Dynamická mechanická analýza

Dynamická mechanická analýza

Nejpřesnější příslušenství pro analýzu DMA

Systémy DMA od společnosti Anton Paar provádějí dynamickou mechanickou termální analýzu v torzi, tenzi, ohybu a kompresi s nesrovnatelnou přesností. Systémy DMA od Anton Paar jsou účinné bez ohledu na typ požadavku a lze je pohodlně přizpůsobit. Použijte tyto systémy k dynamicko mechanické analýze roztoků, tavenin, pevných pásků, filmů, fólií nebo reaktivních pryskyřic.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Normy
Typ zařízení
Odvětví
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Jedno zařízení pro DMA a reologii

Zařízení MCR od společnosti Anton Paar kombinované s konvekčním temperačním systémem a velkým počtem geometrií, například tříbodový ohyb (TPB), jednoduchá a duální konzola (CTL), uchycení pevných rektangulárních vzorků (SRF) nebo kruhové upínaní (SCF), uchycení filmů a vláken (UXF) nebo systémy deska-deska (PP), slouží k provádění dynamických mechanických testů.

DMA v torzi

DMA v torzi je vysoce citlivá termální analytická technika stanovení skelného přechodu. Je to díky separátní pretenzi a kompenzaci termální expanze s využitím krokového motoru měřicího zařízení a oscilačního signálu měřeného EC motorem bez superpozice pretenzní síly.

DMA v tenzi

Řadu MCR lze využít k provedení dynamické mechanické analýzy zatížení v tenzi nebo dynamického zatížení v širokém rozsahu teplot. To je možné buď pomocí univerzálního extenzionálního systému (UXF) v kombinaci s rotačním motorem měřicího zařízení nebo pomocí pevných rektangulárních vzorků (SRF) v kombinaci s lineárním motorem, který lze namontovat do MCR 702e MultiDrive. Tyto systémy lze použít ke zkoumání účinků jako jsou teplotní stabilita, smršťování, elongace, krystalizace, fázový přechod, relaxace a křehkost filmů, vláken a pevných tenkých tyčí.

DMA v režimu ohýbání

Měřicí systémy s tříbodovým ohybem a konzolou upevněné na lineárním motoru MCR 702 MultiDrive poskytují opakovatelné určení dynamických mechanických vlastností i u velmi tuhých materiálů. Pomocí těchto geometrií je možné zhodnotit vlastnosti v souladu s chováním při zatížení v široké řadě různých použití.

Jeden software pro všechny požadavky - multifunkční a uživatelsky přívětivý

Intuitivní software RheoCompass™ napomáhá vyhledat předdefinované nebo uživatelské šablony měření, přizpůsobit testy a definice analýzy, exportovat data a generovat výsledné protokoly. Tento software nabízí širokou paletu předdefinovaných, ale individuálně adaptovatelných metod analýzy, např. stanovení teploty skelného přechodu nebo časově-teplotní superpozice. Díky použití databáze Microsoft SQL 2012 jsou zpracování a vyhledávání dat, stejně jako jejich generování velmi jednoduché. Data lze filtrovat např. podle roku, čísla šarže nebo operátora a následně je v průběhu několika sekund zobrazit.

Webináře

Webinar

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů