Dinamik Mekanik Analiz

Dinamik Mekanik Analiz

DMA için en hassas seçeneğiniz

Anton Paar DMA sistemleri, burulma, gerilme, eğilme ve sıkıştırma alanlarında benzersiz bir hassasiyetle dinamik mekanik analiz gerçekleştirir. DMA gereklilikleriniz ne olursa olsun, Anton Paar'ın DMA sistemleri sizin ihtiyaçlarınıza göre etkili ve rahat bir biçimde uyarlanır. Sistemleri sçözeltileri, eriyiklerin, katı çubukların, filmlerin, folyoların veya reaktif reçinelerin dinamik mekanik analizinde kullanabilirsiniz.

Bizimle irtibata geçin

Anton Paar Ürünler

Standartlar
Cihaz türü
Endüstri
Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla

DMA ve reoloji için tek cihaz

Anton Paar'ın MCR cihazları, konveksiyon sıcaklık cihazları ve üç nokta eğme (TPB), tek ve çift kol (CTL), katı dikdörtgen sabitleme elemanı (SRF) veya dairesel sabitleme elemanı (SCF), film ve fiber sabitleme elemanları (UXF) veya paralel plaka sistemleri (PP) gibi geniş bir aralıktaki geometriyle bir araya gelerek dinamik mekanik analizi gerçekleştirebilir.

Burulma alanında DMA

Burulma alanında DMA, camsı geçişini belirlemede oldukça hassas bir termal analiz tekniğidir. Bunun nedeni, ön gerilim kuvvetinin çakışmasıolmaksızın EC motor tarafından ölçülen salınımlı sinyal ve ölçüm cihazının adımlı motorunun kullanımı ile ayrı ön gerilim ve termal genleşme telafisidir.

Gerilim altında DMA

MCR serisi, geniş bir sıcaklık aralığında çekme gerinimi veya gerilme kontrollü dinamik mekanik analizi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Bu, ölçüm cihazının rotasyonel tahriki ile birlikte bir üniversal uzanımlı sabitleme elemanı (UXF) kullanarak veya MCR 702e MultiDrive'a takılabilirbir doğrusal tahrik ile birlikte bir katı dikdörtgen sabitleme elemanı (SRF) kullanarak mümkündür. Bu sistemler,  filmlerin, fiberlerin ve ince katı çubukların sıcaklık kararlılığı, büzülme, uzama, kristalleşme, safha geçişi, relaksasyon ve gevreklik gibi etkilerini araştırmak için kullanılabilir.

Eğme modunda DMA

MCR 702 MultiDrive'ın doğrusal tahrikine monte edilen üç noktadan eğmeli ve kollu ölçüm sistemleri, yüksek derecede katı malzemelerin bile dinamik mekanik özelliklerinin tekrar edilebilir şekilde belirlenmesini sağlar. Bu geometrileri kullanarak, geniş yelpazedeki farklı uygulamalarda yer alan yüke göre özellikleri değerlendirmek mümkündür.

Tüm gereksinimler için tek yazılım - çok işlevli ve kullanıcı dostu

Sezgisel RheoCompass™ yazılımı, ihtiyaç duyduğunuz önceden tanımlanmış ve özelleştirilmiş test şablonunu bulmanıza, testleri ve analiz tanımlamalarını özelleştirmenize, verilerinizi dışa aktarmanıza ve raporlar oluşturmanıza yardımcı olur. Yazılım, camsı geçiş sıcaklığının belirlenmesi ya da zaman-sıcaklık süperpozisyonu gibi çok çeşitli önceden tanımlanmış ancak ayrı ayrı uyarlanabilir analiz yöntemleri sunmaktadır. Microsoft SQL 2012 veri tabanının kullanılması sayesinde verilerin alınması, oluşturulması kadar kolaydır. Veriyi örneğin, yıl, parti numarası ya da kullanıcıya göre filtreleyin ve bunu saniyeler içinde görüntüleyin

Webinarlar

Webinar

Ürünler, uygulamalar ve bilimsel konularda mükemmel ve sürekli büyüyen canlı webinarlar ve kayıt seçenekleri sunuyoruz.

Web seminerlerini görüntüle