Yüzey karakterizasyonu

Yüzey karakterizasyonu

Face your surface

Yüksek performanslı malzemeler geliştirmek için yüzey modifikasyonunun araştırılması, günümüzde yüzey karakterizasyonu alanında ana amaçlardan biridir. Bunun için üreticilerin kalite kontrol süreçlerine benzer şekilde sertlik, rijitlik ya da elastiklik, dayanım, potansiyel/şarj, yapı vb. gibi mekanik, kimyasal ve tribolojik yüzey özellikleri dahil olmak üzere birçok parametrenin doğru biçimde analiz edilmesi gerekir. Anton Paar, hem araştırmacılar hem de üreticilere uygun yüzey karakterizasyonu için farklı çözümler sağlamaktadır.

Biyomalzemelerde yüzey karakterizasyonu

Araştırmacılar ve üreticiler, biyo-malzemelerin yüzey özelliklerini ölçerken bazı özel zorluklarla karşı karşıya kalırlar. Ana hedef, bir materyalin insan vücuduna implante edildiğinde nasıl tepki vereceğini ve biyolojik dokular, sıvılar/akışkanlar vb. ile nasıl etkileşime gireceğini tahmin etmektir. Bağışıklık tepkisi üzerine yapılan klinik denemeler maliyetlidir ve bu nedenle materyallerin davranışını tahmin etmek amacıyla bu işlemden önce her şeyi ölçmek kilit noktadır. Diğer araştırma alanları, çeşitli hastalıkların tıbbi tedavisini ilerletmek için yeni, daha iyi malzemeler geliştirmek ya da müşterileri için daha iyi medikal ürünler sağlamak için çalışmaktadır.

Biyomalzemeler üzerinde yapılan tipik çalışmalar arasında sertlik ve yapısal özelliklerin ölçülmesi, yüzey şarjının karakterizasyonu, yüzey etkileşimi, hidrofobik/hidrofilik özellikler ve diğer birçok ölçüm sayılabilir. Anton Paar, protezler, implantlar, dokular, biyopolimerler ve biyofilmler, diş, çeşitli oftalmik uygulamalar gibi biyomalzemelerin yanı sıra stentler, haplar ve membranlar gibi tıbbi cihazların yüzey analizi için özel çözümler geliştirmiştir.

Doğru analiz verilerinin edinilmesi sayesinde, malzemelerin ve moleküler seviyede davranışlarının anlaşılması mümkün hale gelebilmektedir. Doğru verilere sahip olmak, malzemenin gerçekten anlaşılması ve çok ufak farkların bile malzemenin performansını nasıl etkilediğinin görülmesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Aşağıda çeşitli önemli biyomedikal örneklerin analizi hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

İdrar kateterleri ve yapay derinin tribolojisi

Tıbbi cihazlar performans ve ürün güvenliliğinin yanı sıra FDA ve MDR düzenlemeleri açısından zorlu gereklilikleri karşılamak durumundadır. Burada idrar kateterleri ve yapay deri ile tribolojik model sistem testlerini çalışabileceğiniz bir metodoloji sunulmaktadır. Kateter testi için tıbbi cihaz bileşenlerinin ve yumuşak dokuların sabitlenmesine olanak sağlayan örnek tutuculu bir MCR tribometre kullanılmaktadır. MCR tribometrenin sıcaklık, kuvvet ve hız kontrolü, test parametrelerini gerçek dünya koşullarını yansıtacak şekilde tanımlamanıza olanak sağlar.

Devamını oku

Daha iyi dental implantlar geliştirme

İmplant malzemeleri için biyolojik uyumlu kaplamaların araştırılmasında, en önemli parametrelerden biri implantın bulunduğu biyolojik ortamla etkileşimidir.

Solüsyondaki proteinlerin implant malzemesi ile etkileşimini araştırmak için SurPASS 3 yüzey zeta potansiyeli analiz cihazını kullanabilirsiniz. Bu alanda daha ayrıntılı bilgiler, bakteriyel film oluşumuna karşı dayanıklı ve dolayısıyla enfeksiyon ya da implantın başarısız olma riskinin azaltılmasına yardımcı olacak dental implantlar geliştirmenizi sağlayacaktır.

Zeta potansiyeli analizinin, adsorpsiyon kinetiklerinin adsorbe edilen yüzey katmanının özellikleriyle nasıl bir araya getirdiğini görmek için SurPASS 3 biyomalzemeler dosyasını indirin.

Devamını oku

Diş minesinin mekanik özellikleri

Tedavi edilen mine yüzeyinin üzerindeki ve altındaki mekanik özelliklerin analizi, diş çürüğünün önlenmesi ya da erken diş çürüğü lezyonlarının minimum invazif şekilde tedavi edilmesi gibi diş tedavileri için önemli bilgiler sağlar.

Nano indentasyon, bu tür örnekler için en çok uygulanan yöntemlerden biridir ve bu analiz diş minesinin sertliği (diş sertliği) ile ilgili açık bilgiler sağlar. Elde edilen analiz verileri, dental onarım malzemeleri için yeni malzemelerin seçilmesinde temel oluşturur.

Uygulama raporunu indirin NHT³ tezgah üstü nano indentasyon test cihazının bu tür çalışmalarda nasıl kullanıldığını öğrenin.

Devamını oku

Stent kaplamalarının kalite kontrolü için açık bir test yöntemi

Stentler, tıbbi olarak yaygın bir uygulama alanına sahiptir. FDA gibi devlet kurumları tarafından katı biçimde düzenlemelere tabi tutulurlar ve hasta üzerinde kontrol edilmeden önce ciddi kalite kontrolü aşamalarından geçmeleri gerekir.

Çizik testleri kaplamanın adhezyonunu doğrulayabilecek ve dolayısıyla implantın yeterince uzun ömürlü olmasını sağlayacak birkaç yöntemden biridir. Stentlerin istenildiği gibi davranmasını (ör. belirli kimyasal ürünlerin salımını yapması) ve vücutta zarar görmemesini sağlamak için kaplamanın adhezyonu ve çizilme direnci bir NST³ nano çizik test cihazı.

Uygulama raporunu indirin ve stentlerin çizik test cihazına nasıl takılabileceğini ve kaplamanın kritik yükünün nasıl belirlenebileceğini görün.

Devamını oku

Hemodiyaliz membranların biyolojik uyumluluğu

Hemodiyaliz membranın iç yüzeyinin biyolojik uyumluluğunu, geliştiren belirli bir yüzey değişikliğinin var olduğunu kanıtlamak istiyorsanız, zeta potansiyeli ölçümleri sizin için doğru analiz yöntemidir.

Zeta potansiyeli, yüzey kimyasındaki küçük değişikliklere bile hassastır. Dolayısıyla zeta potansiyeli ölçümü, hemodiyaliz membranların biyolojik uyumluluğunun geliştirilmesine yardımcı olur. İçi delikli fiber membranlara özel örnek tutucular, membranların iç yüzeyinin doğrudan karakterize edilebilmesini sağlamaktadır.

Zeta potansiyeli ölçümlerini, SurPASS 3 elektro kinetik analiz cihazı ile kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Devamını oku

Bu Wiki yazısında zeta potansiyel ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz: Zeta Potansiyel

Kontakt lens konforunun iyileştirilmesi

Yumuşak kontak lensler birçok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu yüzden, bunların takılma konforu, her gün bu lensleri kullanan kişiler açısından çok önemlidir.

Sürtünme ve elastiklik, takılma konforunun belirlenmesindeki önemli faktörlerdir. Mükemmel çözünürlük ve kontrollü güce karşı derinlik ölçümleri gibi araştırmaya yönelik özelliklerle kontak lenslerin özelliklerini daha derinlemesine anlayabilirsiniz. Daha sonra bu sonuçları, lenslerin sürtünme özelliklerini geliştirerek müşterilerinizin taleplerini karşılamak için kullanabilirsiniz.

Uygulama raporunu indirin ve UNHT³ Bio bioindenter (özel kontak lens örnek tutucu ile) cihazlarının araştırma için nasıl kullanıldığını görün.

Devamını oku

Kontak lenslerin eskime davranışı

Kontak lensler genellikle belirli bir süre kullanılmak üzere üretilir (ör. 1 ay, 1 yıl). Lensin, son kullanma tarihinde, ilk gün takıldığı hali kadar iyi olması gerekmektedir. İşte bu nedenle eskime davranışı çok önemlidir.

Malzemelerin eskimesinin tahmin edilmesi genellikle çok zordur. Ancak malzemenin elastikliğinin bilinmesi eskime süreci açısından geçerli bir bilimsel bilgi olarak kullanılabilir. Şarap UNHT³ Bio bioindenter kontak lensin elastikliğini ölçer. Bu veri, eskime nedeniyle mekanik özelliklerdeki değişimi doğrulamak için kullanılabilir.

Bioindenterin kontak lenslerin ve biyomalzemelerin mekanik davranışlarını karakterize etmek için nasıl kullanılabileceğini görmek için uygulama raporunu indirin.

Devamını oku

Gerçek-hayat koşulları altında hidrojel testi

Hidrojellerin test edilmesi, malzemenin bir örnek tutucuya yerleştirilmesi gibi zorluklar ve üzerlerine uygulanan basınçlardaki küçük değişikliklerin bile tribolojik özelliklerinde önemli bir etkiye neden olabilmesi nedeniyle karmaşık bir işlem gibi düşünülmektedir.

Harici faktörlerden etkilenmeyen doğru test sonuçları MCR tribometre ve özel hidrojel örnek tutucusu sayesinde elde edilebilmektedir. Bunun ötesinde, kontak basıncı, kayma hızları ve sıcaklık olmak üzere gerçek hayat koşullarına en iyi şekilde adapte olmasını sağlar. Ayrıca birkaç nm/s’den 1 m/s’ye kadar geniş bir kayma hızı aralığında sürtünmenin ölçülmesinde yüksek hassasiyete sahiptir.

Devamını oku

Kontak lens sıvılarının test edilmesinde insan koşullarının simüle edilmesi

Oftalmik solüsyonların, düşük sürtünmeye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca insan koşullarının bir makine üzerinde taklit edilmesi zordur. Ancak bu solüsyonların test edilmesi ihtiyacı, ekonomik ve konfor bakış açılardan gereklidir.

Bir MCR tribometre farklı kayma hızlarında ve normal kuvvetlerde sürtünme katsayısını ölçer. Aşırı düşük hız özelliği, hem statik hem de kinetik sürtünmeyi karakterize etmenizi sağlar. Çoğu durumda, sınır sürtünmesinin doğru belirlenmesi, sıvının genel performansının test edilmesinde önemlidir.

Devamını oku

Hastalık ilerlemesini ve tedaviyi araştırmak için (insan) dokuların araştırılması

İnsan dokularının ve suni dokuların özellikleri, dünyanın birçok yerinde araştırmacıların her türden hastalığın anlaşılması ve tedavi edilmesi üzerinde çalışırken ihtiyaç duydukları geniş bir alandır.

Birçok insan dokusu, mekanik yüklere maruz kalmaktadır ve bunların mekanik karakterizasyonu, hastalık ilerlemesi, tedaviler ve suni replasmanların (implantlar, yapılar) geliştirilmesi ile ilgili değerli bilgiler sağlayabilir. Bu alanda kullanıma yönelik hassas cihazların eksikliği UNHT³ Bio bioindenter.

Uygulama raporunu indirerek, hem dokuların hem de olası replasman malzemelerinin test edilmesi için nasıl kullanıldığını görün.

Devamını oku

Osteoporoz ilaçlarının geliştirilmesine yönelik test yöntemleri

Osteoporoz, çoğu durumda yaşa bağlı olarak kemik sertliğinin azalmasıdır (kemiğin zayıflaması).

İlaçlardaki aktif maddeler, kemiğin özellikleri üzerinde doğrudan etkilere sahiptir. Dolayısıyla kemik sertliği, kemiğin elastik modülü ve kemik sünmesi, yeni ilaçların geliştirilmesinde kullanılan önemli parametrelerdir. Bu parametrelerin yüksek çözünürlüklü analizi, patent başvurusu yaparken araştırma sonuçlarının desteklenmesi ya da test süreçleri ya da piyasa lansmanı için yeni etken maddelerin tanıtılması açısından önemlidir.

Kemiklerin elastik modülü ve sünme özellikleri gibi tüm parametreler UNHT³ Bio bioindenter ile ölçülebilir.

Devamını oku

Araştırmacılar için ek faydalar: Anton Paar, araştırma amaçları için uygun maliyetli suni kemik malzemelerinin geliştirilmesinde birçok üniversite ile yakın biçimde çalışmaktadır. Bu işbirlikleri, karmaşık örnekler için örnek tutucular gibi bilgi ve özel geliştirmelere ulaşmanıza olanak tanımaktadır ve ihtiyacınız olduğunda size özel çözümler geliştirmemizde bize yardımcı olmaktadır. Bir Anton Paar temsilcisiyle temasa geçerek daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Medikal ve ekonomik olarak değerli kıkırdak ikame malzemelerini bulmak

Kıkırdağın yerini alacak malzemelerle ilgili araştırmalar devam etmektedir. Ancak örnek hazırlığı ve örneklerin takılması, kıkırdağın mekanik özelliklerinin araştırılmasını zorlu hale getirmektedir. Aynı zamanda biyolojik sıvılarla çalışırken, test için kullanılacak örnek hacmi sınırlıdır. Tüm bunlar uygun bir test düzeni gerektirmektedir.

Düşük hız, düşük tork yetenekleri MCR tribometre cihazının düşük hız, düşük tork özellikleri doğal ve suni kıkırdağın yanı sıra eklem sıvıları için ikame malzemelerin sürtünme ve aşınma testleri için benzersiz olanaklar sunan zaman ve maliyet açısından verimli bir test düzeni sağlamaktadır.

MCR’nin kıkırdağın biyo-tribolojik incelemesinde nasıl kullanıldığını görmek için uygulama raporunu indirin.

Devamını oku

Biyolojik uyumlu malzeme laboratuvarları ve üreticileri için test ekipmanları

Biyomalzemeler genellikle hassastır, dış faktörlerden kolayca etkilenir ve ölçüm cihazlarına yüklenmeleri zordur. Bu durum, kontak lensler, dokular, jeller, sıvılar vb. gibi örnekler için kolayca adapte edilebilir, yüksek doğrulukta bir test cihazı gerektirmektedir.

Anton Paar, biyolojik uyumluluk test laboratuvarlarında yaygın biçimde kullanılan özelleştirilmiş cihazlar sunmaktadır:

Biyomedikal araştırmalarda laboratuvarları,biyomalzeme işleme ve kalite kontrolünde üreticileri en iyi şekilde desteklemek için kontak lensler, hidrojellere yönelik örnek tutucu serisi ve diğer aksesuarlar mevcuttur.

Cihazlarımızı fiziksel olarak denemek istiyorsanız, Anton Paar Technical Centers ‘daki seminerlere ve tekliflere bakın ya da daha fazla bilgi almak ya da tanıtım istemek için bir Anton Paar temsilcisiyle doğrudan iletişim kurun.

Bize ulaşın

3 yıl garanti

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
 • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
 • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

* Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

Daha fazla bilgi

Etkinlikler

Ülke
Tümü
 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Birleşik Devletler
 • Fransa
 • Güney Kore
 • Japonya
 • Meksika
 • Tümü
Seminer/eğitim tipi
Tümü
 • Fuar
 • Seminer
 • Web semineri
 • Tümü

Sonuç bulunamadı!

Anton Paar yüzey karakterizasyonu çözümleri

Triboloji

Her türlü ölçüm geometrileri ile servis-içi koşullarda malzemelerin incelenmesi

Sıcaklık ve nem gibi çeşitli harici koşulların etkisi altında malzemenin performansı hakkında bilgi almak için tribolojik davranış bilgisi gereklidir. Tribometreler, her türlü malzemenin sürtünme, aşınma ve kayganlaştırma özelliklerini belirler.

Anton Paar’ın uzun yıllara dayanan uzmanlığı, standart disk-üstünde-pim (pin-on-disk) modellerinden yüksek sıcaklık, nano-malzemeler, nem ve vakum uygulamaları için modellerin yanı sıra tribolojiyi reoloji ile bir araya getiren bir MCR tribometreye kadar yayılan cihazlarında görülmektedir.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

Çizik testi

Bir çiziğin, uluslararası standartlarla tam uyumlu, mümkün olan en iyi görüntüsü

Çizik testi cihazları, kaplama yapışkanlığı, çizilme direnci ve mar direnci cinsinden film-sübstrat sistemlerini karakterize etmek için kullanılır. Anton Paar çizik test cihazları, mevcut çizik ve çizilme eğrisinin senkronize panoramik görüntüsü gibi patentli teknolojileri ile öne çıkar.

Ölçümlerin belgelendirilmesi, uluslararası standartlarla uygundur ve örnekler, istenildiği zaman tekrar analiz edilebilir ya da daha önceki sonuçlarla karşılaştırılabilir.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

Kaplama kalınlığı ölçümü (Calo testleri)

Kaplama kalınlığının hızlı ve basit biçimde belirlenmesi

Kaplama kalınlığının, son ürün üzerinde dikkate değer bir etkiye sahip olması nedeniyle, güvenilir kaplama kalitesinin garanti edilmesi için doğru ve uygun maliyetli ölçüm yapabilmek çok önemlidir.

Anton Paar Calo test cihazları, bu gereksinimleri karşılamak için basit bilye ile krater açma yöntemini kullanmaktadır Bu uygun maliyetli karakterizasyon tekniği, 1-2 dakika içinde, uluslararası standartlara uygun ölçümler sağlayarak veri kalitesini garanti eder, verimi artırır ve maliyetten tasarruf edilmesine olanak tanır.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

Yüzey yükü analizi

İlgili yüzeyin özelliklerini yansıtan, gerçek örneklerin hızlı ve doğrudan analizi

Bir çok malzeme, depolama, eskime ya da çalışma sırasında aşınma nedeniyle değişime uğrar. Bu değişiklikleri önceden kestirmek ve optimize, yeni ve yüksek performanslı malzemeler geliştirmek için bu malzemeler gerçek hayat koşulları altında test edilir. Yüzey yükü, adropsiyon/desorpsiyon ya da elektrostatik çekme/itme gibi özellikler, membran kirlenmesi, deterjanların temizlik etkisi, biyolojik maddelerin yapışması ve diğer birçok özelliği anlamamızı sağlar. Bu bilgiler, yüzeylerin zeta potansiyelinin ölçülmesiyle elde edilir.

Anton Paar, makroskopik katı malzemelerin zeta potansiyelinin analizi konusunda öncüdür ve bu yüzey analizi tekniğini, günlük laboratuvar çalışmalarında rutin bir uygulama haline dönüştürmüştür.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

İndentasyon testi

Başkalarının sadece tahmin ettiklerini siz ölçün ve sonuçları daha hızlı alın

İndentasyon testleri, ince filmlerin, kaplamaların ve sübstratların sertliği ve elastik modülü gibi mekanik özellikleri hakkında bilgi sağlar. Anton Paar, bir aktüatöre göre değerleri tahmin etmek yerine gerçekten örneğe uygulanan kuvveti ölçen gerçek kuvvet sensörüne sahip nano-indentasyon test cihazı sağlayan tek şirkettir.

Yeni nesil indentasyon test cihazlarında, daha önceki nesil cihazlara göre sonuçları 8 kat daha hızlı veren “Quick Indentation” (Hızlı İndentasyon) modu bulunmaktadır.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

Yatay geliş küçük açılı X-ışını saçılması (GISAXS)

Laboratuvar SAXS/WAXS/GISAXS ışık hüzmeti hattı (beamline) ile partikül yüzey çalışmaları için tam donanımlı

GISAXS, nano-yapılı yüzeylerin ve ince filmlerin incelenmesi için önemli bir araçtır. Nano-yapı, bir malzemenin özelliklerini belirlerken endüstriyel kaplamalar, baskı teknikleri, elektronik parçalar, medikal sensörler, enerji saklama ortamları ve diğer birçok alanda kullanılabilirliği etkiler. Nano-yapıların, değişen ya da yüksek sıcaklık ve nem gibi aşırı harici koşullar altında incelenmesi, malzemeleri ayarlamanıza ve en iyi duruma getirmenize olanak tanır.

Anton Paar, 1950’lerden bu yana SAXS alanında lider şirketlerden biridir. Bu uzmanlık, günlük nano araştırmalar, farklı örneklerin (sıvıdan katıya kadar) etkili biçimde karakterizasyonu ve yeni yöntem geliştirme için kompakt bir yapıda en yüksek çözünürlüğe sahip SAXS/WAXS/GISAXS sistemlerinde kendini göstermektedir.

Daha fazla bilgi almak istiyorum

Refraktometri

Optik yüzey karakterizasyonu için refraktif indeksin hızlı tespiti

Modern görsel yardımcıların karakterizasyonu için en önemli optik parametrelerden biri, ışığın, örneğin polimer filmler ve gözlükler gibi ilgili bir malzemeden geçtiğinde kırılmasını etkileyen refraktif indeksidir. Refraktif indeks, sürekli olarak yüksek ürün kalitesi sağlamak adına malzeme kontrollerinde veya malzeme karakterizasyonunda kullanılır.

Anton Paar'ın Abbemat laboratuvar refraktometrelerini kullanarak kontakt lenslerden modern gözlüklere kadar biyomateryallerin refraktif indeksini ve konsantrasyonunu ölçün.

Daha fazla bilgi almak istiyorum