Corporate
Responsibility


Bizim için ESG (çevresel, sosyal, kurumsal yönetim) kriterleri, yerine getirmemiz gereken kurallardan daha fazlasıdır. Anton Paar'da bunlar her zaman inançla taşıdığımız sorumluluğun bir parçası olmuştur. Çevreyi korumak için önlemler alıyor, sosyal projelere önem veriyor, hak eşitliği, sosyal ve şeffaf iş etiğini esas kabul ediyoruz.

Çevre

Enerji ve çevre, uzun yıllardır kurumsal iş etkinliklerimizin temel unsurları olmuştur.

  • Avusturya'nın Graz kentindeki genel merkezimizde bulunan 3.200 m²'lik fotovoltaik sistem yılda 630.000 kWh'in üzerinde enerji üretiyor
  • Ana lokasyonlarımızdaki ısıtmamızın %36'sından fazlası alternatif enerji kaynaklarından karşılanıyor
  • Fotovoltaik sistem yılda 128 tonun üzerinde CO₂ tasarrufu sağlıyor
  • İşe gitmek için araba kullanmayan çalışanlar için teşvikler sunuyoruz
  • Graz'daki yeni Teknoloji Merkezi için, enerji verimliliğini önemli ölçüde artırmak amacıyla Avrupa'nın en büyük buz depolama tanklarından birini inşa ediyoruz
  • Şirketin genel merkezinde kendine ait elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %20'si şu anda alternatif kaynaklardan üretilmektedir
  • Resmi şirket yolculukları için elektrikli arabalarımız var ve kısa mesafeler için e-bisikletler sunuyoruz
  • İşe gitmek için elektrikli araç kullanan çalışanlar ücretsiz şarj noktalarını kullanabiliyor

Sosyal

Bir şirket olarak, toplumun refahı için de sorumluluk taşıyoruz. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz ve toplumumuzdaki zayıf ve dezavantajlı kesimlerle dayanışma gösteriyoruz.

Saygı gösteririz

Saygı, takdir ve hoşgörü kültürünü teşvik ediyoruz. Toplumda olduğu kadar bir şirkette de bir arada yaşamanın tek yolu budur.

Başkalarını düşünürüz

Herkesin eşit yaşam şansına sahip olamadığının farkındayız. Hayırsever Santner Özel Vakfı (Anton Paar Group'un sahibi), daha az şanslı olanları destekleyen ve maddi yardımların adil dağılımını geliştiren projelere katkıda bulunmaktadır.


Sosyal programlarımız

Alfa Nova: Birlikte

Alpha Nova, engelli insanların toplumun bir parçası olarak kendi hayatlarını yaşamalarına yardımcı olmaktadır. 20 yılı aşkın bir süredir, Alpha Nova eşliğinde engelli insanlar Anton Paar'da çalışmaktadır. Sonuç olarak, günleri yapılandırılmış, anlamlı bir işleri var ve şirkete entegre olmuş durumdalar.

Caritas Öğrenim Kafesi: Öğrenin, destekleyin, eşlik edin

Ev ödevi, sınav hazırlığı, birlikte eğlenmek, arkadaş edinmek - Avusturya'daki Öğrenim Kafeleri, kendi başına başarılı olamayan çocuklar ve gençler için destek ve gözetim sunmaktadır. Bu kişiler sadece okul ödevlerinde yardım almakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli milletlerden insanlarla temas kuruyor ve sosyal becerilerini güçlendiriyorlar. Graz'daki böyle bir Öğrenim Kafesi uzun yıllardır Anton Paar tarafından finanse edilmektedir.

Offline: Çalışma hayatına dönüş

Offline, hayırsever Santner Özel Vakfı'nın bağımlılığın önlenmesi ve tedavisine odaklanan bir projesidir. Bağımlı kişilerin projelerde çalışmasına, nitelik kazanmasına ve çalışma hayatına geri dönmesine olanak tanır.

Kalam Projesi: Bir değişiklik yapın

Hindistan'da birçok okul binasının yenilenmesi gerekiyor. Genellikle, temel su ve kanalizasyon altyapısı eksikliği ve çok az oyun alanı var. Bu nedenle Anton Paar Hindistan, tüm Anton Paar Group'un desteğiyle Kalam Projesi'ni başlattı. Anton Paar Hindistan çalışanlarının memleketlerinde bulunan beş okul, proje sayesinde şimdiden yenilendi. Çocuklar vakit geçirmekten hoşlandıkları ve geleceklerine hazırlanabilecekleri bir yere sahip oldular.

VinziBus: Herkes için gıda

VinziBus 1991 yılından bu yana Graz'dan gezmekte ve günde 30 ihtiyaç sahibine yemek vermektedir. Anton Paar, yemek dağıtımı için uzun yıllardır otobüsü finanse etmektedir. Anton Paar çalışanları düzenli olarak yiyecekleri hazırlamakta ve dağıtmaktadır.

Sorumlu Kurumsal Yönetim

Anton Paar'da, yüksek kaliteli iş üretme, yüksek kaliteli ürünler yapma ve yüksek kaliteli çalışma koşulları sağlama hedefini titizlikle takip ediyoruz. İşyerinde çeşitliliği ve kapsayıcılığı teşvik ediyor, her türlü ayrımcılığı reddediyor ve hesap verebilirlik ve şeffaflık standartlarını destekliyoruz.

Kalite ilkeleri [EN]

Anton Paar Group'un şirketleri çeşitli ISO standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

Kalite yönetimine ek olarak, çevre veya güvenlik yönetimi gibi alanlar da vardır. İnsan ve doğal kaynakların dikkatli ve sorumlu bir şekilde kullanılması, kurumsal felsefemizin merkezi ve tarihi bir bileşenidir ve bu nedenle yönetim sistemimizin temelini oluşturur. Çeşitli lokasyonlarımızdaki enerji ve çevre verilerinin sürekli sistem takibi ve düzenli iç denetimler ve saha incelemeleri, eko-dengeyi optimize etmektedir.

ISO 9001: Önce kalite

Anton Paar, 1994 yılından bu yana ISO 9001 sertifikasına sahiptir, bu da en üst düzeyde kalite yönetimi anlamına gelmektedir. Müşteri beklentilerinin yanı sıra ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikleri karşılayan yüksek kaliteli ürünler üretiyoruz.

Bilgi uçurma kutusu: AB uyumlu

Anton Paar Group AG, kurallara, yönetmeliklere ve yasalara uymayı taahhüt eder: Örneğin, AB Bilgi Uçurma Yönergesi'ne bağlıyız ve bir bilgi uçurma sistemi uyguluyoruz.

Kadınlar lider pozisyonlarda: Bizim için doğal bir mesele

Anton Paar'ın kızı Margareta Platzer, 1932'de Steiermark'taki ilk kadın usta makinistti. Bugün, kadınlar şirketimizde lider pozisyonların dörtte birinden fazlasını elinde tutuyor.

Anton Paar'ın İş Davranış Kuralları

Uyumlu, güvenli ve etkili bir iş yeri sağlamak için Anton Paar'ın tüm çalışanlarının uyması gereken iş davranış kurallarımız vardır.

Şimdi indirin