenstvím a doplňkovými měřicími přístroji. Kromě toho je k dispozici příslušenství pro charakterizaci pevných látek, které jsou ponořeny do kapaliny nebo které je třeba charakterizovat při teplotách až do 1000 °C. Dále jsou k dispozici systémy pro DMA pevných tyčí s kruhovým průřezem v tahu a kroucení, stejně jako hřídele vhodné ke kombinaci s jakoukoli jednorázovou nebo přizpůsobenou geometrií. Pro testování práškových vzorků navíc společnost Anton Paar nabízí kapsy na materiál v kombinaci s typickými měřicími systémy DMA v režimu ohýbání. Neváhejte nás kontaktovat, abychom mohli probrat vaše požadavky a nalézt uzpůsobené řešení pro vaše měření.

Užijte si praktické uspořádání a snadné použití

Užijte si praktické uspořádání a snadné použití

Bez ohledu na výběr lze všechna temperační zařízení a měřicí geometrie rychle a jednoduše instalovat a vyměnit a přístroj MCR 702e MultiDrive se spolehlivě adaptuje na každé nové uspořádání. Navíc funkce QuickConnect umožňuje připojení měřicího systému pouze jednou rukou a zajišťuje rychlou, pohodlnou výměnu systému bez použití šroubovacího mechanizmu. Patentovaná funkce Toolmaster™ slouží k automatické identifikaci a konfiguraci všech připojených zařízení a měřicích geometrií. Dále pak použití integrovaných teplotních senzorů, stejně jako plně automatizované procedury optimálního nastavení (ZeroGap and ZeroAngle), zajišťují přesné měření bez nutnosti jakéhokoliv manuálního nastavení měřicích systémů nebi teplotních senzorů.

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Intuitivní software RheoCompass™ napomáhá vyhledat předdefinované nebo uživatelské šablony měření, přizpůsobit testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. Tento software nabízí širokou paletu předdefinovaných, ale individuálně adaptovatelných metod analýzy, např. stanovení teploty skelného přechodu nebo časově-teplotní superpozice. Díky použití databáze Microsoft SQL 2012 je zpracování a vyhledávání dat, stejně jako jejich generování velmi jednoduché. Data lze filtrovat např. podle roku, čísla šarže nebo operátora a následně je v průběhu několika sekund zobrazit.

Technické specifikace

    MCR 702e MultiDrive
MCR 702e Space MultiDrive
Jednotka Specifikace
Lineární motor pro DMA v tenzi ohybu a kompresi
Maximální síla N 40
Minimální síla N 0,0005
Maximální posun μm 9400 (1
Minimální posun μm 0,01
Maximální frekvence Hz 100
Minimální frekvence Hz 0,001
Maximální teplota °C 600 (950) (2
Minimální teplota °C -160 (3
Maximální rychlost ohřevu K/min 35 (2
Maximální rychlost chlazení K/min 30 (3
Rotační motor pro DMA v torzi a reologii
Maximální torze mNm 230
Minimální torze (rotace) nNm 1
Minimální torze (oscilace) nNm 0,5
Maximální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad
Minimální úhlová odchylka (nastavená hodnota) µrad 0,05
Maximální úhlová rychlost rad/s 314
Minimální úhlová rychlost rad/s 0 (4
Maximální úhlová frekvence rad/s 628 (5
Minimální úhlová frekvence (6 rad/s 10 -7 (7
Rozsah normálové síly N -50 až 50
Rozsah pracovních teplot °C -160 až +1000
Další informace ohledně obecných funkcí, měřicích systémů, příslušenství a specifikací v případě použití pouze rotačních motorů naleznete v příručce MCR Evolution.
Charakteristika
DMA v tenzi, ohybu a kompresi
DMA v torzi
Reologie
Termomechanická analýza
Toolmaster™, měřicí systém
Toolmaster™, měřicí cela
QuickConnect pro měřicí systémy, bez závitů
T-Ready™
Možnost nízké teploty, dusíková odpařovací jednotka o
Možnost nízké teploty, přizpůsobený plynový chladič o
Příslušenství pro vlhkostní komoru o

✔ Součástí dodávky | o Volitelné

1) Při oscilaci maximální posun ± 4500 μm.
2) V kombinaci s CTD 600 MDR. Standardní měřicí systémy jsou určeny pro použití do 350 °C. Měřicí systémy pro testování do 600 °C jsou k dispozici na vyžádání. V kombinaci s CTD 1000 jsou na vyžádání k dispozici přizpůsobená řešení až do 950 °C.
3) V kombinaci s CTD 600 MDR a nízkoteplotní funkcí.
4) V režimu řízeného smykového napětí (CSS). V režimu řízené smykové rychlosti (CSR) v závislosti na délce měřicího bodu a vzorkovací frekvenci. 
5) Vyšší frekvence jsou možné pomocí funkce více vln (942 rad/s (150 Hz) nebo dokonce vyšší, v závislosti na měřicím systému a vzorku).
6) Nastavte frekvence pod 10-4 rad/s nemají praktický význam z důvodu doby trvání měřicího bodu >1 den.
7) Teoretická hodnota (doba trvání cyklu = 2 roky).

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3 letá záruka
Další informace

Dokumenty

Příslušenství & software

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Odvětví
Aplikace
Normy
Zobrazení do z

Podobné produkty

Spotřební materiál

Spotřební materiál lze v určitých zemích zakoupit online.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online z vaší lokality, zkontrolujte online dostupnost níže.

Zkontrolovat dostupnost na webshopu
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH

Spatula

Získat nabídku
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Získat nabídku
Katalogové číslo: 98595